Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEFTİŞ SİSTEMİ VE İKS İLİŞKİSİ. İlköğretim Kurumları Standartları (İKS) Teftiş Sisteminde de bazı değişimleri beraberinde getirecektir (?) İlköğretim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEFTİŞ SİSTEMİ VE İKS İLİŞKİSİ. İlköğretim Kurumları Standartları (İKS) Teftiş Sisteminde de bazı değişimleri beraberinde getirecektir (?) İlköğretim."— Sunum transkripti:

1 TEFTİŞ SİSTEMİ VE İKS İLİŞKİSİ

2 İlköğretim Kurumları Standartları (İKS) Teftiş Sisteminde de bazı değişimleri beraberinde getirecektir (?) İlköğretim Kurumları Standartları (İKS) Teftiş Sisteminde de bazı değişimleri beraberinde getirecektir (?)

3 Mevcut Teftiş Sistemi Kuruma gitmeden önce okulla ilgili genel bilgiler e-okuldan alınabiliyor. Kuruma gidildiğinde yöneticiden kurum ve öğretmenler hakkında bilgiler alınıyor. Yönetimin teftişi ve derslere girilerek öğretmenlerin teftişi yapılıyor.

4 Mevcut Teftiş Sistemi Öğretmenlere verilen notların da olduğu bir kurum teftiş raporu yazılarak İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı’na sunuluyor ve başkanlık kanalıyla kurumlara ulaştırılıyor. (Raporların ulaşması bazen birkaç ayı bulabiliyor.)

5 İKS ( Teftiş açısından ) Neler Getirecek? Okulların öz değerlendirme süreci elektronik ortamda sürekli izlenebilecek. Okula gitmeden de okul hakkında daha detaylı bilgilere ulaşılabilecek. Dolayısıyla kurumu önceden tanıma şansı olacak. Çalışma programlarının hazırlanmasında İKS verileri kullanılabilecek.

6 İKS ( Teftiş açısından ) Neler Getirecek? Objektif bir teftiş anlayışı için kanıt tabanlı veri akışı sağlayacak. İKS ile okullarda kurumsal hafıza oluşturulmasının önü açılmış olacak dolayısıyla okulla ilgili geçmişe dönük bilgilere istenilen an ulaşılabilecek.

7 Rehberlik ve Teftiş Yönergesinde Kurum Teftişi ile ilgili esaslar incelendiğinde;

8 Mevcut Yönergede Kurum Teftişi Madde 14- Kurum teftişi, kurumların sistemindeki yeniliklerin ilgili kurumlara iletilmesi, kurumun çalışmalarını güçleştiren veya zayıflatan nedenlerin belirlenmesi, gerekli önlemlerin yerinde ve zamanında alınması,

9 Mevcut Yönergede Kurum Teftişi kurumun amaçlarını gerçekleştirmede insan ve madde kaynakları ile bunlardan yararlanılma durumunun gözlenerek yerinde ve etkili bir biçimde kullanılmasının sağlanması,

10 Mevcut Yönergede Kurum Teftişi eğitim-öğretim ve yönetim etkinliklerinin geliştirilmesi, öğretme-öğrenme ve yönetim sürecinin etkili duruma getirilmesi için objektif verilere, yasa, tüzük, yönetmelik, genelge emir ve kararlara dayalı olarak gözlenmesi, kontrol edilmesi ve ölçütlere göre değerlendirilerek geliştirilmesidir.

11 Mevcut Yönergede Kurum Teftişi Kurumun özelliğine göre kurum teftiş raporu yazılır. (Bu konuyla ilgili çalışmalar sürmekte)

12 Değişiklik öngörülen teftiş yönergesinde ise kurum teftişi; Madde 14- Kurum rehberlik ve denetimi; kurumun amaçlarını gerçekleştirmede, insan ve madde kaynakları ile bunlardan yararlanma durumunun yerinde ve etkili bir biçimde kullanılmasının sağlanması,

13 Değişiklik öngörülen teftiş yönergesinde ise kurum teftişi; eğitim-öğretim ve yönetim etkinlikleri ile destek hizmetlerinin geliştirilmesi, öğrenme - öğretme ve yönetim sürecini kapsayan İlköğretim Kurumları Standartları’nın etkili duruma getirilmesi için objektif verilere, yasa, tüzük, yönetmelik, genelge, emir ve kararlara dayalı olarak gözlenmesi, kontrol edilmesi ve belirlenen ölçütlere göre değerlendirilerek geliştirilmesi,

14 Değişiklik öngörülen teftiş yönergesinde ise kurum teftişi; sistemdeki yeniliklerin ilgili kurumlara iletilmesi, kurumun çalışmalarını güçleştiren veya zayıflatan nedenlerin belirlenmesi, paydaşlarla gerekli önlemlerin yerinde ve zamanında alınması sürecidir.

15 Değişiklik öngörülen teftiş yönergesinde ise kurum teftişi; Kurumun özelliğine göre kurum denetim raporu yazılır. Bu raporlar yazılırken ilköğretim okullarında yapılan denetimlerde müfettişler, İlköğretim Kurumları Standartlarını da dikkate alır ve sonuçlarını kurum denetim raporlarına yansıtır.

16 Değişiklik öngörülen teftiş yönergesinde ise kurum teftişi; Hazırlanan raporlar elektronik ortama aktarılır. Kurum yöneticileri tarafından yapılan denetimin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı hususunda müfettişler gerek duyulduğu takdirde kontrol ve rehberlik eder.

17 İKS İle Teftiş Sistemi Arasındaki İlişki İKS ile Teftiş sistemi arasındaki ilişkiye bakıldığında iki yönlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Birincisi teftiş sisteminin İKS için yapacakları, İkincisi ise İKS’den teftiş sürecinde yararlanma.

18 Teftiş Sisteminin İKS İçin Yapacakları İlköğretim Kurumları Standartları’nın etkili duruma getirilmesi için; objektif verilere, yasa, tüzük, yönetmelik, genelge, emir ve kararlara dayalı olarak gözlenmesi, kontrol edilmesi ve belirlenen ölçütlere göre değerlendirilerek geliştirilmesi, objektif verilere, yasa, tüzük, yönetmelik, genelge, emir ve kararlara dayalı olarak gözlenmesi, kontrol edilmesi ve belirlenen ölçütlere göre değerlendirilerek geliştirilmesi,

19 Teftiş Sisteminin İKS İçin Yapacakları sistemdeki yeniliklerin ilgili kurumlara iletilmesi, kurumun çalışmalarını güçleştiren veya zayıflatan nedenlerin belirlenmesi,

20 Teftiş Sisteminin İKS İçin Yapacakları paydaşlarla gerekli önlemlerin yerinde ve zamanında alınmasına katkıda bulunma durumundadır.

21 İKS’nin doğrulama kaynaklarından biri teftiş sistemidir.

22 Pilotlama Süreci de dahil İKS Uygulama Sürecinde Müfettişler; 1 ) İKS farkındalık eğitimine katılır. 2) Pilot okulların İKS raporunu inceler. 3) Pilot okulların teftiş ve rehberliğini, İKS öz değerlendirme bilgilerini ve raporunu esas alarak hazırladığı programa göre yapar.

23 Pilotlama Süreci de dahil İKS Uygulama Sürecinde Müfettişler; 4) Okulun İKS’de yer alan mevcut durum girdilerini doğrulama kaynakları ile değerlendirir. 5) Okulun İKS raporunun, algılanan kalite bölümünde okul aktörleri arasında manidar tutarsızlık bulunduğunda, aktörlerle (özellikle veli ve çocuklarla) görüşmeler yapar.

24 Pilotlama Süreci de dahil İKS Uygulama Sürecinde Müfettişler; 6) Tüm göstergeler için kendi değerlendirmesi ve okulun öz değerlendirmesi arasında farklılık gördüğünde, farkın nedenlerini çok boyutlu ve çok kaynaklı olarak inceler, okula geri bildirim ve rehberlikte bulunur.

25 Pilotlama Süreci de dahil İKS Uygulama Sürecinde Müfettişler; 7) Okulun İKS’yi karşılama durumunu, güçlü ve iyileştirmeye açık alanları temelinde izler. 8) İKS ile ilgili inceleme ve izleme faaliyetlerini raporlar. 9) “Teftiş Grubu” üyelerince hazırlanan raporların, grup raporu haline getirilmesi çalışmasına katılır.

26 İKS’den Teftiş Sürecinde Yararlanma Müfettişler; Denetim öncesinde o okula ait raporlamaları alarak gelişim alanları ve desteklenecek alanları belirleyerek yapılan saptamalar doğrultusunda okullarla ilgili rehberlik ve teftiş çalışmalarını planlayacaklardır.

27 İKS’den Teftiş Sürecinde Yararlanma Kurumlarla ilgili raporlar yazılırken müfettişler; “İlköğretim Kurumları Standartlarını da dikkate alır ve sonuçlarını kurum denetim raporlarına yansıtır. Hazırlanan raporlar elektronik ortama aktarılır” (Teftiş Yönergesi Taslağı)

28 Bu açıklamalar ışığında; İlköğretim Kurumları Standartlarının okullarda, kurumsallaşan bir okul gelişim modelinin yanında, yine kurumsallaşan bir denetim modelini getirdiği söylenebilir.

29 Daha nitelikli İlköğretim Okulları ve etkili bir denetim sistemi için, Daha nitelikli İlköğretim Okulları ve etkili bir denetim sistemi için, TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER


"TEFTİŞ SİSTEMİ VE İKS İLİŞKİSİ. İlköğretim Kurumları Standartları (İKS) Teftiş Sisteminde de bazı değişimleri beraberinde getirecektir (?) İlköğretim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları