Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lisans Müfredatı ve Erken Klinik Eğitim Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Seminerleri 13.10.2015 / 201.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lisans Müfredatı ve Erken Klinik Eğitim Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Seminerleri 13.10.2015 / 201."— Sunum transkripti:

1 Lisans Müfredatı ve Erken Klinik Eğitim Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Seminerleri 13.10.2015 / 201

2 General Medical Council [İngiltere Tabip Odası] / 202 Sadece bilgiye odaklanan dar bir bakış bu hedefe ulaştıramayacaktır. http://www.gmc-uk.org/Tomorrow_s_Doctors_1214.pdf_48905759.pdf

3 Bilgi ve klinik performans arasında bir korelasyon olmakla birlikte, ikisi aynı değildir “Öğrencim ne biliyor?” yerine “Öğrencin ne yapabiliyor?” a odaklanmalıyız. 1910 Flexner raporundan beri geleneksel tıp eğitiminde iki kısım var: – Klinik öncesi (preklinik) – Klinik Son 20 yıldır erken klinik tecrübeye bir yönelim var. / 203

4 Erken kliniğin öğrenci için faydaları 1.Öğrenci motivasyonu 2.Öğrenilenin kalıcı olması 3.Öğrenci mesleğe alışır Diğer taraftan, erken klinik eğitim eğitici için stres verici olabilir / 204

5 Klinik Tecrübe Yerleri Çoğunlukla aile hekimliği (community setting) Hastane Okullar Gönüllü organizasyonları Sivil toplum örgütleri (Birinin ötekine üstünlüğü yok.) / 205

6 Müfredatı kim planlayacak? – Anabilim dallarına bırakılırsa gereksiz tekrar ve şişme olur – Herkesi dahil eden merkezi bir planlama daha iyi – Uzlaşma sağlanana kadar tartışılmalıdır [Müfredat değerlendirme haftası] – Aile hekimleri (generalists) dahil edilmelidir. – Halkın ve iş verenlerin de görüşü alınmalıdır. / 206

7 Müfredat Planlama Geleneksel olarak içeriğe odaklanılmış, öğrenim yöntemleri ihmal edilmiştir. Şimdi yöntem de içerik kadar önemli: – Probleme dayalı – Sistem temelli – Topluma dayalı – Geleneksel [ders geçme] / 207 http://blog.chron.com/medblog/files/legacy/archives/ MedSchoolAppendix%20%282%29.pdf

8 Müfredat planlarken her açıdan bakmalı / 208

9 1-İÇERİK Amaç ve hedefler iyi belirlenmeli – “iyi doktor yetiştirmek” yeterli değil. / 209 http://bbs.sifa.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=1&bot=1

10 Çekirdek müfredat – Her şeyi öğrenmek mümkün değil ÇEP 2014: – Yeterlilik alanları (8 başlık) – Semptom/durum listesi (161 başlık) – Çekirdek hastalık ve klinik problem (326 başlık) – Temel hekimlik uygulamaları listesi Öykü, tedavi, kayıt, rapor (10 başlık) Fizik muayene (20 başlık) Laboratuvar (19 başlık) Hekimlik uygulamaları (54 başlık) Koruyucu hekimlik (12 başlık) / 2010 1.http://www.tipdek.org/pdf/dicleuniv/ mezuniyetoncesitipegitim.pdfhttp://www.tipdek.org/pdf/dicleuniv/ mezuniyetoncesitipegitim.pdf 2.http://www.tipdek.org/pdf/ulusalcep2 014.pdfhttp://www.tipdek.org/pdf/ulusalcep2 014.pdf 3.http://tipegitimi.atauni.edu.tr//userfil es/files/%C3%87EP/Ulusalcep2014_Ta blolar.xlsxhttp://tipegitimi.atauni.edu.tr//userfil es/files/%C3%87EP/Ulusalcep2014_Ta blolar.xlsx

11 Öğrenmenin Boyutları – Bilgi – Genel beceriler – Bilişsel beceriler – Konuya özgü beceriler – Tutum (profesyonel gelişim) / 2011

12 Diğer Sorular Öğrenci ne yapabilecek? Nerede yapabilecek? Ne kadar yapabilecek? / 2012

13 2-MÜFREDATI UYGULAMA Bilgi uygulanacağı yerde öğrenilmeli Aktif öğrenme imkanı sağlanmalı Çıktılara göre yöntem seçilmeli; yönteme göre çıktı değil. Karma yöntemler daha etkilidir. / 2013

14 [Ne Zaman Hangi Eğitim?] BilgiTutumProblem ç.İletişim b.El becerisi Sınıf dersi73420 Tartışma89672 GİA dest. ders63414 Oyunlaştırma48883 Vaka57934 Koçluk56879 Demonstrasyon64749 14/ 20

15 3-DEĞERLENDİRME Amaç ve hedefler ne olursa olsun, öğrencinin öğrendiği sizin ölçtüğünüzdür. Eğitimi planlamadan önce ölçme-değerlendirmeyi planlamak iyi bir yaklaşım olabilir. Beceriler Miller sınıflamasına göre değerlendirilmeli Simüle hastalar iyi bir değerlendirme yöntemi olabilir ama öğrenci gözlenmediği zaman nasıl? Tutum çıktıları da giderek önem kazanıyor. / 2015

16 4-MÜFREDAT YAPISI Geleneksel – yatay entegre – dikey entegre / 2016

17 İçerik Sıralama Mantıklı bir sıra olmalı Normalle başlayıp anormale geçmek olabilir Gereksiz tekrar olmamalı ama aynı konu daha sonra daha derinlemesine işlenebilmeli (spiral müfredat) / 2017

18 5-KAYNAKLAR Sınıf Laboratuvar Modül odaları Klinik Akademik ekip [İletişim becerisi] [Klinik beceri] [Simüle hastalar] / 2018

19 6-MÜFREDAT DEĞERLENDİRME Her eğitim aktivitesi değerlendirilmelidir – Çıktıların değerlendirilmesi Sınavlar (ölçme) – Süreçlerin değerlendirilmesi Öğrenci görüşleri Eğitici görüşleri Yönetici görüşleri / 2019

20 ÖZET Başarılı bir müfredat için planlama önemlidir Ilk adım amaç ve hedeflerin belirlenmesidir. Sonra eğitim yöntemi gelir Karma yöntemler daha iyidir. Müfredat değerlendirme ihmal edilmemelidir ve müfredat geliştirme ile paralel yürümelidir. Müfredat yapısı iyi tanımlanmalı ve erken klinik karşılaşma sağlanmalıdır. Kaynaklar yeterli olmalıdır. / 2020


"Lisans Müfredatı ve Erken Klinik Eğitim Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Seminerleri 13.10.2015 / 201." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları