Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Beyin için Zenginleştirme. Beyin ile ilgili yapılan araştırmalar ortamın beyin gelişimi üzerinde etkisinin olabileceğini ortaya koymuştur. Daha iyi bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Beyin için Zenginleştirme. Beyin ile ilgili yapılan araştırmalar ortamın beyin gelişimi üzerinde etkisinin olabileceğini ortaya koymuştur. Daha iyi bir."— Sunum transkripti:

1 Beyin için Zenginleştirme

2 Beyin ile ilgili yapılan araştırmalar ortamın beyin gelişimi üzerinde etkisinin olabileceğini ortaya koymuştur. Daha iyi bir beyin oluşturmada nelerin etkili olduğunu belirlemek için insanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan sayısız deneyden çıkan önemli sonuçlar vardır. Bunlar:

3  İlk önemli sonuç:Beynin en üst düzeyde geliştirilebilmesi için bir ortamda bulunması gereken 2 özellik Meydan Okuma ve Geribildirimdir.  Meydan okuma öğrencilerin yapabileceklerinin üst sınırında kendilerini zorlayarak bir şeyler yapmasını gerektirmektedir.Meydan okumayı problem çözme,eleştirel düşünme,ilgili projeler yaratma ile gerçekleştirmek olasıdır.

4  İkinci olarak;öğretmenlere sıklıkla geribildirim verilmelidir.Geribildirim belirsizliği giderdiğinden,stres düzeyini azaltır.Geribildirimin etkili olabilmesi için açık ve anlaşılır olması,anında verilmesi gerekir.

5 Öğretmenlerin öğrencilerin beyinlerini geliştirmek için zenginleştirilmiş ortamlar yaratmaları için şunları yapmalarında fayda vardır:  Öğrenciler arasında seviye farkı olacağından bir öğrenci için meydan okuyucu etkinlik diğeri için olmayabilir bu yüzden bu etkinlikler seçenekli olmalıdır.  Öğrencilere öğrenme süreçlerinde sürekli geribildirim verilmelidir.

6  Öğrencilere sonuçların doğrudan verilmesi yerine bilgilerden kendilerinin bu sonuçları bulmaları sağlanmalıdır.  Öğrencilere evet hayır yerine nasıl niçin türünde sorular yöneltilmelidir.  Çocukların bir müzik aleti çalmalarına özendirilmeleri gerekir.

7 Değerlendirme

8 Beynin yapısı işleyişi ve öğrenmeyle ilgili ortaya çıkan yeni anlayışlar okullarımızdaki değerlendirme sistemine yeniden bakmak gereğini ortaya çıkarmıştır.Geçmişte daha çok olgusal bilgilerin ezberlenmesine odaklı öğretim yapılırken günümüzde bilginin ve becerilerin işlenerek anlamlandırılması ve kullanılmasına odaklanılmıştır.

9 Öğrenme-öğretme sürecindeki bu değişim ölçme ve değerlendirme yaklaşımında da daha otantik bir yolu zorunlu kılmaktadır. Sınıftaki değerlendirme her zaman test ve her öğrenci için aynı olmak zorunda değildir.Öğrencilerin biricikliklerinin dikkate alınması gerekir. Otantik değerlendirme daha çok öğrenci öğretim programı merkezlidir.Bu değerlendirme formal ve informal yöntemlerle oluşturulabilir.

10 Öğretmenlere değerlendirme ile ilgili verilecek bilgiler şunlardır:  Öğrencilerin başarılarını değerlendirmede testlerin yanında yazılı testler ve daha çok performans odaklı model,ürün ve sorular da kullanılmalıdır.  Değerlendirme öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçası haline getirilmelidir.

11  Öğretim ve değerlendirme arasında tutarlılık sağlanmalıdır.  Değerlendirme yöntemleri planlanırken, öğrencilerin çoklu zeka alanları dikkate alınmalıdır.  Değerlendirme sonuçları bir GERİ BİLDİRİM olarak öğrencilerle paylaşılmalıdır.

12 İşbirliği

13 İnsan beyni sosyal bir beyindir.Okullar öğrencilerin başkalarıyla anlaşabilme ve çalışabilme becerilerini geliştirmek zorundadır. Earluer işbirliğine dayalı öğrenmenin niçin beyin uyumlu öğrenme olduğunu şu gerekçelere dayandırmaktadır:

14  İşbirliğine dayalı öğrenme yeni bilgilerin problem çözme ortamında fark edilmesini sağlar.  Beyin sosyal olduğu için başkalarıyla öğrenmekten zevk alır.  Beyin farklı görüş açılarıyla karşılaşmaktan hoşlanır. hoşlanır.  İşbirliği yarışmacı ortama göre daha az baskı ve endişe içerir. Baskı ve stres öğrenmeyi olumsuz etkilediğinden işbirliğine dayalı öğrenme daha fazla beyin uyumludur.

15 İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminin uygulanmasında İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminin uygulanmasında  Çalışma için ortak bir amaç belirlenmelidir.  Grupça problem çözmeye proje ve deneylere öncelik verilmelidir.

16  Öğrencilere iş birliği becerileri daha önceden öğretilmelidir.  Grupta bireysel çalışmaların etkili olabilmesi için bireysel çalışmalarda değerlendirmeye katılmalıdır.  Yarışma yerine takım çalışması özendirilmelidir.

17  Okul çalışanları işbirliği konusunda öğrencilere model olmalıdır.  Okulda sahiplik duygusu geliştirilmelidir.  Farklı sınıf düzeylerinden gruplar oluşturularak öğrencilerde benlik saygısı geliştirilmelidir.


"Beyin için Zenginleştirme. Beyin ile ilgili yapılan araştırmalar ortamın beyin gelişimi üzerinde etkisinin olabileceğini ortaya koymuştur. Daha iyi bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları