Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADIYAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADIYAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ADIYAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2 ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ECZACILIK ve TIBBİ CİHAZ ŞUBESİ Eczacılık Birimi İş ve İşlemleri Hk. Eczane Açılışı İçin Gerekli Evraklar: Muvazaa değerlendirme raporu Eczane Ruhsatnamesi Matbu Form Ruhsat harç makbuzu Göz sağlık raporu Adli sicil kaydı Diploma sureti Tasdikli Eczane krokisi Oda uygunluk belgesi Öz geçmiş Sağlık raporu 4 adet fotoğraf Not: Tüm Evraklar Yeni Tarihli Olması

3 Eczane Nakli İçin Gerekli Evraklar
Muvazaa değerlendirme raporu Oda kayıt belgesi Kroki Adli sicil belgesi Sağlık raporu Göz raporu Diploma sureti Matbu formu Ruhsatname aslı 4 Adet Vesikalık fotoğraf Not: Tüm Evraklar Yeni Tarihli Olması

4 Eczane Kapanışı İçin Gerekli Evraklar
Eczacının Kapatmak İstediğine Dair Dilekçesi Ruhsatname Aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı Kapanış Tutanağı Uyuşturucu-Psikotrop İlaç Tutanağı Diğer İlaç ve Demirbaşların Durumunu Açıklayan Dilekçe ve İlgili Belgeler (İade Fatura Fotokopisi vs..) (Ruhsatnamedeki adres güncel değilse ilgili Belediyeden alınmış , adres değişikliğini belirten yazı)

5 İl Dışı Eczane Nakli -Eczacıya Ait Dilekçe
-Ruhsat ve Varsa Mesul Müdürlük Belgesinin Aslı -Uyuşturucu-Psikotrop İlaçlara Ait Tutanak -Eczaneye Ait Tutanak

6 Eczane Mesul Müdürlük Ataması
Matbu form (eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır) Diploma El yazısı ile yazılmış,tarih ve imza bulunan özgeçmiş En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi(ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve ünvanı belirtilmeli) Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyalarına eklemeleri gerekmektedir( Göz Raporu Resmi bir sağlık kurumundan alınmış Sağlık Raporu (raporda "fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasına bir sakınca yoktur" ibaresi mutlaka bulunmalıdır.) Savcılık belgesi(belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileri de eklenmelidir) İkametgah senedi Bayanlar için: Evlenme Cüzdanının fotokopisi(Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi) 2 adet vesikalık fotoğraf(polaroid veya renkli fotokopi olmamalı) (Son 1 ay içerisinde çekilmiş 4×6 cm boyutlarında) 12-Askerlik nedeniyle mesul müdür atanacak ise celp kağıdı 13-Askerlik dışındaki durumlar için;eczanenin sahibi olan eczacının mesul müdür atama nedenini ve süresini belirten dilekçe ve belgeleri(sağlık raporu vs...) 14-Eczacı odası kayıt belgesi 15-Mesul Müdürlük belgesinin aslı (Mesul Müdür değişikliklerinde ayrılan mesul müdüre ait belge

7 Soyadı Değişikliği Dilekçe
Evlenme nedeni ile soyadı değişikliği var ise evlilik cüzdanının noter tasdikli sureti; boşanma nedeni ile soyadı değişikliği var ise boşanma ile ilgili mahkeme kararının fotokopisi Ruhsatname aslı Yeni soyadına göre düzenlenmiş nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi

8 Eczane Devri Matbu form,eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır) Devir alan Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön ve arka tescilli yüzünün) fotokopisi Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek El yazısı ile yazılmış,tarih ve imza bulunan özgeçmiş En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi(ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve ünvanı belirtilmeli) Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak,başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Göz Raporu(Resmi Kurumdan Alınması) Resmi bir sağlık kurumundan alınmış Sağlık Raporu (raporda "fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasına bir sakınca yoktur" ibaresi mutlaka bulunmalıdır.) Savcılık belgesi(belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileri de eklenmelidir) İkametgah senedi -Bayanlar için : Evlenme Cüzdanının fotokopisi (Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi) 4 adet vesikalık fotoğraf -Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı Eczane yerine ait 1 adet kroki-vaziyet planı Harç Makbuzu; Şubemizden alınan yazıyla birlikte Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne yatırılması gerekmektedir.

9 Eczane Tadilatı Dilekçe Bölge Temsilci Raporu Adet Kroki Eczanelerde yapılan boya,mobilya değişimi vb. dekoratif tadilatlar için onay alınması gerekmiyor. Eczaneye ikinci kapının açılması,dükkan birleştirilmesi,asma kat ilavesi vb. belediyeden de onay alınması gereken tadilatlarda, söz konusu tadilatın uygun olduğuna dair belediyeden alınan yazının da evrakları

10 Ecza Deposu Açılışı Dilekçe
Ecza Deposunun kurulacağı yerin onaylı "İmar Planı"(imara uygundur ibaresi olmalı) veya Yapı Kullanma İzin Belgesi (İmar Planı ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinde,yerler ada,parsel,pafta olarak tanımlandığından ilgili Belediyesinden,söz konusu ada,parsel,paftaya ait posta adresinin belirtildiği yazının da eklenmesi gereklidir) Depo yerinin 984 sayılı yasa ve tarih ve sayılı yönetmelik gereği İlaçlar ve Ecza Depolarında bulundurulan Ürünler Kılavuzuna uygun olduğuna dair Eczacı Odası Bölge Temsilcisi,Ecza Depocuları Derneği ve Eczacılar Kooperatifi yetkililerince onaylı rapor Deponun bölümlerini ve teçhizatını gösteren kroki (Krokilerin, 984 sayılı Yasa ve tarih ve sayılı Yönetmelik gereği İlaçlar ve Ecza Depolarında bulundurulan Ürünler Kılavuzuna uygun olduğuna dair Eczacı Bölge Temsilcisi, Ecza Depocuları Derneği ve Eczacılar Kooperatifi yetkilileri tarafından tarih belirtilerek onaylanması gerekmektedir.) Bir ticari şirket tarafından kuruluyor ise ticaret sicil gazetesinin aslı(Mesul Müdür ortaklardan biri olmalı(Şube Depolarda böyle bir zorunluluk yoktur) (Şube depolarında merkez depoya ait ticaret sicil gazetesinin fotokopisi gerekmektedir.) ,şirketin;adı,adresi,amaç ve sermayesi belirtilmelidir Ecza Deposu olacak yerin tamamının, yangın güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makamdan alınmış onaylı belge Harç Makbuzu; Müdürlüğümüz Tarafından Verilecek Hesap Numarasına

11 Ecza Deposu Mesul Müdür Ataması
Matbu form eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır) El yazısı ile yazılmış,tarih ve imza bulunan özgeçmiş İkametgah Belgesi Diplomanın, ön ve arka yüzü noter tasdikli sureti Savcılık Belgesi 4 adet vesikalık fotoğraf(Yakın tarihte çekilmiş olmalı) Resmi bir sağlık kurumundan alınmış Sağlık Raporu(raporda ?fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasında sakınca yoktur? ibaresi mutlaka bulunmalıdır) Göz Raporu(Resmi Kurumdan Alınması) Türk Eczacılar Birliği'nce onaylanmış, Mesul Müdür'ün meslekten men cezasının olup olmadığına dair Eczacı Odası'ndan alınan belge Mesul Müdür'ün Eczacı Odasına Kayıtlı Olduğuna Dair Belge Bayanlar için: Evlenme Cüzdanının fotokopisi(Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi) En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi(ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve unvanı belirtilmeli) "Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyalarına eklenmesi gerekmektedir Eczacı emekli ise emeklilik belgesinin fotokopisi Tebellüğ Belgesi(İlgili Yönetmeliğin 26.maddesi uyarınca çıkarılan Kılavuzun okunup tebellüğ edildiğini belirten ve hükümlerince uygulanacağı taahhüdünü ihtiva eden imzalı Belge;İlgili Toplum Sağlığı Merkezinden veya Şubemizden temin edilebilir) ((Ecza Deposu sahibi ile Mesul Müdür eczacının ad, soyad, imzalarının ve tebellüğ tarihinin olması gerekmektedir.) Harç Makbuzu Şubemiz Tarafından Verilecek Hesap Numarasına

12 Ecza Deposu Mesul Müdür Değişikliği
Matbu form Muhtarlık Onaylı El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan özgeçmiş İkametgâh Belgesi Diplomanın, ön ve arka yüzü noter tasdikli sureti Savcılık Belgesi 4 adet vesikalık fotoğraf Resmi bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu (raporda ”fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasında sakınca yoktur” ibaresi mutlaka bulunmalıdır) Göz Raporu (Resmi Kurumdan Alınması) Mesul Müdür'ün Eczacı Odasına kayıtlı olduğuna dair Belge Türk Eczacılar Birliği'nce onaylanmış, meslekten men cezasının olup olmadığına dair Eczacı Odası'ndan alınan belge Bayanlar için: Evlenme Cüzdanının fotokopisi (Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi) En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazı Eczacı emekli ise emeklilik belgesinin fotokopisi Mesul Müdürün depoya ortak olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi (Şube depolarında merkez depoya ait ticaret sicil gazetesinin fotokopisi gerekmektedir.) Tebellüğ Belgesi Şubemizden temin edilebilir (Ecza Deposu sahibi ile Mesul Müdür eczacının ad, soyad, imzalarının ve tebellüğ tarihinin olması gerekmektedir.) Harç makbuzu(Müdürlüğümün Vereceği Numaraya) Ayrılan Mesul Müdür'ün ayrılış dilekçesi ve Mesul Müdürlük Belgesi Ecza Deposu Tanımlama Ekranı Formu(Şubemizden Alınması)

13 Ecza Deposu Nakli Dilekçe
Matbu form (İlgili Toplum Sağlığı Merkezinden Sağlık Grup Başkanlığı'ndan temin edilir.Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı,Mesul Müdür'ün ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır) Nakil yapılacak yerin onaylı "İmar Planı"(imara uygundur ibaresi olmalı) veya “Yapı Kullanma İzin Belgesi”(İmar Planı ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinde,yerler ada,parsel,pafta olarak tanımlandığından ilgili Belediyesinden,söz konusu ada,parsel,paftaya ait posta adresinin belirtildiği yazının da eklenmesi gereklidir) Yeni Depo yerinin 984 sayılı yasa ve tarih ve sayılı yönetmelik gereği İlaçlar ve Ecza Depolarında bulundurulan Ürünler Kılavuzuna uygun olduğuna dair İlgili Sağlık Grup Başkanlığı,Eczacı Odası Bölge Temsilcisi,Ecza Depocuları Derneği ve Eczacılar Kooperatifi yetkililerince onaylı rapor Deponun bölümlerini ve teçhizatını gösteren kroki Ecza Deposu olacak yerin tamamının, yangın güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makamdan alınmış onaylı belge Depo Sahibinin veya Yönetim Kurulu'nun nakil ile ilgili Muvafakat Belgesi Eski adrese düzenlenmiş Mesul Müdürlük Belgesi ve Depoya ait ruhsatname Adres değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı Ecza Deposu Tanımlama Ekranı (Ecza Deposu sahibi ile Mesul Müdür eczacının ad-soyad, imzalarının ve tebellüğ tarihinin olması gerekmektedir.) Harç Makbuzu(Şubemiz Tarafından Verilecek Hesap Numarasına)

14 Ecza Deposu Kapanışı Dilekçe Kapanış Tutanağı
Uyuşturucu ve Psikotrop İlaçlara ait Tutanak Ruhsatname ve Mesul Müdürlük Belgesi Aslı

15 YEŞİL,KIRMIZI VE MOR REÇETE Belgelerin
İhtiyacı olan serbest Hekimler, Aile Hekimleri, Özel Hastaneler, Tıp Merkezleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları Kırmızı,Yeşil ve Mor Reçeteleri Müdürlüğümüzden temin edebilirler.

16 Yeşil Kırmızı Turuncu ve Mor Reçetelerin Müdürlüğümüze Teslimi Hakkında
Hastaneler ve Eczaneler Reçeteleri Mütakip Ayın 1 ile 15’i arası Müdürlüğümüz Eczacılık Şubesine teslim Etmeleri. Her Reçete Türü için Ayrı Form Oluşturulması

17 TEŞEKKÜRLER Not: Bütün Belgeler Yeni Tarihli Olmalıdır
Şubemize Müracaat sırasında Evrakı Eksik Olan Dosya Kabul Edilmeyecektir. TEŞEKKÜRLER Not: Bütün Belgeler Yeni Tarihli Olmalıdır


"ADIYAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları