Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ÖRNEK UYGULAMALAR ve EBİTEM 27 Mayıs 2015, Tokat Üniversite-Sanayi İşbirliği Kongresi, Samsun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ÖRNEK UYGULAMALAR ve EBİTEM 27 Mayıs 2015, Tokat Üniversite-Sanayi İşbirliği Kongresi, Samsun."— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ÖRNEK UYGULAMALAR ve EBİTEM 27 Mayıs 2015, Tokat Üniversite-Sanayi İşbirliği Kongresi, Samsun

2 Tüm gelenekleri, zenginlikleri ve kısıtları ile 60 yıllık bir Devlet Üniversitesi – 4. Üniversite 60 bin öğrenci, 3500 öğretim elemanı ile AB Diploma Eki ve ECST Etiketi sahibi URAP 2000 Yılından Önce Kurulan Üniversiteler Genel Sıralamasında 4. sırada 2011 Girişimcilik - Yenilikçilik Endeksinde 12. sırada EGE ÜNİVERSİTESİ

3 Ege Üniversitesi KURULUŞ 1955 E.Ü-Piyale İşbirliği, (Endüstriyel Tarhana üretimi) 1967 TÜBİTAK-Ege Üniversitesi –Ege Bölgesi Sanayi Odası işbirliği protokolü 1983 İzmir Teknopark A.Ş 1989 Ege Üniversitesi- EBSO ÜSİGEM 1986 EGE’DE ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞİMİ-1 1994 EBİLTEM

4 1994’den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı olan, Ulusal ve Uluslararası tanınırlığa sahip EBİLTEM üzerinden yürütmektedir. EGE MODELİ EGE MODELİ

5 EGE MODELİ HEDEF : Üniversitemizin teknik ve akademik altyapısının desteği ve birikimi doğrultusunda yenilikçi bir yaklaşım ile,  Araştırma sonuçlarının toplumsal faydaya dönüşmesi,  Firmalarımızın Ar-Ge ve inovasyona yönlendirilmesi,  Uluslar arası pazarlarda rekabet güçlerinin arttırılması, Ege Bölgesini ; sadece teknoloji ithal eden ve kullanan değil, teknoloji üreten ve ihraç eden bir bölge haline getirmektir.

6 EGE MODELİ İZLENEN YOL:  Üniversite ile sanayi arasında etkin ve sürdürülebilir işbirliği sağlayarak,  Firmalar arasında proje, teknoloji ve ticari odaklı işbirlikleri oluşturarak,  Farklı paydaşların işbirliği ve güçbirliği ile İzmir’i Ar-Ge ve inovasyonda bir cazibe merkezi haline getirecek Kümelenmelerin tetiklenmesi.  İzmir’i, seçilen sektörlere yön veren, uluslar arası tanınırlığı olan bir üs haline getirmektir. 6

7 1994 EBİLTEM TPE Bilgi ve Doküman Birimi 1999 EBİLTEM Proje Destekleme Yönergesi 1996 1997 Proje Desteklerinin başlaması, AFS 1/3’ünün tahsisi DÜNDEN BUGÜNE EBİLTEM -1 Proje Yarışmaları 1998 Proje Destek Programları 2000 KOSGEB Duvarsız İnkübatörü

8 Merkezi (IRC-Ege) Yabancı Uzman Desteği –PUM 2007 2008 IRC-EGE Projesi AB Birinciliği 2002 TÜBİTAK Destekli Proje Pazarı İlk Spin-Off firması (EGERT) 2000 KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 2003 2004 Ege Yenilik Aktarım Merkezi (IRC-Ege) Girişim Sermayesi Günleri 2005 2006 Sanayi Deneyim Sertifikası Programı 2. Spin-Off Şirketi 2007 DÜNDEN BUGÜNE EBİLTEM -2 2002 AB 6.ÇP Koordinasyon Ofisi,

9 2023'e 10 Kala Ar-Ge ve Yenilikte ULUSLARARASI TANINIRLIK

10 EBIC-EGE Projesi 2008 2009 İNOVİZ Küme Girişimi 2010 Avrupa Patent Ofisi (EPO) Pilot Projesi Patent Araştırmaları Ofisi 2010 İAOSB İlk Adım Ofisi AreGE – ArGe Günleri 2010 KOSGEB-EBİLTEM Gönüllü Danışman Projesi 2010 ÜSİ’ye Katkılarından Dolayı Bilim, Sanayi ve Tek. Bakanlığı Teşekkür Plaketi 2009 DÜNDEN BUGÜNE EBİLTEM -3 2008 ÜSİMP Yürütme Kurulu Üyeliği

11 Üniversite Patentleri Yarışması (AreGE2) 2012 2011 Üniversitelerde FSMH Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi Ulusal Koordinatörlük Bölgesel İnovasyon Projesi-BATI-BİNOM (İŞBAP) 2010 2012 İZKA Yenilik Strateji Raporu İAOSB Sanayici - Üniversite Buluşması 2011 2013 TÜBİTAK TTO 1513 AB En Başarılı Teknoloji Transfer Mentörü 2013 DÜNDEN BUGÜNE EBİLTEM-4 2013 SES Almanya Danışmanlık Birimi

12

13 Üniversitemiz 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Proje çağrısında desteklenerek 10 üniversite arasında yer alan “Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi” tüm Ege Bölgesine 1994’den bu yana verdiği hizmetleri geliştirerek ve genişleterek sürdürmektedir.

14 MERİSTEM TEKNOGİRİŞİM Sertifika Programı 2013 MentörEGE 2014 Ege Ön Kuluçkalık Hizmeti 2013 ideEGE-TGB Teknopark 2014 DÜNDEN BUGÜNE EBİLTEM -5

15 ÖRNEK ETKİNLİKLER

16 SANAYİYE UZANAN EL IAOSB İlk Adım Ofisi ve Sanayici – Akademisyen Buluşmaları 2010 dan itibaren 7 Etkinlik, 319 akademi ve sanayi katılımı, 390 ikili görüşme.

17 BÖLGESEL KÜMELENME ÇALIŞMALARI INOVİZ – Sağlık Kümesi Uzay ve Havacılık Kümesi BATI-BİNOM Bilişim- Elektrik-Elektronik Kümesi E.M.Y.O Havacılık Programı Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Doktora Programı (DEÜ ile birlikte)

18 BÖLGESEL STRATEJİ ÇALIŞMALARI Inovasyon Stratejisi Raporları İZKA-EBİLTEM-TÜİK İşbirliğinde 700 firma-21 STK ile yüz yüze görüşme……

19 BUGÜN

20 Üniversite - Sanayi ara yüz kuruluşu kimliği ile inovasyon, Ar-Ge, uluslararası teknoloji transferi, fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji lisanslama, ulusal ve AB fonları gibi, sektörün ve akademisyenlerin gereksinim duyabilecekleri konularda “tek durak merkez” olarak çalışmaktadır. BUGÜN GELDİĞİ NOKTADA

21 ARAŞTIRMA FİKİRDEN ÜRÜNE GİDEN SÜREÇ Teknoloji Geliştirme Teknoloji Geliştirme Teknolojinin Y eni Ürüne Uygulanması Teknolojinin Y eni Ürüne Uygulanması Ürün Geliştirme Ürün Geliştirme Üretime Hazırlama Üretime Hazırlama Üretim FİKİRÜRÜN PAZAR TALEPLERİ FİKİR OLUŞTURMA Ticarileştirme FSMH Farkındalık, Eğitim, Bilgilendirme PROJELENDİRME Proje Destek Hizmetleri Üniversite-Sanayi İşbirlikleri

22 Şirketleşme ve Girişimcilik Ofisi FİRMA KURMA/ŞİRKETLEŞME Girişimciliğe Yönlendirme Projelerin Değerlendirmesi İş Planları Hazırlanması Şirketleşme desteği FİRMA KURMA/ŞİRKETLEŞME Girişimciliğe Yönlendirme Projelerin Değerlendirmesi İş Planları Hazırlanması Şirketleşme desteği M5 TEKNO-GİRİŞİM YATIRIMLARI İŞ GELİŞTİRME FSMH ve Lisanslama Ofisi PATENT ÖN ARAŞTIRMALARI KURUMSAL FSMH POLİTİKASI Oluşturulması Yürütülmesi KURUMSAL FSMH POLİTİKASI Oluşturulması Yürütülmesi FSMH YÖNETİMİ Buluş Bildirimi Buluş Patentlenebilirlik Çalışmaları Buluşların Ticari Potansiyelinin Belirlenmesi FSMH Başvuru Süreçleri FSMH YÖNETİMİ Buluş Bildirimi Buluş Patentlenebilirlik Çalışmaları Buluşların Ticari Potansiyelinin Belirlenmesi FSMH Başvuru Süreçleri FSMH PORTFÖY YÖNETİMİ FSMH Veri Tabanı Oluşturulması Patentlerin Bakımı Patentlerin Ticari Değerinin Belirlenmesi Ticarileştirme Faaliyetleri FSMH PORTFÖY YÖNETİMİ FSMH Veri Tabanı Oluşturulması Patentlerin Bakımı Patentlerin Ticari Değerinin Belirlenmesi Ticarileştirme Faaliyetleri M4 Proje Destek Ofisi DUYURULARIN YAPILMASI Ulusal ve Uluslararası Proje Çağırılarının Duyurulması DUYURULARIN YAPILMASI Ulusal ve Uluslararası Proje Çağırılarının Duyurulması PROJELENDİRME Proje Oluşturma Proje Hazırlık ve BaşvuruPROJELENDİRME Proje Oluşturma Proje Hazırlık ve Başvuru PROJE YÜRÜTME VE İZLEME Proje Kabulü Proje Yürütme Proje İzleme PROJE YÜRÜTME VE İZLEME Proje Kabulü Proje Yürütme Proje İzleme M2 Sanayi Hizmetleri Ofisi PROJELERİN BELİRLENMESİ Araştırmacı ve Firma Ziyaretleri Proje Pazarı ve Yarışması Sektörel Toplantılar PROJELERİN BELİRLENMESİ Araştırmacı ve Firma Ziyaretleri Proje Pazarı ve Yarışması Sektörel Toplantılar EŞLEŞTİRME Firma-Araştırmacı Eşleşmesi Doğru Gruba YönlendirmeEŞLEŞTİRME Firma-Araştırmacı Eşleşmesi Doğru Gruba Yönlendirme PROJELENDİRME Kontratlı Proje Oluşturma Hizmetleri Uluslararası Ortaklıklar OluşturmaPROJELENDİRME Kontratlı Proje Oluşturma Hizmetleri Uluslararası Ortaklıklar Oluşturma ÜNİV. İMKANLARINDAN YARARLANDIRMA Test-Analiz ve Laboratuvar İşbirliği Faaliyetleri ÜNİV. İMKANLARINDAN YARARLANDIRMA Test-Analiz ve Laboratuvar İşbirliği Faaliyetleri KOORDİNASYON Teknik-İdari Hizmetler Proje YönetimiKOORDİNASYON Teknik-İdari Hizmetler Proje Yönetimi M3 EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ - TTO EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ - TTO TANITIM, FARKINDALIK, BİLGİLENDİRME, EĞİTİM M1

23 EKİBİMİZ Tek görevi Teknoloji Transferi olan 22 uzman ve 8 destek personeli ile toplam 30 profesyonel personel. Lisans Derecesi: 12’si fen ve mühendislik ( Kimya, Gıda, Ziraat, Endüstri, Elektrik-Elektronik, Jeoloji ) 10’u sosyal bilimler ( İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler ) Eğitim düzeyi: 11’i lisans, 7’si yüksek lisans ve 4’ü doktora Sertifikasyon: 3 eleman “TPE Patent Vekili”, 8 eleman “AUTM TTO Uzmanı Sertifikası”, 4 personel “TPE Eğitim Sertifikası” Ulusal ve uluslararası eğitimlerden geçmiş

24 I Iı ıııııııııııı I Iı ıııııııııııı I Iı ıııııııııııı

25 2015

26 Sonuç olarak

27 ULUSLARARASI PROJELERİ -16 adet IRC-EGE (Innovation Relay Centres Network) REGinNET (Regional approach towards FP6. FisH (Facilitating Innovation for Sustainable Fisheries and Marine Resources) StarNet (Support to Associated Countries and New Member States) PROMPT (Periferal Regions Oriented Measure for Promotion of Technological Intelligence) EUREN-TR 1,2,3 (European Researchers Night in Turkey) EBIC-EGE (Enterprise Europe Network) EU-Drivers (European Drivers for a Regional Innovation Platform) POSMETRANS (European Logistic and Transport, Efficiency & Innovation) Switch4Food (Services for Water Integrated Techniques for Food Industry) B2B (Vocational Certified Training on Business to Business Operations) SPINE (Spin-Energy Efficiency & Urban Development Planning) SES (Senior Experten Service) (devam ediyor) PUM (Netherlands Senior Experts) (tamamlandı) EPO (Reorienting Patent Information Centres) (devam ediyor) EPO –TPE (Dissemination of IP Knowledge in Universities) WIPO University Initiative Program (devam ediyor)

28 meristemEGE Sertifika Programı (TÜBİTAK) mentörEGE Sertifika Programı (TÜBİTAK) KOBİ’ler İçin Gönüllü Danışmanlık Projesi (KOSGEB) Aydın İnovasyon Stratejisi (Adnan Menderes Üniversitesi) İzmir İnovasyon Stratejisi (İZKA Projesi) Batı-Binom (Batı Anadolu Bilişim ve Elektronik Bölgesel İnovasyon Merkezi) Manisa-Soma İnovasyon Stratejisi Projesi (Soma İş Adamları Derneği SİAD) Ege Bölgesi Ar-Ge ve İnovasyon Kapasitesinin Tespiti Projesi (TÜBİTAK) INOVİZ (Gelecek İçin İnovasyon Sağlık İçin İzmir) ULUSAL PROJELERİ

29 HizmetlerSayı Bilgi Günleri1.101 Firma Ziyaretleri5.213 Uluslararası Eşleştirme Etkinlikleri422 İkili Görüşme Sayısı (1.413 firma)4.770 Teknoloji Değerlendirmesi510 Duyurulan İşbirliği Profil Sayısı7.827 İşbirliği Anlaşması276 Yabancı Uzman Desteği53 SAYILARLA

30 2014 Yılı TÜBİTAK –ARDEB Verilerine göre Önerilen 374 Proje ile Türkiye 1.si, Kabul Edilen 89 Proje ile Türkiye 2.si, Projelerden Aktarılan 14.179.351 TL ile Türkiye 3.sü, İzmir’de Toplam Önerilen Proje Sayısı: 812 (Ege Ü. 374 başvuru ile İzmir’in %46’sı) İzmir’de Toplam Desteklenen Proje Sayısı: 208 (Ege Ü. 89 desteklenen ile İzmir’in %43’ü) İzmir’de Toplam Proje Bütçesi: 38.100.000 TL (Ege Ü. 14.179.351 TL bütçe ile İzmir’in %37’si) ULUSLARARASI 2002-2013 yılları AB Proje sayısı: 199 proje başvurusu sonucu desteklenen 61 proje, 10.000.000€ tutarında katkı 2014 yılında HORIZON 2020 sayısı: 16 proje başvurusu sonucu 4 kabul, 6 değerlendirme süreci devam eden proje 2014 yılında; Ulusal projelerden 26.000.000 TL tutarında katkı, Uluslararası projelerden 2.200.000 € tutarında katkı. Ege Üniversitesi Projeleri

31 Ege Üniversitesi Sanayi destekli Projeleri 2014 yılında Ege Üniversitesi-Sanayi kuruluşları arasında; Sanayi ile üniversite arasında 195 adet kontratlı araştırma sonucu 8.500.000 TL Sanayi ile üniversite arasında yapılan kontratlı Ar-Ge Projelerinde 163 adet akademisyen görev almıştır. Üniversite sanayi işbirliği içeren 59 adet hibe destekli ulusal projeden 15.000.000 TL 2014 yılında Toplam 55.66 MİLYON TL ÜNİVERSİTE DIŞI ARAŞTIRMA BÜTÇESİ

32 GİRİŞİMCİLİK ve YENİLİKÇİLİK GÖSTERGELERİ 20 yıldır TTO olarak hizmet veren ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan bir merkez, 3 adet Spin-Off, 5 Lisanslama anlaşması 3 know-how ticarileştirmesi 18 adet öğretim üyelerine ait start-up şirketi, 20 adet Tekno-girişim desteği, 16 adet mezun öğrenci şirketi, 130 adet patent ve faydalı model

33 33 Alınan AB desteğinin 10 Katı katma değer Bölgede Yaratılan Katma Değer:60 Milyon € Yaratılan İstihdam:400 Kişi 10 yılda - Toplam 276 Uluslararası Teknolojik, Ticari ve Araştırma İşbirliği SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

34 Ege Üniversitesi Ar-Ge ve Yenilik Ekosistemi…

35 Ege Üniversitesi ideEGE Teknoloji Geliştirme Bölgesi

36 İNCİ BİNASI…  3.500 m 2 kapalı alan, ~450 m 2 kiralanabilen alan, 17 işlik (14-40 m 2 arası)  Yönetim ofisi  Fikir Atölyeleri  Kimya Lab.  Mikrobiyoloji Lab.  Cam atölyesi  Elektro-mekanik Lab.  Etkinlik alanı  Toplantı odası (60 kişilik)  Ön Kuluçkalık – Çalışma Odaları  Koridor Sohbetleri  Bodrum katı  Ön kuluçkalık için çalışma alanı (makerspace)  Özel amaçlı kullanım imkanı

37 «Birlikte büyütelim»… « Birlikte büyütelim » sloganı ile yola çıktık…

38 «Birlikte öğrenelim»… Birlikte öğrenmeyi ilke edindik…

39 «Birlikte yapalım»… Birlikte «yapmak» için mekanlar yarattık…

40 «Birlikte tartışalım»… Birlikte tartışarak fikirleri geliştiriyoruz…

41 TEŞEKKURLER Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan EÜ. EBİLTEM-TTO Müdürü


"ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ÖRNEK UYGULAMALAR ve EBİTEM 27 Mayıs 2015, Tokat Üniversite-Sanayi İşbirliği Kongresi, Samsun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları