Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hiperlipidemi Tedavisinde Güncel Yaklaşım: Hangi Hastaya. Hangi ilaç

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hiperlipidemi Tedavisinde Güncel Yaklaşım: Hangi Hastaya. Hangi ilaç"— Sunum transkripti:

1 Hiperlipidemi Tedavisinde Güncel Yaklaşım: Hangi Hastaya. Hangi ilaç
Hiperlipidemi Tedavisinde Güncel Yaklaşım: Hangi Hastaya? Hangi ilaç? Hangi Dozda? Prof. Dr. Mehdi Zoghi

2 Hiperlipidemi (Tanı:Lipoprotein profili)

3 Hiperlipidemi (Tanı:Lipoprotein profili)
Total kolesterol (mg/dL) LDL-kolesterol (mg/dL) Trigliserid  (mg/dL) Normal <200 < 150 Sınırda yüksek Yüksek ≥240 Çok yüksek ≥190 500

4 Hiperlipidemi (Tanı:Lipoprotein profili)
Düşük: < 40 Yüksek:  60 HDL(mg/dl)

5 Güncel Yaklaşım: İlaç Tedavisi
Hangi Hasta?

6 “Framingham” risk skoru
10 yıllık kardiyovasküler olay riski <%10 Düşük % Orta >%20 Yüksek Risk Factor Your Answer Sex: Male Female Age: Smoker: Diabetes: Blood Pressure: mm Hg Total Cholestrol mg/dl HDL Cholesterol: Total Points: = % risk of heart disease in 10 years Average 10-year risk = % Low 10-year risk

7 “Framingham” risk skoru
10 yıllık kardiyovasküler olay riski <%10 Düşük (0-1 RF) % Orta (2+ RF) >%20 Yüksek (KAH) Risk Factor Your Answer Sex: Male Female Age: Smoker: Diabetes: Blood Pressure: mm Hg Total Cholestrol mg/dl HDL Cholesterol: Total Points: = % risk of heart disease in 10 years Average 10-year risk = % Low 10-year risk

8 Kardiyovasküler Hastaların Yüksek Risk Grubu
KV olaylar için 10 yıllık risk >%20 olanlar Klinik olarak KAH varlığı DM Semptomatik karotis arter hastalığı Abdominal aort anevrizması Periferik arter hastalığı

9 Hiperlipidemi Tedavisinde Parametrelerin Önceliği
LDL Non-HDL (Trigliserid) HDL LDL, total kolesterolün %60-70’ini oluşturmaktadır. Aterojenik özelliği çok fazladır.

10 Hiperlipidemi Tedavisi
LDL HDL Trigliserid  500 mg/dl

11 Hiperlipidemi Tedavisi
LDL (hedef doza ulaşınca) Trigliserid ise İlaç İlavesi

12 Hiperlipidemi Tedavisi:
Hedef LDL Düşük Orta Yüksek Risk Düzeyi LDL (Hedef) Yaşam Tarzı Değişikliği İlaç tedavisi <100 mg/dl 100 mg/dl <130 mg/dl 130 mg/dl 160 mg/dl <160 mg/dl 190 mg/dl

13 Hiperlipidemi Tedavisi:
Hiper TG Hiperlipidemi Tedavisi: Trigliserid 500 mg/dl Çok düşük yağ içeren diyet (Total kaloride <%15) İdeal kilonun sağlanması, Fiziksel aktivite Fibrat veya Nikotinik asit tedavisi Trigliserid <500 mg/dl LDL’yi değerlendir

14 Hiperlipidemi Tedavisi: Hedef LDL
Statin %18-55 Safra asidi sekestranları %15-30 Fibrik asit deriveleri %5-20 Nikotinik asid %5-25

15 lower cholesterol by inhibiting the enzyme HMG-CoA reductase, which is the rate-limiting enzyme of the mevalonate pathway of cholesterol synthesis. Inhibition of this enzyme in the liver results in decreased cholesterol synthesis as well as increased synthesis of LDL receptors, resulting in an increased clearance of low-density lipoprotein (LDL) from the bloodstream.

16 Hiperlipidemi Tedavisi: Hedef LDL
HANGİ statin HANGİ dozda HANGİ oranda LDL-Kolesterolü düşürmektedir?

17 Hiperlipidemi Tedavisi: Hedef LDL
Atorvas. Simvas. Pravas. Fluvas. Rosuvas. (ezetimibe + simvas.) - 10 20 40 80 10/20 10/40 10/80

18 Koroner arter hastalığı HT
T.Kolesterol :250 mg/dl LDL :162 mg/dl TG :200 mg/dl HDL : 38 mg/dl Risk Düzeyi LDL (Hedef) Yüksek <100 mg/dl Orta <130 mg/dl Düşük <160 mg/dl

19 %39  Koroner arter hastalığı HT T.Kolesterol :250 mg/dl
LDL :162 mg/dl TG :200 mg/dl HDL :38 mg/dl <100 mg/dl %39 

20 Hiperlipidemi Tedavisi: Hedef LDL
Atorvas. Simvas. Pravas. Fluvas. Rosuvas. (ezet + sim.) % Düşüş - 10 20 40 27 80 34 10/20 41 10/40 48 10/80 >55

21 HT DM (tip 2) Risk Düzeyi LDL (Hedef) Yüksek <100 mg/dl Orta
T.Kolesterol :278 mg/dl LDL :196 mg/dl TG :240 mg/dl HDL :34 mg/dl Risk Düzeyi LDL (Hedef) Yüksek <100 mg/dl Orta <130 mg/dl Düşük <160 mg/dl

22 %45 HT DM (tip 2) <100 mg/dl T.Kolesterol :278 mg/dl
LDL :180 mg/dl TG :240 mg/dl HDL : 34 mg/dl <100 mg/dl %45

23 Hiperlipidemi Tedavisi: Hedef LDL
Atorvas. Simvas. Pravas. Fluvas. Rosuvas. (ezet + sim.) % Düşüş - 10 20 40 27 80 34 10/20 41 10/40 48 10/80 >55

24 Lipoprotein Profili (TK, LDL, TG, HDL)
İlaç Tedavisi 1-4 hafta içerisinde 1 ölçüm daha yapılması AST, ALT,CK bakılması Diyete başlanması 6 hafta Yeterli LDL düşüşü yok Doz artış Hedef LDL ulaşılmıştır 4-6 ay

25 Hiperlipidemi Tedavisi Sırasında KC Fonksiyon Testleri
Hangi sıklıkla AST, ALT,CPK bakılmalıdır? 1- Tedavi başlamadan önce 2- Tedaviden sonraki ilk 6. haftada 3- Her doz artımında 4- Hastanın miyopati lehine yakınmaları olursa 12 haftadan sonra rutin AST, ALT,CPK bakılması önerilmemektedir.

26 Hiperlipidemi tedavisi sırasında KC fonksiyon testleri
İlaç ne zaman kesilmeli? KC fonksiyon testleri  3 kat

27 Hiperlipidemi tedavisi sırasında KC fonksiyon testleri
Hangi sıklıkla AST, ALT bakılmalıdır? İlaç ne zaman kesilmeli? ALT,AST yüksek ancak < 3 kat ise ne yapılmalıdır? Statine devam 4-6 hafta KC fonk. testlerinin tekrarlanması

28 LDL-Kolesterol %1 LDL = %1 Risk 

29 LDL-Kolesterol 50-75 mg/dl

30 LDL-Kolesterol Bazal 120-180 mg/dl 100-140 mg/dl KV risk %25  Tedavi
İlaç tedavisne rağmen her 4 hastadan 3 ü KAH için riski devam etmektedir.

31 60 mg/dl LDL düzeyi fizyolojik olaylar için yeterlidir.
LDL-Kolesterol 60 mg/dl LDL düzeyi fizyolojik olaylar için yeterlidir. Yeni doğan’da LDL:30 mg/dl’dir.

32 Hangi Lezyon daha çok infarktüse sebep olur?
%40 %80 Circulation 1995;92:657-71

33 LDL<130 mg/dl iken diğer markerlerin prediktif değerleri
Koroner olayların göreceli riski

34 JUPITER

35 JUPITER Rosuvastatin 20 mg
Sağlıklı, LDL Kolesterol düzeyi <130 mg/dL ve (hsCRP2) vasküler olaylar açısından riskli hastalar Rosuvastatin 20 mg

36 JUPITER Rosuvastatin 20 mg (N=8901) Plasebo (N=8901) KVH veya DM (-)
Erkek >50, Kadın >60 LDL <130 mg/dL hsCRP >2 mg/L MI İnme UAP KV Ölüm CABG/PTCA Rosuvastatin 20 mg (N=8901) Plasebo (N=8901) 4-hafta run-in

37 JUPITER LDL Kolesterol ≥75 mg/dl, hsCRP ≥2 mg/L

38 Plasebo KV Olay Gelişmesi Yaş Yaş , CRP Tümü 1·11 1·00 LDL ≥75 0·91
 Rosuvastatin  LDL ≥75 0·91 0·89 0·85 LDL <75 0·51 0·45 0·46 <0·0001

39 Plasebo KV Olay Gelişmesi Yaş Yaş , CRP Tümü 1·11 1·00 LDL ≥75 0·91
 Rosuvastatin  LDL ≥75 0·91 0·89 0·85 LDL <75 0·51 0·45 0·46 <0·0001

40 KV Olay Gelişmesi Yaş Yaş,LDL,CRP Tümü Plasebo 1·11 1·00  Rosuvastatin LDL Kolesterol ≥75 mg/dl, hsCRP ≥2 mg/L 1·06 1·07 LDL Kolesterol > 75 mg/dl, hsCRP < 2 mg/L 0·54 0·56 0·42 LDL Kolesterol < 75 mg/dl, hsCRP ≥2 mg/L 0·62 0·55 0·53 LDL Kolesterol < 75 mg/dl, hsCRP <2 mg/L 0·38 0·35 0·36 <0·0001

41 JUPITER %44  Plasebo Rosuvastatin 20 mg HR 0.56, 95% CI 0.46-0.69
0.08 0.06 %44  0.04 Rosuvastatin 20 mg 0.02 0.00 1 2 3 4 Takip (Yıl)

42 Statinler etkisi: Zaman
End. Fonk. düzelmesi İnflamasyonun  İskemi epizotların  Plağın stabil olması Kardiyak olayların azalması LDL Azalması 4-6 hft 1-3 ay 18 ay yıl 5 Yıl Gün Yıl

43 Number needed to treat Diüretikler 5-yıl NNT 80-100
Beta-blokerler 5-yıl NNT Aspirin Erkek 5-yıl NNT Aspirin Kadın 5-yıl NNT

44 NNT Mortality 22 MI, inme, CABG/PTCA, Ölüm 23 MI, inme, Ölüm 31
Diüretikler yıl NNT Beta-blokerler 5-yıl NNT Aspirin Erkek yıl NNT Aspirin Kadın yıl NNT

45 Özet olarak: Hiperlipidemi tedavisi; lipoprotein değerleri ile birlikte hastanın risk farktörlerinin varlığı ve sayısı doğrultusunda yapılmalıdır. TG değeri çok yüksek değilse (500 mg/dl) ilk tedavi hedefi LDL düzeyini düşürmek olmalıdır. İlaç tedavisi gereksiniminde LDL hedef değerine ulaşmak için % düşüş değerine paralel uygun statin doz seçilmelidir.


"Hiperlipidemi Tedavisinde Güncel Yaklaşım: Hangi Hastaya. Hangi ilaç" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları