Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Yusuf GENÇ SAÜ FEF Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Yusuf GENÇ SAÜ FEF Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi"— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Yusuf GENÇ SAÜ FEF Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi
İLETİŞİM DERS NOTLARI Doç. Dr. Yusuf GENÇ SAÜ FEF Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi

2 İLETİŞİM İHTİYACI Mesajınız varsa, etkileşimi becermelisiniz.
İletişim etkileşimle, başlar/ gerçekleşir. Günlük yaşamda, belirli bir sosyal çevre içinde yaşayan insanlar, farkında olsunlar ya da olmasınlar, birbirleriyle iletişim içindedirler.

3 İLETİŞİM İş hayatında başarının %85’i iletişime dayanır.
İş hayatında kusurların %75’i kötü iletişimden kaynaklanıyor. İş hayatında kayıpların %80’i kötü iletişim yüzündendir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

4 Neden İletişim Kurarız?
Bilgi İkna Yönetim Paylaşım Farklılıkları Paylaşım Eğlence Değişim Problem Çözme İşbirliği vb: Bazen de öfke,kızgınlık,kırgınlık vb duyguları ifade etmek için …. Veya karşıdaki kişiyi aşağılamak, haddini bildirmek için…? Doç. Dr. Yusuf GENÇ

5 İLETİŞİM NEDİR? İletişim: bir birimden çıkan bilginin ya da haberin;
karşı birime ulaşması, onda bir etki uyandırması, ve bunun ilk birime geri dönmesi sürecidir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

6 İletişim Tanım 1 İletişim;
iki kişi veya kişilerin sürekli bir mesaj alışverişi şeklinde, konuşanın mesaj gönderdiği, dinleyenin bu mesaja tepkide bulunduğu; bu tepkiye bir cevabın verildiği, bu cevabın karşılığının alındığı böylece sürüp giden psiko-sosyal etkileşim süreci Doç. Dr. Yusuf GENÇ

7 İletişim Tanım 2 İletişim “bilgi, düşünce, duygu, tutum ve kanılarla, davranış biçimlerinin, kaynak ile alıcı arasındaki bir ilişkileşme yoluyla ve değişim amacıyla bir insandan diğerine bazı oluklar kullanılarak aktarılması sürecidir.” İletişim, iki ya da daha çok kişi arasında bir anlaşma, düşünsel açıdan bir yakınlaşma doğmasını sağlayan ve karşılıklı konuşmaya dayalı ilişki, diyalog anlamında kullanılmaktadır. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

8 TEK YÖNLÜ İLETİŞİM Alıcı Kaynak Mesaj

9

10 ÇİFT YÖNLÜ İLETİŞİM Kaynak Mesaj Alıcı GERİBİLDİRİM

11 İletişimin Hedefi İletişim vasıtasıyla bilgi, duygu ve tutumlar gibi mesajlar bir kaynaktan alıcılara çeşitli kanallarla iletilir. Hiçbir davranışta bulunmama da bir çeşit iletişim biçimidir. Konuşmak kadar susmak, bir şey söylememek veya sadece gülümsemek de iletişim süreci içinde anlamlı bir mesaj oluşturur. Doç. Dr. Yusuf GENÇ 11

12 Etkili İletişim Kavramları Ve Davranışları
1-Farkına varma 2-Selamlaşma 3-Hitap etme 4-Tanışma 5-Dinleme 6-Konuşma 7-Yazışma 8-Telefonla iletişim 9-Kişisel alan 10-Beden dili 11-Farklı ortamlarda davranış ve görgü 12-Protokol Doç. Dr. Yusuf GENÇ

13 Başarılı İletişim Ortamı
Aktarılmak istenen ileti nedir? En uygun zaman nedir? En uygun araç hangisidir? En uygun kişi kimdir? Söz konusu iletişim niçin gereklidir? Doç. Dr. Yusuf GENÇ

14 İletişim Ortamı İletişim sürecini etkileyebilecek nitelikleri olan ve iletişim durumu içinde bulunan kişi, nesne ve olayların tümüne iletişim ortamı denir. Her insan ilişkisi bir ortam içinde yer alır. İletişimin içinde yer aldığı ortamın özellikleri gönderilen mesajın yorumlanmasını önemli ölçüde etkiler. 14 Doç. Dr. Yusuf GENÇ 14

15 İletişim ortamı 1. İletişimde bulunan kişilere bağlı özellikler:
İletişimde bulunan kişilerin yaş, cinsiyet ve sosyal mevki bakımından nasıl bir ilişki içinde oldukları, onların iletişimlerini büyük ölçüde etkiler. “Beyamca”, “Beykardeş”, “Hanımefendi”, “Bacım”, “Kardeşim “Günlük dildeki kişilerarası iletişimde yer alan bu farklılıklar tüm iletişim alanlarında karşımıza çıkmaktadır. Hizmet götürdüğümüz hedef kitlenin yapısı, eğitim düzeyi, sosyal statüsü, ekonomik durumu, yaşı gibi faktörler de kurumsal iletişimi büyük ölçüde etkiler. 15 Doç. Dr. Yusuf GENÇ 15

16 İletişim ortamı 2.İletişimin içinde oluştuğu ortamın sosyal özellikleri İletişim nerede yer alıyor? İki kişinin birbirine yakın olabileceği samimi bir sosyal ortam mı söz konusudur, yoksa belirlenmiş kuralları olan resmi bir ortam mı? Her iletişim belirli bir sosyal ortam içinde yer alır ve bu ortamla ilgili birçok sosyal norm, değer ve beklentiler vardır. Doç. Dr. Yusuf GENÇ 16

17 Sağlıklı iletişimin ön koşulları
Doğallık Kabul etme\ saygı Empati Doç. Dr. Yusuf GENÇ

18 Doğallık Kişinin açık ve dürüst olmasıdır.
Yerli yersiz sevgi gösterilerinde bulunmak, yerli yersiz iltifatlarda bulunmak iticilik oluşturur. “ Ayıya dayı demek” “Al gülüm ver gülüm” sözleri bu durumu özetler Doç. Dr. Yusuf GENÇ

19 Kabul etme\ saygı Kişilerin birbirlerinin kişiliğine saygı duymasıdır.
Bir insanın kişiliğine saygı duymak, onu kendine özgü nitelikleriyle kabul etmektir. Kişilerarasında çıkan çatışmaların çoğu kişilerin, birbirlerinin bu yönünü kabul etmemesinden kaynaklanır. Herkesin karşı tarafa kendi fikrini dayatması çatışma yaratır. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

20 EMPATİ Kendimizi karşımızdakinin yerine koyma
Çok yönlü bakış açısı gerektirir. Açık iletişim becerisine sahip olmak gerekir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

21 İletişim ortamı ile ilgili yakın bir kavram “kültür” dür.
Kültür, iletişimin içinde yer aldığı ortamı anlatan kapsamlı bir kavramdır. Kültür, iletişimde bulunan bireylerin ortak değer ve inançlarının kaynağıdır. Kültür, insan davranışlarını bütünüyle kapsar, kuşatır ve mesajlar bu geniş çerçeve içinde anlamlandırılır. 21 Doç. Dr. Yusuf GENÇ 21

22 İletişimin Temel Öğeleri
Kaynak (fikri ileten kişi/kurum) Mesaj (iletilmek istenen sinyal) Kanal (tüm doğal ve yapay aracılar) Alıcı (tepki veren kişi/grup) (mesajlara verilen tepki) Dönüt Gürültü(doğruluğu ve güvenirliği etkiler, tüm aşamalarda vardır) * Kodlama:mesajını iletilmeye uygun bir haline dönüştürmesi Kodlama/ *Kod açma Doç. Dr. Yusuf GENÇ

23 KAYNAK (Özellikleri) Konu hakkında bilgi ve becerisi
Konu ve alıcıya yönelik tutumu Kodlama özelliği İletişim becerisi Tanınması Kendine güveni Kişilik yapısı Doç. Dr. Yusuf GENÇ

24 KAYNAK (Özellikleri) Güvenilir, prestij sahibi, çekici ve güçlü olması
İnanç ve değer yargılarının yönü Toplumsal rol ve statüsü Sosyo-kültürel yaşamı, bakış açıcı ve görüş farkı Alıcı ile iletişime istekli olması Gereğinde alıcı olması Doç. Dr. Yusuf GENÇ

25 ALGI(FİLTRE) Gönderici ve alıcının kendilerine ulaşan mesajları değerleme tarzları Algı kişilerin çevreleri ile ilgili bilgiyi duyma, organize etme, anlama, ve değerlendirme sürecidir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

26 MESAJ Mesaj, göndericinin fikirlerinin, isteklerinin ve verilerinin sembollere dönüşmüş halidir. Sembollere, anlamı gönderici ve alıcı yükler. Alıcının verdiği ve göndericinin algıladığı anlamlar birbirlerine uygunsa etkin bir iletişim söz konusudur . Doç. Dr. Yusuf GENÇ

27 Açıklık ve Anlaşılabilirlik
MESAJ (Özellikleri) Açık Olmalı Anlaşılır Olmalı Zamanında İletilmeli Uygun Yolu İzlemeli Etki Sınırı İyi Değerlenmeli Davranışlarla Desteklenmeli Ek Anlam Üretmemeli Nitelikleri Anlamlılık Doğruluk Gerçeklilik Açıklık ve Anlaşılabilirlik Doç. Dr. Yusuf GENÇ

28 Mesaj, hedef kitlenin dikkatini çekecek şekilde kurgulanmalı
Mesaj; anlamı bozmadan aktarabilecek şekilde hem kaynağı, hem hedef kitlenin ortaklaşa sahip oldukları yaşam deneyimlerini ifade eden işaretlerle verilmelidir. Mesaj, hedefte ihtiyaç uyandırmalı, bir şeyler önermeli ve yol gösterici olmalıdır. İhtiyaçların giderilmesinde ileti ile önerilen yol bireyin içinde bulunduğu grup normuna uygun düşmelidir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

29 ALICI Şifrelenmiş mesajı alan ve deşifre eden kişidir
Alıcı, mesajı taşıyan sembolleri algılayıp anlam vererek iletişimi sonlandırır, ya da kendisi bir mesaj göndererek gönderici konumuna geçer. Etkin bir iletişim için, alıcının iyi bir aktif dinleyici olması gerekmektedir. Alıcı iyi bir dinleyici olduğu sürece iletişim süreci etkin olacaktır. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

30 ALICI Algılamaya hazır olmalı
Bilgili olmalı veya bilgiyi almaya arzulu olmalı Seçici olmamalı (konu/kaynağa karşı tutum) Düzlemine uygun davranmalı Kaynak olmaya istekli olmalı Kaynak ile iletişime arzulu olmalı Kendine güveni ve kişiliği Doç. Dr. Yusuf GENÇ

31 GERİBİLDİRİM (FEEDBACK) (dönüt)
Geri besleme/yansıma/feedback iletişim sürecinin son aşamasıdır. Geribildirimler birkaç şekilde olabilir. Karşıdakine bakış şekli Kişinin beden hareketleri Kişinin sözlü olarak söyledikleri Bütün bunların hepsinin beraber ortaya konması Sessiz kalma Doç. Dr. Yusuf GENÇ

32 GERİBİLDİRİM (FEEDBACK) (dönüt
2 grupta değerlendirilir Etkin geribildirim Kişiye yardımcı olur Belirli ve ayrıntılıdır Açıklayıcıdır Faydalı ve konu ile ilgilidir Zamanında gelir Beklenilen bilgidir Geçerlidir Konuyu vurgular Davranış üzerinde duru Gözlem ağırlıklıdır Etkin olmayan geribildirim Kişiyi küçük düşürücüdür Geneldir İlgisizdir Değerlendiricidir Zamansızdır Kişiyi savunmaya yöneliktir Geçerlilikten yoksundur Kişiyi vurgular Davranışın nedeni üzerinde durur Tahmin ve yorum ağırlıklıdır Doç. Dr. Yusuf GENÇ

33 KAYNAK(VERİCİ) kişi için amaçlar
sorun çözmek, anlatmak, işbirliği, disiplin altına almak, etkilemek, bilgi vermek, ikna etmek, farklı görüşleri açmak, değiştirmek, yön vermek, karşı koymak, örgütlemek, denetlemek, paylaşmak, haddini bildirmek aşağılamak olabilir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ 33

34 Hedef (ALICI) kişi için amaçlar
anlamak, tartışmak, değerlendirmek, öğrenmek, işbirliği, paylaşma Karşı koymak Eleştirmek Tedbir almak Muhalefet etmek Rekabet vb. olabilir İşte bütün bu noktalardaki amaçların olumlu olması, yapıcı bir iletişim, olumsuz olması, ise yıkıcı bir iletişimin ortaya çıkmasına sebep olur. Doç. Dr. Yusuf GENÇ 34

35 Gönderilen Mesaj ve Alıcı İlişkisi
Dinlemez Dinler Yanlış Anlar Doğru Anlar Mesaja karşıdır Mesaja katılır Dönüt uygun Dönütü değildir uygundur İki birey arasında yaşanan iletişim sürecinde yaşanabilecek olaylardan bazıları örnek olarak verilir. Hangi durumda iletişimin amacına ulaştığı katılımcılara sorulur. Gelen yanıtlar doğrultusunda iletişim kurarken nelere dikkat etmeleri gerektiği sorulur? Çıkan maddeler tahtaya not edilir. (3 dk.) Doç. Dr. Yusuf GENÇ

36 İletişimci Stil Değişkenleri
Baskın: ilginin merkezi olmayı sever, yüksek sesle konuşur gölgede kalır, sessiz, teslimiyetçi Dramatik: aşırı beyan, abartı, vazgeçmez hafife alan, sesi çıkmayan, himaye altında, çekingen Münakaşacı: kavgacı, provakatif, tartışmacı uyumlu, birleştirici,iletişimci Canlandırıcı: jest, mimik ve hareketlerle dikkat çeker pasif, sıkıcı, anlatımsız, ifadesiz İz bırakan: iz bırakır, unutulmaz aksesuarımsı önemsiz görünür Doç. Dr. Yusuf GENÇ

37 İletişimci Stil Değişkenleri
Rahat: kontrollü, telaşsız gergin, aşırı heyecanlı, endişeli Dikkatli: dinleyen, göz teması kurar içine kapanık, dikkatsiz Şeffat-açık: samimi, girişken, topluluğu seven kendini saklayan, çekingen, kapalı Candan: etkileşimi teşvik eder,konuşma ortamı yaratır saldırgan, düşmanca Doç. Dr. Yusuf GENÇ

38 İletişimin önemi MARTIN LUTHER KING
İnsanlar birbirlerinden nefret ediyorlar. Nefret ediyorlar, çünkü; birbirlerinden korkuyorlar. Korkuyorlar, çünkü; birbirlerini tanımıyorlar. Tanımıyorlar, çünkü; birbirleri ile ilişkileri yok. Birbirleri ile ilişkileri yok, çünkü; birbirlerinden ayrı yaşıyorlar... MARTIN LUTHER KING Doç. Dr. Yusuf GENÇ

39 İLETİŞİM TÜRLERİ Sözlü İletişim Sözsüz İletişim Yazılı İletişim
Doç. Dr. Yusuf GENÇ

40 İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ Kişi-içi iletişim ve çatışma
Aile İçi İletişim ve çatışma Grup İletişimi ve çatışma Kişilerarası iletişim ve çatışma Örgüt-içi iletişim ve çatışma Kitle iletişimi ve çatışma Biçimsel İletişim ve Çatışma Doğa İletişimi (Canlı ve Cansızlarla İletişim) Doç. Dr. Yusuf GENÇ

41 İLETİŞİM ÇATIŞMALARI Aktif çatışma (Kötü adam ne söylese kötüdür...)
Pasif çatışma (Küsler diyaloğu...) Varoluş çatışması (Ben sandım ki...) Tümden reddetme (Hiç... Tek yol... En büyük takım...) Önyargılı çatışma (Ben kararımı çoktan verdim...) Yoğunluk çatışması (Haklısın ama...) Kısmi algılama çatışması (Bunu da mı demiştin...) Alıkoyma çatışması (Anlatamadım galiba...) Doç. Dr. Yusuf GENÇ

42 kişilerin birbirinden hoşlanmamaları, birbirlerine kızması
AKTİF ÇATIŞMA ; Karşı karşıya gelen kişilerin birbirinden hoşlanmamaları, birbirlerine kızması sonucu ortaya çıkar. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

43 Küs olan insanların birbirleriyle iletişim kurmak istemezler.
PASİF ÇATIŞMA; Küs olan insanların birbirleriyle iletişim kurmak istemezler. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

44 “Aynı sosyal ortamda birbirlerini algılayan kişilerin iletişim kurmaması olanaksızdır.”
Doç. Dr. Yusuf GENÇ

45 İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ 1- Kişi içi iletişim ve çatışma;
Bu iletişim insanın kendi iç dünyasında gerçekleştirdiği içsel konuşmaları ya da hayalleri içerir Kişinin iç dünyasıyla kurduğu iletişim ve iç dünyasında yaşadığı çatışmalar. Nedeni ise; günlük hayatında karşılaştığı, yaptığı ve yaşadığı durumlarla çelişkiye düşmesi Doç. Dr. Yusuf GENÇ

46 İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ 1. Kişi-içi iletişim ve çatışma; (Devam )
Bu çelişkiden kurtulabilmek için 3 yoldan birisine yönelir; Davranışını değiştirir. Tutumunu değiştirir. Savunma mekânizması kullanır. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

47 Johari Penceresi Kişi İçi İletişim
(Joseph Luft ve de Harrington Ingham) Kişinin Bildiği Kişinin Bilmediği Başkalarının Bildiği Açık Alan Kör Alan Başkalarının Bilmediği Saklı Alan Bilinmeyen Alan Doç. Dr. Yusuf GENÇ

48 Açık Alan: Kişinin kendi tarafından da başları tarafından da bilinen alandır. Bu alanda insanlar umutlarını, beklentilerini ya da korkularını çekinmeden diğer insanlarla paylaşmaktadırlar. Kör Alan: Bu alan başkaları tarafından bilinen ancak kişinin bilmediği alanıdır. Başkalarının bir kişi hakkında edindiği izlenimlerle ilgilidir. Saklı Alan: Bu alan kişinin bildiği ancak başkalarının bilmediği alandır. Kişi bilinçli olarak bazı yanlarını gizlemek istemektedir. Bilinmeyen Alan : Bu alan ise kişinin de başkalarının da bilmediği, karanlık alandır. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

49 Sağlıklı ve etkili iletişimin ilk şartı önce kendimizi tanımaktır…
Kişiliğimiz Zaaflarımız Güçlü Yönlerimiz Tepkilerimiz Niyetimiz Empati yeteneğimiz Beklentilerimiz Duygularımızı ifade biçimimiz Kendimizle iletişimimiz V.b. …… Ben beni kabul ediyorum Doç. Dr. Yusuf GENÇ

50 Daha sonra İşlenecektir
İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ 2.Aile İçi İletişim Daha sonra İşlenecektir Doç. Dr. Yusuf GENÇ

51 İLETİŞİM TÜRLERİ 3. Kişilerarası iletişim ve çatışma;
Gönderici ile alıcı arasında zaman ve mekân birliği bulunmasına “sosyal etkileşim” ya da “kişilerarası iletişim” denir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

52 İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ 3. Kişilerarası iletişim ve çatışma; ( Devam )
Kişilerarası iletişime katılanlar Karşılıklı mesaj alışverişi Masajlar sözlü ya da sözsüz olmalıdır. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

53 Örneğin bir öğretmenin öğrencisini dövmesi ya da sokakta iki kişinin yumruk yumruğa kavga etmesini de bu anlamda kişilerarası ilişki olarak kabul edebiliriz. Çünkü iki birim arasında en azından duygu ve düşünce alışverişi vardır. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

54 Sonuç olarak; Kişilerarası iletişim psikolojik nitelikli bir bilgi alışverişidir.
Doç. Dr. Yusuf GENÇ

55 Kişilerarası iletişim sözlü, sözsüz ve yazılı olarak 3’e ayrılır
Doç. Dr. Yusuf GENÇ

56 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
SÖZLÜ YAZILI SÖZSÜZ DİL DİL ÖTESİ ARAÇLAR YÜZ VE BEDEN BEDENSEL TEMAS MEKAN KULLANIMI Doç. Dr. Yusuf GENÇ

57 Sözlü iletişim; dille ve dil ötesi olarak gruplayabiliriz.
İnsanların karşılıklı konuşmalarına “dil ile iletişim” , Konuşurken sesimizin tonu, hızı, tınısı, şiddetini de “dil ötesi iletişim” diyoruz. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

58 Dille iletişimde kişilerin “ne söylediğine”
Dil ötesi iletişimde ise “nasıl söylediğine” bakarız. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

59 Sözsüz iletişim Sözel iletişimi destekleyen, kişinin gerçek duygu ve düşüncelerine ilişkin mesajlar veren jest ve mimiklerden oluşur. Kişiler sözlü mesajları kontrol altına alabilirler ama söz dışı mesajları, özellikle duygusal konular söz konusu olduğunda, kontrol altına almakta zorlanırlar. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

60 Sözsüz iletişimde kendi içinde 4 gruba ayrılır;
Beden ve yüz Bedensel temas Mekân kullanımı Araçlar Doç. Dr. Yusuf GENÇ

61 Göz ilişkisi İletişimde konuşmacıyla göz teması kurmak “sana ve senin anlattıklarına önem veriyorum” mesajı verir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

62 Yüz ifadesi “Yüzü ekşidi, kaşları çatıldı,dudaklarını büzdü, gözleri hayretle açıldı” gibi ifadeler kişinin duygu durumu hakkında bilgi verir. Yüzde duygu anlatan 3 bölüm vardır. Bunlar; Alın ve kaşlar Yüzün alt kısmı Gözler Doç. Dr. Yusuf GENÇ

63 Yüz ifadesi ( devam ) Kişilerle iletişimde karşımızdakinin ne söylediğinden daha çok yüz ifadesiyle ne anlattığına dikkat ederiz. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

64 Vücut duruşu Vücut duruşu bize birçok ipucu verir.
Örneğin; kavgaya hazırlanan bir sokak delikanlısının vücut duruşuna dikkat edin… Omuzların düşük olması yorgunluk ve bıkkınlık, omuzların dik olması ve göğüsün dışarıda olması kendine güvenin işaretidir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

65 Kişilerarası mesafe Kişiler kendilerine belirledikleri özel alanları kendi istekleri dışında kimseyle paylaşmak istemezler. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

66 Kişilerarası mesafe ( devam )
Özel alan; 0-50 cm Kişisel alan; 50cm-1 m Sosyal alan; 1 m-2,5 m Genel alan; 2,5 m ve üzeri Doç. Dr. Yusuf GENÇ

67 Sözsüz iletişim; Beden ve yüz; yüz mimiklerimiz ve bedenimizle gönderdiğimiz mesajlardır. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

68 KARŞIMIZDAKİ ÜZERİNDE TÜM ETKİYİ BU ÜÇ KANALDAN BIRAKIRIZ
VERILEN MESAJLAR KARŞIMIZDAKİ ÜZERİNDE TÜM ETKİYİ BU ÜÇ KANALDAN BIRAKIRIZ SÖZ : SES TONU : BEDEN DİLİ : HANGİSİ NE KADAR ETKİYE SAHİPTİR? Doç. Dr. Yusuf GENÇ

69 SÖZ : % 7-10 SES TONU : % -40 BEDEN DİLİ : % 60
HAREKET VE YÜZ İFADELERİMİZİN KULLANDIĞIMIZ SÖZCÜKLERDEN SEKİZ KAT DAHA GÜÇLÜ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? SÖZ : % 7-10 SES TONU : % -40 BEDEN DİLİ : % 60 Doç. Dr. Yusuf GENÇ

70 Sözsüz iletişim; ( devam )
% 7 kelimelerin ( sözlü ifadelerin ), % 38 dil ötesi öğeler olan seslerin ( alçak, yüksek ses, ritim, tonlama vs. ) % 55 yüz ve beden dilinin( el, vücut ve yüz ifadeleri vs. ) verdiği mesajların önemli olduğu tespit edilmiştir Doç. Dr. Yusuf GENÇ

71 Sözsüz iletişim; ( devam )
Bedensel temas; Karşımızdaki kişiyle kurduğumuz bedensel yakınlık Doç. Dr. Yusuf GENÇ

72 Sözsüz iletişim; ( devam ) Mekân kullanımı;
İnsanların çevrelerindeki boş mekânları kullanarak verdiği mesajlardır. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

73 Sözsüz iletişim; ( devam )
Araçlar ;Kişilerarası mesaj iletmek için birtakım araçlardan faydalanırız. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

74 Kişilerarası iletişimde günlük hayatımızda zaman zaman çatışmaya gireriz.
Nedenleri; çok çeşitli olmakla beraber değer yargılarımız, kendimize özgü düşüncelerimizin kişilerle çelişmesi,tutumlarımız vs. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

75 Bu işleyiş sırasında çatışmalar çıkabilir.
4. Örgüt içi iletişim ve çatışma; (Devam) Örgüt içerisindeki hiyerarşik düzen içerisinde çalışan kişilerin iletişimidir. Bu işleyiş sırasında çatışmalar çıkabilir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

76 4. Örgüt içi iletişim ve çatışma;
ÖRGÜT ( ORGANİZASYON ): İş ve işlev bölümü yaparak, bir otorite hiyerarşisi içinde, ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların faaliyetlerinin koordinasyonudur. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

77 4. Örgüt içi iletişim ve çatışma; (Devam)
Bir örgüt içerisinde sürekli ASTlarına sürekli bağırıp çağıran ÜSTler, gerek örgütün gelişmesine gerekse üyelerin iş doyumu almasına engel olmuş olurlar. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

78 5. Kitle iletişimi ve çatışma;
Kitle iletişimi; Birtakım bilgilerin/sembollerin birtakım hedefler tarafından üretilip, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine denir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

79 BİÇİMSEL İLETİŞİM Biçimsel iletişim bir işletmenin örgütsel yapısı doğrultusunda oluşan iletişim sistemidir. Biçimsel iletişime bağlı olarak üst ve ast arasındaki örgütsel ilişki işlerlik kazanır. Biçimsel iletişim, otorite kaynağına, otoritenin dağılım şekline, sorumlulukların üstleniş biçimine göre gerçekleşir Biçimsel iletişimin avantajları; örgüt içerisinde bilginin önceden belirlenmiş kanallarla ilgili bölümlere aktarılmasını sağlar. Büyük ölçekli işletmelerde iletişim ağları örgütü bağlayıcı, bütünleştirici bir rol oynar Doç. Dr. Yusuf GENÇ

80 Biçimsel İletişim Türleri
Dikey: Ast ve üst arasındaki iletişim Yatay: Aynı kademede bulunan çalışanlar arasında gerçekleşen iletişim Çapraz: Kurum hiyerarşisinde farklı bölümler ve farklı seviyeler arasında kurulan iletişim Doç. Dr. Yusuf GENÇ

81 Biçimsel iletişim ağları
Örgüt içerisinde biçimsel iletişim kişiler ve gruplar arasında gerçekleşir. Örgütsel İletişim Modelleri; Zincir Modeli, Daire Modeli, Y Modeli, Tekerlek Modeli Çok Kanallı Model Not: Örgütsel iletişimde anlatılacak Doç. Dr. Yusuf GENÇ

82 Biçimsel Olmayan İletişim Kanalları
Örgüt içerisindeki dedikoduları ve söylentiler Bu kanalları yöneticilerin çalışanlarının moral ve problemlerini öğrenmek için çok önemli kaynaklardır. Yapılan araştırmalar dedikodunun en önemli örgütsel iletişim kaynağı olduğunu göstermektedir Örgütlerdeki resmi olmayan iletişim ağları çalışanlar tarafından yaratılmaktadır. Bunlar, doğal ve spontane insan etkileşimiyle ortaya çıkmaktadır. Bu etkileşimler çay saatlerinde, yemek odalarında ve insanlar nerede grup halinde dururlarsa oralarda meydana gelmektedir. Bu iletişim şeklinin avantajları ise şu şekilde belirtilebilir: Örgüt üyelerine sosyal ihtiyaçlarını giderme konusunda tatmin sağlamakta, çalışanlar arasında daha iyi kişisel ilişkilerin gelişmesine olanak vermektedir. Hızlı bir iletişim şeklidir. Biçimsel iletişimin yarattığı boşlukları doldurmaktadır. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

83 Biçimsel Olmayan İletişim Kanalları
Bununla birlikte dezavantajları ise şu şekilde sıralanabilir: Bu kanaldan akan bilgiler güvenilir değildir. Kişiler bilgi akışı ile ilgili sorumluluk duymamaktadırlar, bilgi, akışı genellikle söylenti şeklinde olmaktadır. Gizli bilgiler bu kanal aracılığıyla sızabilmektedir. Özellikle bu iletişim kanalındaki dedikodu şeklindeki bilgiler eksik bilgiler şeklindedir. Kulaktan kulağa söylenti (dedikodu): Yönetim tarafından kontrol edilmeyen gayriresmi iletişim kanalıdır. Örgütte çalışanların çoğu bu iletişim türünü, resmi yönetim kanallarına oranla daha etkin ve güvenilir görmektedir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

84 İhtiyaçlar sınırsızdır
Doç. Dr. Yusuf GENÇ

85 İletişimin Engelleri Düşündüğünüz/ Söylemek istediğiniz/
Söylediğinizi sandığınız/ Söylediğiniz/ Karşınızdakinin duymak istediği/ Duyduğu/ Anlamak istediği/ Anladığını sandığı/ Anladığı... arasında farklar vardır. Dolayısıyla insanların birbirini yanlış anlaması için en az 9 ihtimal var. SYLVİANE HERPİN Doç. Dr. Yusuf GENÇ 85

86 İletişimin Engelleri Kişiler arasında meydana gelen çatışmaların ana nedeni zayıf iletişimdir. İnsanlar gün içinde uyanık olduğu sürenin yaklaşık %70‟ini iletişim kurarak (yazarak, okuyarak, konuşarak ve dinleyerek) geçirmektedir. Başarılı bir grup performansının önündeki en büyük engellerden biri“etkin iletişim eksikliğidir Doç. Dr. Yusuf GENÇ

87 İletişimin Engelleri Filtreleme: Göndericinin kendini iyi biri gibi göstermek adına kasıtlı olarak mesajını değiştirerek alıcıya ulaştırması Algıda Seçicilik: Alıcı göndericiden gelen mesajları ihtiyaçları, deneyimleri, geçmiş yaşantıları ve diğer kişisel özellikleri temelinde seçmektedir Duygular: Kişilerin sahip oldukları ruh hali iletişim sürecini etkiler. Gönderici tarafından iletilen aynı mesaj alıcı tarafından kızgın ya da mutlu olduğunda farklı şekillerde yorumlanabilir Doç. Dr. Yusuf GENÇ

88 İletişimin Engelleri Kullanılan Dil : Gerek göndericinin gerekse alıcının dil becerilerinin gelişmemiş olması iletişimi engeller. Aşırı Bilgi Yüklemesi: İnsanlar kendilerine gelen mesajları yorumlama konusunda sınırlı kapasiteye sahiptirler. Gelen mesajların kapasiteyi aşması süreci kesintiye uğratır Fiziksel Faktörler : Gürültü, mesafe ve zaman Kültürel Faktörler: Kültür kişilerin düşünce ve davranışlarını şekillendirir Doç. Dr. Yusuf GENÇ

89 İletişim Engelleri İletişimde dinleyicinin ya da karşı tarafın verdiği bazı tepkilerin iletişime zarar vermekte ve iletişimin gidişini olumsuz etkilemektedir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

90 Kalemi kaybolduğu için ağlayan bir kız öğrenciye öğretmenin teselli edici cevaplar vermesi, sorunu çözmeyecek, yalnızca çocuğun ağlama davranışını bitirecektir Doç. Dr. Yusuf GENÇ

91 Şimdi iletişim engellerine bakalım;
Emir vermek, yönlendirmek: Çabuk yerine geç ve kes sesini! Uyarmak, göz dağı vermek: Bir daha ağladığını\ kalemi kaybettiğini görürsem… Ahlak dersi\ öğüt vermek: Eğer böyle dağınık olursan kalemini de kaybedersin,eşyalarını da… Doç. Dr. Yusuf GENÇ

92 iletişim engelleri ( devam )
Nutuk çekmek: Her zaman söylüyorum eşyalarınıza sahip olun diye… Yargılamak, eleştirmek, suçlamak: sen zaten hep böylesin, herşeyini kaybediyorsun Alay etmek: Seni maymun seni, demek kalemin ayaklanıp gitti ha.. Yorumlamak, analiz etmek: sen son günlerde çok yalan söylüyorsun, zaten dağınık bir çocuksun Doç. Dr. Yusuf GENÇ

93 İletişimde Tarafların Kendilerini Tanımlamaları
Taraflar iletişime girme ve girmemede üç tavır sergiler: Kabullenme. Reddetme Umursamama. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

94 KABUL SİZDEN ŞU BEŞ MESAJI ALIRLAR. 1- BEN VARIM 2- BEN DOĞALIM
3- SEVİLİYORUM 4- DEĞERLİĞİM 5- GÜVENEBİLİRİM KENDİ OLMA HAKKI VARDIR KOŞULSUZ SEVGİ GÖSTERİLMEKTEDİR KIYASLAMA YAPILMAZ AİLEYE BAĞLILIK Doç. Dr. Yusuf GENÇ

95 REDDETME SİZDEN ŞU BEŞ MESAJI ALIRLAR 1- BEN YOKUM
2- BEN DOĞAL DEĞİLİM 3- SEVİLMİYORUM 4- DEĞERLİ DEĞİLİM 5- GÜVENEMEM *KENDİ OLMA HAKKI YOKTUR *KOŞULLU SEVGİ GÖSTERİLMEKTEDİR *KIYASLAMA YAPILIR Doç. Dr. Yusuf GENÇ

96 UMURSAMAMA BİZDEN ŞU ÜÇ MESAJI ALIRLAR.
1- KİŞİNİN KENDİNİN ÖNEMSENMEDİĞİ 2- DEĞERSİZ OLDUĞU 3- YOK OLDUĞU * AKIL HASTALIKLARINDA ARTMA VARDIR. * İNSANI DELİYE ÇEVİRİR Doç. Dr. Yusuf GENÇ

97 Trafik sorunları aslında kişiler arasında ortaya çıkan İlişki sorunları’nın tipik bir örneğidir...
Bir aracın sürücüsü, yolda kendinden başka araç yokmuş gibi davranırsa, trafik kazası olur. Bir kişi konuşurken, karşısındakini nasıl etkilediğini düşünmeden, kendi bildiği yönde istediğini söylerse, aynı trafikte olduğu gibi, “İletişim kazaları” ortaya çıkar, insan ilişkileriyle ilgili bu kazaların sonucunda da “yaralananlar” ve “ölenler” vardır: Küsenler, ayrılanlar ve gücenenler “yaralıları”, kendi içine kapanıp yalnızlığa gömülenlerse “Ölenleri” oluşturur. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

98 İletişim kazaları nasıl önlenir?
İletişim kazaları, trafik kazalarında olduğu gibi, kazalara yol açan nedenler bilindiği derecede azaltılabilir, iletişim konusunda bilgi edinen birey hem kendini, hem de çevresindekileri daha iyi değerlendirir ve anlar. Kendi davranışlarını değerlendirebilen kimse kurmuş olduğu ilişkilerin temelinde yatan psikolojik süreçleri anlar ve farkına varmadan ortaya çıkan “iletişim kazaları’nı önleyebilme olanağına kavuşur.” Doç. Dr. Yusuf GENÇ

99 Her insanın üç kişiliği vardır:
ortaya çıkardığı, sahip olduğu sahip olduğunu sandığı Alphonse Karr Doç. Dr. Yusuf GENÇ

100 İBN-İ SİNA USULÜ TEDAVİ
Bir şehzade bunalıma girmiş, bir süre sonra da insan olduğunu unutarak inek olduğunu ve kesilmek için sabırsızlıkla beklediğini söylemeye başlamış. Günümüzde anoreksia nevroza (yemekten içmekten kesilme) denilen hastalığa da yakalanınca hiçbir şey yemediği için devamlı kilo kaybeden hastaya ilaç ve yöntemlerde fayda etmemeye başlamış. Dönemin ünlü hekimi İbni Sina’nın görüşleri alınmak üzere çağrılmış. İbni Sina şehzadeye kendisini kesmek için kasabın geleceği ve etini parçalayıp insanlara yemeleri için dağıtacağı haberinin verilmesini istemiş. Bunu duyan şehzade çok mutlu olmuş ve özlemle kasabın geleceği günü beklemeye başlamış.  Belirlenen günde kasap olarak tanıtılan İbni Sina şehzadenin bulunduğu odaya gelmiş. Elindeki bıçağı sallayarak gür bir ses tonu ile “ Keseceğim İnek Nerede?” diye bağırmış. Bunu duyan şehzade mutlu bir şekilde İbni Sina’nın yanına gelmiş. İbni Sina emir vermiş: “Hayvanı buraya getirip bağlayın ki başını kesebileyim.“ Bıçağı sallamadan önce kasapların yaptığı gibi varolan et ve yağı anlamak üzere hastanın bel ve midesini kontrol etmiş. Daha sonra ise yüksek bir sesle bağırmış, “Hayır hayır bu hayvan kesilecek kadar olgun değil, çok zayıf, onu götürün ve şişmanlatıp getirin. Uygun kiloya geldiğinde, tekrar geleceğim” demiş ve odadan çıkmış. O andan itibaren şehzade önüne sunulan her şeyi bir an önce kesilmek umudu ile yemeye başlamış ve durumunda gözle görülür bir düzelme olmuş. İbni Sina’nın tedavisi ile tekrar sağlığına kavuşmuş. Kaynak: Adil Maviş, (2001). Telkin ve Hipnozla Öğrenme Teknikleri, İstanbul: Hayat Yayınları; s. 91. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

101 EMPATİ Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir. Bir insanın mokasenlerini giyip yarım mil yol yürümeden onu yargılamayın Kızılderili atasözü Doç. Dr. Yusuf GENÇ

102 En büyük insan, kendini en çok sayıda insanın yerine koyabilendir.
Jane Adams Doç. Dr. Yusuf GENÇ

103 ÖNCE ANLAMAYA ÇALIŞIN, SONRA ANLAŞILMAYA.
Doç. Dr. Yusuf GENÇ

104 İLETİŞİM SAĞLAMA YOLLARI:
Kendini Tanıma Konuşmak İşitmek ve Dinlemek Anlamak Değer Vermek Doç. Dr. Yusuf GENÇ

105 a. Kendini Tanıma İnsanın kendini tanıma süreci zor, aynı zamanda önemlidir. İnsanın eksikleriyle ve doğrularıyla kendini tanıması ve kabullenmesi iletişimi kolaylaştırır. Yaptığı yanlışın farkında olan insan bunu düzeltmenin yolunu arayacak, doğru yaptığında ise, doğrusunun arkasında olmasını bilecektir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

106 KENDİNİ TANIMA BAŞKALARI BİREY KENDİSİNİ BİREYİ BİREY GERÇEKTE
NASIL GÖRÜR? BİREY KENDİSİNİ NASIL GÖRÜR? BİREY GERÇEKTE NASIL BİRİSİDİR? Doç. Dr. Yusuf GENÇ

107 Kendini Tanımak Güçlü ve gelişmeye açık yönleri bilmek,
duyguları tanımak, bu farkındalığı düşünce ve davranışlara rehber olacak şekilde kullanmak ve kendini açık bir biçimde ifade edebilmektir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

108 Kendini Tanıma Kendini gözlemleme ve duygularını tanımak,
Duygular için bir sözlük oluşturmak, Duygular, düşünceler ve tepkiler arasındaki ilişkiyi bilmek . Doç. Dr. Yusuf GENÇ

109 Kendini Kabul Kendisiyle gurur duymak,
Kendini olumlu bir bağlamda görmek, Güçlü ve zayıf yanlarını tanımak, Kendine gülebilmek. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

110 b. Konuşma Aynası iletişimdir kişinin, sözüne mutlaka bakılır.
Anlamlı ilişkile dilin iyi kullanılmasına bağlıdır Etkin bir iletişimin sağlanabilmesi için konuşmada şu özelliklerin bulunması gerekir: İşitilebilirlik Konuşma akıcı olmalı. Çok hızlı ya da çok yavaş olmamalı. Konuşanın sesinin niteliği hoşa gider olmalı. Kulağı tırmalamamalı ve rahatsız etmemeli. Telaffuz düzgün olmalı. Ayrıca konuşan kişinin sözcük dağarcığının geniş olması ve konuşurken kelime sıkıntısının olmaması Konuşma yapıcı ve canlı olmalı. Güzel ve etkili bir konuşma iletişimi olumlu yönde etkiler Doç. Dr. Yusuf GENÇ

111 İNSAN İLİŞKİLERİNDE DİNLEMEK KONUŞMAKTAN DAHA ÖNEMLİDİR.
Doç. Dr. Yusuf GENÇ

112 Doğru ANLAŞILMAK istiyorsak, Önce doğru ANLAMALIYIZ..
“ Eğer anlaşılmıyorsak hata kendimizde, anlamıyorsak karşımızdakindedir.” Doğru ANLAŞILMAK istiyorsak, Önce doğru ANLAMALIYIZ.. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

113 C- Dinleme Dinleme Türleri
Görünüşte dinleme Seçerek dinleme Saplanmış dinleyiciler Savunucu dinleyici Tuzak kurucu dinleyici Yüzeysel dinleyici Aktif dinleme Doç. Dr. Yusuf GENÇ 113

114 ETKİN HABERLEŞMENİ KURALLARI
I- AKTİF DİNLEME Hislere Cevap Vermektir Başarılı Haberleşmenin Temel Şartıdır. Mesaja Karşı Duyarlı Olmaktır. Kaynağın İletişim Amacını Kavramaktır. Mesajda Tam Olarak Ne Denmek İstendiğini Anlamaktır. Hislere Cevap Vermektir. Daha Az Tartışmacı, Daha Çok Katılımcı Olmaktır. Aktif Dinleme Şartlarını Yerine Getirmektir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

115 AKTİF DİNLEME Not almadır. Göz teması kurmadır.
Baş işaretini yerinde ve doğru yapmadır. Sözleri tekrarlamadır. Diğer uğraşları bir süre için durdurmadır. Daha önceki notlardan yararlanmadır. Uygun sözleri vermedir. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

116 AKTİF DİNLEYİCİ OLMAK İÇİN
Anlama ve öğrenmenin temel faktörü olduğu bilinmelidir. İçeriği iyi dinlemek gerekir Kaynağa anlaşılanı tekrarlamak gerekir. Yapıcı geri besleme vermek gerekir. Doğru zamanı seçmek gerekir Doç. Dr. Yusuf GENÇ

117 İLETİŞİMDE TEMEL FAKTÖR: DİNLEME
Dinleme anlamanın temel şartıdır Dinleme yeteneği sınırlı olan kişi anlama ve akılda tutmada zorlanır. Dinleme okumadan farklıdır ve genellikle okuma yeteneği geliştirilir Doç. Dr. Yusuf GENÇ

118 İNSAN BEYNİ, KONUŞMA VE DİNLEME
Beyin 13 milyardan fazla hücreden oluşur, son derece hızlı işler Ortalama konuşma hızı beynin çalışma hızının çok gerisindedir Konuşma Hızı Abd 125 Kelime Fransa 110 Kelime İtalya 130 Kelime Türkiye 75 Kelime Doç. Dr. Yusuf GENÇ

119 DİNLEME VE DİNLETME Konuşma hızı ile dinleme düşünme kapasitesi arasındaki farkı kaynak ve alıcı ortaklaşa doldurmalı Dinleyici hedefli davranmalı ve düşüncesini konuya yönlendirmeli Konuşmacı davranışları ile dinleyiciye destek olmalı Doç. Dr. Yusuf GENÇ

120 İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Temel İlkeler-1
Susun Konuşana bakın ve ilgili görünün. Konuşanı rahatlatın. Dikkatle konuşulanları takip edin. Yargılamayı konuşmanın sonuna bırakın. Duygusal davranmayın. Eleştiriye açık olun. Anlayıp anlamadığınızı kontrol edin. Doç. Dr. Yusuf GENÇ 120

121 İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Temel İlkeler-2
Söylenenleri anlayıp anlamadığınızı kontrol edin Dinlemek istediğinizi gösterin. Söylenenlere ilgi gösterin Kabul ettiğinizi gösteren tepkiler verin Dikkat dağıtıcı öğeleri uzaklaştırın. Karşınızdaki kişiye empati gösterin. Zaman tanıyın Doç. Dr. Yusuf GENÇ

122 İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Temel İlkeler-3
Gerçek sorunun anlayana kadar yargıda bulunmayın. Öfke ve olumsuz duygularınızı kontrol edin Soru Sorun Önemli noktaları not alın.Yazmak, dikkatinizi daha kolay toplamanızı sağlayacaktır. Konuşmak için sıranızı bekleyin. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

123 Sözcüklerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız.
(KONFİÇYUS) Doç. Dr. Yusuf GENÇ

124 d. Anlama Anlama, karşı taraftakini iyi dinleme ve dikkatini yoğunlaştırmaya bağlıdır. Doğru anlayabilmek için iletişim sürecinin en önemli yönlerinden birisi de geri-bildirim (yansıma)dir. Geri-bildirim bazen sözlerle olabildiği gibi, bazen de jest ve mimiklerde olabilir. Karşı tarafı anlamada duygusal bir yaklaşım ve sevginin de büyük önemi vardır. İlgi duyduğumuz ve sevdiğimiz insanları daha iyi anlayabiliriz. Çünkü anlama yakınlaşma ve karşı tarafın duygularını paylaşma ile doğru orantılıdır. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

125 e. Değer Vermek İnsanlarla iletişimin en önemli yollarından biri onlara değer vermek, düşüncelerine saygı duymaktır. Her insan değerli olmayı, başkaları tarafından beğenilip takdir görmeyi ister. Değer verilen insanlar, karşı tarafa ilgi duyar ve onunla iletişime geçer. Aradığı ilgiyi ve sevgiyi bulan insan, kendisine gösterilen ilgi ve saygıyı karşılıksız bırakmaz. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

126 Kişide Bulunması Gereken Özellikler -I-
Dilin iyi kullanılması. Genel kültür sahibi olunması: Alan Bilgisi Giyime kuşama dikkat edilmesi: temiz ve ortama uygun kıyafetler giyilmelidir. İnsanları sevmeli: Hoşgörü ve alaka Özel problemleri işlere karıştırmamalı Görgü kuralları, topluluk içinde müspet davranma biçimleri çok iyi bilinmeli (devam) Doç. Dr. Yusuf GENÇ

127 Kişide Bulunması Gereken Özellikler -II-
Olayları çabuk kavramalı, kendisini ve olayları değerlendirmeli, eleştirmeli, sağduyu, esprili ve hayal gücü gelişmiş olmalı. Kendine güveni tam olmalı, insanlara da güvenmeli. Muhatap alınan kitle iyice bilinmeli ve anlaşılmaya çalışılmalı. Duruş ve tavırlar insanca olmalı ve kurumu temsil kabiliyeti bulunmalı. Kişisel ziyaretler telefon konuşmalarına tercih edilmelidir Doç. Dr. Yusuf GENÇ

128 Duygusal Banka Hesabına Altı Yatırım
Kişiyi anlamak Küçük ayrıntılara dikkat etmek Verilen sözleri tutmak Beklentileri netleştirmek Kişisel bütünlük içinde olmak Özür dilemek Doç. Dr. Yusuf GENÇ

129 İki insan arasındaki en kısa iletişim gülümsemektir.
Bize gelin! En iyi kalite! Ucuzluk bizde!! Hayır, bizden! Biz iyiyiz! Bizden alın! Biz en iyiyiz! Süper şirket İyi fiyatlar Biz süperiz! Bize bir uğrayın 1A’yız! Doç. Dr. Yusuf GENÇ

130 İletişim Hataları a- Savunucu İletişim İletişim, insanlar arası ilişkilerin geliştirilmesiyle mümkündür. Kişiler arası ilişkiler bozuk bir temele oturmuşsa, kullanılan dil ne kadar kaliteli olursa olsun, iletişimde bir ilerleme kaydedilemez. İletişimdeki bozuk temellerin başında savunuculuk gelmektedir Doç. Dr. Yusuf GENÇ

131 b. Yanlış Anlama ya da Anlayamama
İletinin doğru anlaşılması çok önemlidir. Anlama konunun bilinmesiyle doğru orantılıdır. Alan kültürü gerekebilir. Anlamadığını karşı tarafa hissettirmek gerekir Eksiğini kabullenme, kişiyi büyütür. Doç. Dr. Yusuf GENÇ

132 BAŞARILI İLETİŞİMİN SONUCU
İnsanlar her zaman mesleğinin ehli olan, yeterli, görevini titizlikle yürüten, bilgili, kültürlü, hal ve hareketleri, fiil ve davranışları ile örnek bir yaşayışa sahip inanç ve davranış bütünlüğü gösteren, kişilikli görevliye itibar eder, ona inanır ve güvenir. Mesleğini temsil gücü zayıf ve yetersiz olana da itibar etmez ve etmemektedir. 132 Doç. Dr. Yusuf GENÇ 132


"Doç. Dr. Yusuf GENÇ SAÜ FEF Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları