Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mahmut BARAŞNeslihan KARAKOLSerhat ORUÇHAN. Liderlik belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bir kimsenin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mahmut BARAŞNeslihan KARAKOLSerhat ORUÇHAN. Liderlik belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bir kimsenin."— Sunum transkripti:

1 Mahmut BARAŞNeslihan KARAKOLSerhat ORUÇHAN

2 Liderlik belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi süreci olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla liderlik, liderin yaptığı şeylerle ilgili bir süreçtir.Liderlik sürecinin esasını, bir kişinin başkasını etkileyebilmesi oluşturmaktadır. 2

3 1. Duygularını ve davranışlarını denetleme 2. İnsan ilişkilerinde başarılı olma 3. İşini iyi bilme 4. İleri liderlik becerilerine sahip olma 3

4 1. Özellikler teorisi (Traits Approach) 2. Davranışsal liderlik teorisi ve liderlik 3. Liderlikte Durumsallık (Koşul Bağımlılık) Teorisi (Contingency Approach) 4

5 1. Özellikler Teorisi(Traits Approach ) Belirli bir grup içinde bir kişinin lider olarak belirmesi (kabul edilmesi) ve grubu yönetmesinin nedeni bu kişinin sahip olduğu özelliklerdir. Bu teoriye göre lider fiziksel ve kişilik (personality) özellikleri açısından izleyicilerden farklıdır. 5

6 2. Davranışsal liderlik teorisi ve liderlik a) Ohio State Üniversitesi liderlik çalışmaları b) University of Michigan liderlik çalışmaları c) Blake ve Mouton'un yönetim tarzı matriksi (Managerial Grid) modeli d) McGregor'un X ve Y teorileri e) Likert'in sistem 4 modeli 6

7 3. Liderlikte Durumsallık (Koşul Bağımlılık) teorisi (Contingency Approach) a) Fred Fiedler'in Etkin liderlik modeli b) Amaç-yol teorisi(Path-goal theory of leadership) 7

8 Hershey ve Blanchard’ın Benimsediği Dört Tip Liderlik Davranışı; 1.Emreden (anlatıcı) Liderlik Biçimi 2.İkna Edici Liderlik Biçimi 3.Katılımcı Liderlik Biçimi 4.Temsil Edici Liderlik Biçimi 8

9  Sanayi lideri olmak  En iyi müşteri-odaklı firma olabilmek  En kazançlı firma olabilmek  En iyi yönetilen firma olmak  Çalışılacak en iyi firma olmak  En yeteneklileri tutabilmek  En yenilikçi firma olabilmek  En güçlü küresel markalara sahip olabilmek  En bilinen firma olabilmek 9

10 1. Kendini beğenme 2. İlgi meraklıları 3. Değişkenlik 4. Endişeliler 5. İlgisizlik 6. Kural tanımazlık 7. Tuhaf ve ilginç 8. Pasif direniş 9. Mükemmelliyetçiler 10. Herkesi memnun edenler 11. Sürekli olumsuzlar 10

11  Güçlü ama bütün yanıtları bilmeyen  Takım lideri  İnsanlara kendi doğrularını dikte etmek yerine, onlardan etkilenen, söylediklerini dikkate alan  Çok insancıl ve iyi davranış yorumlayıcısı  Şirketini müşterisinin gözüyle görebilen  Hevesli ve istekli, aynı zamanda iyi bir motivatör  İkna gücü yüksek  Stratejik, farklı koşullara hızlı ve etkin bir şekilde yanıt veren  Vizyonel ve uzun dönemli planlama yapabilen 11

12 Adalet, en yüksek ahlak amacı, en iyi ve en doğru çözümü gösteren temel fikir ya da erdemdir. Örgütsel adalet ise, bireyin örgütündeki uygulamalarla ilgili adalet algılamasıdır. Adalet algısı iş tatmini, örgütsel bağlılık ve performansın artırılmasında; buna bağlı olarak da işten ayrılma eğilimlerinin azaltılmasında etkili olmaktadır. 12

13 Adalet algılamalarının sonuçları genellikle üç temel alanda incelenmektedir. 1. Dağıtım adaletsizliği ile ortaya çıkan “sonuçlara tepki”. 2. Adaletsizliği ile ortaya çıkan “örgüte tepki”. 3. Kişiler arası iletişim adaletsizliğinden doğan “yöneticiye tepki” 13

14 Dağıtımsal Adalet Çalışanların adil ücret, ödül, ceza ve terfi algısı Çalışanların belirli davranışları göstermeleri şartıyla belirli ödüllere ulaşmaları garantisi Eşitlik teorisine benzemektedir. Bir çalışanın girdi- çıktı oranı başka çalışanların girdi-çıktı oranları ile karşılaştırılmaktadır. 14

15 Süreç Adaleti Süreç adaleti, örgüt içinde alınan dağıtım kararlarının alınma süreçlerinin, çalışanlar tarafından adil olarak algılanmasını ifade eder. Süreç Adaleti uygulanması için; Tutarlılık, önyargı baskısı, düzeltilebilirlik, doğruluk, etik olma, temsil kurallarına uyulmalıdır. Süreç Adaletine göre; Karar alma sürecinin tarafsızlığı, Üçüncü kişilerde güven, Sosyal durumun açıklığı önemlidir. 15

16 Etkileşim Adaleti Yöneticilerin, dağıtım kararlarının alınmasına ilişkin süreçleri, çalışanlara karşı saygılı ve dürüst bir şekilde açıklamaları olarak ifade edilebilir. Kuralları; Saygı, Kurallara Uygunluk, Dürüstlük; Doğruluk’ tur. Saygı ve kurallara uygunluğu kişilerarası adalet olarak, dürüstlük ve doğruluğu ise bilgisel adalet olarak ifade etmiştir. 16

17 Güven Performans İş memnuniyeti ve örgütsel bağlılık Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Negatif etkili iş davranışları İşe gelmeme/geç gelme & İşten ayrılma Duygusal yorgunluk 17

18 Örgütsel Adalet Algıları ve Cinsiyet İlişkisi Örgütsel Adalet Algıları ve Kültür İlişkisi Örgütsel Adalet Algıları ve Performans İlişkisi Örgütsel Adalet Algıları ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi Örgütsel Adalet Algıları ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Örgütsel Adalet Algıları ve Örgütsel Vatandaşlık İlişkisi Örgütsel Adalet Algıları ve Örgütsel Güven İlişkisi Örgütsel Adalet Algıları ve İş Doyumu İlişkisi 18

19 19

20 20


"Mahmut BARAŞNeslihan KARAKOLSerhat ORUÇHAN. Liderlik belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bir kimsenin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları