Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Liderlik ve Örgütsel Adalet

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Liderlik ve Örgütsel Adalet"— Sunum transkripti:

1 Liderlik ve Örgütsel Adalet
Mahmut BARAŞ Neslihan KARAKOL Serhat ORUÇHAN

2 Liderlik belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi süreci olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla liderlik, liderin yaptığı şeylerle ilgili bir süreçtir.Liderlik sürecinin esasını, bir kişinin başkasını etkileyebilmesi oluşturmaktadır. Liderliğin Esası

3 Liderlikteki 4 Boyut Duygularını ve davranışlarını denetleme
İnsan ilişkilerinde başarılı olma İşini iyi bilme İleri liderlik becerilerine sahip olma Liderlikteki 4 Boyut

4 Liderlik Teorileri Özellikler teorisi (Traits Approach)
Davranışsal liderlik teorisi ve liderlik Liderlikte Durumsallık (Koşul Bağımlılık) Teorisi (Contingency Approach) Liderlik Teorileri

5 Liderlik Teorileri 1. Özellikler Teorisi(Traits Approach)
Belirli bir grup içinde bir kişinin lider olarak belirmesi (kabul edilmesi) ve grubu yönetmesinin nedeni bu kişinin sahip olduğu özelliklerdir. Bu teoriye göre lider fiziksel ve kişilik (personality) özellikleri açısından izleyicilerden farklıdır. Liderlik Teorileri

6 Liderlik Teorileri 2. Davranışsal liderlik teorisi ve liderlik
Ohio State Üniversitesi liderlik çalışmaları University of Michigan liderlik çalışmaları Blake ve Mouton'un yönetim tarzı matriksi (Managerial Grid) modeli McGregor'un X ve Y teorileri Likert'in sistem 4 modeli Liderlik Teorileri

7 3. Liderlikte Durumsallık (Koşul Bağımlılık) teorisi (Contingency Approach)
Fred Fiedler'in Etkin liderlik modeli Amaç-yol teorisi(Path-goal theory of leadership) Liderlik Teorileri

8 Liderlik Teorileri 1.Emreden (anlatıcı) Liderlik Biçimi
Hershey ve Blanchard’ın Benimsediği Dört Tip Liderlik Davranışı; 1.Emreden (anlatıcı) Liderlik Biçimi 2.İkna Edici Liderlik Biçimi 3.Katılımcı Liderlik Biçimi 4.Temsil Edici Liderlik Biçimi Liderlik Teorileri

9 Günümüz Liderlerin Temel Hedefleri
Sanayi lideri olmak En iyi müşteri-odaklı firma olabilmek En kazançlı firma olabilmek En iyi yönetilen firma olmak Çalışılacak en iyi firma olmak En yeteneklileri tutabilmek En yenilikçi firma olabilmek En güçlü küresel markalara sahip olabilmek En bilinen firma olabilmek Günümüz Liderlerin Temel Hedefleri

10 Liderlerin en önemli hataları
Kendini beğenme İlgi meraklıları Değişkenlik Endişeliler İlgisizlik Kural tanımazlık Tuhaf ve ilginç Pasif direniş Mükemmelliyetçiler Herkesi memnun edenler Sürekli olumsuzlar Liderlerin en önemli hataları

11 Yarının Lideri Nasıl Olacak?
Güçlü ama bütün yanıtları bilmeyen Takım lideri İnsanlara kendi doğrularını dikte etmek yerine, onlardan etkilenen, söylediklerini dikkate alan Çok insancıl ve iyi davranış yorumlayıcısı Şirketini müşterisinin gözüyle görebilen Hevesli ve istekli, aynı zamanda iyi bir motivatör İkna gücü yüksek Stratejik, farklı koşullara hızlı ve etkin bir şekilde yanıt veren Vizyonel ve uzun dönemli planlama yapabilen Yarının Lideri Nasıl Olacak?

12 Örgütsel Adalet Kavramı
Adalet, en yüksek ahlak amacı, en iyi ve en doğru çözümü gösteren temel fikir ya da erdemdir. Örgütsel adalet ise, bireyin örgütündeki uygulamalarla ilgili adalet algılamasıdır. Adalet algısı iş tatmini, örgütsel bağlılık ve performansın artırılmasında; buna bağlı olarak da işten ayrılma eğilimlerinin azaltılmasında etkili olmaktadır. Örgütsel Adalet Kavramı

13 Örgütsel Adaletin İçeriği
Adalet algılamalarının sonuçları genellikle üç temel alanda incelenmektedir. Dağıtım adaletsizliği ile ortaya çıkan “sonuçlara tepki”. Adaletsizliği ile ortaya çıkan “örgüte tepki”. Kişiler arası iletişim adaletsizliğinden doğan “yöneticiye tepki” Örgütsel Adaletin İçeriği

14 Örgütsel Adaletin İçeriği
Dağıtımsal Adalet Çalışanların adil ücret, ödül, ceza ve terfi algısı Çalışanların belirli davranışları göstermeleri şartıyla belirli ödüllere ulaşmaları garantisi Eşitlik teorisine benzemektedir. Bir çalışanın girdi- çıktı oranı başka çalışanların girdi-çıktı oranları ile karşılaştırılmaktadır. Örgütsel Adaletin İçeriği

15 Örgütsel Adaletin İçeriği
Süreç Adaleti Süreç adaleti, örgüt içinde alınan dağıtım kararlarının alınma süreçlerinin, çalışanlar tarafından adil olarak algılanmasını ifade eder. Süreç Adaleti uygulanması için; Tutarlılık, önyargı baskısı, düzeltilebilirlik, doğruluk, etik olma, temsil kurallarına uyulmalıdır. Süreç Adaletine göre; Karar alma sürecinin tarafsızlığı, Üçüncü kişilerde güven, Sosyal durumun açıklığı önemlidir. Örgütsel Adaletin İçeriği

16 Örgütsel Adaletin İçeriği
Etkileşim Adaleti Yöneticilerin, dağıtım kararlarının alınmasına ilişkin süreçleri, çalışanlara karşı saygılı ve dürüst bir şekilde açıklamaları olarak ifade edilebilir. Kuralları; Saygı, Kurallara Uygunluk, Dürüstlük; Doğruluk’ tur. Saygı ve kurallara uygunluğu kişilerarası adalet olarak, dürüstlük ve doğruluğu ise bilgisel adalet olarak ifade etmiştir. Örgütsel Adaletin İçeriği

17 Örgütsel Adalet Algısının Sonuçları
Güven Performans İş memnuniyeti ve örgütsel bağlılık Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Negatif etkili iş davranışları İşe gelmeme/geç gelme & İşten ayrılma Duygusal yorgunluk Örgütsel Adalet Algısının Sonuçları

18 ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI İLİŞKİSİ
Örgütsel Adalet Algıları ve Cinsiyet İlişkisi Örgütsel Adalet Algıları ve Kültür İlişkisi Örgütsel Adalet Algıları ve Performans İlişkisi Örgütsel Adalet Algıları ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi Örgütsel Adalet Algıları ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Örgütsel Adalet Algıları ve Örgütsel Vatandaşlık İlişkisi Örgütsel Adalet Algıları ve Örgütsel Güven İlişkisi Örgütsel Adalet Algıları ve İş Doyumu İlişkisi ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI İLİŞKİSİ

19 İş Doyumu ile Örgütsel Adalet Algıları İlişkisi
Maslow’un ihtiyaçlar piramidi İş Doyumu ile Örgütsel Adalet Algıları İlişkisi

20 T E Ş E K K Ü R L E R...


"Liderlik ve Örgütsel Adalet" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları