Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADANA ASPİM T.C. Adana Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İl Müdürlüğü Madde Bağımlılığı İle El Ele Mücadele Projesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADANA ASPİM T.C. Adana Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İl Müdürlüğü Madde Bağımlılığı İle El Ele Mücadele Projesi."— Sunum transkripti:

1 ADANA ASPİM T.C. Adana Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İl Müdürlüğü Madde Bağımlılığı İle El Ele Mücadele Projesi

2 UYUŞTURUCU MADDE NED İ R ? S İ GARANIN ZARARLARI BA Ğ IMLILIK NED İ R VE ETK İ LER İ MADDE KULLANMA NEDENLER İ ALKOL VE UYUŞTURUCUNUN ETK İ LER İ YASAL BOYUTU VE TEDAV İ TÜRLER İ A İ LELER İ N YAPMASI GEREKEN DAVRANIŞLAR

3 Belirli dozda alındı ğ ında; Kişinin sinir sistemine etki ederken akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, kanunların, kullanılmasını, bulundurulmasını ve satışını yasakladı ğ ı narkotik ve psikotrop sözcükleriyle de tanımlanan maddelere "uyuşturucu madde" denir.

4 Uyuşturucu Madde Kullanıcılarının ;  % 96’sı sigara,  % 58,7’si ise alkol kullanıyor.  Maddeyi deneyenlerin %65,7 ’si maddeyi denedikten sonra aynı yıl içerisinde düzenli olarak kullanmaya devam ediyor.

5 Kişi ne zaman bağımlı sayılır ?  Kullanılan madde miktarının, aynı etkiyi sağlamak amacıyla giderek arttırılması yani tolerans seviyesinin artması  Madde kullanımı kesildiğinde ya da azaltıldığında fiziksel ve ruhsal yoksunluk belirtileri ortaya çıkması  Madde kullandığında ÖFORİ (duygu coşkunluğu) durumunun ortaya çıkması ile sahte bir iyi oluş hali yaşaması  Maddeyi kullanmadığında DİSFORİ (kendini çok kötü hissetme) durumunun ortaya çıkması  Madde kullanımını denetlemek ya da bırakmak için gösterilen çabanın sürekli boşa çıkması  Sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerin madde kullanımı nedeniyle azaltılması ya da tamamen bırakılması  Fiziksel ya da ruhsal sorunlara yol açmasına rağmen madde kullanımının sürdürülmesi maddenin  Tasarlandığından daha fazla maddenin kullanılması

6 Kaynak: Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Ba ğ ımlılı ğ ı İ zleme Merkezi, 2014 ARKADAŞ ETK İ S İ (ARKADAŞIMDA YAPIYOR) % 48.98 MERAK (ACABA BU NASIL B İ RŞEY) % 23.71 A İ LE SORUNLARI (K İ MSE BEN İ ANLAMIYOR) % 11.23 K İ Ş İ SEL SORUNLAR (BANA B İ RŞEY OLMAZ) % 10.92 E Ğ LENCE AMAÇLI (HERKES BUNDAN ALIYOR!) % 3.22 İ NTERNET VE MEDYA ETK İ S İ % 0.17 D İĞ ER NEDENLER (ÖZENT İ,MODA,GRUBA DAH İ L OLMA,FARKLI OLMA) % 1.76

7 SİGARANIN ZARARLARI

8 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı Akciğer kanseri Şeker hastalığıGırtlak kanseri ALZHEİMER

9 Alkolün Zararları (WHO)

10

11 Arkadaş Seçiminize Dikkat Edin! Size madde teklif eden arkadaş zannettiğiniz kişiler, bir başkasının malını satan torbacı olabilirler. Madde ilk verildiğinde bedava verilir.

12 Size madde teklif edenlere HAYIR! demesini bilmek, sizin iradeli ve ki ş ilik sahibi oldu ğ unuzun göstergesidir. Aksi takdirde madde, zaman ilerledikçe ki ş ide HAYIR! diyecek irade bırakmaz. Maddeyi bırakmanın en etkili yolu hiç ba ş lamamaktır

13 Yağcılık: ’sen gidince buranın tuzu kaçar.’ Yalnız bırakma: ‘eğer gidersen bir daha yüzüne bakmam.’ Yalvarma –acınma: ‘ne olur hatırım için bir kez…. Beni kırma!’ Tehdit: ‘kesinlikle seni bırakmayız!’ Ödül vaadetme: ‘bak bunu yaparsan seni o kızla tanıştıracam.’ Aşağılama: ‘hadi süt çocuğu sen de! Ana kuzusu!’ MADDE KULLANIMINI ETKİLEYEN DURUMLAR

14 D İ ŞLER İ N İ SIKMA G İ YS İ LER İ NDE BULUNAN YABANCI KOKULAR EVE GEÇ SAATTE GELMES İ G İ ZL İ TELEFON ARAMALARI VE İ S İ MS İ Z TELEFONLAR ANLAMSIZ A Ğ LAMA YA DA GÜLME DAVRANIŞLARI BAHANE ÜRETME UYKUSUZLUK D İ ŞLER İ N İ SIKMA G İ YS İ LER İ NDE BULUNAN YABANCI KOKULAR EVE GEÇ SAATTE GELMES İ G İ ZL İ TELEFON ARAMALARI VE İ S İ MS İ Z TELEFONLAR ANLAMSIZ A Ğ LAMA YA DA GÜLME DAVRANIŞLARI BAHANE ÜRETME UYKUSUZLUK

15 Bir insanda ki bu hızlı değişimi sizce ne yapabilir.!?

16 ÇOCU Ğ UNUZU KUCAKLAYIN ÇOCUKLARINIZIN G İ YS İ LER İ YLE B İ ZZAT İ LG İ LEN İ N DUYGU DE Ğİ ŞMELER İ N İ TAK İ P ED İ N BERABER ÖDEV YAPIN DERS ÇALIŞIN ARKADAŞLARINI TANIYIN ARKADAŞLARININ A İ LELER İ N İ TANIYIN DO Ğ RU SORULAR SORUN ÇOCU Ğ UNUZU KUCAKLAYIN ÇOCUKLARINIZIN G İ YS İ LER İ YLE B İ ZZAT İ LG İ LEN İ N DUYGU DE Ğİ ŞMELER İ N İ TAK İ P ED İ N BERABER ÖDEV YAPIN DERS ÇALIŞIN ARKADAŞLARINI TANIYIN ARKADAŞLARININ A İ LELER İ N İ TANIYIN DO Ğ RU SORULAR SORUN

17 Maddeler ve Etkileri O Şiddetli kas ve eklem ağrıları, O Anormal burun akıntısı, O Devamlı terleme, depresyon O Titreme, göz yaşarması ve kızarıklıklar O Aşırı kilo kaybı, mide bulantısı, kusma, O Uykusuzluk, halsizlik, kramplar, kaşıntı O Damar tıkanmasına bağlı uzuv kaybı…

18 UYUŞTURUCUNUN KULLANICILARINDA EN SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR HEPATİT B HEPATİT C AİDS FRENGİ VEREM KANSER KANGREN

19 MADDE BAĞIMLISI KİŞİ; ΩMadde Alabilmek İçin Parasını Bitirir, ΩParayı Bitiren Kişi Yakınlarını Kandırmaya Başlar, ΩGünü Kurtarma Adına Hırsızlık Yapmaya Başlar, ΩMadde Temini İçin Suç İşler.

20 Çevrenizde Madde Kullanan Biri Varsa O Önce kendinize dikkat edin, arkadaşını maddeden kurtarmaya çalışırken kendisi bağımlı olmuş çok kişi vardır. O Madde kullandığı çevreden ve arkadaşlarından onu kurtarma çabasına düşmeyin, bu ailelerin ve Polisin işidir. O Bizden Madde Kullanımı ile Mücadele Bürosundan yardım almasını sağlayın, AMATEM’lere yönlendirmesini yapalım.

21 Ö ğ renciler için bir model konumundaki ö ğ retmenlerin ve anne- babaların çocuklarının ve ö ğ rencilerin görebilece ğ i alan ve ortamlarda sigara ve alkol kullanmamaları, I. ’’ İ yi bir e ğ itici e ğ itmez, yaşayarak örnek olur’’ ilkesi benimsenmesi gerekir. II. Madde kullanan kişiye bir suçlu olarak de ğ il ; tedavi edilmesi ve topluma kazandırılması gereken ma ğ dur kişi olarak yaklaşılması gerekmektedir. III. Her çocu ğ a toplum içerisinde de ğ er verilmesi gereken en önemli varlık oldu ğ u ve bu düşüncenin olumlu davranışlarla çocuklarımıza hissettirilmesi gerekir.

22 Yasal Boyut O Uyuşturucu madde satın alma, kullanma ve bulundurmanın cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. O Uyuşturucu madde kullanan kişi hakkında işlem yapılmadan önce resmi makamlara başvurup tedavi olmayı isterse cezaya hükmolunmaz. (Etkin Pişmanlık - 192/4)

23

24 EBEBEYN İ N İ Ş YO Ğ UNLU Ğ U NE KADAR ÇOK OLURSA OLSUN ÇOCU Ğ UNA KÜÇÜK DE OLSA ÖZEL ZAMAN AYIRMALIDIR. ÇOCUKLARIN OKUL İ Ç İ VE DIŞINDAK İ ARKADAŞ VE AKRANLARININ, GÖZET İ M VE KONTROL ALTINDA TUTULARAK SAKINCALI GRUPLARLA BERABERL İ KLER İ N İ N ÖNLENMES İ SANATSAL VE E Ğİ TSEL FAAL İ YETLERE YÖNLEND İ RME SAZ,G İ TAR KURSU,KARAKALEM KURSU,YABANCI D İ L E Ğİ T İ M İ,DRAMA VE OYUN KURSLARI,SATRANÇ SPORSAL FAAL İ YETLER (FUTBOL, BASKETBOL,YÜZMEKURSLARI, B İ N İ C İ L İ K,ATLET İ ZM) DE Ğİ Ş İ K SOSYAL AKT İ V İ TELERE KATILMA (FOLKLOR,BALE VE DANS,OPERA, İ ZC İ L İ K)

25 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER … MEHTAP ÜNLÜ


"ADANA ASPİM T.C. Adana Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İl Müdürlüğü Madde Bağımlılığı İle El Ele Mücadele Projesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları