Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EN İ Y İ LER HEP B İ Z İ MLE BÖLGEN İ N BEŞ OKUL B İ R İ NC İ S İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EN İ Y İ LER HEP B İ Z İ MLE BÖLGEN İ N BEŞ OKUL B İ R İ NC İ S İ."— Sunum transkripti:

1 EN İ Y İ LER HEP B İ Z İ MLE BÖLGEN İ N BEŞ OKUL B İ R İ NC İ S İ

2

3 TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi Bu sene ilk kez uygulanan Temel E ğ itimden Ortaö ğ retime Geçiş Sisteminin birinci aşaması, 6 dersten her iki dönemde yapılan merkezi yazılı sınavlarıyla tamamlandı. İ kinci aşama olan Tercih ve Yerleştirme sürecinin bu sene nasıl olaca ğ ı ise Millî E ğ itim Bakanı Sayın Nabi AVCI tarafından açıklandı. Açıklanan Tercih ve Yerleştirme Sistemini sizin için derledik.

4 TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi Sınavsız ö ğ renci alan okul kalmadı. Meslekî ve Teknik E ğ itim Genel Müdürlü ğ ü ile Din Ö ğ retimi Genel Müdürlü ğ üne ba ğ lı tüm okullar Anadolu Lisesi statüsüne dönüştürüldü. Okulların şube kontenjanı 34, ihtiyaç halinde en fazla 40 olacak. Bu okulları tercih eden ö ğ renciler artık alan de ğ il sadece okul tercihi yapacaklar. Ö ğ renciler, ortak uygulanan 9’uncu sınıfın ardından başarısı, yetene ğ i ve iste ğ i dikkate alınarak 10’uncu sınıfta alanlara yerleştirilecek. Böylece tüm okullara, Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) ile ö ğ renci alınmış olacak.

5 TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi Anadolu Ö ğ retmen Liseleri dönüşüyor. Anadolu Ö ğ retmen Liseleri, Sosyal Bilimler, Fen ve Anadolu Liselerine dönüştürülecek. Fen Liselerinde hazırlık sınıfı zorunlu oluyor. 2014-2015 e ğ itim ö ğ retim yılından itibaren Fen Liselerinde de hazırlık sınıfı zorunlu hale getirilecek.

6 TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi Sınav Sonuçlarının Açıklanması: Merkezi sistem ile yapılan 6 dersin 2. dönem puanları ile her iki dönemdeki puanları ve katsayıları kullanılarak hesaplanan Ortak Sınav Puanları (OSP) 11 Haziran 2014 Çarşamba günü açıklanacak. Ö ğ renciler e-okul veli bilgilendirme sisteminden sonuçlarını ö ğ renebilecek.

7 TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi Sınav Sonuçlarına İ tiraz: Beklemedi ğ i bir sonuçla karşılaşan ö ğ renciler 16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında Ortak Sınav Puanlarına itiraz edebilecek. İ tiraz edilecek her ders için T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat/ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılı ğ ıyla 10 TL yatırılması gerekmektedir. İ tiraz başvurusunun dikkate alınması için itiraz ücretine ait banka dekontunu itiraz dilekçesi ile birlikte göndermeyi unutmayın.

8 Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP) İ lanı: Ö ğ rencilerin 6, 7 ve 8’inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8’inci sınıfta girdikleri merkezi yazılı sınav puanlarından elde edilen Ortak Sınavlar puanları kullanılarak hesaplanan Yerleştirmeye Esas Puanlar (YEP) 07 temmuz 2014 tarihinde ilan edilecek. YEP ile birlikte ö ğ rencilerin başarı sırası ve yüzdelik dilimlerinin de açıklanması bekleniyor. Tercih işlemlerinde ö ğ rencinin kendi yüzdelik dilimi ile tercih etmeyi düşündü ğ ü okulun yüzdelik dilimini bilmesi çok önemli. TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi

9 Tercih İ şlemleri: Taban puan uygulaması kaldırıldı. Yerleştirmeye Esas Puanı ne olursa olsun 8’inci sınıfı başarı ile tamamlayan tüm ö ğ renciler tercih yapabilecek. Tercih işlemlerine esas olacak okul kontenjan listeleri 04 Temmuz 2014 tarihinde ilan edilecek. Ö ğ renciler tercihlerini internet aracılı ğ ıyla 31 Temmuz – 08 A ğ ustos 2014 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih ve yerleştirme döneminde tüm velilerimize rehber ö ğ retmenlerimiz aracılı ğ ıyla gerekli destek verilecektir. TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi

10 Tercih İ şlemleri: Ö ğ renciler tercih ekranından önce aşa ğ ıdaki seçeneklerden birini seçecekler.  “Özel Yetenek Sınavı İ le Ö ğ renci Alan Bir Ortaö ğ retim Kurumuna Yerleştim”,  “Özel Ö ğ retim Kurumlarından Birine Kayıt Yaptırdım”  “Tercih Yapmak İ stiyorum” “Tercih Yapmak İ stiyorum” seçene ğ ini seçen ö ğ renciler A ve B olmak üzere iki grupta tercih yapabilecekler. TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi

11 Tercih İ şlemleri: A Grubu için ö ğ renciler, tüm okul türlerden toplam 15 adet tercih yapabilecek. Ö ğ renciler A grubu tercihlerini, kontenjan listelerinde yer alan okulların tercih kodlarını kullanarak yapacaklar. Ö ğ renciler B grubu tercihlerinde ise sadece okul türü seçimi yapabilecek.  Fen Lisesi  Sosyal Bilimler Lisesi  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Anadolu İ mam hatip Lisesi  Çok Programlı Anadolu Lisesi  Anadolu Lisesi TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi

12 Yerleştirme İ şlemleri: Yerleştirme işlemi, ö ğ rencilerin yerleştirmeye esas puanları ve tercihleri dikkate alınarak puan üstünlü ğ ü ve tercih esasına göre merkezi olarak yapılacak. A grubu tercihlerinden hiç birine yerleşemeyen bir ö ğ renci, B grubundan seçti ğ i okul türlerinden birine adres bilgileri kullanılarak yerleştirilecek. Yerleştirme işlemi sonucu, herhangi bir ortaö ğ retim kurumuna yerleştirmesi yapılan tüm ö ğ rencilerin okul kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Yerleştirme sonuçlarının ilanı ve kesin kayıtlar 22 A ğ ustos 2014 tarihinde yapılacak. TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi

13 Yerleştirme İ şlemleri: Yerleştirme sonrasında boş kontenjanı olan okullara ortaö ğ retim yönetmeli ğ inin nakil esaslarına göre nakil yoluyla ve merkezi olarak ö ğ renci alınacak. Özel okulların tam burslu olarak okutmak istedi ğ i ö ğ renciler, Türkiye çapında %5’lik puan dilimine dahil olan ö ğ renciler arasından tercih ve puan üstünlü ğ üne göre belirlenecek. TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi

14 Nakil İ şlemleri: Nakil işlemleri, Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı Ortaö ğ retim Kurumları Yönetmeli ğ ine ve özel ö ğ retim kurumları için aynı Yönetmelik ile ilgili di ğ er mevzuat hükümlerine göre yapılacak. Nakil talebinde bulunan ö ğ rencilerin nakilleri, açık kontenjan bulunması ve puan üstünlü ğ ü esas alınarak sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir. TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi

15 Nakil İ şlemleri: 25-28 A ğ ustos 2014 tarihlerinde ö ğ rencilerden nakil başvuruları alınacak ve 29 A ğ ustos 2014 saat 19:00’da nakil yerleştirme işlemleri tamamlanacak. Söz konusu işlemler sonucu nakil talebi gerçekleşenler ve boş kalan kontenjanlar sistem üzerinden görülebilecek. Nakil işlemleri Eylül ayı boyunca haftalık periyotlarla aynı şekilde devam edecek. TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi

16 Tercih ve Yerleştirme Takvimi TARİHAÇIKLAMA 11 Haziran 2014Ortak Sınavlar Puanlarının (OSP) İlanı 16 - 20 Haziran 2014Ortak Sınavlar Puanlarına İtiraz Dönemi 04 Temmuz 2014 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 07 Temmuz 2014Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP) İlanı 31 Temmuz - 08 Ağustos 2014 Tercihlerin Alınması 22 Ağustos 2014 Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve Kesin Kayıt TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi

17 EN İ Y İ LER HEP B İ Z İ MLE BÖLGEN İ N BEŞ OKUL B İ R İ NC İ S İ


"EN İ Y İ LER HEP B İ Z İ MLE BÖLGEN İ N BEŞ OKUL B İ R İ NC İ S İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları