Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SATIŞ SONRASI H İ ZMETLER Bu yönetmeli ğ in amacı; satın aldı ğ ımız malların satın aldıktan sonra, montaj, bakım ve onarım hizmetlerini düzenlemek ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SATIŞ SONRASI H İ ZMETLER Bu yönetmeli ğ in amacı; satın aldı ğ ımız malların satın aldıktan sonra, montaj, bakım ve onarım hizmetlerini düzenlemek ve."— Sunum transkripti:

1

2 SATIŞ SONRASI H İ ZMETLER Bu yönetmeli ğ in amacı; satın aldı ğ ımız malların satın aldıktan sonra, montaj, bakım ve onarım hizmetlerini düzenlemek ve tüketicilerin işlerini kolaylaştırmaktır. Örne ğ in bir buzdolabı aldıktan sonra kurulumunun yapılması veya bozuldu ğ u taktirde şirketin garanti kapsamında onarımını karşılaması.

3 Üretici firmalar ürün grupları için satış sonrası hizmetleri sa ğ lamak üzere yeterli sayı ve özellikte teknik kadroya sahip yetkili servis kurmak zorundadır. Örne ğ in küçük ev aletleri ve beyaz eşya yetkili servisleri vb. SERV İ S H İ ZMETLER İ

4

5 YETK İ L İ SERV İ SLER İ N SORUMLULUKLARI Ürünü satın aldı ğ ımız yerde yetkili servis yoksa ve herhangi bir sorunla karşılaştı ğ ımız taktirde ürünün ulaştırılacak servise nakliye, posta, kargo vb. ulaşım giderleri firma tarafından karşılanmak zorundadır.

6 YETK İ L İ SERV İ SLER İ N GÖREV İ Yetkili servisin bu giderleri karşılamayı içine alan belgelerin bir nüshasını biz tüketicilere verilmesi zorunludur. Tüketicilerin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta iadeli taahhütlü mektup vb. yolla yapması mümkündür.

7 YETK İ L İ SERV İ SLER Ürünün garanti süresi dışında garantisiz bir parçasının servis tarafından de ğ iştirilmesi ve satılması durumunda de ğ işen parça içinde altı aydan aşa ğ ı olmamak üzere garanti verilir. Ürünün tamir edildi ğ i durumlarda tamir süresi on iş gününü geçmiş ise tüketiciye benzer özelliklere sahip ürünün verilmesi gerekir.

8 Arıza tekrarı durumunda ne….. Yıllar önce arkadaşımın başından geçen bir olayı sizlere anlatmak istiyorum. Yaklaşık bir yıl önce bir telefoncudan telefon almış. Telefon arızalanmış, garantiye göndermiş. Fakat kısa bir müddet sonra aynı arıza yeniden ortaya çıkmış hakem heyetine gidip başvuruda bulunmuş ve mahkemeyi kazanıp parasını geri almıştı.

9

10 Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeli ğ in amacı; ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

11 Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeli ğ i ekli liste ekli liste (ürün ömrü, tamir süreleri) (ürün ömrü, tamir süreleri)

12 SATIŞ SONRASI H İ ZMET ÇEŞ İ TLER İ  SERVİS MERKEZİ  Adres, bilgi ve belgeler  YEDEK PARÇALAR  listesi  BAKIM VE ONARIM Garanti ve Satış Sonrası Hizmetlerinden" sorumlu  TEST

13 TEST Satın alınmış ürünün yani satışı gerçekleşmiş ürünün yetkili servisler tarafından kurulumundan sonra ürünün çalışıp çalışmadı ğ ını denetlemek için yaptı ğ ı faaliyetlerdir

14 B İ LG İ VEYA BELGELER İ N SAKLANMASI  Bu Yönetmelikte düzenlenmesi öngörülen her bir işleme ilişkin bilgi veya belgelerin üç yıl boyunca saklanması zorunludur.

15

16 BUSE TA Ş KESEN


"SATIŞ SONRASI H İ ZMETLER Bu yönetmeli ğ in amacı; satın aldı ğ ımız malların satın aldıktan sonra, montaj, bakım ve onarım hizmetlerini düzenlemek ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları