Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr. Muzaffer Elmas 16.06.09. BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU Bologna süreci “Yıllık Eylem Planı Çalışma alanlarında iç ve dış paydaşlara bilgilendirme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr. Muzaffer Elmas 16.06.09. BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU Bologna süreci “Yıllık Eylem Planı Çalışma alanlarında iç ve dış paydaşlara bilgilendirme."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr. Muzaffer Elmas 16.06.09

2 BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU Bologna süreci “Yıllık Eylem Planı Çalışma alanlarında iç ve dış paydaşlara bilgilendirme Kurum sorumlularını seçmek ve eşgüdüm içinde çalışmak Bologna Süreci’yle ilgili kurum ve kuruluşların (EUA, ENQA, ESU, EURASHE gibi) etkinliklerini izlemek Kurum ve birimlerin akademik kurullarında Bologna Süreci uygulamalarının yerleşmesi

3 PROGRAM İYİLEŞTİRME ADIMLARI Programların Eğitim Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi Dış Paydaş İç Paydaş Bölüm Misyon ve Vizyonu Programların Yeterliklerinin Belirlenmesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Sektörel Yeterlilikler Program Yeterlikleri Sürekli İzleme ve İyileştirme Anketler ve Değerlendirme Ders Başarı Durumunun Değr. Dersin Genel Değerlendirilmesi Öğretim Elemanı Değerlendirilmesi Yeterlik- Öğrenim Çıktısı Değerlen AKTS İş Yükü Değerlendirilmesi İdari ve Destek Hizm. Değr. …… Ders Planlarının Oluşturulması Ders Amaç ve Hedefleri Dersin Öğrenim Çıktıları İş Yükü ve AKTS Kredilerinin Belirlenmesi

4 PROGRAMLARIN EĞİTİM AMAÇ VE HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ Dış Paydaş Mezunlar, İşverenler, Meslek Odası Temsilcileri, Danışma Kurulu İç Paydaş Öğretim Üye / Elemanları, Bölüm Personeli, Öğrenciler Bölüm vizyon ve misyonu Üniversite vizyon ve misyonu dikkate alınarak

5 PROGRAMLARIN YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Sektörel Yeterlilikler Program Yeterlikleri

6 PROGRAM YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİÖĞRENME- ÖĞRETME DEĞERLENDİRME BİLGİ Kuramsal -Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme, Uygulamalı -Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Okuma,ders, seminer, ödev, web tabanlı öğrenme, proje hazırlama Kısa sınav, ara sınav, final sınavı, rapor sunma BECERİLER Kavramsal -Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, Bilişsel Uygulamalı -Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, -Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi, Laboratuar, seminer, grup ödevi, bağımsız ödev, Web tabanlı öğrenme, arazi çalışmaları, stajlar, teknik geziler Kısa sınav, ara sınav, final sınavı, rapor sunma, bilgisayar destekli sunum

7 PROGRAM YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİÖĞRENME-ÖĞRETMEDEĞERLENDİRME KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği -Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, Grup ödevi, seminer,Sunum,rapor Öğrenme Yetkinliği -Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, -Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, Ödev, grup çalışması, web tabanlı öğrenme Sunum,rapor, bilgisayar destekli sunum İletişim ve Sosyal Yetkinlik -Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi, Ödev, ders, serbest çalışma, web tabanlı öğrenme Sözlü ve yazılı merkezi sınav Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik -Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, -Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık, -Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak Okuma, grup çalışması tartışmaSunum,rapor

8 DERS PLANLARININ OLUŞTURULMASI Ders Amaç ve Hedefleri Öğrenme Sürecinde öğrencinin öğrenme çıktılarına dayalı öğreneceklerini ölçülebilir biçimde ifade eden geniş ve genel beyandır. Dersin Öğrenim Çıktıları Öğrenenin ne öğrenmesi gerektiğinin beklentisidir, Çıktı Temelli Öğrenme İş Yükü ve AKTS Kredilerinin Belirlenmesi Öğrenci İş Yükü : derse katılım, uygulamalara katılım, seminer, proje hazırlama, sınav, tüm bireysel çalışmalar, staj içn öğrenenin harcadığı zamanı (iş yükünü) temel alarak belirlenen kredi

9 İş Yükü : Bir dersin veya modülün içindeki planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zaman düşünülerek verilen yük : Dersin Türü: teorik ders,seminer, uygulama, tutorial, laboratuvar, rehberli kişisel çalışma, staj, arazi çalışması vs Öğrenme Aktivitelerinin Türü: derslere katılım, ödev yapma, seminer hazırlama, sunum, internet,laboratuvarda çalışma, kitap ve paper okuma, kritik etme vs Değerlendirme Türü: sözlü veya yazılı sınav, sözlü veya yazılı rapor sunumu, test, dosya hazırlanması, staj raporu, arazi çalışması raporu, tez hazırlanması vs ECTS Kredisi DERS PLANLARININ OLUŞTURULMASI

10

11

12

13 SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME ve KALİTE KÜLTÜRÜ Ders başarı Durumunun Değerlendirilmesi Dersin Genel Değerlendirilmesi Öğretim Elemanı Değerlendirilmesi Öğrenim Çıktılarının Değerlendirilmesi AKTS Çalışma Yükü Değerlendirilmesi İdari Ve Destek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalışanların Memnuniyeti ( İdari Ve Akademik)‏ Toplum Memnuniyeti Mezunlar Memnuniyeti

14 SÜREKLİ İZLEME ve İYİLEŞTİRME ( ANKETLER )

15

16

17

18 Süreç Adımları Programların Eğitim Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi OCAK Programların Yeterliklerinin Belirlenmesi ŞUBAT SAÜ Stratejik Plan Eğitim Öğretim Süreçleri Çerçevesinde Sürekli İzleme ve İyileştirme HAZİRAN Ders Planlarının Oluşturulması MART-NİSAN-MAYIS

19 SONUÇ ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM AKADEMİK ELEMANLARIN EĞİTİMİ DERSLERİN VERİLİŞ ŞEKLİ DERSLERİN DEĞERLENDİRME ŞEKLİ SEÇİMLİ DERS SAYISI SERBEST HAZIRLANAN YETERLİKLERİN VE DERS PLANLARININ UYUMU EN AZ %70 AÇIKLANACAK YURTİÇİ VE YURT DIŞI 2 ÖRNEKLE KIYASLAMA

20 Yapılan çalışma önlisans 79 program lisans 58 bölüm lisansüstü 51 anabilimdalı Olmak üzere toplam 188 birimde yapıldı Ortalam %15 dolayında ders ve kredi azaldı Güncelleme çalışmaları sonunda 12059 adet tanımlanmış ders 5414 ders e indi 27 Aralık 2007 - 03 Temmuz 2008

21 GÜNCELLEME KURULU Prof.Dr.Muzaffer Elmas Prof.Dr.Mehmet Ali Yalçın Prof.Dr.Engin Yıldırım Prof.Dr.Hüseyin Ekiz Prof.Dr.Hüseyin Murat Tütüncü Yrd.Doç.Dr.Türker Eroğlu Yrd.Doç.Dr.Mustafa Turan Yrd.Doç.Dr.Ali Osman Kurt Yrd.Doç.Dr.Özcan Erkan Akgün Dekan ve Yard, Müdür ve Yard, Bölüm Başkanları ve Yard, Kalite Elçileri Öğrenci Temsilcileri Bilgi İşlem ve Öğrenci İşleri

22

23 23 İşverenlerÖğrencilerAkademisyenler ÖĞRENME ÇIKTILARIs = 944s = 5183s = 998 Öğrenme yetkinliği123 Pratikte bilgiyi uygulama becerisi 235 Analiz ve sentez becerisi312 Yeni durumlara uyum yetkinliği 457 Kişilerarası İletişim Becerileri 5616 Temel bilgisayar becerileri 10414 Temel Teorik Bilgi12 1 ÖĞRENME ÇIKTILARININ FARKLI PAYDAŞLAR TARAFINDAN ÖNCELİKLERİ


"Prof.Dr. Muzaffer Elmas 16.06.09. BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU Bologna süreci “Yıllık Eylem Planı Çalışma alanlarında iç ve dış paydaşlara bilgilendirme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları