Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ömer PAHILOĞULLARINDAN Taşınır Mal Süreç Sorumlusu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ömer PAHILOĞULLARINDAN Taşınır Mal Süreç Sorumlusu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği."— Sunum transkripti:

1 Ömer PAHILOĞULLARINDAN Taşınır Mal Süreç Sorumlusu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği

2  Mevzuatta depo sayımı  Stok listesinin excele aktarımı  Depo sayımı yöntemi  Sayım tutanağı

3 “Depo Sorumlusu” Görevlendirilmesi  Birimlerdeki t aşınırların  mevzuata uygun,  kamu ve kurum yararına uygun,  üretilen hizmetin zamanlamasına ve vasıflarına uygun  kullanıma verilmesi veya kullanılması amacıyla…  Tüketim malzemeleri yönetimi için “Depo Sorumlusu”,  Demirbaş yönetimi için “Ayniyat Memuru” görevlendirilmiştir. (Genelge)

4 Taşınır Mal Yönetmeliği  taşınır kayıt kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında,  yıl sonlarında  harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda

5  Sayım süresince, hizmetin aksamaması ve bozulabilecek nitelikteki taşınırlar için gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla, taşınır giriş ve çıkışları sayım kurulunun talebi üzerine harcama yetkilisince durdurulabilir. Sayım yapılırken gerekli önlemlerin alınması, sayım kurulunun görev ve sorumluluğu altındadır.  10-14 Haziran 2013 tarihleri arasında taşınır giriş ve çıkışları durdurulacaktır.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15  Otomasyondaki stok miktarı excel tablosuna aktarılır  Depodan kullanıma verilmiş ancak düşüş işlemi yapılmamış malzemelerin çıkış işlemi yapılır.  Depodaki taşınırlar fiilen sayılır ve bulunan miktarlar depo stok miktarı sütununa yazılır.

16  Sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar arasında fark bulunması halinde miktarlarında farklılık bulunan taşınırların sayımı bir kez daha tekrarlanır.  Otomasyon stok miktarı ile depo stok miktarı arasındaki fark excelde hesaplanır.  Eksi stokların nedeni araştırılır, gerekçesi ve sayım tutanağı ile birlikte Taşınır Mal Süreç yöneticiliğine stokların revize edilmesi için gönderilir.

17  Miadının dolmasına 3 ay kalan ürünler ve miadı geçmiş ürünler excel tablosunda ayrı listelerde belirtilir.

18  Tamamlanan sayım listesi depo sorumlusu tarafından çıktısı alınarak imzalanır, Anabilim Dalı Başkanı/Birim Sorumlusu imzası alınır ve TMSY’ne elektronik ortamda ve matbu olarak gönderilir.

19  Elektronik posta adresi ctftkky@istanbul.edu.tr ctftkky@istanbul.edu.tr  Sekreterlik:23064  Ömer PAHILOĞULLARINDAN:23063


"Ömer PAHILOĞULLARINDAN Taşınır Mal Süreç Sorumlusu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları