Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EK DERS UYGULAMA REHBERİ. GIRIŞ EKRANı Sisteme giriş için adresi kullanılmaktadır. Kullanıcı adı ve şifre için ö ğ renci bilgi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EK DERS UYGULAMA REHBERİ. GIRIŞ EKRANı Sisteme giriş için adresi kullanılmaktadır. Kullanıcı adı ve şifre için ö ğ renci bilgi."— Sunum transkripti:

1 EK DERS UYGULAMA REHBERİ

2 GIRIŞ EKRANı Sisteme giriş için http://ekders.odu.edu.tr adresi kullanılmaktadır. Kullanıcı adı ve şifre için ö ğ renci bilgi sistemi üzerinden ilk şifre belirleme ile kullanıcı adı ve parola belirlenerek http://ekders.odu.edu.tr adresinden sisteme giriş yapılır. http://ekders.odu.edu.tr

3 GIRIŞ EKRANı

4 AÇıLıŞ EKRANı Açılış ekranı başarılı bir giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekran olarak adlandırılmaktadır. Burada yetki dahilinde kullanılacak 2 başlık mevcuttur. Sol menüde bulunan Ek Ders Bildirim Onay İ şlemleri Menüsüne tıklayarak giriş yapan ö ğ retim üyelerinin ek ders bildirim formları ile ilgili işlemlere başlanılabilir. Sol menüde bulunan di ğ er başlık ise Ö ğ retim Üyesi Mazeret Girişi İ şlemleri’dir. Bu alana birimizde (kadrolu) görevli ö ğ retim üyelerinin o ayki görev, izin vb. durumu bilgilerini birim personel işlerinden temin ederek girmeniz gerekmektedir. Girilen bilgiler sonrası ö ğ retim üyesinin ilgili günleri ders girişine kapanacaktır. Ayrıca girilen görevli-izinli bilgilerinden toplu olarak yazdırma ekranına aktarımda mevcuttur.

5 AÇıLıŞ EKRANı

6 EKDERS BİLDİRİMİ ONAY İŞLEMLERİ BAŞLIĞI Bu ekran 2 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm aşa ğ ıdaki görüntüde yer alan 1nolu kısım olarak sol ekranda belirtilen onay işlemleri başlı ğ ı altında bulunan listeleme işlemleridir. Buradan aktif olan ay ve geçmiş ayla ilgili ek ders bilgileri mevcuttur. İ lgili mutemet tarafından biriminde yer alan ö ğ retim üyelerinin çalışmış oldu ğ u ek ders formlarının durumlarını listeleyerek mutemet onayına gönderilmiş formları inceler. İ kinci bölüm ise 2 nolu kısım olarak aşa ğ ıdaki görüntüde belirtilen di ğ er işlemler başlı ğ ından oluşmaktadır. Bu başlık altında mutemetlerin yetkisi dahilinde olan aşa ğ ıda belirtilen 6 adet işlem yapma yetkisi mevcuttur. (formu göster, onayla, iade et, durum tarihçesi, istatistik ve onaylananlar)

7 EKDERS BİLDİRİMİ ONAY İŞLEMLERİ BAŞLIĞI

8 EKDERS BİLDİRİMİ ÖĞRETİM ÜYESİ LİSTESİ BAŞLIĞI 1.Onay işlemleri sayfasında yer alan bu başlıktan üniversitemizde görevli ö ğ retim üyelerinin bildirim formlarını görme imkanı mevcuttur. 2.Kadrosunda olan/olmayan birim olarak kendisinden ders ücreti talep eden ö ğ retim üyelerinin formları bu başlıktan incelenebilir. 3.Buradaki formlarda kadrosu dışında olan ö ğ retim üyelerinin formlarını sadece inceleme yetkisi mevcuttur. Bu formlarda sorun tespit edildi ğ i takdirde birim mutemedine bilgi verilmelidir. 4.Kadrosunda olan ö ğ retim üyelerinin formlarıyla ilgili yukarıda anlatılan yetkiler kullanılabilir.

9 EKDERS BİLDİRİMİ ÖĞRETİM ÜYESİ LİSTESİ BAŞLIĞI

10 ÖĞRETİM ÜYESİ MAZERET GİRİŞİ İŞLEMLERİ BAŞLIĞI

11

12 ONAYLANANLAR BAŞLıĞı (KBS IÇIN ÜCRETLI DERSLER)

13 ÜCRETLI DERSLER EXCEL DOSYASı

14 KBS SİSTEMİ VERİ BİLGİLERİ(KODLAR)

15 EKDERS UYGULAMA S İ STEM İ HAKKINDA KISA B İ LG İ LER 1.Ö ğ renci bilgi sistemi ile entegre çalışan, derslerle ve ö ğ retim üyeleri ile ilgili bilgileri tamamen bu sistemden alan bir uygulamadır. 2.Belirli bir tarih aralı ğ ı olaca ğ ı için işlemler vaktinde gerçekleşecektir. (her ayın yaklaşık 20-31 arası ö ğ retim üyesi girişi ve aynı zamanda birim mutemetleri tarafından onay işlemleri yapılacaktır) 3.Evraklar (formlar) üzerinde hiçbir şekilde karalama yada düzeltme durumu yapılmayacaktır. Yanlış olan formlar iade edilerek gerekli hata bildirimi yapıldı ğ ı için ö ğ retim üyesi düzeltmelerini yaparak formu yeniden gönderecektir. 4.Her ay sistem açılışı için ö ğ retim üyelerine tarih aralı ğ ını belirtir mesaj (sistem yöneticisi) atılacaktır. 5.Sistemin ana haberleşme akışı kısa mesajla gerçekleşmektedir. Mesajlar ö ğ retim üyeleri ve mutemetler arasında sistem üzerinden yapılan işlemler sonrası kendili ğ inden gerçekleşmektedir.

16 EKDERS UYGULAMA S İ STEM İ HAKKINDA KISA B İ LG İ LER Ö ğ retim üyeleri formlarını kontrol edip birim mutemedine gönderdi ğ inde mutemede onay için bekleyen form hakkında mesaj iletilmektedir. Mutemet tarafından onaylanan yada iade edilen formlar için ö ğ retim üyesine mesaj iletilmektedir. Ola ğ an dışı durumlarda sistem yöneticisi tarafından form onayı kaldırıldı ğ ında hem mutemede hem de ö ğ retim üyesine mesaj iletilmektedir.

17 EKDERS UYGULAMA S İ STEM İ HAKKINDA KISA B İ LG İ LER 1.Ek ders uygulama sisteminde ö ğ retim üyesinin yazabilece ğ i ders saatleri açısından üst yada alt sınır bulunmamaktadır. Sistemsel olarak ö ğ retim üyesinin ne kadar ders saati yazması gerekti ğ i ile ilgili kontrol paneli mevcuttur. Bu panele göre eksik yada fazlalık kontrolü ö ğ retim üyesi tarafından yapılır. 2.Ö ğ retim üyelerinin sisteme ders saati girişlerinde üst yada alt sınır olmaması nedeni ile formların kontrolü mutemetler açısından önem arz etmektedir. 3.Üniversite dışından gelen ders veren görevlileri için ilgilerin sistemi kullanma imkanı yoktur. Ancak bilgileri ücretli dersleri gösteren KBS formatına uygun olarak dosyaya manuel eklenebilir.

18 Onaylanan formların hatalı olması durumunda, onay kaldırma işlemi ilgili birim yetkilisi tarafından Rektörlük Makamına yazılacak üst yazı ile gerçekleşebilecektir. Programı yeni kullanmaya başlanılan bu süreçte karşılaşılan sorunlar için gereken notları alıp sonrasında gerekli paylaşımları yapalım.


"EK DERS UYGULAMA REHBERİ. GIRIŞ EKRANı Sisteme giriş için adresi kullanılmaktadır. Kullanıcı adı ve şifre için ö ğ renci bilgi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları