Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 2013 ARABULUCULUK EĞİTİMİ TOPLANTI YÖNETİMİ Prof.Dr. Ali Halıcı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 2013 ARABULUCULUK EĞİTİMİ TOPLANTI YÖNETİMİ Prof.Dr. Ali Halıcı."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 2013 ARABULUCULUK EĞİTİMİ TOPLANTI YÖNETİMİ Prof.Dr. Ali Halıcı

2 Arabulucu başarısının ölçüsü  Etkililik  Etkinlik  Verimlilik Temel Kavramlar

3 Temel Beceriler TeknikTeknik İletişimİletişim KavramsalKavramsal

4 Yetenekler ve İş Uyumu AArabulucunun yetenekleri AArabulucuğun gerekleri

5 Toplantı Yönetimi ve Liderlik Liderlik İzleyicileri hedefleri başarma yolunda etkileme yeteneği Yönetim Resmi yapı içerisinde otorite kullanarak sistemin uyumunu sağlama Fark Nedir?

6 Özellikler Yaklaşımı Liderlik Özellikleri Dışa dönük Vicdan sahibi Doğru/dürüst Duygusal zeka (Nitelikli) Liderlik Özellikleri Dışa dönük Vicdan sahibi Doğru/dürüst Duygusal zeka (Nitelikli) Liderlikte Özellikler Yaklaşımı Teori liderlerin kişilik, sosyal, fiziksel ya da entelektüel olarak lider olmayanlar farklı olduğunu ifade etmektedir.

7 Özellikler Yaklaşımı Hırs ve Enerji Hitap Güven Doğruluk ve dürüstlük ZekaFizikselunsurlar

8 Davranışsal Yaklaşımlar Davranışsal teori Liderlik davranışı öğrenilebilir. ve Özellikler teorisi Lider olunmaz, doğulur. Davranışsal teori Liderlik davranışı öğrenilebilir. ve Özellikler teorisi Lider olunmaz, doğulur. Liderlikte Davranışsal Yaklaşımlar Teoriler belirli davranışların liderler ile lider olmayanları ayırdığını ifade etmektedir.

9 Davranışsal Boyutlar İşe odaklılık 987654321987654321 1 2 34 5 6 7 89 İnsana Odaklılık (1,9) (1,1) (5,5) (9,9) (9,1)

10 Hedefler 1.Arabulucu olarak hedeflerin gerçekleştirilmesinde başlıca sorumluluğunuz nedir? a. İnsanlarla ahenkli ilişkileri geliştirmek ve onları kendi hedeflerini saptamalarında ve uygulamalarında hiçbir müdahalede bulunmaksızın serbest bırakmak. b. Yüksek hedefler ve hareket tarzları saptayarak ve yapılması gerektiğini insanlara söyleyerek, aynen yapılmasını sağlamak. c. Onları kendi düşüncelerimin en iyi olduğuna ikna ederek makul bir moral ve verimlilik dengesi kurmak. d. Hedeflerin tespitinde kişilerin katılmalarını sağlamak ve onlara ulaşabilmeleri için güvenceli bir sorumluluk duygusu geliştirmeye yardımcı olmak. e. Problem alanını özenle inceleyerek ortaya çıkabilecek güçlüklere işaret etmek ve başarısızlık halinde neler olabileceğine dikkati çekmek.

11 Çatışma 2. Kişilerle çatışma halinde, genellikle: a. Küçük meseleleri büyütmektense işi zamana bırakırım. b. Arabulucu olarak kontrolün elimde olmasının ve işe duygularımızı karıştırmamanın gerektiğini söylerim. c. Durumu tatlılıkla ya da başka olumlu bir yolla yatıştırmaya çalışırım. d. Her iki tarafın da çözümden memnun kalmasını ve üzülmemesini sağlamak için dolaylı bir şekilde uzlaşma çaresini ararım. e. Mümkün olduğu kadar çabuklukla en iyi çözüm yolunu bulabilmek için kaynağını mantıklı bir şekilde araştırırım.

12 Deneme Durumu 3. Kişiler yeni ya da güç şeyi denemeye kalkışınca, genellikle: a. Elde edilecek yarar ve sakıncaları belirlemek üzere konuyu onlarla görüşür ve belli başlı bir başarı olasılığı varsa onların bu yönde karar almalarına destek olurum. b. Büyük bir başarı olasılığı görüyorsam o yönde karar alır ve “evet” ya da “hayır” gibi bir cevapla kesin kanaatimi kendilerine söylerim. c. Konuyu başarısızlığa götürebilecek problemleri belirtir, onların başarısızlık halinde ortaya çıkabilecek problemleri görmesine çalışırım. d. Onlara destek ya da engel olmaksızın benim gibi düşünmeye ikna ederim. e. Hemen hemen hiç ya da pek az eleştirici müdahalede bulunurum. Çünkü arabulucunun mümkün olduğu kadar karışmaması gerektiğine inanırım.

13 Çatışma 4. Üstlerim ile çatışma halinde: a. Geriye çekilir, fazla bir şey söylemez ve durumun kısa zamanda düzelmesini beklerim. b. Üstlerimin ne düşündüğünü anlamaya çalışır ve mümkün bir uzlaşmaya varmak ümidiyle ihtiyatlı bir şekilde fikrimi söylerim. c. Bence doğru olanı savunur ve görüşümü olduğu gibi belirtirim. d. Meseleyi açıklığa kavuşturmaya ve köküne inerek çözmeye çalışırım. e. Gerginlik ortadan kalkıncaya kadar bekler ve durumu yatıştırmak için başka şeylerden bahsederim.

14 Karar Verme 5. İşle ilgili meselelerde karar verirken: a. Doğru bir karara varabilmek için kendi ustalık ve tecrübeme dayanarak ne yapılacağını tespit etmeye çalışırım. b. Eşitlerime başvurarak karara ilişkin görüş ve önerilerini isterim. c. Meselenin onu bilen ve uygulamasına katılacak olanlar tarafından tartışılmasını ve bir karara varılmasını isterim. d. Önce üst ve astlarımın kanaatlerini öğrenmek ister, sonra mümkün olduğu kadar o yönde bir karar vermeye çalışırım. e. Kararı bizzat verdikten sonra başkalarının ne düşündüklerini öğrenmek ister ve onlarda kararın sanki kendilerinin katkılarıyla alınmış olduğu duygusunu uyandırmaya çalışırım.

15 Haberleşme 6. İşle ilgili haberleşmenin yürütülmesinde: a. Kişilere işi çözebilmeleri için gereken bilgiyi verir ve yalnız ilgili veriler üzerinde durarak kişisel ilişki kurmaktan kaçınırım. b. Aşırı derecede haberleşmenin çok az haberleşme kadar zararlı olabileceğini bildiğim için mümkün olan hallerde gayri resmi şekilde kişilere bilgi veririm. c. Rahatsız etmeyecek şeylerden kişileri haberdar ederim. Haberleşme çoğu zaman olumlu ve dostça bir hava içinde yapılır. d. Bilgi sahibi oldukları ölçüde etkili olacakları düşüncesi ile kişilere mümkün olduğu kadar fazla bilgi veririm. Haberleşme hiçbir süzgeçten geçirilmeksizin doğrudan doğruya yapılır. e. Zorunlu bilgiden fazlasını vermekten kaçınırım. Bir defa bu yola girildiğinde insanın başına bir yığın dert açılabileceğini düşünür, herkesin herşeyi bilmesinden çekinirim.

16 Geri Bildirim 7. Arabulucu olarak: a. Kişileri biraz över biraz da eleştiririm ama her iki yolda da ileri gitmem. b. Gerçekten önemli bir şey olmadıkça kişileri ne över ne de eleştirir; böyle bir şey olduğu zamanda fikrimi, özellikle olumlu olanları ifade ederim. c. Yaklaşımlarında başarılı olduklarında kişilerin sırtlarını okşar, bir hata yaptıkların da ise eleştiride pek ileri gitmem. d. Hatalarını, ders almaları ve bir daha yapmamaları için gösteririm. e. Yaklaşımları hakkında olumlu ya da olumsuz olsun ne düşünüyorsan söylerim.

17 Durumsallık Yaklaşımı Kategori Arabulucu– İzleyici İlişkileri İşin Yapısı Pozisyon Gücü I İyi Yüksek Güçlü II İyi Yüksek Zayıf III İyi Düşük Güçlü IV İyi Düşük Zayıf V Kötü Yüksek Güçlü VI Kötü Yüksek Zayıf VII Kötü Düşük Güçlü VIII Kötü Düşük Zayıf İyi Kötü Performans İlişki Odaklılık İş Odaklılık İstenen Orta İstenmeyen

18 Hersey ve Blanchard’ın Durumsallık Yaklaşımı Durumsallık Yaklaşımı İzleyicilerin olgunluğuna odaklanan durumsallık teorisine göre; daha olgun olan izleyicileri (daha istekli ve yetenekli) daha az destek ve denetleme ihtiyacı vardır. DÜŞÜK OLGUNLUK DÜZEYİ YÜKSEK Arabulucu Destek Miktarı ve Denetleme İhtiyacı YÜKSEKDÜŞÜK

19 İzleyicilerin Olgunluğu İstekliİsteksiz Yetenekli Yeteneksiz Emir Anlatan, ikna eden Destekleyici katılımcı Yetki İzleyicilerin olgunluğu Liderlik Stili

20 Karizmatik Liderlik Test Soruları 1.Odaya girdiği zaman insanlar tarafından fark ediliyor mu? 2.Başkaları kontrolünü kaybettiği zaman, o sinirlerine hakim olabiliyor mu? 3.Onun yöneticiniz olmasından memnun musunuz? 4.Değişik fikirlere açık mı? 5.İstekliliği ile grubu motive edebiliyor mu?

21 Karizmatik Liderlik Test Soruları 6. Yöneticiniz, en kötü durumlarda dahi pozitif düşünebilmeyi becerebiliyor mu? 7. Karmaşık fikirleri basitleştirebiliyor mu? 8. Kendisi için önemli olan hedeflere karşı azimli mi? 9. Kendisini rahatça ifade edebiliyor mu? 10. Sizinle konuşurken dikkatiniz onda kalabiliyor mu?

22 Kültür Sınıfları Güç Mesafesi Kurumlar ve örgütlerdeki gücün eşit olmadan dağıldığını ifade etmektedir. Düşük mesafe: Nispi olarak gücün kişiler arası birbirine yakın dağılmasını ifade eder. Yüksek mesafe: Nispi olarak gücün kişiler arasında farklı dağılmasını ifade eder.

23 Çerçeveleme: Kelimeler anlam yükleyerek insanları etkileme Liderler, izleyicilerin gerçekleri nasıl görmeleri gerektiği konusunda etkilemektedir. Çerçeveleme Kelime anlamlarını yöneterek etkileme yolu

24 ETKİLİ TOPLANTI YÖNETİMİ Toplantı Öncesi Kriterler 1. Amaç ve konu belirlenmeli. 2. Toplantı yeri, zamanı ve katılımcıları belirle ve ekip üyelerine bildir. 3. Yer seçimini toplantının ruhuna uygun yap. 4. Organizasyon ekibinin görev tanımını netleştir. 5. Katılımcı listesini belirle. 6. Katılımcıları telefonla arayarak davet et ve toplantının önemini anlat. 7. Sonra, yazılı olarak bilgilendir. 8. İlgili dokümanları 2 gün önceden hazırla. 9. Salonu en az 1 saat önceden hazırla.

25 ETKİLİ TOPLANTI YÖNETİMİ Toplantı Sırasında Kriterler 10. Salona ekibinle birlikte ilk sen git. 11. Toplantıya daima zamanında başla. 12. Baştan, amaç ve gündemi oku. Katılımcıların havaya girmesini sağla. 13. İmza listesi dolaştır. 14. Katılımcılara, düşüncelerini ölçülü ama özgürce söyleme fırsatı ver. 15. Ekipten birini önemli noktaları not etmekle görevlendir. 16. Zamanı iyi idare et, gündemden sapılmasına izin verme. 17. Toplantıda alınan kararların uygulanma tarihini katılımcılarla birlikte belirle. 18. Bitirirken değerlendirmek için 5-10 dakikalık bir zaman dilimi ayır. 19. Katılımcılara, teşekkür et.

26 ETKİLİ TOPLANTI YÖNETİMİ Toplantı Sonrası Kriterler 20. Alınan kararları mutlaka yazılı hale getir ve katılımcılara duyur. 21. Ekibinle organizasyonunu değerlendir, eksikliklerin bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri al. 22. Alınan kararların uygulanmasını izle. 23. Sonraki toplantıda, bir öncekinin çıktılarını değerlendir.

27 Zıtlık etkisi Basma Kalıp Yargı Basma Kalıp Yargı Yaygınlaştırma Yansıtma Sosyal Algılamayı Etkileyen Faktörler

28 Nedensellik Açıklama Gözlem Atıf Teorisi Dışsal İçsel Dışsal İçsel Dışsal İçsel Uyum Tutarlılık Ayırt Edicilik Yüksek Düşük Yüksek Düşük Yüksek Düşük

29 Bilişsel Çelişki Bilişsel çelişkiyi etkileyen faktörler: Tutumun önemi Çelişkiyi değiştirebilme gücü (konrolü) Çelişkinin ödül içermesi Bilişsel çelişkiyi etkileyen faktörler: Tutumun önemi Çelişkiyi değiştirebilme gücü (konrolü) Çelişkinin ödül içermesi Bilişsel Çelişki Tutum ile davranış arasındaki çelişkiyi ifade eder. Bu çelişki ya da tutum ile davranışın arasındaki fark insanları rahatsız eder.

30 A B etkileşimi Tutumu (A) tahmini davranışa (B) yönlendiren etkenler Değişkenler Tutumun önemi Tutumun belirginliği Tutumun gerçekleştirilebilirliği Sosyal baskı Tutumla ilgili yaşanan bir tecrübe Değişkenler Tutumun önemi Tutumun belirginliği Tutumun gerçekleştirilebilirliği Sosyal baskı Tutumla ilgili yaşanan bir tecrübe AB


"TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 2013 ARABULUCULUK EĞİTİMİ TOPLANTI YÖNETİMİ Prof.Dr. Ali Halıcı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları