Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NARKOTİKLER Ağrının algılanmasını ve ağrıya karşı gelişen reaksiyonu azaltmak amacıyla kullanılan ilaçlara narkotik analjezik ilaçlar denir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NARKOTİKLER Ağrının algılanmasını ve ağrıya karşı gelişen reaksiyonu azaltmak amacıyla kullanılan ilaçlara narkotik analjezik ilaçlar denir."— Sunum transkripti:

1 NARKOTİKLER Ağrının algılanmasını ve ağrıya karşı gelişen reaksiyonu azaltmak amacıyla kullanılan ilaçlara narkotik analjezik ilaçlar denir.

2 AMAÇ Amacı uyuşturucu ilaçların güvenli ve kontrollü olarak teslim alınması, saklanması, iadesi ve imhasının, hasta ve çalışan güvenliği ilkelerinden taviz verilmeden sağlanmasıdır.

3 REÇETELERİN TEMİN EDİLMESİ
Mor, yeşil ve kırmızı reçetelerin hepsi anabilim dalı başkanına yada onun görevlendirdiği öğretim üyesine verilir. Öğretim üyesi kendi gelemediği durumlarda asistanı görevlendirir teslim tutanağı öğretim üyesi tarafından imzalanır ve eczaneye teslim edilir.

4 HAZIRLANMASI…. Uyuşturucu ilaçlar mesai saatlerinde bizzat eczacı tarafından hazırlanır. Hafta sonu ve nöbetlerde personel tarafından hazırlanır. Klinik adına toplu çıkış yapılır.İlaç adı, hasta adı ve adeti çıktı alınarak hazırlanan ilaçların içerisine eklenir.

5 İlaçlar hazırlanırken herhangi bir hasar ya da kırılma söz konusu olursa eczacı tarafından tutanak tutularak ilaç stoktan düşülür.

6 TESLİM ALINMASI… Birimlerde kullanılacak narkotik ilaçlar bizzat eczacı tarafından servis sorumlu hemşiresine ya da kadrolu gündüz hemşiresine istem formu ile kontrol edilerek imza karşılığı teslim edilir. Psikotrop ilaçlar sadece narkotik istem formu ile servis personeline imzaya gerek olmadan teslim edilir. Ameliyathane, acil servis, gastroentereloji poliklinik,genel cerrahi polikliniğine yapılan çıkışlar ise depo adı belirtilerek toplu şekilde yapılır.İlaç çıkış kaydı istenerek biten ilaçlar tekrardan depolara aktarılır.

7 İSTEM FORMUNDA; Hastanın adı soyadı Tanısı
İstenen ilacın adı ve miktarı İstem tarihi Stok adı Stok kodu SORUMLU HEMŞİRE ve DOKTOR imzası gereklidir.

8 MUHAFAZA EDİLMESİ Narkotikler teslim alındıktan sonra yüksek riskli ilaç etiketi yapıştırılır, deftere kaydı yapılır ve narkotik dolabına kaldırılır Servise gelen ilaçlar Narkotik İlaç Devir-Teslim Defterine hemşire tarafından kayıt edilir ve kilitli uyuşturucu ilaç dolaplarında saklanır.

9 Narkotikler iç içe iki tane kilitli olan dolaplarda saklanmalıdır…

10 HASTANEMİZDE NARKOTİK DOLAPLARI

11 Narkotik dolabının içinde dolapta bulunan ilaçların miad takip formu bulunmalıdır.
Narkotik ilaçların miad takibi her ayın sonunda yapılmalıdır.

12 Dolap kilitleri sadece servis sorumlularında bulunmalıdır
Dolap kilitleri sadece servis sorumlularında bulunmalıdır. Servis sorumlusu gerekli durumlarda anahtarı gündüz hemşiresine devretmelidir. Nöbet teslimi sırasında narkotik dolap anahtarıda devredilmelidir.

13 Narkotik ilaçlarla ilgili serviste herhangi bir sorun (kayıp, kırılma vs) olduğunda mutlaka HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE haber verilmelidir. Narkotik ilaçların servislerde güvenli bir şekilde muhafazasından tüm ATT, sağlık memuru ve hemşireler sorumludur.

14 Narkotik Teslim Defterinde;
Tarih, saat İlaç ismi Kullanılan miktar (hangi hastaya kaç adet uygulandığı ve uygulayan kişi belirtilir) Eczaneden gelen miktar Devir alınan miktar Devredilen miktar Teslim eden ve imzası Teslim alan ve imzası Minimum-maksimum stok sayısı bulunması gerekir.

15 Narkotik İlaç Devir-Teslim Defterine aşağıdaki bilgiler kayıt edilerek mesaiye gelen ve mesaiden çıkan sağlık personelleri arasında narkotiklerin devir teslimi yapılır.(ŞEKİL 3 - ŞEKİL 4)

16 Mesaiye gelen kişi narkotikleri sayıp defterin DEVİR kısmına kayıt ettikten sonra(ŞEKİL 5) teslim alan kısmına(ŞEKİL 9) imzasını atar.

17 Gün içerisinde kullanılan narkotikler hasta adı,kullanılan ilaç,kullanılan miktar ve uygulayan kişi yazılarak kayıt edilir.(şekil 6)

18 Mesai sonunda kullanılan tüm miktar ve kalan miktar sayılıp kayıt edildikten sonra(ŞEKİL 7) teslim edilen kısmına imza atılır.(ŞEKİL 8)

19 Narkotik defterlerine serviste kullanılan fakat o gün için mevcut olmayan narkotiklerin kaydı yapılmamalıdır.Defterde sadece elimizde bulunan narkotiklerin kaydı olmalıdır. (ŞEKİL 1)

20 Narkotik ilaç kullanılmadığı gün deftere kullanılmadığına dair not düşülmelidir.(ŞEKİL2)

21 Narkotiğin uzun süre kullanılmadığı zamanlarda ise(servis kapalı kaldığı günler) narkotik defterinin bir sayfasına kullanılmadığı tarihler not edilir ve not eden kişi isim soyisim ve imza atarak kapatır. (ŞEKİL 11)

22 Narkotik damlaların kullanımı..
Servislere ve yoğun bakımlara hasta üzerinden çekilen narkotik damlaları hasta adına kullanıp kalan miktarın zayi olmaması için açıldıktan sonra 1 ay süre ile uygun koşullarda muhafaza edilebilir.

23 Narkotik damla kullanılan hastalarda, kullanılan damla miktarı olarak narkotik defterine kayıt edilmelidir.(ŞEKİL 5)

24 Hasta yanında gelen narkotikleri deftere kaydedip hasta yanında diye not düşüyoruz.Kullandığımız miktarın günlük takibini yapıyoruz ve hasta taburcu olurken aynı şekilde hasta ile gönderildiğini belirtiyoruz.(ŞEKİL 5)

25 Yarım kalan narkotik ilaçlar 24 saat içerisinde kullanılmamış ise imha formu doldurularak imha edilir.(ŞEKİL 10)

26 İlaçların nakil ve kullanımı sırasında zayi olması ve kalan miktarın kullanılmadığı durumlarda hemşire tarafından‘narkotik ilaç imha formu’ doldurularak eczaneye gönderilir. Formda bir hemşire, bir doktor ve bir eczacının imzası olması gerekir.

27 Kullanılan ilaç hasta yanında ise miktar kısmına hasta yanında diye not edilir.(ŞEKİL 5)

28 YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM NARKOTİKLERİ;
DORMİCUM AMP FENTANLY AMP TALİNAT AMP MORPHİNE AMP LUMİNALETTEN TABLET REKTAL DİAZEM

29 KİLİTLİ DOLAPLARDA SAKLANMASI GEREKEN NARKOTİKLER..
FENTANYL AMP DORMICUM AMP ULTIVA FLAKON MORPHİNE AMP ALDOLAN AMP DUROGESİC(FENTANYL BANT) ZALDİAR TB TALİNAT AMP LUMİNALETTEN TABLET DIAZEM AMP(acil arabasında bulunan diazem hariç) KETALAR FLAKON XANAX TABLET RİVOTRİL TB-AMP AKİNETON TB-AMP CONTROMAL TB-AMP REKTAL DİAZEM NERVİUM TB FENOKODİN TB

30 Yatan hastalar ex olduğunda iade formu ile ilaçlar eczaneye iade edilmelidir.

31 ACİL MÜDAHALE ARABASI Her birimin acil arabasında bulunması gereken ilaçlar birimin ihtiyacı ve hasta portföyüne göre değişmektedir. Hangi bölümlerde acil müdahale seti kapsamında defibilatör bulundurulacağı hastane tarafından belirlenmelidir.

32 ACİL MÜDAHALE ARABASI…..

33 Acil arabaları kullanılmadığı zamanlarda kilitli olmalıdır.
Acil arabalarının içinde bulunan ilaç ve malzemeleri haftalık kontrol edip takip formuna kayıt edilmelidir. Acil arabası kullanıldığı zaman ise içindeki malzemelerin kontrolu yapılıp sayıldıktan sonra kalan miktar kontrol formuna kaydedilerek tekrar kilitlenir. Acil müdahale seti içinde bulunan ilaç ve malzemelerin stok sayıları minimum 2 tane olmalıdır.

34 Acil arabasında bulunan DIAZEM’in acil ilaç formunda haftalık kontrölü ile takip edilmesi yeterlidir.Narkotik defterine kayıt edilmesine gerek yoktur.

35 ACİL MÜDAHALE SETİNDE;
Larengeskop seti ve yedek pilleri Balon-valf-maske sistemi Değişik boylarda maske Oksijen hortumu maskeleri Entübasyon tüpü(çocuk ve erişkin boyları) Yardımcı hava yolu araçları(laringeal maske,airway yada kombi tüp) Kişisel koruyucu ekipman

36


"NARKOTİKLER Ağrının algılanmasını ve ağrıya karşı gelişen reaksiyonu azaltmak amacıyla kullanılan ilaçlara narkotik analjezik ilaçlar denir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları