Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLETİŞİM DERS NOTLARI Doç. Dr. Yusuf GENÇ SAÜ FEF Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLETİŞİM DERS NOTLARI Doç. Dr. Yusuf GENÇ SAÜ FEF Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi."— Sunum transkripti:

1

2 İLETİŞİM DERS NOTLARI Doç. Dr. Yusuf GENÇ SAÜ FEF Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi

3 İLETİŞİM İHTİYACI Mesajınız varsa, etkileşimi becermelisiniz. İletişim etkileşimle, başlar/ gerçekleşir. Günlük yaşamda, belirli bir sosyal çevre içinde yaşayan insanlar, farkında olsunlar ya da olmasınlar, birbirleriyle iletişim içindedirler.

4 İLETİŞİM İş hayatında başarının %85’i iletişime dayanır. İş hayatında kusurların %75’i kötü iletişimden kaynaklanıyor. İş hayatında kayıpların %80’i kötü iletişim yüzündendir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ3

5 Neden İletişim Kurarız? Bilgi İkna Yönetim Paylaşım Farklılıkları Paylaşım Eğlence Değişim Problem Çözme İşbirliği vb: Bazen de öfke,kızgınlık,kırgınlık vb duyguları ifade etmek için …. Veya karşıdaki kişiyi aşağılamak, haddini bildirmek için…? Doç. Dr. Yusuf GENÇ4

6 İLETİŞİM NEDİR? İletişim: – bir birimden çıkan – bilginin ya da haberin; –karşı birime ulaşması, –onda bir etki uyandırması, –ve bunun ilk birime geri dönmesi sürecidir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ5

7 İletişim Tanım 1 İletişim; –iki kişi veya kişilerin sürekli bir mesaj alışverişi şeklinde, –konuşanın mesaj gönderdiği, –dinleyenin bu mesaja tepkide bulunduğu; –bu tepkiye bir cevabın verildiği, –bu cevabın karşılığının alındığı –böylece sürüp giden psiko-sosyal etkileşim süreci Doç. Dr. Yusuf GENÇ6

8 İletişim Tanım 2 İletişim “bilgi, düşünce, duygu, tutum ve kanılarla, davranış biçimlerinin, kaynak ile alıcı arasındaki bir ilişkileşme yoluyla ve değişim amacıyla bir insandan diğerine bazı oluklar kullanılarak aktarılması sürecidir.” İletişim, iki ya da daha çok kişi arasında bir anlaşma, düşünsel açıdan bir yakınlaşma doğmasını sağlayan ve karşılıklı konuşmaya dayalı ilişki, diyalog anlamında kullanılmaktadır. Doç. Dr. Yusuf GENÇ7

9 TEK YÖNLÜ İLETİŞİM Kaynak Alıcı Mesaj

10

11 ÇİFT YÖNLÜ İLETİŞİM Kaynak Alıcı Mesaj GERİBİLDİRİM

12 İletişimin Hedefi İletişim vasıtasıyla bilgi, duygu ve tutumlar gibi mesajlar bir kaynaktan alıcılara çeşitli kanallarla iletilir. Hiçbir davranışta bulunmama da bir çeşit iletişim biçimidir. Konuşmak kadar susmak, bir şey söylememek veya sadece gülümsemek de iletişim süreci içinde anlamlı bir mesaj oluşturur. Doç. Dr. Yusuf GENÇ11

13 1-Farkına varma 2-Selamlaşma 3-Hitap etme 4-Tanışma 5-Dinleme 6-Konuşma Etkili İletişim Kavramları Ve Davranışları 7-Yazışma 8-Telefonla iletişim 9-Kişisel alan 10-Beden dili 11-Farklı ortamlarda davranış ve görgü 12-Protokol Doç. Dr. Yusuf GENÇ12

14 Başarılı İletişim Ortamı Aktarılmak istenen ileti nedir? En uygun zaman nedir? En uygun araç hangisidir? En uygun kişi kimdir? Söz konusu iletişim niçin gereklidir? Doç. Dr. Yusuf GENÇ13

15 14 İletişim Ortamı İletişim sürecini etkileyebilecek nitelikleri olan ve iletişim durumu içinde bulunan kişi, nesne ve olayların tümüne iletişim ortamı denir. Her insan ilişkisi bir ortam içinde yer alır. İletişimin içinde yer aldığı ortamın özellikleri gönderilen mesajın yorumlanmasını önemli ölçüde etkiler. Doç. Dr. Yusuf GENÇ14

16 15 İletişim ortamı 1. İletişimde bulunan kişilere bağlı özellikler: İletişimde bulunan kişilerin yaş, cinsiyet ve sosyal mevki bakımından nasıl bir ilişki içinde oldukları, onların iletişimlerini büyük ölçüde etkiler. “Beyamca”, “Beykardeş”, “Hanımefendi”, “Bacım”, “Kardeşim “Günlük dildeki kişilerarası iletişimde yer alan bu farklılıklar tüm iletişim alanlarında karşımıza çıkmaktadır. Hizmet götürdüğümüz hedef kitlenin yapısı, eğitim düzeyi, sosyal statüsü, ekonomik durumu, yaşı gibi faktörler de kurumsal iletişimi büyük ölçüde etkiler. Doç. Dr. Yusuf GENÇ15

17 2.İletişimin içinde oluştuğu ortamın sosyal özellikleri İletişim nerede yer alıyor? İki kişinin birbirine yakın olabileceği samimi bir sosyal ortam mı söz konusudur, yoksa belirlenmiş kuralları olan resmi bir ortam mı? Her iletişim belirli bir sosyal ortam içinde yer alır ve bu ortamla ilgili birçok sosyal norm, değer ve beklentiler vardır. Her iletişim belirli bir sosyal ortam içinde yer alır ve bu ortamla ilgili birçok sosyal norm, değer ve beklentiler vardır. İletişim ortamı Doç. Dr. Yusuf GENÇ16

18 Sağlıklı iletişimin ön koşulları Doğallık Kabul etme\ saygı Empati Doç. Dr. Yusuf GENÇ17

19  Doğallık Kişinin açık ve dürüst olmasıdır. Yerli yersiz sevgi gösterilerinde bulunmak, yerli yersiz iltifatlarda bulunmak iticilik oluşturur. “ Ayıya dayı demek” “Al gülüm ver gülüm” sözleri bu durumu özetler Doç. Dr. Yusuf GENÇ18

20  Kabul etme\ saygı Kişilerin birbirlerinin kişiliğine saygı duymasıdır. Bir insanın kişiliğine saygı duymak, onu kendine özgü nitelikleriyle kabul etmektir. Kişilerarasında çıkan çatışmaların çoğu kişilerin, birbirlerinin bu yönünü kabul etmemesinden kaynaklanır. Herkesin karşı tarafa kendi fikrini dayatması çatışma yaratır. Doç. Dr. Yusuf GENÇ19

21  EMPATİ Kendimizi karşımızdakinin yerine koyma Çok yönlü bakış açısı gerektirir. Açık iletişim becerisine sahip olmak gerekir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ20

22 21 İletişim ortamı ile ilgili yakın bir kavram “kültür” dür. Kültür, iletişimin içinde yer aldığı ortamı anlatan kapsamlı bir kavramdır. Kültür, iletişimde bulunan bireylerin ortak değer ve inançlarının kaynağıdır. Kültür, insan davranışlarını bütünüyle kapsar, kuşatır ve mesajlar bu geniş çerçeve içinde anlamlandırılır. Doç. Dr. Yusuf GENÇ21

23 İletişimin Temel Öğeleri Kaynak (fikri ileten kişi/kurum) Mesaj (iletilmek istenen sinyal) Kanal (tüm doğal ve yapay aracılar) Alıcı (tepki veren kişi/grup) (mesajlara verilen tepki) Dönüt Gürültü (doğruluğu ve güvenirliği etkiler, tüm aşamalarda vardır) * Kodlama:mesajını iletilmeye uygun bir haline dönüştürmesi Doç. Dr. Yusuf GENÇ Kodlama/ *Kod açma 22

24 KAYNAK (Özellikleri) Konu hakkında bilgi ve becerisi Konu ve alıcıya yönelik tutumu Kodlama özelliği İletişim becerisi Tanınması Kendine güveni Kişilik yapısı Doç. Dr. Yusuf GENÇ23

25 Doç. Dr. Yusuf GENÇ Güvenilir, prestij sahibi, çekici ve güçlü olması İnanç ve değer yargılarının yönü Toplumsal rol ve statüsü Sosyo-kültürel yaşamı, bakış açıcı ve görüş farkı Alıcı ile iletişime istekli olması Gereğinde alıcı olması KAYNAK (Özellikleri) 24

26 ALGI(FİLTRE) Gönderici ve alıcının kendilerine ulaşan mesajları değerleme tarzları Algı kişilerin çevreleri ile ilgili bilgiyi duyma, organize etme, anlama, ve değerlendirme sürecidir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ25

27 MESAJ Mesaj, göndericinin fikirlerinin, isteklerinin ve verilerinin sembollere dönüşmüş halidir. Sembollere, anlamı gönderici ve alıcı yükler. Alıcının verdiği ve göndericinin algıladığı anlamlar birbirlerine uygunsa etkin bir iletişim söz konusudur. Doç. Dr. Yusuf GENÇ26

28 MESAJ (Özellikleri) Açık Olmalı Anlaşılır Olmalı Zamanında İletilmeli Uygun Yolu İzlemeli Etki Sınırı İyi Değerlenmeli Davranışlarla Desteklenmeli Ek Anlam Üretmemeli Doç. Dr. Yusuf GENÇ Nitelikleri Anlamlılık Doğruluk Gerçeklilik Açıklık ve Anlaşılabilirlik 27

29 1.Mesaj, hedef kitlenin dikkatini çekecek şekilde kurgulanmalı 2.Mesaj; anlamı bozmadan aktarabilecek şekilde hem kaynağı, hem hedef kitlenin ortaklaşa sahip oldukları yaşam deneyimlerini ifade eden işaretlerle verilmelidir. 3.Mesaj, hedefte ihtiyaç uyandırmalı, bir şeyler önermeli ve yol gösterici olmalıdır. 4.İhtiyaçların giderilmesinde ileti ile önerilen yol bireyin içinde bulunduğu grup normuna uygun düşmelidir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ28

30 ALICI Şifrelenmiş mesajı alan ve deşifre eden kişidir Alıcı, mesajı taşıyan sembolleri algılayıp anlam vererek iletişimi sonlandırır, ya da kendisi bir mesaj göndererek gönderici konumuna geçer. Etkin bir iletişim için, alıcının iyi bir aktif dinleyici olması gerekmektedir. Alıcı iyi bir dinleyici olduğu sürece iletişim süreci etkin olacaktır. Doç. Dr. Yusuf GENÇ29

31 ALICI Algılamaya hazır olmalı Bilgili olmalı veya bilgiyi almaya arzulu olmalı Seçici olmamalı (konu/kaynağa karşı tutum) Düzlemine uygun davranmalı Kaynak olmaya istekli olmalı Kaynak ile iletişime arzulu olmalı Kendine güveni ve kişiliği Doç. Dr. Yusuf GENÇ30

32 GERİBİLDİRİM (FEEDBACK) (dönüt) Geri besleme/yansıma/feedback iletişim sürecinin son aşamasıdır. Geribildirimler birkaç şekilde olabilir. Karşıdakine bakış şekli Kişinin beden hareketleri Kişinin sözlü olarak söyledikleri Bütün bunların hepsinin beraber ortaya konması Sessiz kalma Doç. Dr. Yusuf GENÇ31

33 Etkin geribildirim Kişiye yardımcı olur Belirli ve ayrıntılıdır Açıklayıcıdır Faydalı ve konu ile ilgilidir Zamanında gelir Beklenilen bilgidir Geçerlidir Konuyu vurgular Davranış üzerinde duru Gözlem ağırlıklıdır Doç. Dr. Yusuf GENÇ GERİBİLDİRİM (FEEDBACK) (dönüt 2 grupta değerlendirilir Etkin olmayan geribildirim Kişiyi küçük düşürücüdür Geneldir İlgisizdir Değerlendiricidir Zamansızdır Kişiyi savunmaya yöneliktir Geçerlilikten yoksundur Kişiyi vurgular Davranışın nedeni üzerinde durur Tahmin ve yorum ağırlıklıdır 32

34 KAYNAK(VERİCİ) kişi için amaçlar sorun çözmek, anlatmak, işbirliği, disiplin altına almak, etkilemek, bilgi vermek, ikna etmek, farklı görüşleri açmak, değiştirmek, yön vermek, karşı koymak, örgütlemek, denetlemek, paylaşmak, haddini bildirmek aşağılamak olabilir. 33Doç. Dr. Yusuf GENÇ33

35 Hedef (ALICI) kişi için amaçlar anlamak, tartışmak, değerlendirmek, öğrenmek, işbirliği, paylaşma İşte bütün bu noktalardaki amaçların olumlu olması, yapıcı bir iletişim, İşte bütün bu noktalardaki amaçların olumlu olması, yapıcı bir iletişim, olumsuz olması, ise yıkıcı bir iletişimin ortaya çıkmasına sebep olur. olumsuz olması, ise yıkıcı bir iletişimin ortaya çıkmasına sebep olur. 34 Karşı koymak Eleştirmek Tedbir almak Muhalefet etmek Rekabet vb. olabilir Doç. Dr. Yusuf GENÇ34

36 Gönderilen Mesaj ve Alıcı İlişkisi Dinlemez Dinler Yanlış Anlar Doğru Anlar Mesaja karşıdır Mesaja katılır Dönüt uygun Dönütü değildir uygundur Doç. Dr. Yusuf GENÇ35

37 İletişimci Stil Değişkenleri  Baskın: ilginin merkezi olmayı sever, yüksek sesle konuşur gölgede kalır, sessiz, teslimiyetçi  Dramatik: aşırı beyan, abartı, vazgeçmez hafife alan, sesi çıkmayan, himaye altında, çekingen  Münakaşacı: kavgacı, provakatif, tartışmacı uyumlu, birleştirici,iletişimci  Canlandırıcı: jest, mimik ve hareketlerle dikkat çeker pasif, sıkıcı, anlatımsız, ifadesiz  İz bırakan: iz bırakır, unutulmaz aksesuarımsı önemsiz görünür Doç. Dr. Yusuf GENÇ36

38 İletişimci Stil Değişkenleri  Rahat: kontrollü, telaşsız gergin, aşırı heyecanlı, endişeli  Dikkatli: dinleyen, göz teması kurar içine kapanık, dikkatsiz  Şeffat-açık: samimi, girişken, topluluğu seven kendini saklayan, çekingen, kapalı  Candan: etkileşimi teşvik eder,konuşma ortamı yaratır saldırgan, düşmanca Doç. Dr. Yusuf GENÇ37

39 İletişimin önemi İnsanlar birbirlerinden nefret ediyorlar. Nefret ediyorlar, çünkü; birbirlerinden korkuyorlar. Korkuyorlar, çünkü; birbirlerini tanımıyorlar. Tanımıyorlar, çünkü; birbirleri ile ilişkileri yok. Birbirleri ile ilişkileri yok, çünkü; birbirlerinden ayrı yaşıyorlar... MARTIN LUTHER KING Doç. Dr. Yusuf GENÇ38

40 İLETİŞİM TÜRLERİ  Sözlü İletişim  Sözsüz İletişim  Yazılı İletişim Doç. Dr. Yusuf GENÇ39

41 İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ Kişi-içi iletişim ve çatışma Kişi-içi iletişim ve çatışma Aile İçi İletişim ve çatışma Aile İçi İletişim ve çatışma Grup İletişimi ve çatışma Grup İletişimi ve çatışma Kişilerarası iletişim ve çatışma Kişilerarası iletişim ve çatışma Örgüt-içi iletişim ve çatışma Örgüt-içi iletişim ve çatışma Kitle iletişimi ve çatışma Kitle iletişimi ve çatışma Biçimsel İletişim ve Çatışma Biçimsel İletişim ve Çatışma Doğa İletişimi (Canlı ve Cansızlarla İletişim) Doğa İletişimi (Canlı ve Cansızlarla İletişim) Doç. Dr. Yusuf GENÇ40

42 İLETİŞİM ÇATIŞMALARI Aktif çatışma (Kötü adam ne söylese kötüdür...) Pasif çatışma (Küsler diyaloğu...) Varoluş çatışması (Ben sandım ki...) Tümden reddetme (Hiç... Tek yol... En büyük takım...) Önyargılı çatışma (Ben kararımı çoktan verdim...) Yoğunluk çatışması (Haklısın ama...) Kısmi algılama çatışması (Bunu da mı demiştin...) Alıkoyma çatışması (Anlatamadım galiba...) Doç. Dr. Yusuf GENÇ41

43 Kar ş ı kar ş ıya gelen ki ş ilerin birbirinden ho ş lanmamaları, birbirlerine kızması sonucu ortaya çıkar. AKT İ F ÇATI Ş MA ; Doç. Dr. Yusuf GENÇ42

44 Küs olan insanların birbirleriyle ileti ş im kurmak istemezler. PASİF ÇATIŞMA; Doç. Dr. Yusuf GENÇ43

45 “Aynı sosyal ortamda birbirlerini algılayan ki ş ilerin ileti ş im kurmaması olanaksızdır.” Doç. Dr. Yusuf GENÇ44

46 İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ 1- Kişi içi iletişim ve çatışma; Bu iletişim insanın kendi iç dünyasında gerçekleştirdiği içsel konuşmaları ya da hayalleri içerir Kişinin iç dünyasıyla kurduğu iletişim ve iç dünyasında yaşadığı çatışmalar. Nedeni ise; günlük hayatında karşılaştığı, yaptığı ve yaşadığı durumlarla çelişkiye düşmesi Doç. Dr. Yusuf GENÇ45

47 İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ 1. Kişi-içi iletişim ve çatışma; (Devam ) Bu çelişkiden kurtulabilmek için 3 yoldan birisine yönelir; Davranışını değiştirir. Davranışını değiştirir. Tutumunu değiştirir. Tutumunu değiştirir. Savunma mekânizması kullanır. Savunma mekânizması kullanır. Doç. Dr. Yusuf GENÇ46

48 Johari Penceresi Kişi İçi İletişim (Joseph Luft ve de Harrington Ingham) Doç. Dr. Yusuf GENÇ Kişinin BildiğiKişinin Bilmediği Başkalarının BildiğiAçık AlanKör Alan Başkalarının BilmediğiSaklı AlanBilinmeyen Alan 47

49 Açık Alan: Kişinin kendi tarafından da başları tarafından da bilinen alandır. Bu alanda insanlar umutlarını, beklentilerini ya da korkularını çekinmeden diğer insanlarla paylaşmaktadırlar. Kör Alan: Bu alan başkaları tarafından bilinen ancak kişinin bilmediği alanıdır. Başkalarının bir kişi hakkında edindiği izlenimlerle ilgilidir. Saklı Alan: Bu alan kişinin bildiği ancak başkalarının bilmediği alandır. Kişi bilinçli olarak bazı yanlarını gizlemek istemektedir. Bilinmeyen Alan : Bu alan ise kişinin de başkalarının da bilmediği, karanlık alandır. Doç. Dr. Yusuf GENÇ48

50 Doç. Dr. Yusuf GENÇ Sağlıklı ve etkili iletişimin ilk şartı önce kendimizi tanımaktır… Kişiliğimiz Zaaflarımız Güçlü Yönlerimiz Tepkilerimiz Niyetimiz Empati yeteneğimiz Beklentilerimiz Duygularımızı ifade biçimimiz Kendimizle iletişimimiz V.b. …… Ben beni kabul ediyorum 49

51 İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ 2.Aile İçi İletişim Daha sonra İşlenecektir Doç. Dr. Yusuf GENÇ50

52 İLETİŞİM TÜRLERİ 3. Kişilerarası iletişim ve çatışma; Gönderici ile alıcı arasında zaman ve mekân birliği bulunmasına “sosyal etkileşim” ya da “kişilerarası iletişim” denir. Gönderici ile alıcı arasında zaman ve mekân birliği bulunmasına “sosyal etkileşim” ya da “kişilerarası iletişim” denir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ51

53 İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ 3. Kişilerarası iletişim ve çatışma; ( Devam ) Kişilerarası iletişime katılanlar Kişilerarası iletişime katılanlar Karşılıklı mesaj alışverişi Karşılıklı mesaj alışverişi Masajlar sözlü ya da sözsüz olmalıdır. Masajlar sözlü ya da sözsüz olmalıdır. Doç. Dr. Yusuf GENÇ52

54 Örneğin bir öğretmenin öğrencisini dövmesi ya da sokakta iki kişinin yumruk yumruğa kavga etmesini de bu anlamda kişilerarası ilişki olarak kabul edebiliriz. Çünkü iki birim arasında en azından duygu ve düşünce alışverişi vardır. Doç. Dr. Yusuf GENÇ53

55 Doç. Dr. Yusuf GENÇ54

56 Doç. Dr. Yusuf GENÇ55

57 DİL KİŞİLER ARASI İLETİŞİM SÖZLÜ SÖZSÜZ DİL ÖTESİ YÜZ VE BEDEN BEDENSEL TEMAS MEKAN KULLANIMI ARAÇLAR YAZILI Doç. Dr. Yusuf GENÇ56

58 Sözlü iletişim; dille ve dil ötesi olarak gruplayabiliriz. İnsanların karşılıklı konuşmalarına “dil ile iletişim”, Konuşurken sesimizin tonu, hızı, tınısı, şiddetini de “dil ötesi iletişim” diyoruz. Doç. Dr. Yusuf GENÇ57

59 Dille ileti ş imde ki ş ilerin “ne söyledi ğ ine” Dil ötesi ileti ş imde ise “nasıl söyledi ğ ine” bakarız. Doç. Dr. Yusuf GENÇ58

60 Sözsüz iletişim Sözel iletişimi destekleyen, kişinin gerçek duygu ve düşüncelerine ilişkin mesajlar veren jest ve mimiklerden oluşur. Kişiler sözlü mesajları kontrol altına alabilirler ama söz dışı mesajları, özellikle duygusal konular söz konusu olduğunda, kontrol altına almakta zorlanırlar. Doç. Dr. Yusuf GENÇ59

61 Sözsüz ileti ş imde kendi içinde 4 gruba ayrılır; Beden ve yüz Bedensel temas Mekân kullanımı Araçlar Doç. Dr. Yusuf GENÇ60

62 Göz ilişkisi İletişimde konuşmacıyla göz teması kurmak “sana ve senin anlattıklarına önem veriyorum” mesajı verir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ61

63 Yüz ifadesi “Yüzü ekşidi, kaşları çatıldı,dudaklarını büzdü, gözleri hayretle açıldı” gibi ifadeler kişinin duygu durumu hakkında bilgi verir. Alın ve kaşlar Yüzün alt kısmı Gözler Yüzde duygu anlatan 3 bölüm vardır. Bunlar; Doç. Dr. Yusuf GENÇ62

64 Yüz ifadesi ( devam ) Kişilerle iletişimde karşımızdakinin ne söylediğinden daha çok yüz ifadesiyle ne anlattığına dikkat ederiz. Doç. Dr. Yusuf GENÇ63

65 Vücut duruşu Vücut duruşu bize birçok ipucu verir. Örneğin; kavgaya hazırlanan bir sokak delikanlısının vücut duruşuna dikkat edin… Omuzların düşük olması yorgunluk ve bıkkınlık, omuzların dik olması ve göğüsün dışarıda olması kendine güvenin işaretidir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ64

66 Kişilerarası mesafe Kişiler kendilerine belirledikleri özel alanları kendi istekleri dışında kimseyle paylaşmak istemezler. Doç. Dr. Yusuf GENÇ65

67 Kişilerarası mesafe ( devam ) Özel alan; 0-50 cm Kişisel alan; 50cm-1 m Sosyal alan; 1 m-2,5 m Genel alan; 2,5 m ve üzeri Doç. Dr. Yusuf GENÇ66

68 Beden ve yüz; yüz mimiklerimiz ve bedenimizle gönderdi ğ imiz mesajlardır. Sözsüz ileti ş im; Doç. Dr. Yusuf GENÇ67

69 VERILEN MESAJLAR KARŞIMIZDAKİ ÜZERİNDE TÜM ETKİYİ BU ÜÇ KANALDAN BIRAKIRIZ SÖZ : ------ SES TONU : ------ BEDEN DİLİ : ------ HANGİSİ NE KADAR ETKİYE SAHİPTİR? Doç. Dr. Yusuf GENÇ68

70 HAREKET VE YÜZ İFADELERİMİZİN KULLANDIĞIMIZ SÖZCÜKLERDEN SEKİZ KAT DAHA GÜÇLÜ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? SÖZ : % 7-10 SES TONU : % -40 BEDEN DİLİ : % 60 Doç. Dr. Yusuf GENÇ69

71 Sözsüz iletişim; ( devam ) İletişimde; % 7 kelimelerin ( sözlü ifadelerin ), % 38 dil ötesi öğeler olan seslerin ( alçak, yüksek ses, ritim, tonlama vs. ) % 55 yüz ve beden dilinin( el, vücut ve yüz ifadeleri vs. ) verdiği mesajların önemli olduğu tespit edilmiştir Doç. Dr. Yusuf GENÇ70

72 Sözsüz ileti ş im; ( devam ) Bedensel temas; Kar ş ımızdaki ki ş iyle kurdu ğ umuz bedensel yakınlık Doç. Dr. Yusuf GENÇ71

73 Mekân kullanımı; İ nsanların çevrelerindeki bo ş mekânları kullanarak verdi ğ i mesajlardır. Sözsüz ileti ş im; ( devam ) Doç. Dr. Yusuf GENÇ72

74 Araçlar ;Ki ş ilerarası mesaj iletmek için birtakım araçlardan faydalanırız. Sözsüz ileti ş im; ( devam ) Doç. Dr. Yusuf GENÇ73

75 Ki ş ilerarası ileti ş imde günlük hayatımızda zaman zaman çatı ş maya gireriz. Nedenleri; çok çe ş itli olmakla beraber de ğ er yargılarımız, kendimize özgü dü ş üncelerimizin ki ş ilerle çeli ş mesi,tutumlarımız vs. Doç. Dr. Yusuf GENÇ74

76 4. Örgüt içi iletişim ve çatışma; (Devam) Örgüt içerisindeki hiyerarşik düzen içerisinde çalışan kişilerin iletişimidir. Bu işleyiş sırasında çatışmalar çıkabilir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ75

77 İş ve işlev bölümü yaparak, bir otorite hiyerarşisi içinde, ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların faaliyetlerinin koordinasyonudur. 4. Örgüt içi iletişim ve çatışma; ÖRGÜT ( ORGANİZASYON ): Doç. Dr. Yusuf GENÇ76

78 Bir örgüt içerisinde sürekli ASTlarına sürekli bağırıp çağıran ÜSTler, gerek örgütün gelişmesine gerekse üyelerin iş doyumu almasına engel olmuş olurlar. 4. Örgüt içi iletişim ve çatışma; (Devam) Doç. Dr. Yusuf GENÇ77

79 Kitle iletişimi; Birtakım bilgilerin/sembollerin birtakım hedefler tarafından üretilip, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine denir. 5. Kitle iletişimi ve çatışma; Doç. Dr. Yusuf GENÇ78

80 Doç. Dr. Yusuf GENÇ BİÇİMSEL İLETİŞİM Biçimsel iletişim bir işletmenin örgütsel yapısı doğrultusunda oluşan iletişim sistemidir. Biçimsel iletişime bağlı olarak üst ve ast arasındaki örgütsel ilişki işlerlik kazanır. Biçimsel iletişim, otorite kaynağına, otoritenin dağılım şekline, sorumlulukların üstleniş biçimine göre gerçekleşir Biçimsel iletişimin avantajları; örgüt içerisinde bilginin önceden belirlenmiş kanallarla ilgili bölümlere aktarılmasını sağlar. Büyük ölçekli işletmelerde iletişim ağları örgütü bağlayıcı, bütünleştirici bir rol oynar 79

81 Doç. Dr. Yusuf GENÇ Biçimsel İletişim Türleri  Dikey: Ast ve üst arasındaki iletişim  Yatay: Aynı kademede bulunan çalışanlar arasında gerçekleşen iletişim  Çapraz: Kurum hiyerarşisinde farklı bölümler ve farklı seviyeler arasında kurulan iletişim 80

82 Doç. Dr. Yusuf GENÇ Biçimsel iletişim ağları Örgüt içerisinde biçimsel iletişim kişiler ve gruplar arasında gerçekleşir. Örgütsel İletişim Modelleri; Zincir Modeli, Daire Modeli, Y Modeli, Tekerlek Modeli Çok Kanallı Model Not: Örgütsel iletişimde anlatılacak 81

83 Doç. Dr. Yusuf GENÇ82 Biçimsel Olmayan İletişim Kanalları Örgüt içerisindeki dedikoduları ve söylentiler Bu kanalları yöneticilerin çalışanlarının moral ve problemlerini öğrenmek için çok önemli kaynaklardır. Yapılan araştırmalar dedikodunun en önemli örgütsel iletişim kaynağı olduğunu göstermektedir Örgütlerdeki resmi olmayan iletişim ağları çalışanlar tarafından yaratılmaktadır. Bunlar, doğal ve spontane insan etkileşimiyle ortaya çıkmaktadır. Bu etkileşimler çay saatlerinde, yemek odalarında ve insanlar nerede grup halinde dururlarsa oralarda meydana gelmektedir. Bu iletişim şeklinin avantajları ise şu şekilde belirtilebilir: Örgüt üyelerine sosyal ihtiyaçlarını giderme konusunda tatmin sağlamakta, çalışanlar arasında daha iyi kişisel ilişkilerin gelişmesine olanak vermektedir. Hızlı bir iletişim şeklidir. Biçimsel iletişimin yarattığı boşlukları doldurmaktadır.

84 Doç. Dr. Yusuf GENÇ83 Biçimsel Olmayan İletişim Kanalları Bununla birlikte dezavantajları ise şu şekilde sıralanabilir: Bu kanaldan akan bilgiler güvenilir değildir. Kişiler bilgi akışı ile ilgili sorumluluk duymamaktadırlar, bilgi, akışı genellikle söylenti şeklinde olmaktadır. Gizli bilgiler bu kanal aracılığıyla sızabilmektedir. Özellikle bu iletişim kanalındaki dedikodu şeklindeki bilgiler eksik bilgiler şeklindedir. Kulaktan kulağa söylenti (dedikodu): Yönetim tarafından kontrol edilmeyen gayriresmi iletişim kanalıdır. Örgütte çalışanların çoğu bu iletişim türünü, resmi yönetim kanallarına oranla daha etkin ve güvenilir görmektedir.

85 İhtiyaçlar sınırsızdır Doç. Dr. Yusuf GENÇ84

86 85 İletişimin Engelleri Düşündüğünüz/ Söylemek istediğiniz/ Söylediğinizi sandığınız/ Söylediğiniz/ Karşınızdakinin duymak istediği/ Duyduğu/ Anlamak istediği/ Anladığını sandığı/ Anladığı... arasında farklar vardır. Dolayısıyla insanların birbirini yanlış anlaması için en az 9 ihtimal var. » SYLVİANE HERPİN Doç. Dr. Yusuf GENÇ85

87 İletişimin Engelleri Kişiler arasında meydana gelen çatışmaların ana nedeni zayıf iletişimdir. İnsanlar gün içinde uyanık olduğu sürenin yaklaşık %70 ‟ ini iletişim kurarak (yazarak, okuyarak, konuşarak ve dinleyerek) geçirmektedir. Başarılı bir grup performansının önündeki en büyük engellerden biri“etkin iletişim eksikliğidir Doç. Dr. Yusuf GENÇ86

88 İletişimin Engelleri Filtreleme: Göndericinin kendini iyi biri gibi göstermek adına kasıtlı olarak mesajını değiştirerek alıcıya ulaştırması Algıda Seçicilik: Alıcı göndericiden gelen mesajları ihtiyaçları, deneyimleri, geçmiş yaşantıları ve diğer kişisel özellikleri temelinde seçmektedir Duygular: Kişilerin sahip oldukları ruh hali iletişim sürecini etkiler. Gönderici tarafından iletilen aynı mesaj alıcı tarafından kızgın ya da mutlu olduğunda farklı şekillerde yorumlanabilir Doç. Dr. Yusuf GENÇ87

89 İletişimin Engelleri Kullanılan Dil : Gerek göndericinin gerekse alıcının dil becerilerinin gelişmemiş olması iletişimi engeller. Aşırı Bilgi Yüklemesi: İnsanlar kendilerine gelen mesajları yorumlama konusunda sınırlı kapasiteye sahiptirler. Gelen mesajların kapasiteyi aşması süreci kesintiye uğratır Fiziksel Faktörler : Gü rültü, mesafe ve zaman Kültürel Faktörler: Kültür kişilerin düşünce ve davranışlarını şekillendirir Doç. Dr. Yusuf GENÇ88

90 İletişim Engelleri İletişimde dinleyicinin ya da karşı tarafın verdiği bazı tepkilerin iletişime zarar vermekte ve iletişimin gidişini olumsuz etkilemektedir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ89

91 Kalemi kaybolduğu için ağlayan bir kız öğrenciye öğretmenin teselli edici cevaplar vermesi, sorunu çözmeyecek, yalnızca çocuğun ağlama davranışını bitirecektir Doç. Dr. Yusuf GENÇ90

92 Şimdi iletişim engellerine bakalım; Emir vermek, yönlendirmek: Çabuk yerine geç ve kes sesini! Uyarmak, göz dağı vermek: Bir daha ağladığını\ kalemi kaybettiğini görürsem… Ahlak dersi\ öğüt vermek: Eğer böyle dağınık olursan kalemini de kaybedersin,eşyalarını da… Doç. Dr. Yusuf GENÇ91

93 iletişim engelleri ( devam ) Nutuk çekmek: Her zaman söylüyorum eşyalarınıza sahip olun diye… Yargılamak, eleştirmek, suçlamak: sen zaten hep böylesin, herşeyini kaybediyorsun Alay etmek: Seni maymun seni, demek kalemin ayaklanıp gitti ha.. Yorumlamak, analiz etmek: sen son günlerde çok yalan söylüyorsun, zaten dağınık bir çocuksun Doç. Dr. Yusuf GENÇ92

94 İletişimde Tarafların Kendilerini Tanımlamaları Taraflar iletişime girme ve girmemede üç tavır sergiler: Kabullenme. Reddetme Umursamama. Doç. Dr. Yusuf GENÇ93

95 KABUL SİZDEN ŞU BEŞ MESAJI ALIRLAR. 1- BEN VARIM 2- BEN DOĞALIM 3- SEVİLİYORUM 4- DEĞERLİĞİM 5- GÜVENEBİLİRİM KENDİ OLMA HAKKI VARDIR KOŞULSUZ SEVGİ GÖSTERİLMEKTEDİR KIYASLAMA YAPILMAZ AİLEYE BAĞLILIK Doç. Dr. Yusuf GENÇ94

96 REDDETME SİZDEN ŞU BEŞ MESAJI ALIRLAR 1- BEN YOKUM 2- BEN DOĞAL DEĞİLİM 3- SEVİLMİYORUM 4- DEĞERLİ DEĞİLİM 5- GÜVENEMEM *KENDİ OLMA HAKKI YOKTUR *KOŞULLU SEVGİ GÖSTERİLMEKTEDİR *KIYASLAMA YAPILIR Doç. Dr. Yusuf GENÇ95

97 UMURSAMAMA BİZDEN ŞU ÜÇ MESAJI ALIRLAR. 1- KİŞİNİN KENDİNİN ÖNEMSENMEDİĞİ 2- DEĞERSİZ OLDUĞU 3- YOK OLDUĞU * AKIL HASTALIKLARINDA ARTMA VARDIR. * İNSANI DELİYE ÇEVİRİR Doç. Dr. Yusuf GENÇ96

98 Trafik sorunları aslında kişiler arasında ortaya çıkan İlişki sorunları’nın tipik bir örneğidir... Bir aracın sürücüsü, yolda kendinden başka araç yokmuş gibi davranırsa, trafik kazası olur. Bir kişi konuşurken, karşısındakini nasıl etkilediğini düşünmeden, kendi bildiği yönde istediğini söylerse, aynı trafikte olduğu gibi, “İletişim kazaları” ortaya çıkar, insan ilişkileriyle ilgili bu kazaların sonucunda da “yaralananlar” ve “ölenler” vardır: Küsenler, ayrılanlar ve gücenenler “yaralıları”, kendi içine kapanıp yalnızlığa gömülenlerse “Ölenleri” oluşturur. Doç. Dr. Yusuf GENÇ97

99 İletişim kazaları nasıl önlenir? İletişim kazaları, trafik kazalarında olduğu gibi, kazalara yol açan nedenler bilindiği derecede azaltılabilir, iletişim konusunda bilgi edinen birey hem kendini, hem de çevresindekileri daha iyi değerlendirir ve anlar. Kendi davranışlarını değerlendirebilen kimse kurmuş olduğu ilişkilerin temelinde yatan psikolojik süreçleri anlar ve farkına varmadan ortaya çıkan “iletişim kazaları’nı önleyebilme olanağına kavuşur.” Doç. Dr. Yusuf GENÇ98

100 Her insanın üç kişiliği vardır: Alphonse Karr ortaya çıkardığı, sahip olduğu sahip olduğunu sandığı Doç. Dr. Yusuf GENÇ99

101 İBN-İ SİNA USULÜ TEDAVİ Bir şehzade bunalıma girmiş, bir süre sonra da insan olduğunu unutarak inek olduğunu ve kesilmek için sabırsızlıkla beklediğini söylemeye başlamış. Günümüzde anoreksia nevroza (yemekten içmekten kesilme) denilen hastalığa da yakalanınca hiçbir şey yemediği için devamlı kilo kaybeden hastaya ilaç ve yöntemlerde fayda etmemeye başlamış. Dönemin ünlü hekimi İbni Sina’nın görüşleri alınmak üzere çağrılmış. İbni Sina şehzadeye kendisini kesmek için kasabın geleceği ve etini parçalayıp insanlara yemeleri için dağıtacağı haberinin verilmesini istemiş. Bunu duyan şehzade çok mutlu olmuş ve özlemle kasabın geleceği günü beklemeye başlamış. Belirlenen günde kasap olarak tanıtılan İbni Sina şehzadenin bulunduğu odaya gelmiş. Elindeki bıçağı sallayarak gür bir ses tonu ile “ Keseceğim İnek Nerede?” diye bağırmış. Bunu duyan şehzade mutlu bir şekilde İbni Sina’nın yanına gelmiş. İbni Sina emir vermiş: “Hayvanı buraya getirip bağlayın ki başını kesebileyim.“ Bıçağı sallamadan önce kasapların yaptığı gibi varolan et ve yağı anlamak üzere hastanın bel ve midesini kontrol etmiş. Daha sonra ise yüksek bir sesle bağırmış, “Hayır hayır bu hayvan kesilecek kadar olgun değil, çok zayıf, onu götürün ve şişmanlatıp getirin. Uygun kiloya geldiğinde, tekrar geleceğim” demiş ve odadan çıkmış. O andan itibaren şehzade önüne sunulan her şeyi bir an önce kesilmek umudu ile yemeye başlamış ve durumunda gözle görülür bir düzelme olmuş. İbni Sina’nın tedavisi ile tekrar sağlığına kavuşmuş. Kaynak: Adil Maviş, (2001 ). Telkin ve Hipnozla Öğrenme Teknikleri, İstanbul: Hayat Yayınları; s. 91. Doç. Dr. Yusuf GENÇ100

102 EMPATİ Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir. Bir insanın mokasenlerini giyip yarım mil yol yürümeden onu yargılamayın Kızılderili atasözü Kızılderili atasözü Doç. Dr. Yusuf GENÇ101

103 En büyük insan, kendini en çok sayıda insanın yerine koyabilendir. Jane Adams Doç. Dr. Yusuf GENÇ102

104 ÖNCE ANLAMAYA ÇALIŞIN, SONRA ANLAŞILMAYA. Doç. Dr. Yusuf GENÇ103

105 İLETİŞİM SAĞLAMA YOLLARI: Kendini Tanıma Konuşmak İşitmek ve Dinlemek Anlamak Değer Vermek Doç. Dr. Yusuf GENÇ104

106 a. Kendini Tanıma İnsanın kendini tanıma süreci zor, aynı zamanda önemlidir. İnsanın eksikleriyle ve doğrularıyla kendini tanıması ve kabullenmesi iletişimi kolaylaştırır. Yaptığı yanlışın farkında olan insan bunu düzeltmenin yolunu arayacak, doğru yaptığında ise, doğrusunun arkasında olmasını bilecektir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ105

107 BİREY KENDİSİNİ NASIL GÖRÜR? BAŞKALARI BİREYİ NASIL GÖRÜR? BİREY GERÇEKTE NASIL BİRİSİDİR? KENDİNİ TANIMA Doç. Dr. Yusuf GENÇ106

108 Kendini Tanımak Güçlü ve gelişmeye açık yönleri bilmek, duyguları tanımak, bu farkındalığı düşünce ve davranışlara rehber olacak şekilde kullanmak ve kendini açık bir biçimde ifade edebilmektir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ107

109 Kendini Tanıma Kendini gözlemleme ve duygularını tanımak, Duygular için bir sözlük oluşturmak, Duygular, düşünceler ve tepkiler arasındaki ilişkiyi bilmek. Doç. Dr. Yusuf GENÇ108

110 Kendini Kabul Kendisiyle gurur duymak, Kendini olumlu bir bağlamda görmek, Güçlü ve zayıf yanlarını tanımak, Kendine gülebilmek. Doç. Dr. Yusuf GENÇ109

111 b. Konuşma Aynası iletişimdir kişinin, sözüne mutlaka bakılır. Anlamlı ilişkile dilin iyi kullanılmasına bağlıdır Etkin bir iletişimin sağlanabilmesi için konuşmada şu özelliklerin bulunması gerekir: İşitilebilirlik Konuşma akıcı olmalı. Çok hızlı ya da çok yavaş olmamalı. Konuşanın sesinin niteliği hoşa gider olmalı. Kulağı tırmalamamalı ve rahatsız etmemeli. Telaffuz düzgün olmalı. Ayrıca konuşan kişinin sözcük dağarcığının geniş olması ve konuşurken kelime sıkıntısının olmaması Konuşma yapıcı ve canlı olmalı. Güzel ve etkili bir konuşma iletişimi olumlu yönde etkiler Doç. Dr. Yusuf GENÇ110

112 İNSAN İLİŞKİLERİNDE DİNLEMEK KONUŞMAKTAN DAHA ÖNEMLİDİR. Doç. Dr. Yusuf GENÇ111

113 “ Eğer anlaşılmıyorsak hata kendimizde, anlamıyorsak karşımızdakindedir.” Doğru ANLAŞILMAK istiyorsak, Önce doğru ANLAMALIYIZ.. Doç. Dr. Yusuf GENÇ112

114 113 C- Dinleme Dinleme Türleri Görünüşte dinleme Seçerek dinleme Saplanmış dinleyiciler Savunucu dinleyici Tuzak kurucu dinleyici Yüzeysel dinleyici Aktif dinleme Doç. Dr. Yusuf GENÇ113

115 ETKİN HABERLEŞMENİ KURALLARI I- AKTİF DİNLEME Hislere Cevap Vermektir Başarılı Haberleşmenin Temel Şartıdır. Mesaja Karşı Duyarlı Olmaktır. Kaynağın İletişim Amacını Kavramaktır. Mesajda Tam Olarak Ne Denmek İstendiğini Anlamaktır. Hislere Cevap Vermektir. Daha Az Tartışmacı, Daha Çok Katılımcı Olmaktır. Aktif Dinleme Şartlarını Yerine Getirmektir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ114

116 AKTİF DİNLEME Not almadır. Göz teması kurmadır. Baş işaretini yerinde ve doğru yapmadır. Sözleri tekrarlamadır. Diğer uğraşları bir süre için durdurmadır. Daha önceki notlardan yararlanmadır. Uygun sözleri vermedir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ115

117 AKTİF DİNLEYİCİ OLMAK İÇİN Anlama ve öğrenmenin temel faktörü olduğu bilinmelidir. İçeriği iyi dinlemek gerekir Kaynağa anlaşılanı tekrarlamak gerekir. Yapıcı geri besleme vermek gerekir. Doğru zamanı seçmek gerekir Doç. Dr. Yusuf GENÇ116

118 İLETİŞİMDE TEMEL FAKTÖR: DİNLEME Dinleme anlamanın temel şartıdır Dinleme yeteneği sınırlı olan kişi anlama ve akılda tutmada zorlanır. Dinleme okumadan farklıdır ve genellikle okuma yeteneği geliştirilir Doç. Dr. Yusuf GENÇ117

119 İNSAN BEYNİ, KONUŞMA VE DİNLEME Beyin 13 milyardan fazla hücreden oluşur, son derece hızlı işler Ortalama konuşma hızı beynin çalışma hızının çok gerisindedir Konuşma Hızı –Abd 125 Kelime Fransa 110 Kelime –İtalya 130 Kelime Türkiye 75 Kelime Doç. Dr. Yusuf GENÇ118

120 DİNLEME VE DİNLETME Konuşma hızı ile dinleme düşünme kapasitesi arasındaki farkı kaynak ve alıcı ortaklaşa doldurmalı Dinleyici hedefli davranmalı ve düşüncesini konuya yönlendirmeli Konuşmacı davranışları ile dinleyiciye destek olmalı Doç. Dr. Yusuf GENÇ119

121 İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Temel İlkeler-1 Susun Konuşana bakın ve ilgili görünün. Konuşanı rahatlatın. Dikkatle konuşulanları takip edin. Yargılamayı konuşmanın sonuna bırakın. Duygusal davranmayın. Eleştiriye açık olun. Anlayıp anlamadığınızı kontrol edin. 120Doç. Dr. Yusuf GENÇ120

122 İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Temel İlkeler-2 Söylenenleri anlayıp anlamadığınızı kontrol edin Dinlemek istediğinizi gösterin. Söylenenlere ilgi gösterin Kabul ettiğinizi gösteren tepkiler verin Dikkat dağıtıcı öğeleri uzaklaştırın. Karşınızdaki kişiye empati gösterin. Zaman tanıyın Doç. Dr. Yusuf GENÇ121

123 İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Temel İlkeler-3 Gerçek sorunun anlayana kadar yargıda bulunmayın. Öfke ve olumsuz duygularınızı kontrol edin Soru Sorun Önemli noktaları not alın.Yazmak, dikkatinizi daha kolay toplamanızı sağlayacaktır. Konuşmak için sıranızı bekleyin. Doç. Dr. Yusuf GENÇ122

124 Sözcüklerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız. (KONFİÇYUS) Doç. Dr. Yusuf GENÇ123

125 d. Anlama Anlama, karşı taraftakini iyi dinleme ve dikkatini yoğunlaştırmaya bağlıdır. Doğru anlayabilmek için iletişim sürecinin en önemli yönlerinden birisi de geri-bildirim (yansıma)dir. Geri-bildirim bazen sözlerle olabildiği gibi, bazen de jest ve mimiklerde olabilir. Karşı tarafı anlamada duygusal bir yaklaşım ve sevginin de büyük önemi vardır. İlgi duyduğumuz ve sevdiğimiz insanları daha iyi anlayabiliriz. Çünkü anlama yakınlaşma ve karşı tarafın duygularını paylaşma ile doğru orantılıdır. Doç. Dr. Yusuf GENÇ124

126 e. Değer Vermek İnsanlarla iletişimin en önemli yollarından biri onlara değer vermek, düşüncelerine saygı duymaktır. Her insan değerli olmayı, başkaları tarafından beğenilip takdir görmeyi ister. Değer verilen insanlar, karşı tarafa ilgi duyar ve onunla iletişime geçer. Aradığı ilgiyi ve sevgiyi bulan insan, kendisine gösterilen ilgi ve saygıyı karşılıksız bırakmaz. Doç. Dr. Yusuf GENÇ125

127 Kişide Bulunması Gereken Özellikler - I- Dilin iyi kullanılması. Genel kültür sahibi olunması: Alan Bilgisi Giyime kuşama dikkat edilmesi: temiz ve ortama uygun kıyafetler giyilmelidir. İnsanları sevmeli: Hoşgörü ve alaka Özel problemleri işlere karıştırmamalı Görgü kuralları, topluluk içinde müspet davranma biçimleri çok iyi bilinmeli (devam) Doç. Dr. Yusuf GENÇ126

128 Kişide Bulunması Gereken Özellikler -II- Olayları çabuk kavramalı, kendisini ve olayları değerlendirmeli, eleştirmeli, sağduyu, esprili ve hayal gücü gelişmiş olmalı. Kendine güveni tam olmalı, insanlara da güvenmeli. Muhatap alınan kitle iyice bilinmeli ve anlaşılmaya çalışılmalı. Duruş ve tavırlar insanca olmalı ve kurumu temsil kabiliyeti bulunmalı. Kişisel ziyaretler telefon konuşmalarına tercih edilmelidir Doç. Dr. Yusuf GENÇ127

129 Duygusal Banka Hesabına Altı Yatırım Kişiyi anlamak Küçük ayrıntılara dikkat etmek Verilen sözleri tutmak Beklentileri netleştirmek Kişisel bütünlük içinde olmak Özür dilemek Doç. Dr. Yusuf GENÇ128

130 İki insan arasındaki en kısa iletişim gülümsemektir. Bize gelin! En iyi kalite! Ucuzluk bizde!! Biz iyiyiz! Bizden alın! Hayır, bizden! Süper şirket İyi fiyatlar Biz en iyiyiz! Biz süperiz! Bize bir uğrayın1A’yız! Doç. Dr. Yusuf GENÇ129

131 İletişim Hataları İletişim, insanlar arası ilişkilerin geliştirilmesiyle mümkündür. Kişiler arası ilişkiler bozuk bir temele oturmuşsa, kullanılan dil ne kadar kaliteli olursa olsun, iletişimde bir ilerleme kaydedilemez. İletişimdeki bozuk temellerin başında savunuculuk gelmektedir a- Savunucu İletişim Doç. Dr. Yusuf GENÇ130

132 b. Yanlış Anlama ya da Anlayamama İletinin doğru anlaşılması çok önemlidir. Anlama konunun bilinmesiyle doğru orantılıdır. Alan kültürü gerekebilir. Anlamadığını karşı tarafa hissettirmek gerekir Eksiğini kabullenme, kişiyi büyütür. Doç. Dr. Yusuf GENÇ131

133 132 BAŞARILI İLETİŞİMİN SONUCU İnsanlar her zaman mesleğinin ehli olan, yeterli, görevini titizlikle yürüten, bilgili, kültürlü, hal ve hareketleri, fiil ve davranışları ile örnek bir yaşayışa sahip inanç ve davranış bütünlüğü gösteren, kişilikli görevliye itibar eder, ona inanır ve güvenir. Mesleğini temsil gücü zayıf ve yetersiz olana da itibar etmez ve etmemektedir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ132


"İLETİŞİM DERS NOTLARI Doç. Dr. Yusuf GENÇ SAÜ FEF Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları