Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESAFELİ SÖZLEŞMELER ve SÖZLEŞMELERDE CAYMA HAKKI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESAFELİ SÖZLEŞMELER ve SÖZLEŞMELERDE CAYMA HAKKI"— Sunum transkripti:

1 MESAFELİ SÖZLEŞMELER ve SÖZLEŞMELERDE CAYMA HAKKI

2 Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin
MESAFELİ SÖZLEŞMELER Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeler, alıcının ‘tüketici’ sıfatını taşıdığı durumlarda uygulanır.

3 Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik hangi durumlarda uygulanır. 
Yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelere uygulanır.

4 mesafeli iletişim araçları..
– Standart mektup, – Sipariş formuyla birlikte basın reklamı, – Katalog, – İnsan müdahaleli telefon, – İnsan müdahalesiz telefon (otomatik çağrı cihazı, sesli metin), – Radyo, – Görüntülü telefon (ekranlı telefon), – Videoteks (mikrobilgisayar ve televizyon ekranı) klavye veya dokunmatik ekranla birlikte, – Elektronik posta, – Faks cihazı (faks), – Televizyon (tele alışveriş).

5 Elektronik sözleşmeler
Sözleşmenin her iki tarafının veya taraflardan birinin irade beyanının yazı, görüntü ses ve diğer verilerin sayısallaştırılması suretiyle meydana geldiği ve bu şekilde karşı tarafa iletildiği sözleşmeye elektronik sözleşme denir. Sözleşmeler kurulurken ve uygulanırken dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uygun olmalıdır.

6 HANGİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİN DIŞINDADIR?
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili sözleşmeler Otomatik makineler aracılığıyla yapılanlar satışlar. Sözleşmelerde Halka açık telefon telefonun kullanımı. Bahis,çekiliş,piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler. Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu devri veya kazanımı. bu yönetmenlik uygulanmaz.

7 Hangi durumlara uygulanmaz
 Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin, Seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda belirli bir tarihte veya zaman dilimi içinde sözleşme konusu hizmet edimini sunma yükümlülüğü altına girdiği, sözleşmelere uygulanmaz.

8 ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Satıcı Bilgileri Ünvanı : İpekyol Giyim Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Adresi : Bomonti Kazım Orbay Cad. No:35 Telefon : Faks : Eposta Şikayet Hattı : Tüketici Bilgileri Adı Soyadı / Ünvanı Teslimat Adresi: Telefon : Eposta:

9 Ön Bilgilendirme Yönetmelik,  tüketicinin ön bilgilendirilmesi gereken tüm hususlarda, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmek zorundadır.

10 Malların montaj bakım ve onarımı.
MESAFELİ SÖZLEŞMELER Konut kiralama . Paket turlar. Devre mülk devre tatil uzun süreli tatil hizmetleri ve bunların yeniden satımı veya değişimi. Satıcının düzenli olarak teslim ettiği yiyecek ve içecek günlük tüketim maddeleri. Malların montaj bakım ve onarımı. Bakım evi hizmetleri çocuk yaşlı yada hasta bakımı gibi sosyal hizmeyler.

11 CAYMA HAKKI Ad, Soyad: Tarih: İmza: Adres:
ÖRNEK CAYMA BİLDİRİMİ DİLEKÇESİ (Mesafeli Satış Sözleşmesi) (Muhatab şirketin adı) Şirketinizle imzalamış olduğum, tarih ve konulu, mesafeli satış sözleşmesinden , 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 48. maddesi ve aynı Kanun’ a bağlı olarak çıkarılan, Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinden kaynaklanan cayma hakkımı kullanmak suretiyle caydığımı bildirir, ödemiş olduğum peşinat ve imzalamış olduğum senet vb. kıymetli evrakın, tarafıma ya da belirtmiş olduğum adrese teslim edilmesini talep ederm. Ad, Soyad: Tarih: İmza: Adres:

12 CAYMA HAKKI NEDİR NASIL KULLANILIR ?
Mesafeli sözleşmelere yönetmelik’e göre internet ortamında yapılan herhangi bir mal veya hizmet satışlarında tüketicinin 14 gün içinde geçerli sözleşmeden cayma ve ödediğin bedelin tamamını herhangi bir cezai şart veya benzeri kesinti olmadan iadesinin talep etme hakkı bulunmaktadır.

13 MESAFELİ SÖZLEŞMELER Ancak bu haktan yararlanabilmesi için alış veriş yapanın tüketicinin olması bir başka deyişle ticari veya mesleki amaçlı satın alma işleminin olması gerekir.

14 Sözleşmenin ifası  satıcı veya sağlayıcı, tüketici tarafından kendisine siparişin iletildiği günden itibaren en geç otuz gün içinde sipariş konusunu ifa eder. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

15 Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması
 Tüketicinin bu durumdan haberdar edilmesi ve ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin en geç on gün içinde kendisine iade edilmesi gerekir. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

16 CAYMA HAKKI HANGİ SÖZLEŞMELERDE KULLANILMAZ ?
Fiyatı finansal piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

17 Cayma Hakkı olmayan …. Cayma hakkı sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ve ayrıştırılması gereğininden mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler .

18 MESAFELİ SÖZLEŞMELERLE İLGİLİ HABERLER
“Satıcı telefonda bizi gerektiği şekilde bilgilendirdiğinde ve karşılık olarak bizden “evet onaylıyorum”; “evet, sipariş veriyorum” cevabını aldığında sözleşme kurulmuş olur. Cayma hakkımızın olup olmadığı ve benzeri ise farklı hukuki konulardır. Cayma hakkının “evet demek yok hükmündedir” gibi bir yorumu olamaz. Zira 14 günlük süre geçtikten sonra cayma hakkımız da yoktur. Cayma hakkının da istisnaları olduğu yani cayma hakkının da her durumda kullanılabilir olmadığını düşündüğümüzde “evet” derken dikkatli olmamız gerektiği bir kez daha anlaşılır. Mesafeli sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğunu ispat satıcıdadır. Bu şu demektir, ses kaydımızı saklamış olması gerekir. Bunun da ’evet demek yok hükmündedir’ gibi bir yorumu olamaz. Nasılsa satıcı ses kaydımızı saklamaz, gerektiğinde de bulamaz diye mi düşünerek “evet demek yok hükmündedir” diyeceğiz? Mevcut durumda evet demenin yok hükmünde olduğunu iddia etmenin izahı mümkün değildir. Bu ancak tüketiciyi yanıltmak olur.”


"MESAFELİ SÖZLEŞMELER ve SÖZLEŞMELERDE CAYMA HAKKI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları