Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ön Ödemeli Konut Satışı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ön Ödemeli Konut Satışı"— Sunum transkripti:

1 Ön Ödemeli Konut Satışı

2 Ön Ödemeli Konut Satışı Nedir
Tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmeyi, ön ödemeli konut sözleşmesini ifade ediyor.

3 Sözleşme İçeriği 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 46 ncı ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan yönetmelik gereğince,  sözleşme kurulmadan en az bir gün önce aşağıdaki hususları içeren, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenen ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi zorunlu oluyor.

4 Satıcının adı veya unvanı, açık adresi, telefon numarası ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri, Sözleşme konusu konuta ilişkin bağımsız bölümün yer aldığı ada, parsel, blok, konum, kat ve benzeri temel nitelik bilgileri ile 2/11/1985 tarihli ve Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm net ve brüt alanları,

5 Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak peşin ve taksitli toplam satış fiyatı; varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi, Varsa faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran, Tüketicinin cayma ve sözleşmeden dönme hakkına ilişkin bilgiler, Konutun teslim tarihi,

6 Verilecek teminata ilişkin bilgiler,
Yapı ruhsatının alınış tarihi, Yönetim planına uygun olarak genel giderlere katılıma ilişkin bilgiler. Yukarıda yer alan bilgileri içeren ön bilgilendirme formuna ek olarak tüketiciye, bağımsız bölüm planı, vaziyet planı, kat planı ve mahal listesi verilir.

7 Birinci ve ikinci fıkradaki bilgilerin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.  Bu madde kapsamında ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcıya aittir.

8 Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi şarttır. Ayrıca satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Aksi hâlde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez. Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

9 Teminat Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca projedeki konut adedi ya da projenin toplam bedeli kriterine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcının ön ödemeli konut satışına başlamadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunludur.

10 14 Gün İçinde Cayma Hakkı Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı, cayma hakkı konusunda tüketiciyi bilgilendirmek zorundadır. Tüketiciyi bilgilendirdiğini ispat etmekle yükümlüdür.

11 Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere öngörülen cayma hakkı süresi sonunda (14 gün) yürürlüğe girer. Konut finansmanı kuruluşu cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir masraf talep edemez.

12 36 Ay İçinde Konutun Teslimi
Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemeyecektir. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde de devir ve teslim yapılmış sayılır.

13 Sözleşmeden Dönme Ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminatın ödenmesini talep edebilir.

14 Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemeyecektir. Tüketicinin ölmesi veya kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi ya da sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi yüzünden sözleşmeden dönülmesi hâllerinde tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.

15 Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir.

16 Ön Ödemeli Konut Satışı İle İlgili Haberler

17 Evlerini İstimlak Edip Konut Yaptılar, 18 Bin Lira Borç Çıkardılar
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 9 yıl önce 'kentsel dönüşüm' ile evleri istimlak edilerek, karşılığında başka bir bölgede TOKİ tarafından 45 bin liraya konut verilen vatandaşlara, 18 bin lira ekstra borç çıkartıldı.

18 Aynı daireyi 373 kişiye sattı 963 yıl hapis cezası aldı...
ADAPAZARI’nda aynı daireyi birçok kişiye satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan Çevre Yapı Kooperatifi Başkanı Nedim Ateşen, toplam 963 yıl hapis cezası ile 3 milyon 588 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

19 Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan karar duruşmasına, 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra 300 bin lira kefaletle tahliye edilip tutuksuz yargılanan Kooperatif Başkanı Nedim Ateşen ile 300 kişilik siteden 961 kişiye yer satmak üzere anlaştığı ve bir miktar para aldığı iddia edip dolandırıldıklarını öne süren bazı mağdurlar katıldı. Karar duruşmasında borçlarını ödeyeceğini söyleyen Nedim Ateşen ise ağır para ve hapis cezasına çarptırıldı.

20 Mahkeme toplam 373 şikayetçinin bulunduğu davada Nedim Ateşen’e 277 kez 3’er yıl, 88 kez ise 1,5’ar yıl olmak üzere toplam 963 yıl hapis cezası verdi. Davada 8 kişinin şikayeti için ise ceza verilmedi. Mahkeme, ayrıca toplam 277 mağdur için ayrı ayrı 12’şer bin lira, 88 mağdur için de ayrı ayrı 3’er bin lira olmak üzere toplam 3 milyon 588 bin lira para cezası verdi.

21 Petek Dinçöz'le satılan konut projesine suç duyurusu
Eski kocası Can Tanrıyar ile büyük problem yaşayan Petek Dinçöz'e bir kötü haber de 2 yıl önce oynadığı reklam filminden geldi. 14 kişi "Maketten 20 milyon TL'lik ev sattılar" diyerek şirketten ve Petek Dinçöz'den şikayetçi oldular...

22 RAMAZAN GÜNAY


"Ön Ödemeli Konut Satışı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları