Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

08 Haziran 2016 TOPLANTI MADDELERİ. 2015-2016 Yılı eğitim-öğretim yılı için öğretmen atamalarına ve süre uzatım işlemlerinde okullarımızın en sık yaptıkları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "08 Haziran 2016 TOPLANTI MADDELERİ. 2015-2016 Yılı eğitim-öğretim yılı için öğretmen atamalarına ve süre uzatım işlemlerinde okullarımızın en sık yaptıkları."— Sunum transkripti:

1 08 Haziran 2016 TOPLANTI MADDELERİ

2 2015-2016 Yılı eğitim-öğretim yılı için öğretmen atamalarına ve süre uzatım işlemlerinde okullarımızın en sık yaptıkları hatalar ve yapması gerekenler:

3 Okullarımız sözleşmeye yazacakları ücreti asgari ücretten az olmamak kaydıyla kendileri tespit edecektir. Temmuz ayına kadar yapılacak atamalarda Sözleşmeye 1.300 TL’nin altında tutar yazılmayacak, ders ücreti ise en az 10,37 olarak yazılacak, Temmuz ayından sonra yapılacak atamalar da ise yeni ücretler yazılacaktır.

4 Ders saatlerinde ise 16/12/1998 tarih ve 23555 sayılı resmi gazetede yayınlanan MEB Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin esaslar dikkate alınacaktır. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince bir öğretmen en fazla 40 saat derse girebilir.

5 Okullarımızca yapılacak uzman öğretici atama tekliflerinde Yönetmelikte yapılan değişiklik gereğince artık kadrolu olarak da uzman öğretici atama teklifi yapılabilecek.

6 Müdür, Müdür Yardımcısı, Öğretmen atama, istifa, süre uzatımı onaylarında gönderilen evraklar eksik veya yanlış gönderildiğinden işlemlerimizde aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu nedenle istenilen belgeler şunlardır:

7 Sözleşme (sözleşmelerde kurum müdürü için hazırlananlar hariç hepsine göreve başlama ve bitiş tarihleri yazılacak) Adli Sicil Kaydı Diploma fotokopisi Varsa Pedagojik formasyon belgesinin fotokopisi İlk atama hariç istifa onayının fotokopisi Üst Yazı

8 Sözleşme (sözleşmelerde kurum müdürü için hazırlananlar hariç hepsine göreve başlama ve bitiş tarihleri yazılacak) Bir önceki yıla ait çalışma izin onayı Üst yazı

9 Kişi İstifa ediyorsa istifa dilekçesi, Eğer tek taraflı sözleşme feshi yapılıyorsa sözleşme feshine ilişkin belge Bir önceki yıla ait çalışma izin onayı Üst yazı

10 Belgeler eksiksiz olarak hazırlanacak ve MEBBİS sistemine girişi yapılacak. Geçen yıl yaşanan sıkıntıların tekrar yaşanmaması için bu yılda okullarımızın atamaları randevu usulü ile yapılacağından okullarımızın evraklarını evrak kayıtta karışıklılık yaşanmaması için randevu günü teslim etmeleri ve en az 15 gün öncesinden randevu almaları rica olunur.

11 Ders Ücretli Öğretmenlere istifa onayı alınması için Müdürlüğümüze evrak gönderilmeyecek sistemde çalışma izni bitti diye görünecek. Yönetmelikte istifa eden personel 6 aydan önce aynı kurumda görev alamaz ibaresinden dolayı istifa onayı gönderilecek personel ile tekrar anlaşma yapılamaz.

12 Bazı okullarımızın yazışma kurallarına uymadıkları üst yazıya mühür bastıkları başlıkları hatalı yazdıkları vb. hatalar tespit edilmiş olup üst yazı formatımız:

13 T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Özel …………………… İlkokulu Müdürlüğü SAYI :Kurum kodu /903(atamalar için/Giden evrak sayısı KONU : ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE Okulumuza okulöncesi öğretmeni olarak atamak istediğimiz.……………………………’a ait teklif dosyası ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. ……………. Okul Müdürü (İMZA)

14 Resmi yazılarda okul amblemleri olabilir ancak orta üste “T.C” ibaresinin üstünde hiçbir şey olamaz, bu nedenle amblemler sol üste basılabilir. Resmi yazılara mühür basan okullarımız olduğu görülmüştür, ancak resmi yazıda mühür olmayacak sadece kurum müdürü adı soyadı ve imzası olacak.

15 Yeni açılan okullarımız halen standart dosya kodu verilmediğinden resmi yazışmalarında yenisi verilinceye kadar eski kodlarını kullanabilirler eski kodu olmayan yeni açılan okullarımız ise kurum kodunu standart dosya kodlarında kullanabilirler.

16 Tüm öğretmen, uzman öğretici ve idarecilerin çalışma izin onaylarının bitim sürelerinin doğru şekilde takip edilmesi ve süre bitimlerinde süre uzatım veya ayrılış tekliflerinin yapılmasına gerekli özenin gösterilmesi,

17 Öğretmenlerin diplomalarında yazan branşlarında atamalarının yapılması sözleşmelerde görev çeşidinin asil, ders ücretli öğretmen, usta öğretici ve uzman öğretici olarak belirtilmesine dikkat edilmesi. Sözleşmelere mutlaka mühür basılması ve yaşanan aksaklıkların önlenmesi için sözleşmelere göreve başlama ve bitiş tarihlerinin yazılması, Okul Müdürü teklifi üst yazılarının kurucu veya kurucu temsilcisi, diğer tüm personel üst yazılarının ise okul müdürü tarafından imzalanması,

18 Müdür istifa ve müdür atama dosyalarının birlikte teklif edilmesi teklif edilen müdürün cep telefonunda bildirilmesi, İstifaları alınan öğretmen, uzman öğretici ve personelin belgelerinin ayrılış onaylarının alınabilmesi için 5(beş) iş günü içerisinde müdürlüğümüze gönderilmesi.

19 Atamalarda Asil iken Ders ücretli, ders ücretli iken asil öğretmen veya uzman öğreticiliğe görev değişikliği teklif edilenlerin görev bitim tarihleri itibariyle değil de görev süreleri devam ederken yapılması.

20 Müdür Yardımcısı olmayan okullarımız diploma ve yıl sonu işlemlerini yapmak üzere 1 aylığına geçici müdür yardımcısı atayabilirler. Bunun için Bölümümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.

21 Özel Anaokulları yaz döneminde Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereğince eğitim içerikli kültürel faaliyetler yapmak üzere açık kalabilirler bunun için Müdürlüğümüze başvurmaları ve Kaymakamlık Onayı almaları gerekmektedir.

22 Özel okullar Özel öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği kendi çalışma takvimlerini uygulayabilirler. Bunun için hazırladıkları çalışma takvimlerini Ağustos ayının 15’ine kadar onay alınmak üzere Müdürlüğümüze göndermeleri gerekmektedir.

23 Özel okullarımızdan öğretmenler hizmet cetveli almak iş takibi yapmak için Müdürlüğümüze yönlendirilmekte olup il içi atamalarda hizmet cetveli verilmemektedir, sadece il dışı atamalarda hizmet cetveli verilmektedir. Hizmet cetveli almak için veya iş takibi yapmak için iş yoğunluğumuzda göz önüne alınarak öğretmenler Müdürlüğümüze yönlendirilmeyecek iş takibi okul elemanlarınca yapılacaktır. Gelen öğretmenlere hiçbir şekilde evrak verilmeyecektir.

24 Okullarımız düzenlemek istedikleri geziler için okul idarecilerinden biri en az 10 gün öncesinden Şube Müdürümüz ile görüşecek sonra gezi için onaya tüm evraklarını eksiksiz olarak hazırlayıp en geç 1 hafta öncesinden göndereceklerdir.

25 Özel Temel Liselerimiz 2016-2017 eğitim öğretim yılında mezun öğrenciler için “Bilim Grubu” açacaklarsa en geç 1 Temmuz 2016 tarihine kadar dosyalarını hazırlayarak onay alınmak üzere Müdürlüğümüze göndereceklerdir. 01 Temmuz 2016 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

26 2016-2017 eğitim öğretim yılında yetiştirme kursu açacak okullarımız Eylül ayı içersinde müracaat ettikleri takdirde kurs onayları alınacaktır. Yaz tatilinde ve sömestir tatilinde kurs açılması için onay verilmeyecektir.


"08 Haziran 2016 TOPLANTI MADDELERİ. 2015-2016 Yılı eğitim-öğretim yılı için öğretmen atamalarına ve süre uzatım işlemlerinde okullarımızın en sık yaptıkları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları