Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOÇ. DR.MEHMET ERDOĞAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOÇ. DR.MEHMET ERDOĞAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 DOÇ. DR.MEHMET ERDOĞAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Planlama DOÇ. DR.MEHMET ERDOĞAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

2 Günlük yaşantımızda niçin plan yaparız
Günlük yaşantımızda niçin plan yaparız? Plan yapmamızın bize ne gibi faydaları vardır?

3 Planlama... Zaman yönetimi
Etkili öğretim (Ne? Nasıl? Ne zaman? Nerede?) Etkili iletişim Etkili sınıf yönetimi Konuların etkin bir şekilde tamamlanması Düzenli çalışma ....

4 Planlama... ...öğretmenin bir öğretim etkinliğini uygulamaya koymadan önce, o etkinliklerle ilgili olarak öğrencilere kazandıracağı bilgi, beceri, tutumları nasıl kazandıracağını belirlemek için yaptığı tasarıyı ve çabayı içerir

5 Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Ders Planı
Gezi-gözlem planı GÜNLÜK PLAN DERS PLANI GEZİ-GÖZLEM P. ÜNİTE PLANI YILLIK PLAN

6 Plan Yaparken Dikkate Edilecek Hususlar…
Öğrencilere neler kazandırılacak? Nasıl kazandırılacak? Öğrenilecek konular nasıl sıralanacak? Ne kadar sürede kazandırılacak? Öğretim nerede yapılacak Öğretimin başarılı olduğu nasıl anlaşılacak?

7 Ünitelendirilmiş Yıllık Plan
...belli üniteleri ve konuları hangi aylarda ve ne kadar zamanda işleneceğini gösteren bir plandır. ...belli bir zaman dilimi içinde, öğrencilere belli kazanımları elde etmelerini amaçlayan bir plandır ...zümre öğretmenleri veya şube öğretmenler kurulu tarafından hazırlanır

8 Ünitelendirilmiş yıllık planda;
Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve önbilgileri Okulun ve çevrenin koşulları Zümre öğretmenler kurulu kararları Öğretim yılı içindeki iş günü süresi Ünitelerin hazırlandığı düzey Öğrenme kazanımları Ünite konuları Öğretim yaklaşımları, yöntemler ve teknikler Yardımcı kaynaklar ve araç-gereçler Deneyler, gezi ve gözlemler Belirli gün ve haftalar, Atatütkçülük konuları

9

10

11 Günlük Plan Bir günde gerçekleştirilmesi planlanan farklı derslerin uygulanmasını gösteren plan Ünitelendirilmiş yıllık plana göre daha detaylıdır, ve yıllık plan dikkate alınarak hazırlanır Günlük plan hazırlanırken Kazanımların saptanması İçeriğin belirlenmesi Öğrenme etkinliklerinin planlanması Öğrenme materyallerinin seçimi Değerlendirme

12

13 Ders Planı Belli bir derste işlenmesi düşünülen konu veya konuların öğretimini gerçekleştirmek için gerekli olan öğrenme yaşantılarının düzenlenmesidir “Ders planı bir ders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve birbiri ile ilişkili öğrenci kazanımlarını bir ya da birkaç ders saati işlenecekkonu örüntüsünü, konu ile ilgili deney, tartışma soruları, proje ve ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç-gerecini içine alan birinci derecede sorumlu olduğu, zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerinin ortak katkısı ile ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plandır” (Madde 12)

14 Ders planı, öğretmenin;
Öğretim faaliyetlerini kolaylaştıran Öğretime yön veren Öğrencinin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlayan nitelikte olmalıdır.

15

16 1) Dikkat Çekme; Öğretmenin öğrencilerin yeni konuya odaklanması için yapacağı etkinlikleri içerir. 2) Güdüleme; Kazanılacak bilgilerin ne işe yarayacağı ve neden öğrenilmesi gerektiği üzerinde durulur 3) Gözden Geçirme; Derste kazandırılacak olan kazanımların sunulduğu kısım, yol göstericidir. Öğrencilerin derste kazanacağı bilgiler üzerinde durulur.

17 4) Derse Geçiş; İçerik genel hatları ile tanımlanır
4) Derse Geçiş; İçerik genel hatları ile tanımlanır. Bir önceki derste kazanılanlar, bir sonraki derse geçişte kullanılabilir. 5) Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri: Yeni konu ile ilgili kazanımların elde edildiği ve öğrencilerin materyalle etkileşime girdiği bölümdür.

18 En iyi plan en iyi uygulanabilen plandır...

19 Ön Bilgiler ile İlişki Kurma; eski bilgileri harekete geçirmek yeni öğrenilecekler için kolaylık sağlar Kazanımlardan Haberdar Etme: öğrencilerin derse olan ilgisini arttırır Öğrenci Dikkatini Sağlama: öğrencilerin dikkatini derse yönlendirmek amacı ile örneklerin kullanılması Güdüleme: öğrencinin öğrenmeyi merak etmesi onun öğrenme düzeyini yükseltir

20 Gerçek Yaşam ile Bağlantı Kurma: gerçek yaşam örnekleri ve problemleri sınıfa taşınmalı ve öğrencilerin öğrenmelerini gerçek yaşamda nasıl kullanacakları gösterilmelidir Etkili bir İletişim Ortamı Kurma: Öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen arasında etkili bir iletişim için demokratik bir öğrenme ortamı oluşturulmalı Süreci Değerlendirmeye Önem Gösterme: değerlendirme öğrenmeden bağımsız değil öğrenmeye yardımcı bir etkinliktir.

21 Plan Yapmanın İlkeleri
Öğrenme-öğretme sürecini daha etkin kullanabilmek için; Çevre özellikleri Öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri Okul-çevre ilişkisi Eğitimdeki yeni gelişme ve yaklaşımlar Plan, standartlaştırılmış değil, esnek bir yapı içermelidir Her plan belli bir süreyi kapsayacak şekilde olmalıdır Öğretim niteliğine ve seviyesine, konuya, öğretim dalına ve amacına uygun olmalıdır.


"DOÇ. DR.MEHMET ERDOĞAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları