Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Telif Hakkı  2008 Intel Firması. Tüm hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Telif Hakkı  2008 Intel Firması. Tüm hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel."— Sunum transkripti:

1 Telif Hakkı  2008 Intel Firması. Tüm hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ülkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar üzerinde başka firmalar hak iddia edebilir. Intel ® Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursunun Tanıtımı

2 Telif Hakkı  2008 Intel Firması. Tüm hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ülkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar üzerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 2 Intel  Öğretmen Programı Temel Kursu Intel ® Öğretmen Programı öğretmenlerin öğretim programlarının uygulanması sırasında teknolojiyi etkili biçimde kullanmalarına yardımcı olacak becerileri kazandırmalarını ve böylece öğrencilerin daha kalıcı öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan, dünya genelinde yürütülmekte olan bir girişimdir. 1999 yılından bugüne Intel Öğretmen Programı 40dan fazla ülkede 5 milyondan fazla eğitimciye uygulanmıştır. Intel ® Öğretmen Programı Temel Kursunun ana hedefi sınıf öğretmenlerin teknolojiyi ve proje tabanlı öğrenmeyi derslerinde kullanarak öğrenci merkezli bir öğretim yaklaşımını benimsemelerine yardımcı olmaktır.

3 Telif Hakkı  2008 Intel Firması. Tüm hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ülkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar üzerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 3 Kursun Odak Noktaları Çevrimiçi Temel Kursun temaları şunları içerir: 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi için sınıfta teknolojinin etkili kullanımı Bakanlığın belirlediği öğretim programları çerçevesinde, akademik ve teknoloji kazanımları ile uyumlu üniteler ve değerlendirme araçları hazırlanması Öğrencilerin öz-yönelimlerini ve ileri-düzey düşünme becerilerini geliştirecek şekilde öğrenci merkezli sınıflara rehberlik edilmesi Problem çözme ve ünitelere ilişkin akran değerlendirme yöntemleri yoluyla öğretimi geliştirmek amacıyla diğer öğretmenlerle işbirliği çalışmaları yapılması

4 Telif Hakkı  2008 Intel Firması. Tüm hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ülkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar üzerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 4 Ünite Ürün Dosyası Öğretmenler, aşağıdakileri içeren eksiksiz bir ünite ürün dosyası hazırlayacaklardır: –Proje Tabanlı Öğrenme konusunda yayın –Öğrenci Gereksinimlerinin Belirlenmesine yönelik Değerlendirme Aracı –Ünite Ürün Dosyası Sunusu –Öğrenci Örneği –Değerlendirme Planı Örnek Öğrenci Değerlendirme Aracı Öz-yönelimi destekleyen değerlendirme araçları –Ünite Destek Belgeleri –Ünite Planı Öğretmenler, Ünite ürün Dosyası bileşenlerine yönelik geribildirim alarak, diğerlerine de geribildirim sağlayacaklardır. Ünite Planı Kazanımlarla uyumludur Öğretim Programı Tasarım Sorularının kullanılmasıyla öğrenci çalışmalarına odaklıdır Sürekli değerlendirme süreçlerine yönelik Değerlendirme Zaman Çizelgesi içerir Tüm öğrencileri desteklemek üzere bireysel farklılıklara yönelik stratejiler içerir Öğrenme Çıktıları

5 Telif Hakkı  2008 Intel Firması. Tüm hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ülkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar üzerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 5 Öğretim Programı Modülleri Modül 1: Projelerle Öğretme Konular: Proje-Tabanlı Öğrenme ve Ünite Tasarımı Modül 2: Ünitemi Planlama Konular: Öğretim Programı Tasarım Soruları ve öğrenci merkezli değerlendirme Modül 3: Bağlantılar Kurma Konular: Öğretme ve öğrenme süreçlerini desteklemede Internet Kullanımı Modül 4: Öğrenme Örnekleri Hazırlama Konular: Öğrenci bakış açısıyla proje çıktıları

6 Telif Hakkı  2008 Intel Firması. Tüm hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ülkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar üzerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 6 Öğretim Programı Modülleri Modül 5: Öğrenci Projelerini Değerlendirme Konular: Ara ve Son değerlendirme Modül 6: Öğrenci Başarısını Planlama Konular: Öğrenci desteği ve öz-yönelim Modül 7: Teknolojiyle Rehberlik Konular: Bir rehber olarak öğretmen Modül 8: Ürün Dosyalarının Gösterimini Gerçekleştirme Konular: Öğrenilenleri paylaşma

7 Telif Hakkı  2008 Intel Firması. Tüm hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ülkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar üzerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 7 Örnek Modül Yapısı/İçeriği Eşleş ve Paylaş Etkinlikler Kuramdan Uygulamaya Tartışmaları Ünite Planını Geliştirme Yansıtma Sonraki Adımı Planlama Etkinlikleri

8 Telif Hakkı  2008 Intel Firması. Tüm hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ülkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar üzerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 8 Ön-Koşul Becerileri Katılımcılar orta-düzey bilgisayar becerilerine sahip olmalıdır computer skills Katılımcılar: –Metinleri biçimlendirip düzenleyebilmeli, –Metin ve grafikleri kopyalamalı, kesebilmeli ve yapıştırabilmeli, –Belgeleri kaydedebilmeli, –e-posta kullanabilmeli, –Internet üzerinde gezinerek araştırma yapabilmeli, –Kelime işlemci bir uygulama kullanabilmelidir.

9 Telif Hakkı  2008 Intel Firması. Tüm hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ülkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar üzerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 9 Katılımcıların Yapması Gerekenler İki günlük yüz-yüze eğitime katılmaları Zamanı iyi kullanmaları ve görevleri zamanında bitirmeleri Sınıftaki tüm etkinlik ve tartışmalara katılmaları Tartışma Denetim Listesini rehber olarak kullanarak, tüm çevrimiçi eşleş ve paylaş etkinliklerine ve tartışmalara katılmaları Çevrimiçi zaman çizelgesine uyarak etkinlikleri tamamlamaları Ünite Ürün Dosyası gereklerini yerine getirmeleri

10 Telif Hakkı  2008 Intel Firması. Tüm hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ülkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar üzerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 10 Bakanlığın Yardımları/Önerileri Eğitici Rehber Öğretmen tarafından eklenecek

11 Telif Hakkı  2008 Intel Firması. Tüm hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ülkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar üzerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 11 Kayıt Süreci Kurs tarih ve zaman çizelgesine yönelik ayrıntılar Kayıt için öğretmenlerin sizinle iletişim kurma yolları

12 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.


"Telif Hakkı  2008 Intel Firması. Tüm hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları