Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ. Tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ. Tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya."— Sunum transkripti:

1 KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ

2 Tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir

3

4 Sözleşme İçeriği Sözleşme İçeriği 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa göre hazırlanan yönetmelik gereğince, sözleşme kurulmadan en az bir gün önce aşağıdaki hususları içeren, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenen ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi zorunlu oluyor. Yasaya göre yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamayacağıdır

5

6 Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi şarttır. Ayrıca satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur.. Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

7 Satışın bu düzenlemeye aykırı olarak gerçekleşmesi durumunda satıcıya 100.000.-TL idari para cezası verilecektir. satıcının ön ödemeli konut satışına başlamadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması zorunludur.

8 KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ Tüketici, sözleşme imza tarihinden itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart/tazminat ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

9 36 Ay İçinde Konutun Teslimi Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemeyecektir. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde de devir ve teslim yapılmış sayılır.

10 Sözleşmeden Dönme Ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminatın ödenmesini talep edebilir.

11 Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemeyecektir. Tüketicinin ölmesi veya kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi ya da sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi yüzünden sözleşmeden dönülmesi hâllerinde tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.

12 Sözleşmeden dönülmesi durumunda tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir.

13 Evlerini İstimlak Edip Konut Yaptılar, 18 Bin Lira Borç çıkardılar Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 9 yıl önce 'kentsel dönüşüm' ile evleri istimlak edilerek, karşılığında başka bir bölgede TOKİ tarafından 45 bin liraya konut verilen 45 bin liraya konut verilen vatandaşlara, 18 bin lira ekstra borç çıkartıldı.

14 Aynı daireyi 373 kişiye sattı 963 yıl hapis cezası aldı... ADAPAZARI’nda aynı daireyi birçok kişiye satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan Çevre Yapı Kooperatifi Başkanı Nedim Ateşen, toplam 963 yıl hapis cezası ile 3 milyon 588 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

15 TAŞINMAZ MAL SÖZLEŞMESİ

16 Özüne bir zarar verilmeksizin bir yerden diğer bir yere taşınması mümkün olmayan, yerinde sabit duran mallardır. Taşınmaz mallar; arsa, arazi, bağımsız bölüm (bina, apartman, iş yeri, konut, villa, fabrika) gibi mülklerdir.

17 TAŞINMAZ MAL SÖZLEŞMESİ

18 Taşınmaz Mal Sözleşmesi; alıcı ve satıcı taraflar ile Noterde hazırlanarak, Tapuya bildirilir. Alıcı; Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine dayanarak tek taraflı olarak asıl satışın yapılmasını isteyemez. Tapuda asıl satış anında alıcı ve satıcının birlikte imzası gerekir

19 TAŞINMAZ MAL SÖZLEŞMESİ Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin taraflar arasında kurulmasından sonra, kararlaştırılan zamanda vaat eden tarafından tapu müdürlüğünde taşınmazın satış işlemlerinin yapılmaması veya vaat edilenin satış bedelini ödememesi halinde çıkan uyuşmazlıkların çözümünde açılacak davaya asliye mahkemelerinde bakılır

20 Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan karar duruşmasına, 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra 300 bin lira kefaletle tahliye edilip tutuksuz yargılanan Kooperatif Başkanı Nedim Ateşen ile 300 kişilik siteden 961 kişiye yer satmak üzere anlaştığı ve bir miktar para aldığı iddia edip dolandırıldıklarını öne süren bazı mağdurlar katıldı. Karar duruşmasında borçlarını ödeyeceğini söyleyen Nedim Ateşen ise ağır para ve hapis cezasına çarptırıldı. Haber Kooperatif Başkanı 300 kişiyi dolandırdı

21 Mahkeme toplam 373 şikayetçinin bulunduğu davada Nedim Ateşen’e 277 kez 3’er yıl, 88 kez ise 1,5’ar yıl olmak üzere toplam 963 yıl hapis cezası verdi. Davada 8 kişinin şikayeti için ise ceza verilmedi. Mahkeme, ayrıca toplam 277 mağdur için ayrı ayrı 12’şer bin lira, 88 mağdur için de ayrı ayrı 3’er bin lira olmak üzere toplam 3 milyon 588 bin lira para cezası verdi.

22 Petek Dinçöz'le satılan konut projesine suç duyurusu Eski kocası Can Tanrıyar ile büyük problem yaşayan Petek Dinçöz'e bir kötü haber de 2 yıl önce oynadığı reklam filminden geldi. 14 kişi "Maketten 20 milyon TL'lik ev sattılar" diyerek şirketten ve Petek Dinçöz'den şikayetçi oldular...

23 RAMAZAN GÜNAY TÜKETİRKEN ! TÜKENMEYİN TÜKENMEYİN


"KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ. Tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları