Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ TEBLİĞİ (ÜGD:2011/53) DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ TEBLİĞİ (ÜGD:2011/53) (Yürürlüğe Giriş Tarihi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ TEBLİĞİ (ÜGD:2011/53) DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ TEBLİĞİ (ÜGD:2011/53) (Yürürlüğe Giriş Tarihi."— Sunum transkripti:

1 DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ TEBLİĞİ (ÜGD:2011/53) DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ TEBLİĞİ (ÜGD:2011/53) (Yürürlüğe Giriş Tarihi : 29/12/2011) 28/04/2014 Şebnem ILICALI AKGÜN Ürün Denetmeni Grup Başkan Yrd.

2 2 Tebliğin Amacı İzin ve Uygunluk İşlemelerinin TAREKS aracılığı ile yerine getirilmesini sağlamak üzere firmaların elektronik ortamda tanımlanmasına ve firmalar adına işlem yapması öngörülen kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlemektir. İzin ve Uygunluk İşlemelerinin TAREKS aracılığı ile yerine getirilmesini sağlamak üzere firmaların elektronik ortamda tanımlanmasına ve firmalar adına işlem yapması öngörülen kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlemektir.

3 3 Nitelikli Elektronik Sertifika ya da Mobil Elektronik İmza Temini İlk olarak Kullanıcılar Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından Nitelikli Elektronik Sertifikaya sahip olmalıdır. Kamu Kurumları için bu doğrultuda hizmet veren kuruluş Tübitak, gerçek ve tüzel kişiler içinse “TürkTrust”, “E-Güven” ve “E-Tuğra”dır. İlk olarak Kullanıcılar Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından Nitelikli Elektronik Sertifikaya sahip olmalıdır. Kamu Kurumları için bu doğrultuda hizmet veren kuruluş Tübitak, gerçek ve tüzel kişiler içinse “TürkTrust”, “E-Güven” ve “E-Tuğra”dır. Daha önce temin edilen nitelikli elektronik sertifikalar da TAREKS’de kullanılabilir. Daha önce temin edilen nitelikli elektronik sertifikalar da TAREKS’de kullanılabilir.

4 4 Firmaların Tanımlanması Firmalar, “ekonomi.gov.tr” adresi üzerinden “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan “Firma Tanımlama” uygulamasında açılan ekranda istenen bilgileri girer. Firmalar, “ekonomi.gov.tr” adresi üzerinden “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan “Firma Tanımlama” uygulamasında açılan ekranda istenen bilgileri girer. Firma tanımlaması; Firma tanımlaması; ♣ İmza sirkülerinde yer alan kişiler ya da ♣ İmza sirkülerinde yer alan kişiler ya da ♣ TAREKS Taahhütnamesinde yer alan kişiler tarafından yapılır. ♣ TAREKS Taahhütnamesinde yer alan kişiler tarafından yapılır.

5 5 Kullanıcıların Yetkilendirilmesi Firma tanımlaması yapılmış firmalar adına TAREKS aracılığı ile işlem yapacak kişiler kullanıcı olarak yetkilendirilir. Bu kişiler sahip oldukları Nitelikli Elektronik Sertifikayı kullanarak “ekonomi.gov.tr” adresi üzerinden “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında açılan ekranda istenen bilgileri girer. Firma tanımlaması yapılmış firmalar adına TAREKS aracılığı ile işlem yapacak kişiler kullanıcı olarak yetkilendirilir. Bu kişiler sahip oldukları Nitelikli Elektronik Sertifikayı kullanarak “ekonomi.gov.tr” adresi üzerinden “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında açılan ekranda istenen bilgileri girer. Firma ilk yetkilendirme başvurusunda; dilekçe ekinde sunacakları; Firma ilk yetkilendirme başvurusunda; dilekçe ekinde sunacakları; ♣ İmza Sirküleri (aslı yada noter onaylı örneği), ♣ İmza Sirküleri (aslı yada noter onaylı örneği), ♣ Ticaret Sicil Gazetesi (güncel unvan ve adresi gösteren gazetenin aslı yada noter/oda onaylı örneği), ♣ Ticaret Sicil Gazetesi (güncel unvan ve adresi gösteren gazetenin aslı yada noter/oda onaylı örneği), ♣ Mükellefiyet yazısı, ♣ Mükellefiyet yazısı, ♣ TAREKS Taahhütnamesi (aslı) ile Grup Başkanlıklarından yalnız birine başvurur. ♣ TAREKS Taahhütnamesi (aslı) ile Grup Başkanlıklarından yalnız birine başvurur. Yetkilendirme başvurusu birden fazla kişi için yapılabilir. Bu durumda, TAREKS Taahhütnamesi yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı düzenlenmelidir. Yetkilendirme başvurusu birden fazla kişi için yapılabilir. Bu durumda, TAREKS Taahhütnamesi yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı düzenlenmelidir.

6 6 Tanımlama ve Yetkilendirme Onayı Aynı firma için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında, diğer belgelerin geçerliliğinin devam etmesi halinde sadece yeni kişi/kişiler için düzenlemiş TAREKS Taahhütnamesi aranır. Aynı firma için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında, diğer belgelerin geçerliliğinin devam etmesi halinde sadece yeni kişi/kişiler için düzenlemiş TAREKS Taahhütnamesi aranır. Dilekçe ekinde Grup Başkanlığına sunulan belgeler ile TAREKS aracılığı yapılan başvuruda yer alan bilgiler karşılaştırılır. Karşılaştırma neticesinde TAREKS ekranında yer alan bilgiler ile sunulan belgeler tutarlı ve tam ise “Onaylama” işlemi gerçekleştirilir. Dilekçe ekinde Grup Başkanlığına sunulan belgeler ile TAREKS aracılığı yapılan başvuruda yer alan bilgiler karşılaştırılır. Karşılaştırma neticesinde TAREKS ekranında yer alan bilgiler ile sunulan belgeler tutarlı ve tam ise “Onaylama” işlemi gerçekleştirilir. Grup Başkanlıklarınca yapılan “Onaylama” işleminden sonra Bakanlığımız EAD Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi tarafından “onaylamaya” ilişkin bilgiler firmanın “Yetkilendirme Başvurusunda” beyan ettiği e-mail adresine elektronik posta ile iletilir. Grup Başkanlıklarınca yapılan “Onaylama” işleminden sonra Bakanlığımız EAD Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi tarafından “onaylamaya” ilişkin bilgiler firmanın “Yetkilendirme Başvurusunda” beyan ettiği e-mail adresine elektronik posta ile iletilir. Dilekçe ekinde aranan belgelerin eksik veya bilgilerin yeterli olmaması durumunda evraklar işleme alınmadan eksik veya yetersizliğin giderilmesi için firmaya iade edilir. Dilekçe ekinde aranan belgelerin eksik veya bilgilerin yeterli olmaması durumunda evraklar işleme alınmadan eksik veya yetersizliğin giderilmesi için firmaya iade edilir.

7 7 Tanımlama ve Yetkilendirme Onayı Grup Başkanlıkları, sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda ve/veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değişiklik ve güncelleme isteme, ek bilgi ve belge talep etme ya da firmanın tanımlama ve yetkilendirme başvurusunu reddetme hakkına sahiptir. Grup Başkanlıkları, sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda ve/veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değişiklik ve güncelleme isteme, ek bilgi ve belge talep etme ya da firmanın tanımlama ve yetkilendirme başvurusunu reddetme hakkına sahiptir. Kullanıcıların sertifikaları yenilemesi veya yeni bir sertifika temin etmesi durumunda yeniden “Yetkilendirme Başvurusu” yapmasına gerek bulunmamaktadır. Kullanıcıların sertifikaları yenilemesi veya yeni bir sertifika temin etmesi durumunda yeniden “Yetkilendirme Başvurusu” yapmasına gerek bulunmamaktadır.

8 8 Yetki Süresinin Uzatılması Kullanıcıların yetkileri taahhütnamelerde belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı talebinde, yetki süresi sonlanmış kullanıcılar için düzenlenmiş yeni TAREKS Taahhütnamesinin ilgili Grup Başkanlığına verilmesi gerekir. Yine taahhütname her bir kişi için ayrı düzenlenir. Kullanıcıların yetkileri taahhütnamelerde belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı talebinde, yetki süresi sonlanmış kullanıcılar için düzenlenmiş yeni TAREKS Taahhütnamesinin ilgili Grup Başkanlığına verilmesi gerekir. Yine taahhütname her bir kişi için ayrı düzenlenir. Yetki süresinin uzatılmasında daha önce firmaca sunulan ve halen geçerli olan Mükellefiyet Yazısı, İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi tekrar aranmaz. Ancak, belgelerde değişiklik olması veya içerdikleri bilgilerin Taahhütname ile farklı olması durumunda belgelerin yenilenmesi zorunludur. Yetki süresinin uzatılmasında daha önce firmaca sunulan ve halen geçerli olan Mükellefiyet Yazısı, İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi tekrar aranmaz. Ancak, belgelerde değişiklik olması veya içerdikleri bilgilerin Taahhütname ile farklı olması durumunda belgelerin yenilenmesi zorunludur.

9 9 Yetkinin İptali Kullanıcıların yetkisi firmaların Grup Başkanlıklarına yazılı müracaatı halinde iptal edilir. Noterce düzenlenmiş “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun “Azilname” aranır. Kullanıcıların yetkisi firmaların Grup Başkanlıklarına yazılı müracaatı halinde iptal edilir. Noterce düzenlenmiş “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun “Azilname” aranır. Yetkilendirilmiş kişinin yetkisini kullanmaktan vazgeçmesi durumunda firmaya yapılan bildirim ile bu bildirimin noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak firmaya gönderildiğini tevsik eden belgelerin ilgili Grup Başkanlığına sunulması gerekir. Yetkilendirilmiş kişinin yetkisini kullanmaktan vazgeçmesi durumunda firmaya yapılan bildirim ile bu bildirimin noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak firmaya gönderildiğini tevsik eden belgelerin ilgili Grup Başkanlığına sunulması gerekir. Firma tanımlaması iptal edilen veya vergi numarası değişen firmanın TAREKS için verilmiş olan tüm kullanıcı yetkileri Bakanlık tarafından re’sen iptal edilir. Firma tanımlaması iptal edilen veya vergi numarası değişen firmanın TAREKS için verilmiş olan tüm kullanıcı yetkileri Bakanlık tarafından re’sen iptal edilir.

10 10 Yetkinin Askıya Alınması Firmanın Bakanlığın ilgili telefonlarını arayarak yapacağı başvuru ile kullanıcıların TAREKS’i kullanma yetkisi geçici süreyle askıya alınabilir. Firmanın Bakanlığın ilgili telefonlarını arayarak yapacağı başvuru ile kullanıcıların TAREKS’i kullanma yetkisi geçici süreyle askıya alınabilir. Ancak, 7 (yedi) iş günü içerisinde “Azilname” ile birlikte ilgili Grup Başkanlığına başvurulmalıdır. Aksi halde yetkinin askıya alınması işlemi kaldırılır ve yetki tekrar kullanıma açılır. Ancak, 7 (yedi) iş günü içerisinde “Azilname” ile birlikte ilgili Grup Başkanlığına başvurulmalıdır. Aksi halde yetkinin askıya alınması işlemi kaldırılır ve yetki tekrar kullanıma açılır.

11 11 Güncelleme Başvuruları Firma bilgilerinin değiştirilmesi, güncellenmesi ya da firma tanımlamasının tamamıyla kayıttan düşürülmesi “Firma Tanımlaması” uygulaması aracılığı ile yapılır. Bu işlemler e-imza ile gerçekleştirilir. Firma bilgilerinin değiştirilmesi, güncellenmesi ya da firma tanımlamasının tamamıyla kayıttan düşürülmesi “Firma Tanımlaması” uygulaması aracılığı ile yapılır. Bu işlemler e-imza ile gerçekleştirilir. Vergi Numarası ve/veya firma unvanı dışında yapılan değişiklikler için ayrıca belge ibrazı gerekmez. Vergi Numarası ve/veya firma unvanı dışında yapılan değişiklikler için ayrıca belge ibrazı gerekmez. Firma unvanında değişiklik yapılması durumunda; “kullanıcıların” yetkileri askıya alınır. Söz konusu değişikliğe dair Grup Başkanlığına sunacakları aşağıda belirtilen belgeler ile; Firma unvanında değişiklik yapılması durumunda; “kullanıcıların” yetkileri askıya alınır. Söz konusu değişikliğe dair Grup Başkanlığına sunacakları aşağıda belirtilen belgeler ile; ♣ İmza Sirküleri, ♣ İmza Sirküleri, ♣ Ticaret Sicil Gazetesi, ♣ Ticaret Sicil Gazetesi, ♣ TAREKS Taahhütnamesi, ♣ TAREKS Taahhütnamesi, ♣ Mükellefiyet Yazısı ♣ Mükellefiyet Yazısı Kullanıcı yetkilerinin tekrar kullanıma açılması için “onay” işlemi TAREKS aracılığı ile başlatılır.

12 12 Güncelleme Başvuruları Vergi Numarası değişikliği durumunda; firma tarafından bu durumla ilgili belgeler Grup Başkanlığına sunulur. Firmanın önceki vergi numarası ile yaptığı firma tanımlamasının kayıttan düşürülmesi ve firmanın “kullanıcı yetkileri”nin “iptal”i için Grup Başkanlığınca onay işlemi yapılır. Bu tebliğin ilgili maddelerince yeni vergi numarasına sahip “firmanın tanımlanması”, ayrıca kullanıcılar için “yetkilendirme başvurusunda” bulunulması gerekir. Vergi numarası değişikliği sonrasında önceki vergi numarasına sahip firmanın faaliyetine devamı halinde “firma tanımlaması” düşürülmez ve “kullanıcı yetkileri” iptal edilmez. Vergi Numarası değişikliği durumunda; firma tarafından bu durumla ilgili belgeler Grup Başkanlığına sunulur. Firmanın önceki vergi numarası ile yaptığı firma tanımlamasının kayıttan düşürülmesi ve firmanın “kullanıcı yetkileri”nin “iptal”i için Grup Başkanlığınca onay işlemi yapılır. Bu tebliğin ilgili maddelerince yeni vergi numarasına sahip “firmanın tanımlanması”, ayrıca kullanıcılar için “yetkilendirme başvurusunda” bulunulması gerekir. Vergi numarası değişikliği sonrasında önceki vergi numarasına sahip firmanın faaliyetine devamı halinde “firma tanımlaması” düşürülmez ve “kullanıcı yetkileri” iptal edilmez. Firmanın faaliyetine son vermesi halinde firmaca bu durumu belirten belgeler ilgili Grup Başkanlığına sunulur. Grup Başkanlığınca; firmanın kayıttan düşürülmesi ve bu firmanın kullanıcı yetkilerinin kayıttan düşürülmesi için “onay” işlemi başlatılır. Firmanın faaliyetine son vermesi halinde firmaca bu durumu belirten belgeler ilgili Grup Başkanlığına sunulur. Grup Başkanlığınca; firmanın kayıttan düşürülmesi ve bu firmanın kullanıcı yetkilerinin kayıttan düşürülmesi için “onay” işlemi başlatılır. Firma tanımlaması ile kullanıcılara ilişkin bilgilerde meydana gelen değişiklikler 5 (Beş) iş günü içerisinde bildirilir. Aksi halde Bakanlık tarafından öğrenilmesi halinde kullanıcı yetkileri askıya alınır. Firma tanımlaması ile kullanıcılara ilişkin bilgilerde meydana gelen değişiklikler 5 (Beş) iş günü içerisinde bildirilir. Aksi halde Bakanlık tarafından öğrenilmesi halinde kullanıcı yetkileri askıya alınır.

13 13 Grup Başkanlıklarına Yapılacak Başvurular Firmaya yönelik; firma tanımlaması, yetki süresinin uzatılması ve yetkinin iptaline ilişkin değişiklik ve güncelleme işlemleri aynı Grup Başkanlığınca gerçekleştirilir. Bu kapsamda söz konusu işlemlere ilişkin yazılı tüm başvurular, kullanıcı yetkilendirilmesi için ilk kez müracaat edilen Grup Başkanlığına yapılır. Firmaya yönelik; firma tanımlaması, yetki süresinin uzatılması ve yetkinin iptaline ilişkin değişiklik ve güncelleme işlemleri aynı Grup Başkanlığınca gerçekleştirilir. Bu kapsamda söz konusu işlemlere ilişkin yazılı tüm başvurular, kullanıcı yetkilendirilmesi için ilk kez müracaat edilen Grup Başkanlığına yapılır.

14 14 Önemli Not Ürün Denetmenleri İstanbul Grup Başakanlığımızca 25/04/2014 tarihi itibariyle yaklaşık 18.000 firmanın başvurusu onaylanmıştır. Ürün Denetmenleri İstanbul Grup Başakanlığımızca 25/04/2014 tarihi itibariyle yaklaşık 18.000 firmanın başvurusu onaylanmıştır.

15 Kullanıcı Tarafından TAREKS Üzerinden Veri Girişi TAREKS Risk Analizi TAREKS Risk Analizi Fiili Denetime Tabi Değil TAREKS Referans Numarası Oluşturulur Fiili Denetime Tabi İlgili Grup Başkanlığına Başvuru Belge Kontrolü/İşaret Kontrolü/Fiziki Muayene/Laboratuvar Testi ile İlgili Mevzuat Hükümlerine Uygunluğun İncelenmesi UYGUN UYGUN DEĞİL Başvuru TAREKS Üzerinden Olumsuz Sonuçlandırılır İthalatçı Firmaya ve İlgili Gümrük İdaresine Yazılı Bildirim Ürünün İthalatına İzin Verilmez TAREKS Referans Numarasının Gümrüğe Bildirimi ve İthalatın Gerçekleştirilmesi TAREKS Referans Numarası Oluşturulur TAREKS Referans Numarasının Gümrüğe Bildirimi ve İthalatın Gerçekleştirilmesi

16 16 İlginiz için teşekkürler...


"DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ TEBLİĞİ (ÜGD:2011/53) DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ TEBLİĞİ (ÜGD:2011/53) (Yürürlüğe Giriş Tarihi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları