Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEOG BÜ Ş RA ATICI REHBER Ö Ğ RETMEN. 2015-2016 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEOG BÜ Ş RA ATICI REHBER Ö Ğ RETMEN. 2015-2016 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile."— Sunum transkripti:

1 TEOG BÜ Ş RA ATICI REHBER Ö Ğ RETMEN

2

3 2015-2016 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleştirileceklerdir.

4 SINAV TAR İ HLER İ SINIFDÖNEM SINAV TAR İ HLER İ MAZERET SINAVI TAR İ HLER İ SINAV SONUÇLARININ İ LANI 8. SınıfII. Dönem27 – 28 Nisan14 – 15 MayısHaziran 2016

5 Ortak De ğ erlendirme Kapsamındaki Dersler; Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil

6 ORTAK SINAV HANG İ KONULARI KAPSAYACAK? Merkezi sınavlarda kapsam birlikteli ğ inin sa ğ lanması amacıyla, ö ğ retmenlerin yıllık ders planı uygulamalarında, hazırlanan ders çizelgelerini dikkate almaları istendi. Ö ğ renciler, birinci dönem girecekleri ortak sınavda sınav tarihine kadar işlemiş oldukları konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak sınavda ise e ğ itim ö ğ retim yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan sorumlu olacaklardır.

7 ORTAK SINAVLAR B İ R İ NC İ GÜN OTURUMU DERS ADI BAŞLAMA SAAT İ SORU SAYISI SÜRES İ Türkçe09.002040 Dakika Matematik10.102040 Dakika Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11.202040 Dakika

8 ORTAK SINAVLAR İ K İ NC İ GÜN OTURUMU DERS ADI BAŞLAMA SAAT İ SORU SAYISI SÜRES İ Fen ve Teknoloji09.002040 Dakika T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10.102040 Dakika Yabancı Dil11.202040 Dakika

9 TEOG’DA DERSLER İ N A Ğ IRLIKLARINI BEL İ RLEYEN STANDART PUAN KATSAYILARI TÜRKÇEMATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER YABANCI DİL DİN KÜLTÜRÜ TEOG AĞIRLIKLI PUAN (KATSAYI) 444222

10 Ortak yapılan sınavlar, her dönem 2 yazılısı olan derslerden birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak. Ortak sınavlar iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek, ders yapılmayacak.

11 Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevaplar do ğ ru cevapları etkilemeyecek. Sınavlarda A, B, C ve D diye dört kitapçık türü bulunacak. Ortak sınavlarda ö ğ rencilerden ücret alınmayacak.

12 MAZARET SINAVI UYARISI ! Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen ö ğ renciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı 1.dönem 12-13 Aralık 2015 tarihlerinde yapılacaktır. Mazeret sınavı 2.dönem 14-15 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılacaktır.

13 SINAV ANINDA Her bir ders için yapılacak sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen ö ğ renciler sınava alınacaktır. Geç gelen ö ğ rencilere ek süre verilmeyecektir.  Sınav başlama saatinden sonra ilk yirmi dakika salondan çıkamayacak.  İ lk yirmi dakikadan sonra son beş dakikaya kadar sınav salonundan çıkabilecekler ancak son beş dakika sınav salonundan çıkılmayacak.

14 ORTAK SINAVLAR NEREDE YAPILACAK? Ortak sınavlara ola ğ anüstü şartlar dışında ö ğ renciler kendi okullarında gireceklerdir. Hastanede ve evde e ğ itim gören ö ğ rencilerin sınavı hastanede ve evde yapılacaktır.

15 2016 TEOG’DE PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

16 TEOG Ortak Sınav Puanı 700 Yerleştirme Esas Puanı 500 üzerinden de ğ erlendirilecektir.

17 YIL SONU BAŞARI PUANI (YBP) NED İ R? Yılsonu başarı puanı, not ile de ğ erlendirilen tüm derslerin a ğ ırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama, 6, 7, 8. sınıf düzeylerinde ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

18 A Ğ IRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI NED İ R? Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi a ğ ırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen de ğ erin derslerin a ğ ırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle a ğ ırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

19 WWW.KISISELBASARI.COM

20 ORTAÖ Ğ RET İ M YERLEŞT İ RME PUANININ HESAPLANMASI (OYP) Ö ğ rencinin 6,7 ve 8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanlarının Toplamı ile 8.sınıf a ğ ırlıklandırılmış ortak sınav (TEOG) puanının toplamının; ikiye bölünmesiyle elde edilen puandır.

21 Kısacası 2016 TEOG’da OYP’yi - Ö ğ rencinin okul başarısı %30 - TEOG başarısı % 70 etkileyecek.

22 2016 OYP ÖRNEK HESAPLAMA OYP: TEOG + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP 2 ÖRNEK: 6. Sınıf YBP:98,000 7. Sınıf YBP:100,000 8. Sınıf YBP:95,000 8. Sınıf TEOG:675,000 olan bir ö ğ rencinin OYP’si: 98+100+95+675=968 OYP= 968/2 = 484,000 olur.

23 ORTAÖ Ğ RET İ ME YERLEŞT İ RME NASIL OLACAK ?

24 TEOG TERC İ HLER İ NASIL YAPILACAK?  Tercihler okul kodlarına göre yapılacak.  Tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr adresinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.  25 adet tercih alınacaktır.  Güzel sanatlar lisesi ve spor liselerine yerleştirme işlemleri bu okulların giriş mevzuatı esas alınarak Temmuz ayında belirlenecek bir tarihte (2015 yılında 10 Temmuzda yapıldı) tamamlanacaktır.

25 TEOG TERC İ HLER İ NASIL YAPILACAK? Temmuzun ikinci haftası tercih işlemleri yapılacaktır (2015 yılında 06-16 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı) Tercih yapmayan ö ğ renciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen ö ğ renciler, sistem tarafından açık ö ğ retim kurumlarına yerleştirilecektir. UYARI: Özel okullara kayıt yaptıran ö ğ renciler tercihte bulunamayacaktır.

26 EK YERLEŞT İ RME VAR MI? Yerleştirme işlemleri bir defaya mahsus yapılacak olup yedek (ek) yerleştirme yapılmayacaktır.

27 TERC İ H SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Tercihler sonucunda ö ğ renci alan okulların yerleştirme sonuçları, A ğ ustosun 2 veya 3. haftasında (2015 yılında14 A ğ ustosta açıklandı) https://e-okul.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Ö ğ rencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

28 BÜŞRA ATICI Psikolojik Danışman ve Rehber Ö ğ retmen


"TEOG BÜ Ş RA ATICI REHBER Ö Ğ RETMEN. 2015-2016 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları