Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

32 KRİSTAL SINIFI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "32 KRİSTAL SINIFI."— Sunum transkripti:

1 32 KRİSTAL SINIFI

2 Küb Sistemi (İzometrik Sistem)
Kristal Eksenleri:

3 Hermann Mauguin notasyonu:
Ilk rakam (4, -4 veya 2), a1, a2 ve a3 eksenlerini gösterir Bu sayı 4 veya -4 olursa, kristalografik eksenlerle çakışan üç tane 4 dönümlü dönme veya rotoinversiyon simetri eksenini; 2 olursa, üç tane 2 dönümlü simetri eksenini gösterir. İkinci sayı (3 veya -3) kübün köşeleri arasındaki diyagonal yönlerde yer alan dört tane 3 dönümlü simetri eksenini belirtir Üçüncü sayı (2), kübün karşılıklı altı çift kenarı arasında yer alan altı tane 2 dönümlü simetri eksenini gösterir Birinci ve üçüncü sayıların paydalarında m harfinin yer alması, simetri eksenlerine dik konumlarda simetri düzlemlerinin varlığını belirtir

4 Form Sembolleri: Kristalin herhangi bir yüzeyinin sembolü, form sembolü olarak gösterilebilir. Fakat mümkünse, h, k, l değerlerinin tümü + olan yüzeyin sembolünü kullanmak gerekir h, k ve l değerlerinin tümü + olan iki veya daha fazla yüzeyi olan formlarda semboller kural olarak h < k < l olacak tarzda alınır Örneğin yüzey sembolü {123} olan bir formun; (132), (213), (231), (312) ve (321) sembollü yüzeyleri de vardır Yukarıdaki kurala göre {123} form sembolü olarak alınır

5 Heksakisoktaedral Sınıfı 4/m-32/m
Simetri: i, 3A4, 4-A3, 6A2, 9m

6 Formlar:

7 Heksakistetraedral Sınıfı -43m
Simetri: 3-A4, 4A3, 6m

8 Formlar:

9 Diploidal Sınıfı 2/m-3 Simetri: i, 3A2, 4-A3, 3m

10 Jiroidal Sınıfı 432 Simetri: 3A4, 4-A3, 6A2

11 Tetartoidal Sınıfı 23 Simetri: 3A2, 4A3

12 Heksagonal Sistem Kristal Eksenleri:

13 Hermann Mauguin notasyonu:
İlk sayı c ekseni ile çakışan baş simetri ekseni’ni İkinci sayı a1, a2 ve a3 eksenleriyle çakışan simetri eksenlerini Üçüncü sayı ise bu eksenlerin açıortayı konumlarındaki simetri eksenlerini gösterir Paydalarında m harflerinin bulunması simetri eksenlerine dik simetri düzlemlerinin varlığını gösterir

14 Herhangi bir yüzeyin indisleri a1, a2, a3, c sırasına göre verilir
Form sembolleri: Herhangi bir yüzeyin indisleri a1, a2, a3, c sırasına göre verilir Bravais Miller form sembolü {hk-il} olup h > k İndisteki üçüncü basamak, ilk iki rakamının toplamı kadardır veya h + k + l = 0 ilişkisini sağlar

15 Diheksagonal Dipiramidal Sınıfı 6/m2/m2/m
Simetri: i, 1A6, 6A2, 7m

16 Formlar:

17 Ditrigonal Dipiramidal Sınıfı -6m2
Simetri: A6, 3A2, 4m

18 Diheksagonal Piramidal Sınıfı 6mm
Simetri: 1A6, 6m

19 Heksagonal Trapezoedral Sınıfı 622
Simetri: 1A6, 6A2

20 Heksagonal Dipiramidal Sınıfı 6/m
Simetri: i, 1A6, 1m

21 Trigonal Dipiramidal Sınıfı -6
Simetri: 1-A6 (= 1A3 + 1m)

22 Heksagonal Piramidal Sınıfı 6
Simetri: 1A6

23 Trigonal Sistem Kristal eksenleri:
Romboederler için bazen farklı bir eksen sistemi de kullanılır Bu sistemde düşey c ekseni ile dar açı ve birbirleri ile geniş açı yapan (romboeder kenarları ile çakışan) eşit uzunluklarda ve r1, r2, r3 ile gösterilen üç eksen vardır Heksagonal sistemin bir alt bölümü olarak da ele alınabilen bu sistemde; Hermann Mauguin sembolleri heksagonal sistemde olduğu gibi notasyon 3 veya -3 ile başlar

24 Ditrigonal Skalenoedral Sınıfı -32/m
Simetri: i, 1-A3, 3A2, 3m

25 Formlar: Romboeder Skalenoeder

26 Ditrigonal Piramidal Sınıfı 3m
Simetri: 1A3, 3m

27 Trigonal Trapezoedral Sınıfı 32
Simetri: 1A3, 3A2

28 Romboedral Sınıfı -3 Simetri: i, 1-A3

29 Trigonal Piramidal Sınıfı 3
Simetri: 1A3


"32 KRİSTAL SINIFI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları