Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI 2014-2020 -- Proje Bütçesinin Hazırlanması - -- Proje Bütçesinin Hazırlanması -

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI 2014-2020 -- Proje Bütçesinin Hazırlanması - -- Proje Bütçesinin Hazırlanması -"— Sunum transkripti:

1 KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI 2014-2020 -- Proje Bütçesinin Hazırlanması - -- Proje Bütçesinin Hazırlanması -

2  Proje bütçesi ortaklarla birlikte hazırlanmalıdır.  Bütçe hazırlanırken toplam proje tutarı ortaklara eşit şekilde paylaştırılmamalı, ortakların sorumluluğundaki faaliyetlere göre bütçe dağılımı yapılmalıdır.  Her faaliyete ilişkin harcama ilgili bütçe kaleminde yer almalıdır.  Yeni dönemde kontrolör (İlk seviye kontrolörü-FLC) ücreti proje bütçesinden karşılanacaktır. Bütçenin Hazırlanması

3 Harcamaların uygunluğu neden önemli? Harcamaların uygunluğu neden önemli? Hibenin yeniden hesaplanması ve nihai ödemesi Bütçe (Maliyet tahmini) Uygun harcamalar toplamı Hibe hesaplaması ve ön ödemesi

4 Harcamaların uygunluğu  Sözleşme süresi içinde gerçekleşmeli.  Bütçelendirilmiş olmalı.  Projenin yürütülmesi için gerekli ve proje kapsamında yer alan faaliyetlerle ilişkili olmalı.  Gerçek, kayıtlı (muhasebe kayıtlarında) ve doğrulanabilir (kanıtlanabilir) olmalı.  Mantıklı, maliyet-etkin, gerekçelendirilebilir ve sağlıklı mali yönetim ilkeleriyle uyumlu olmalıdır.

5 Harcamaların uygunluğu: Maaş ve ücretler  Hibe Faydalanıcısı ve/veya proje ortakları tarafından tam ya da kısmi zamanlı olarak işe alınan/görevlendirilen kişilerin maaş ve ücretleridir.  Tüzel kişiliklerden yapılan hizmet satın alımı bu başlık altında uygun gider sayılmamaktadır.  Birim fiyatlar; fiili maaş, sosyal sigorta, vergi ve diğer ücret sayılan ödemelere ilişkin giderleri içermelidir. Bütçedeki tutarlar brüt rakamları göstermektedir.  Birim fiyatlar, Ana Yararlanıcı veya yararlanıcı ortakları tarafından normalde gerçekleştirilenin üzerinde olmamalıdır.

6 Harcamaların uygunluğu: Kamu görevlileri  Kamu görevlileri kurumlarından ücretsiz izin almaları halince proje kapsamında istihdam edilebilirler.  Ücretsiz izne ayrılmadan projede görevlendirilen devlet memuruna proje bütçesinden ödeme yapılamaz. Bu durum Türk mevzuatından kaynaklanmaktadır.  Akademisyenler ve 4/C kapsamında çalışanlar bu kurala tabi değillerdir.  Bunun dışında tabi olunan mevzuatı bilmek yararlanıcının sorumluluğundadır.

7 Harcamaların uygunluğu: Seyahat Yerel ulaşım Hibe Faydalanıcının ülkesindeki şehirlerarası seyahat giderleri karşılanabilecektir. Uluslararası ulaşım Proje faaliyetleri gereği, faaliyet uygulama ülkesine gidiş-geliş masrafları karşılanabilecektir.

8 Harcamaların uygunluğu: Harcırahlar Harcırahlar Proje bütçesinde yer alması şartıyla, sadece projede görevli personel ve proje faaliyetleri ile ilgili kişiler için kullanılabilir. Her türlü yiyecek, konaklama ve şehir içi ulaşım giderini kapsar. Sadece geceleme yapılması durumunda geçerlidir ve gecelik bazda hesaplanır. Belge karşılığı gerçekleşen maliyet veya sabit tutarlar bazında kullanılabilir. Kamu personelinin harcırahı gerçek giderler üzerinden hesaplanır. Birim fiyatlar, projenin imzalandığı tarihteki, AB tarafından belirlenen azami tutarlardan yüksek olamaz. (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per _diems/index_en.htm)

9 Uygun olmayan giderler Ayni katkılar, Borçlar ve borçlarla ilgili masraflar, Gelecekte oluşabilecek zararlara karşı ayrılan karşılıklar, Faiz borçları, Hâlihazırda başka bir proje kapsamında finanse edilen maliyetler, Arazi ve binaların satın alınması; Döviz kuru dönüşüm masrafları, geri alınmasının mümkün olmadığıhariç,Vergiler, Ana Yararlanıcı ve yararlanıcı ortakları tarafından geri alınmasının mümkün olmadığı kanıtlanan KDV hariç, Üçüncü taraflara verilen krediler, Hibe sözleşmesinin imzalanmasından önceki harcamalar (başvurunun hazırlanması için Ana Yararlanıcının yapmış olduğu harcamalar dahil).

10 Hesap hareketleri sadeceAna Yararlanıcı ve yararlanıcı ortaklarının proje hesabından sadece projede yer alan giderlere ilişkin proje personeli, hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler gibi kişilere transfer yapabilir. Bütün ödemeler proje hesabından başka bir banka hesabına transfer şeklinde gerçekleştirilmeli, elden ödeme kesinlikle yapılmamalıdır.

11 Çağrıya çıkıldığında, tekrar bilgilendirme faaliyeti ve uygulama öncesi yararlanıcı eğitimi verilecektir. Hibe rehberinin dikkatlice okunup Bakanlık ve Programın internet sayfalarının takibi önem arz etmektedir.

12 Daha fazla bilgi için: http://www.blacksea-cbc.net http://cbc.ab.gov.tr CBCBSB@ab.gov.tr


"KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI 2014-2020 -- Proje Bütçesinin Hazırlanması - -- Proje Bütçesinin Hazırlanması -" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları