Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOLOGNA SÜRECİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOLOGNA SÜRECİ UYGULAMA ÖRNEĞİ"— Sunum transkripti:

1 BOLOGNA SÜRECİ UYGULAMA ÖRNEĞİ
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İstanbul Üniversitesi

2 BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU BEK
Rektör Yardımcısı/ları ADEK Başkanı Bologna Uzmanı (var ise) AKTS/DE ve Erasmus Ko, Öğrenci İşleri Da. Başkanı Öğrenci Konseyi Başkanı Rektörün uygun gördüğü diğer üyeler Bologna Süreci doğrultusunda Yıllık Eylem Planı”nı hazırlayıp uygulanmasını sağlamak Hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesini sağlamak Strateji belirlemek YÖK , EUA, ENQA, ESU, EURASHE ilişki

3 STRATEJİK PLANLAMA

4 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM , AKTİF ÖĞRENME
ÖĞRENME ÇIKTILARINA DAYALI EĞİTİM ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM , AKTİF ÖĞRENME BUNA UYGUN FİZİKİ ALTYAPI ÖRGÜN YAYGIN HAYATBOYU ÖĞRENMEYİ KAPSAYAN ESNEK ÖĞRENME ÖĞRENME ÖĞRETME VE DEĞERLENDİRME METOTLARI KALİTE GÜVENCESİ AKREDİTASYON ISCED - 97

5 SÜREÇ ADIMLARI OCAK ŞUBAT MART-NİSAN-MAYIS HAZİRAN
Programların Eğitim Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi OCAK Programların Öğrenme Çıktılarının Belirlenmesi Der s Planı ŞUBAT SAÜ Stratejik Plan Eğitim Öğretim Süreçleri Çerçevesinde Sürekli İzleme ve İyileştirme HAZİRAN Ders Öğrenme Çıktıları AKTS MART-NİSAN-MAYIS

6 EĞİTİM ÖĞRETİM Sürecin Özeti
Program öğrenme çıktıları ile ilişkili ders öğrenme çıktıları, Bunu sağlayacak öğrenme ve öğretme araçları ve AKTS ilişkisi Bunu ölçecek değerlendirme yöntemleri Sürekli iyileştirme

7 EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ YÜRÜTMEK İÇİN Rektör Yardımcısı ve tüm birimlerde, Dekan ve yrd, kalite elçisi Bölüm bşk ve yrd,kalite elçisi Müdür ve yrd, kalite elçisi Program bşk, kalite elçisi (Kalite elçisi konu hakkında bilgili ve bilişim araçlarını iyi kullananlardan arş gör veya yrd doç) ayrıca eğitim bilimciler ve uluslararası ofis uzmanlarından oluşan kurul sürecin tamamı ve her ayın konusuna yönelik olarak bilgilendirildi.

8 EĞİTİM ÖĞRETİM http://www.ebs.sakarya.edu.tr YAPILAN ÇALIŞMA SONUNDA
YURTİÇİ VE YURT DIŞI 2 ÖRNEKLE KIYASLAMA ÖNLİSANS PROGRAM LİSANS BÖLÜM LİSANSÜSTÜ 51 ANABİLİMDALI ORTALAMA %15 DERS - KREDİ AZALDI 12059 DERS DERSE İNDİ (kaldırılan ve farklı adlandırılan dersler tanımlanarak)

9 SONUÇ ALABİLMEK İÇİN İLGİLİ KURUMU DEĞİŞİM GEREĞİNE İNANDIRMAK
BOLOGNA SÜRECİNE İNANDIRMAK REKTÖR DEKAN MÜDÜR BÖLÜM BAŞKANI VE YARDIMCILARININ DİREK KATILIMI SAĞLAMAK ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜ İÇİN ULUSLARASI ALANDA SON YILLARDA EĞİTİM ÖĞRETİMDE YAPILANLARLA İLGİLİ SÜREKLİ BİLGİLENDİRMEK DERSLİK VE DERSLİK DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI OLUŞTURMAK DEĞİŞİMİ KOLAY YÖNETEBİLMEK İÇİN WEB TABANLI ÇALIŞMAK

10 PROGRAM İYİLEŞTİRME ADIMLARI
Programların Eğitim Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi Dış Paydaş İç Paydaş Bölüm Misyon ve Vizyonu Programların Öğrenme Çıktılarının Belirlenmesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Sektörel Yeterlilikler Program Yeterlikleri Sürekli İzleme ve İyileştirme Anketler ve Değerlendirme Ders Başarı Durumunun Değr. Dersin Genel Değerlendirilmesi Öğretim Elemanı Değerlendirilmesi Yeterlik- Öğrenim Çıktısı Değerlen AKTS İş Yükü Değerlendirilmesi İdari ve Destek Hizm. Değr. …… Ders Planlarının Oluşturulması Ders Amaç ve Hedefleri Dersin Öğrenme Çıktıları İş Yükü ve AKTS Kredilerinin Belirlenmesi

11 PROGRAMLARIN EĞİTİM AMAÇ VE
HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ Dış Paydaş Mezunlar, İşverenler, Meslek Odası Temsilcileri, Danışma Kurulu İç Paydaş Öğretim Üye / Elemanları, Bölüm Personeli, Öğrenciler Bölüm vizyon ve misyonu Üniversite vizyon ve misyonu dikkate alınarak

12 PROGRAMLARIN ÖĞRENME ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Sektörel Yeterlilikler Alan Yeterlikleri

13 PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME-ÖĞRETME METOTLARI
MÜHENDİSLİK PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME-ÖĞRETME METOTLARI DEĞERLENDİRME BİLGİ Kuramsal -Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme, Uygulamalı -Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Okuma ,ders, seminer, ödev, web tabanlı öğrenme, proje hazırlama Kısa sınav, ara sınav, final sınavı, rapor sunma BECERİLER Kavramsal -Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, Bilişsel Uygulamalı -Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, -Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi, Laboratuar, seminer, grup ödevi, bağımsız ödev, Web tabanlı öğrenme, arazi çalışmaları, stajlar, teknik geziler Kısa sınav, ara sınav, final sınavı, rapor sunma, bilgisayar destekli sunum

14 PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
MÜHENDİSLİK PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME-ÖĞRETME DEĞERLENDİRME KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği -Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, Grup ödevi , seminer, Sunum,rapor Öğrenme Yetkinliği -Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, -Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, Ödev, grup çalışması, web tabanlı öğrenme Sunum,rapor, bilgisayar destekli sunum İletişim ve Sosyal Yetkinlik -Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi, Ödev, ders, serbest çalışma, web tabanlı öğrenme Sözlü ve yazılı merkezi sınav Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik -Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, -Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık, -Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak Okuma, grup çalışması tartışma

15 DERS PLANLARININ OLUŞTURULMASI
Program öğrenme çıktılarını sağlayacak ders planı Girdi temelli eğitim yerine Çıktı temelli eğitim sistemi Ders Amaç ve Hedefleri Öğrenme Sürecinde öğrencinin, öğrenme çıktılarına dayalı öğreneceklerini ölçülebilir biçimde ifade eden geniş ve genel beyandır. Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenenin ne öğrenmesi gerektiğinin beklentisidir, Çıktı Temelli Öğrenme

16 DERS PLANLARININ OLUŞTURULMASI
AKTA - ECTS Kredisi İş Yükü : Bir dersin veya modülün içindeki planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zaman düşünülerek verilen yük : Dersin Türü: teorik ders ,seminer, uygulama, tutorial, laboratuvar, rehberli kişisel çalışma, staj, arazi çalışması vs Öğrenme Aktivitelerinin Türü: derslere katılım, ödev yapma, seminer hazırlama, sunum, internet,laboratuvarda çalışma, kitap ve paper okuma, kritik etme vs Değerlendirme Türü: sözlü veya yazılı sınav, sözlü veya yazılı rapor sunumu, test, dosya hazırlanması, staj raporu, arazi çalışması raporu, tez hazırlanması vs

17 DERS PLANLARININ OLUŞTURULMASI

18 DERS PLANLARININ OLUŞTURULMASI

19 DERS PLANLARININ OLUŞTURULMASI

20 SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME ve KALİTE KÜLTÜRÜ
Ders Başarı Durumunun Değerlendirilmesi Dersin Genel Değerlendirilmesi Anketi Öğretim Elemanı Değerlendirilmesi Anketi Öğrenme Çıktılarının Değerlendirilmesi Anketi AKTS Çalışma Yükü Değerlendirilmesi Anketi Destek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Anketi Çalışanların Memnuniyeti Anketi‏ Toplum Memnuniyeti Anketi Mezunlar Memnuniyeti Anketi

21 SÜREKLİ İZLEME ve İYİLEŞTİRME ( ANKETLER )

22 SÜREKLİ İZLEME ve İYİLEŞTİRME ( ANKETLER )

23 SÜREKLİ İZLEME ve İYİLEŞTİRME ( ANKETLER )

24 SÜREKLİ İZLEME ve İYİLEŞTİRME ( ANKETLER )

25 İLGİLİ WEB SAYFALARI Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Güncelleme rehberi, Konu ile ilgili web sayfaları

26

27 GÜNCELLEME KURULU Prof.Dr.Muzaffer Elmas Prof.Dr.Mehmet Ali Yalçın
Prof.Dr.Engin Yıldırım Prof.Dr.Hüseyin Ekiz Prof.Dr.Hüseyin Murat Tütüncü Yrd.Doç.Dr.Türker Eroğlu Yrd.Doç.Dr.Mustafa Turan Yrd.Doç.Dr.Ali Osman Kurt Yrd.Doç.Dr.Özcan Erkan Akgün Dekan ve Yard, Müdür ve Yard, Bölüm Başkanları ve Yard, Kalite Elçileri Öğrenci Temsilcileri Bilgi İşlem ve Öğrenci İşleri


"BOLOGNA SÜRECİ UYGULAMA ÖRNEĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları