Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LUCA BILGISAYARLı MUHASEBE PROGRAMı Öğr. Gör. Coşkun Aliyazıcıoğlu KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Şubat - 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LUCA BILGISAYARLı MUHASEBE PROGRAMı Öğr. Gör. Coşkun Aliyazıcıoğlu KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Şubat - 2015."— Sunum transkripti:

1 LUCA BILGISAYARLı MUHASEBE PROGRAMı Öğr. Gör. Coşkun Aliyazıcıoğlu KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Şubat - 2015

2 Hesap Planı Cari Tanımlama Luca Muhasebe Programında fiş içerisinde veri girişi yaparken, Cari Tanımlama Niçin Yapılır? 1. F3, F4, F5, F6, Alt+Q, Alt+ W gibi klavye kısayol tuşlarını ve Toplu Kayıt Ekranı’nı kullanarak daha hızlı veri girişini sağlayabilmek amacıyla 2. Ba-Bs raporlarının siz daha veri girişi yaparken otomatik olarak sistem tarafından hazırlanması için, 3. Ayrıca vergi dairesi inceleme raporlarından indirimler ve hesaplamalar raporlarını sistemden otomatik olarak alabilmek için, Muhasebe Modülü --- > Hesap Planı İşlemleri --- > Hesap Planı Cari Tanımlama alanına gidilir. 2

3 Hesap Planı Cari Tanımlama Şimdi bu ekranın ayarlamalarıyla ilgili kısa uygulamalar yapacağız. Gerçekten oldukça basit bir ekran. Bu ekran ile ilgili Örnek Soru; MAL ALIŞI İşletme, ABC firmasından 26.03.2016 tarihinde veresiye olarak % 18 KDV dahil 1.180 TL’ye 6 mm kum satın almıştır. (Açık Alış Faturası=Mahsup Fişi) Muhasebe kayıtlarını gerçekleştiriniz. 3

4 Hesap Planı Cari Tanımlama Karşımıza yine, hesap planı listesindeki gibi gruplamalar geliyor. Burada amacımız, KDV işlemlerinin otomatik olarak fiş içerisinde veri girişi yaparken, F3, F4 gibi klavye kısayol tuşlarıyla ve Toplu Kayıt Ekranı ile yapılabilmesini sağlayabilmektir. Muhasebe Modülü – Hesap Planı İşlemleri – Hesap Planı Cari Tanımlama Bunun için 153.01.001 kodlu alt hesaba gidiyorum. Çift tıklıyorum. Karşıma gelen Cari Hesap Tanımlama kutusunda KDV Hesap Kodu (191.01.018) ve Cari Hesap Kodu (320.01.001) alanları ile KDV Oranı (% 18) alanı doldurulur. Kaydet butonuna tıklanır. Kutu kapatılır. Yapılan işlemleri görebilmek için tekrar Hesap Planı Cari Tanımlama’ya girip 153.01.001 kodlu alt hesaba bakmalısınız. ÖNEMLİ NOT: Alt hesaplar, kendi işletmeme göre verilmiştir. Sizin işletmenizdeki alt hesaplara göre bu işlemi gerçekleştiriniz. 4

5 5

6 6

7 7

8 F Kısayol Tuşlarıyla Pratik Fiş Girişi Uygulamaları: Ba-Bs Bu fiş uygulamasında F3, F4, F5, F6, Alt + W ve Alt + Q klavye kısayol tuşlarının uygulamasını göreceğiz. Ama bu klavye kısayol tuşlarını kullanabilmek için Muhasebe- Hesap Planı İşlemleri- Hesap Planı Cari Tanımlama alanından hesap kodlarını eşleştirmeyi unutmuyoruz. 8

9 F Kısayol Tuşlarıyla Pratik Fiş Girişi Uygulamaları: Ba-Bs Örnek Uygulama (Mal Alışı) İşletme, 26,03,2016 tarihinde ABC Ltd, Şti,’den 1180 TL’ye (% 18 KDV içinde=dahil) 6 mm, kum peşin satın almıştır, F klavye Kısayol tuşlarını kullanarak yevmiye kayıtlarını düzenleyiniz, Yapılacak İşlemler: 1. Cari Hesap Tanımlama (Muhasebe Modülü – Hesap Planı İşlemleri – Hesap Planı Cari Tanımlama) 2. Muhasebe Modülü – Fiş İşlemleri – Fiş Girişi alanından Fiş Tipi: fatura türü ne olursa olsun MAHSUP seçilir, bu işlem yalnızca F Kısayol tuşlarının kullanımında gerçekleştirilir, Asıl fiş tipi farklı olabilir, Yani işlem yürün diye bu yapılır, 3. İlk satır yazılarak F tuşlarının kullanımı gerçekleştirilir, 9

10 F Kısayol Tuşlarıyla Pratik Fiş Girişi Uygulamaları: Ba-Bs Örnek Uygulama 1. Cari Hesap Tanımlama İşlemi daha önce gerçekleştirilmişti 2. Muhasebe Modülü – Fiş İşlemleri – Fiş Girişi alanından Fiş Tipi: Mahsup seçierek Kaydet sekmesine tıklanır, Gelen Ekranda Hesap Kodu: 153.01.001 Hesap Adı: 6 mm kum yazıyorum. Evrak numarası giriyorum. Herhangi bir evrak tarihi giriyorum. Açıklama alanına mal alışı diyelim. Borç alanına da 1180 TL yazıyorum. 3. F3, F4, F5, F6, Alt + W ve Alt + Q klavye kısa yol tuşlarını kullanarak işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz, 10

11 11

12 12

13 13

14 F3 Kısayol Tuşu Nasıl Kullanılır? F3 tuşu; KDV dışında Boş Satır açar. Bu tuşu kullanırken, Borç ya da Alacak tutarının örneğe göre 1,000 TL yani KDV’siz Tutar’ın seçilmesi gerekmektedir, (Çünkü KDV’yi dışında hesaplar) 14

15 15 KDV Dışında işlemlerinde Borç Tutarına KDV’siz Tutar olan 1000 yazılır,

16 16 F3 tuşu; KDV dışında Boş Satır açar.

17 Alt + W Kısayol Tuşu Nasıl Kullanılır? Alt + W tuşu; KDV dışında Cari Hesap ile kapar. Bu tuşu kullanırken, Borç ya da Alacak tutarının örneğe göre 1,000 TL yani KDV’siz Tutar’ın seçilmesi gerekmektedir, (Çünkü KDV’yi dışında hesaplar) 17

18 18 KDV Dışında işlemlerinde Borç Tutarına KDV’siz Tutar olan 1000 yazılır,

19 19 Alt + W tuşu; KDV dışında Cari Hesap ile kapar.

20 Alt + Q Kısayol Tuşu Nasıl Kullanılır? Alt + Q Kısayol tuşu nasıl kullanılır? Alt + Q tuşu; KDV dışında Kasa Hesabı ile kapar. Bu tuşu kullanırken, Borç ya da Alacak tutarının örneğe göre 1,000 TL yani KDV’siz Tutar’ın seçilmesi gerekmektedir, (Çünkü KDV’yi dışında hesaplar) 20

21 21 KDV Dışında işlemlerinde Borç Tutarına KDV’siz Tutar olan 1000 yazılır,

22 22 Alt + Q tuşu; KDV dışında Kasa Hesabı ile kapar.

23 F4 Kısayol Tuşu Nasıl Kullanılır? F4 tuşu; KDV içinde Boş Satır açar, Bu tuşu kullanırken, Borç ya da Alacak tutarının örneğe göre 1,180 TL yani KDV’li Tutar’ın seçilmesi gerekmektedir, (Çünkü KDV’yi içinde hesaplar) 23

24 24 KDV İçinde işlemlerinde Borç Tutarına KDV’li Tutar olan 1,180 yazılır

25 25 F4 tuşu; KDV içinde Boş Satır açar,

26 F5 Kısayol Tuşu Nasıl Kullanılır? F5 tuşu; KDV içinde Cari Hesap ile kapar, Bu tuşu kullanırken, Borç ya da Alacak tutarının örneğe göre 1,180 TL yani KDV’li Tutar’ın seçilmesi gerekmektedir, (Çünkü KDV’yi içinde hesaplar) 26

27 27 KDV İçinde işlemlerinde Borç Tutarına KDV’li Tutar olan 1,180 yazılır

28 28 F5 tuşu; KDV içinde Cari Hesap ile kapar,

29 F6 Kısayol Tuşu Nasıl Kullanılır? F6 tuşu; KDV içinde Kasa Hesabı ile kapar, Bu tuşu kullanırken, Borç ya da Alacak tutarının örneğe göre 1,180 TL yani KDV’li Tutar’ın seçilmesi gerekmektedir, (Çünkü KDV’yi içinde hesaplar) 29

30 30 KDV İçinde işlemlerinde Borç Tutarına KDV’li Tutar olan 1,180 yazılır

31 31 F6 tuşu; KDV içinde Kasa Hesabı ile kapar,

32 KDV Dışında Hesaplaması MAL ALIŞI: İşletme, ABC Ltd. Şti.’den 1000TL’ye (%18 KDV hariç) veresiye olarak 6 mm kum satın almıştır. KDV Dışında (Hariç-Üzerinde) 153.01.001 6 mm kum1.000.- 191.01.018 İndirilecek KDV 180.- (1000 TL x 0.18 = 180 TL) 320.01.001ABC Ltd. Şti1.180.- 32

33 KDV İçinde Hesaplaması MAL ALIŞI: İşletme, ABC Ltd. Şti.’den 1180TL’ye (%18 KDV dahil) veresiye olarak KDV İçinde (Dahil) 153.01.001 6 mm kum 1.000(1.180 / 1.18 = 1000) 191.01.018 İndirilecek KDV 180(1.180 – 1000 =180) 320.01.001 ABC Ltd. Şti 1.180.- (%18=0,181 + 0,18 = 1,18 bulunur.) 33

34 F Klavye Kısayol Tuşlarıyla Pratik Fiş Girişi Uygulamaları: Ba-Bs Bu aşamada, F3 tuşu; KDV dışında Boş Satır açar. F4 tuşu; KDV içinde Boş Satır açar. F5 tuşu; KDV içinde Cari Hesap ile kapar. F6 tuşu; KDV içinde Kasa Hesabı ile kapar. Alt + W tuşu; KDV dışında Cari Hesap ile kapar. Alt + Q tuşu; KDV dışında Kasa Hesabı ile kapar. 34

35 KDV İçinde Hesaplaması MAL ALIŞI: İşletme, ABC Ltd. Şti.’den 1.180TL’ye (%18 KDV dahil) SENETLİ olarak 6 mm kum satın almıştır 153.01.001 6 mm kum 1.000(1.180 / 1.18 = 1000) 191.01.018 İndirilecek KDV 180(1.180 – 1000 =180) -----------------------------------------BOŞ SATIR--------------------------------------- 35

36 F Klavye Kısayol Tuşlarıyla Pratik Fiş Girişi Uygulamaları: Ba-Bs İÇİNDE Mİ? DIŞINDA MI? NASIL ANLARIZ? 1.180 --- > İÇİNDE --- > F4 tuşu kullanılır 1.000 --- > DIŞINDA1.180 / 1.18 = 1.000 --- > F3 tuşu kullanılır F3 YA DA F4 Ü NASIL ANLARIZ? Senet Karşılığı (Alacak Senetleri ya da Borç Senetleri) - Kredi Kartı İle - Çek Kelimeleri VARSA Kasa - Alıcılar -Satıcılar kelimeleri YOKSA 36

37 F Klavye Kısayol Tuşlarıyla Pratik Fiş Girişi Uygulamaları: Ba-Bs SENET KARŞILIĞI YERİNE KASA HESABI KULLANILSAYDI F6 (İÇİNDE) ALT + Q (DIŞINDA) SENET KARŞILIĞI YERİNE CARİ HESAP (120 veya 320) F5 (İÇİNDE) ALT + W (DIŞINDA) 37

38 F Klavye Kısayol Tuşlarıyla Pratik Fiş Girişi Uygulamaları: Ba-Bs FATURA TÜRÜ:AÇIK ALIŞ FİŞ TİPİ:MAHSUP NOT: 1- KLAVYE KISAYOL TUŞLARININ ÇALIŞMASI İÇİN HESAP PLANI CARİ TANIMLAMA İŞLEMİ (YANİ HESAPLARIN EŞLEŞTİRİLMESİ) GEREKLİDİR. 2- MAL SATIŞ İŞLEMLERİNDE DE KLAVYE KISA YOL TUŞLARI AYNIDIR. 38

39 F Klavye Kısayol Tuşlarıyla Pratik Fiş Girişi Uygulamaları: Ba-Bs BOŞ SATIR açıldığında kullanılacak hesap kodları; Mal Alışlarında; 321 Borç Senetleri 300 Banka Kredileri (Kredi kartı ile mal alışı) 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (Firma çeki) 101 Alınan Çekler Ciro (Müşterinin ciro ederek verdiği çek) Mal Satışlarında; 121 Alacak Senetleri 300 Banka Kredileri (Kredi kartı ile mal satışı) 101 Alınan Çekler Portföy (Müşteri çeki) 101 Alınan Çekler Ciro (Müşterinin ciro ederek verdiği çekin tarafımızdan ciro edilerek verilmesi) 39


"LUCA BILGISAYARLı MUHASEBE PROGRAMı Öğr. Gör. Coşkun Aliyazıcıoğlu KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Şubat - 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları