Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR √ Teknoloji Nedir? √ Öğretim Teknolojisi Nedir? √ Eğitim Teknolojisi mi? Öğretim Teknolojisi mi? √ Sistem Nedir? √ Öğretimde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR √ Teknoloji Nedir? √ Öğretim Teknolojisi Nedir? √ Eğitim Teknolojisi mi? Öğretim Teknolojisi mi? √ Sistem Nedir? √ Öğretimde."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR

3 √ Teknoloji Nedir? √ Öğretim Teknolojisi Nedir? √ Eğitim Teknolojisi mi? Öğretim Teknolojisi mi? √ Sistem Nedir? √ Öğretimde Sistem Yaklaşımı Nedir? √ Öğretimde Sistem Yaklaşımı Süreci

4 Teknoloji Nedir? Teknoloji, bilim ile uygulama arasında köprü görevi yapan bir disiplindir.

5 Teknoloji Nedir? Araştırma, bilgi ve teknoloji arasındaki ilişki

6 Öğretim Teknolojisi Nedir? Teknolojinin “bilimsel araştırmalarla elde edilen sistematik bilgilerin pratik alanlara uygulanması” tanımını kabul edersek, öğretim teknolojisinin öğretimde kullanılan makineler ya da materyaller olarak tanımlanmasının doğru bir yaklaşım olamayacağı ortaya çıkar.

7 Öğretim teknolojisi alanının sistematik bilgileri, öğretme-öğrenme üzerine yapılan bilimsel araştırmalardan elde edilen teknikler ve süreçlerdir. Öğretim Teknolojisi Nedir?

8 “Öğretim teknolojisi iki şekilde tanımlanabilir: Yaygın bilinen anlamıyla öğretim teknolojisi, iletişim devriminin yarattığı, öğretmen, kitap ve yazı tahtası yanında öğretimsel amaçlar için kullanılabilecek kitle iletişim araçlarıdır..... Öğretim teknolojisini oluşturan araçlar şunları içerir: Televizyon, filmler, tepegöz projektörleri, bilgisayarlar ve diğer donanımlar ile yazılımlar. Öğretim Teknolojisi Nedir?

9 Öğretim teknolojisinin ikinci tanımı ise “..... daha etkili bir öğretim sağlamak amacıyla, öğrenme ve iletişim ile ilgili araştırmalara dayalı, insan ve maddi kaynakları birlikte kullanarak, öğretme ve öğrenme süreci bütününün belirli özel hedefler açısından sistematik olarak tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir Öğretim Teknolojisi Nedir?

10 Eğitim Teknolojisi mi? Öğretim Teknolojisi mi? “Öğretim teknolojisi”, “öğretim”in, eğitimin bir alt kavramı olduğu anlayışına dayalı olarak ve belirli öğretim disiplinlerinin kendine özgü yönlerini dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir terimdir. Örneğin, “fen öğretimi teknolojisi”, “dil öğretimi teknolojisi”, “biyoloji öğretimi teknolojisi” gibi.

11 “Eğitim teknolojisi” ise.... ‘insanın öğrenmesi’ olgusunun tüm yönlerini içeren problemleri sistematik olarak analiz etmek, bunlara çözümler geliştirmek üzere ilgili tüm unsurları (insan gücünü, bilgileri, yöntemleri, teknikleri, araç-gereçleri, düzenlemeleri vb.) işe koşarak uygun tasarımlar geliştiren, uygulayan, değerlendiren ve yöneten karmaşık bir süreçtir. Eğitim Teknolojisi mi? Öğretim Teknolojisi mi?

12 Sistem Nedir? Genel anlamda sistem, karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan unsurların, tasarlanan amaçları gerçekleştirmek amacıyla bir bütün meydana getirecek şekilde organize edilmesidir.

13 Sistem Nedir? Bir ısıtma veya soğutma ünitesini (örneğin bir klima), sıcaklık veya soğukluk sağlamak amacıyla çeşitli parçaların birlikte çalıştığı bir sistem olarak düşünebiliriz. Bu sistemde termostat, oda ısısını ayarlayan bir alt sistemdir. Termometre, oda ısısını sürekli kontrol ederek daha çok sıcaklık veya soğuğa ihtiyaç olduğunda sisteme sinyal veren bir dönüt mekanizmasıdır.

14 Öğretimde Sistem Yaklaşımı Nedir? Öğretim, insan davranışlarını istendik yönde değiştirmek için düzenlenen bir sistemdir. Öğretim sisteminin en önemli unsurları öğrenciler, öğreticiler, öğretim materyalleri ve öğretme, öğrenme ortamıdır.

15 Öğretimde Sistem Yaklaşımı Süreci Analiz Öğretimde sistem yaklaşımı sürecinin ilk aşaması analizdir. Bu aşamada, öncelikle belli bir düzeyde, belli bir dersin, kursun ya da konunun öğretim amaçları belirlenir.

16 Öğretimde Sistem Yaklaşımı Süreci Tasarım ve Geliştirme Sistem yaklaşımının ikinci aşaması tasarım ve geliştirmedir. Bu aşamada öğrencilerin amaçlarda belirtilen davranışlara sahip olma düzeylerini belirleyecek ölçme araçları (test maddeleri) geliştirilir.

17 Öğretimde Sistem Yaklaşımı Süreci Değerlendirme Öğretim tasarımı sürecinin son aşaması değerlendirmedir. İki tür değerlendirme vardır: Süreci değerlendirme ve ürünü değerlendirme. Süreç değerlendirmesi, geliştirilen öğretim plan ve materyallerinin uygulama öncesinde aksayan yönlerini tespit etmek için yapılır. Süreç değerlendirmesiyle birlikte program, uygulamaya hazır hale getirilmiş demektir.

18 Öğretim tasarımı sürecinde cevaplanması gereken sorular Analiz Genel olarak öğretim amaçları neler olmalıdır? Bu amaçlara ulaşıldığında öğrenciler hangi davranışları kazanmış olacaklar? Öğrencilerin istendik davranışları kazanmaları için önceden sahip olmaları gereken yeterlilikler nelerdir?

19 Tasarım ve Geliştirme Öğrencilere istendik davranışlar en etkili ve verimli olarak nasıl kazandırılabilir? Öğrenilenlerin benzer ve farklı durumlara transferini sağlamak için neler yapılabilir? Öğrenme sürecinde öğrencilerin motivasyonları nasıl sağlanacak? Öğretim tasarımı sürecinde cevaplanması gereken sorular


"BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR √ Teknoloji Nedir? √ Öğretim Teknolojisi Nedir? √ Eğitim Teknolojisi mi? Öğretim Teknolojisi mi? √ Sistem Nedir? √ Öğretimde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları