Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TS EN ISO 13485: 2003TIBBI C İ HAZ ÜRET İ C İ LER İ İ Ç İ N KAL İ TES S İ STEMLER İ TS EN –ISO 13485: 2003 Standardı TS-EN ISO 9001 : 2008 standardı temel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TS EN ISO 13485: 2003TIBBI C İ HAZ ÜRET İ C İ LER İ İ Ç İ N KAL İ TES S İ STEMLER İ TS EN –ISO 13485: 2003 Standardı TS-EN ISO 9001 : 2008 standardı temel."— Sunum transkripti:

1 TS EN ISO 13485: 2003TIBBI C İ HAZ ÜRET İ C İ LER İ İ Ç İ N KAL İ TES S İ STEMLER İ TS EN –ISO 13485: 2003 Standardı TS-EN ISO 9001 : 2008 standardı temel alınarak oluşturulmuş, tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standarttır. 1993 yılında yayımlanan ve tıbbi cihaz üreticileri için EN 550 serisine aktarılan sterilizasyon sürecini de kapsayan EN 46.000 Standartları tüm tıbbi cihazlar kalite sistemi gerekliliklerini açıklar

2 EN 46.000 standartlarının ISO 9001: 2000 Kalite sistemiyle birlikte uygulanması amacıyla ISO 1348 medikal sektörde kalite yöntem sistemini oluşturmuştur. Bu standart tıbbı cihazlar sa ğ lama ve tutarlı olarak müşteri ihtiyaçlarını ve tıbbı cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartlarını,karşılama kabiliyetini kanıtlaması gereken bir kuruluş için kalite yöntem sistemi şartlarını kapsar

3

4 TS İ SO / İ EC 27001B İ LG İ GÜVENL İ G İ YÖNTEM İ Bilginin işlenmesi sürecinde bir çok tehlike oluşabilir.Bu tehlikelerden bazıları organizasyonunuzun varlı ğ ını dahi tehdit edebilir. ISO 27001’e göre tasarlanmış bir bilgi güvenli ğ i yönetim sistemi şirketinizin tehdit ve zayıflıklarını kontrol altına almanızı sa ğ lar

5 ISO 27001 sayesinde,bilgi güvenli ğ i sisteminiz için güçlü ve koruyucu kalkanlar yarata bilir şirketinize ait zayıf tarafları güçlü yönlerine dönüştürebilirsiniz DQS belgelendirme süreçleri sonucunda aldı ğ ınız DQS sertifikanız bilgi guvenli ğ i sisteminizin 3.taraflar,kamu kurumları ve müşterilerimizin gözünde zayıf olmadı ğ ını ve riskleri başarıya dönüştürdü ğ ünü kanıtlayacaktır

6 ISO 27001 NASIL CALIŞIR ? Dengeli bir bilgi güvenli ğ i yönetim sistemine yaklaşım,ISO 27001 rehberli ğ inde adım adım olmalıdır.ISO 27001,bilginin işlenmesi sürecindeki olası tuzaklara yönelik farkındalı ğ ı yükseltir müşteri ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak prosesleri analiz eder Tehditleri tanımlar ve onları vaka oluş sıklı ğ ına görecelendirir

7

8 ISO 50001:2011 ENERJ İ YÖNET İ M S İ STEM İ Enerji performansını geliştirmek için hedefler saptamaz ISO 50001:2011 ENERJ İ YÖNET İ M S İ STEM İ herhangi bir organizasyonun bugün kü tecrübesini kullanarak enerji yönetimini,bir temel üzerine kurmak ve uygulamak,daha sonra kendi ba ğ lamı ve kapasitelerine uygun bir ritim geliştirmek demektir

9 ISO 50001 ENERJ İ YONET İ M S İ STEM İ BELGES İ NDEN K İ MLER YARARLANAB İ L İ R Tüm ISO yönetim sistemi standartları gibi diyazn edilmiştir kamu ve özel sektörlerde,boyutu veya faaliyetleri ne olursa olsun,co ğ rafi konumu ne olursa olsun herhangi bir kuruluş tarafından uygulanabilir

10 ISO 50001:2011 ENERJ İ YÖNET İ M İ S İ STEM İ,kuruluşların aşa ğ ıdaki gereksinimlerini belirleyen bir çerçeve sa ğ lar: Enerjinin daha verimli kullanımı için kuruluşa ait bir politikanın geliştirilmesi Hedefleri saptamak ve hedeflere ulaşmak için politikanın oluşturulması Sonuçların ölçülmesi Politikanın etkinli ğ ini gözden geçirmek Enerji yönetimini sürekli geliştirmek

11 ISO 50001 ENERJ İ YÖNET İ M S İ STEM İ NEDEN ÖNEML İ ?? Enerji,faaliyetleri ne olursa olsun tüm kuruluşlar faaliyetleri için önemli bir maliyettir Bir organizasyon için enerjini kullanım maliyetlerine ek olarak enerji kaynaklarının tükenmesi ve enerji üretimine katkıda bulunan çevresel ve toplumsal maliyetler ile iklim de ğ işikli ğ i gibi sorunlar da işletmeye ek maliyet olarak geri dönmektedir

12 ISO 50001 ENERJ İ YÖNET İ M İ S İ STEM İ SEKTÖRÜN TÜKET İ M B İ LG İ LER İ Ticari sektör tarafından kullanılan hizmeti veren kuruluşlar dahil olmak üzere;tüketilen enerji miktarı %7 sanayi sektörü;tüketilen enerji miktarı %51 ISO gibi 50001 öncelik ticari ve sanayi sektörlerini hedeflenmektedir.

13

14 ADI: AD İ LE SOYADI:DEM İ R NUMARA:091015052 BÖLÜM:F İ ZYOTERAP İ ST DERS:KAL İ TE GÜVENCES İ


"TS EN ISO 13485: 2003TIBBI C İ HAZ ÜRET İ C İ LER İ İ Ç İ N KAL İ TES S İ STEMLER İ TS EN –ISO 13485: 2003 Standardı TS-EN ISO 9001 : 2008 standardı temel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları