Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEOG BÜ Ş RA ATICI REHBER Ö Ğ RETMEN. 2015-2016 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEOG BÜ Ş RA ATICI REHBER Ö Ğ RETMEN. 2015-2016 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile."— Sunum transkripti:

1 TEOG BÜ Ş RA ATICI REHBER Ö Ğ RETMEN

2

3 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleştirileceklerdir.

4 SINAV TAR İ HLER İ SINIFDÖNEM SINAV TAR İ HLER İ MAZERET SINAVI TAR İ HLER İ SINAV SONUÇLARININ İ LANI 8. SınıfII. Dönem27 – 28 Nisan14 – 15 MayısHaziran 2016

5 Ortak De ğ erlendirme Kapsamındaki Dersler; Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil

6 ORTAK SINAV HANG İ KONULARI KAPSAYACAK? Merkezi sınavlarda kapsam birlikteli ğ inin sa ğ lanması amacıyla, ö ğ retmenlerin yıllık ders planı uygulamalarında, hazırlanan ders çizelgelerini dikkate almaları istendi. Ö ğ renciler, birinci dönem girecekleri ortak sınavda sınav tarihine kadar işlemiş oldukları konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak sınavda ise e ğ itim ö ğ retim yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan sorumlu olacaklardır.

7 ORTAK SINAVLAR B İ R İ NC İ GÜN OTURUMU DERS ADI BAŞLAMA SAAT İ SORU SAYISI SÜRES İ Türkçe Dakika Matematik Dakika Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dakika

8 ORTAK SINAVLAR İ K İ NC İ GÜN OTURUMU DERS ADI BAŞLAMA SAAT İ SORU SAYISI SÜRES İ Fen ve Teknoloji Dakika T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dakika Yabancı Dil Dakika

9 TEOG’DA DERSLER İ N A Ğ IRLIKLARINI BEL İ RLEYEN STANDART PUAN KATSAYILARI TÜRKÇEMATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER YABANCI DİL DİN KÜLTÜRÜ TEOG AĞIRLIKLI PUAN (KATSAYI)

10 Ortak yapılan sınavlar, her dönem 2 yazılısı olan derslerden birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak. Ortak sınavlar iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek, ders yapılmayacak.

11 Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevaplar do ğ ru cevapları etkilemeyecek. Sınavlarda A, B, C ve D diye dört kitapçık türü bulunacak. Ortak sınavlarda ö ğ rencilerden ücret alınmayacak.

12 MAZARET SINAVI UYARISI ! Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen ö ğ renciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı 1.dönem Aralık 2015 tarihlerinde yapılacaktır. Mazeret sınavı 2.dönem Mayıs 2016 tarihlerinde yapılacaktır.

13 SINAV ANINDA Her bir ders için yapılacak sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen ö ğ renciler sınava alınacaktır. Geç gelen ö ğ rencilere ek süre verilmeyecektir.  Sınav başlama saatinden sonra ilk yirmi dakika salondan çıkamayacak.  İ lk yirmi dakikadan sonra son beş dakikaya kadar sınav salonundan çıkabilecekler ancak son beş dakika sınav salonundan çıkılmayacak.

14 ORTAK SINAVLAR NEREDE YAPILACAK? Ortak sınavlara ola ğ anüstü şartlar dışında ö ğ renciler kendi okullarında gireceklerdir. Hastanede ve evde e ğ itim gören ö ğ rencilerin sınavı hastanede ve evde yapılacaktır.

15 2016 TEOG’DE PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

16 TEOG Ortak Sınav Puanı 700 Yerleştirme Esas Puanı 500 üzerinden de ğ erlendirilecektir.

17 YIL SONU BAŞARI PUANI (YBP) NED İ R? Yılsonu başarı puanı, not ile de ğ erlendirilen tüm derslerin a ğ ırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama, 6, 7, 8. sınıf düzeylerinde ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

18 A Ğ IRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI NED İ R? Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi a ğ ırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen de ğ erin derslerin a ğ ırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle a ğ ırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

19

20 ORTAÖ Ğ RET İ M YERLEŞT İ RME PUANININ HESAPLANMASI (OYP) Ö ğ rencinin 6,7 ve 8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanlarının Toplamı ile 8.sınıf a ğ ırlıklandırılmış ortak sınav (TEOG) puanının toplamının; ikiye bölünmesiyle elde edilen puandır.

21 Kısacası 2016 TEOG’da OYP’yi - Ö ğ rencinin okul başarısı %30 - TEOG başarısı % 70 etkileyecek.

22 2016 OYP ÖRNEK HESAPLAMA OYP: TEOG + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP 2 ÖRNEK: 6. Sınıf YBP:98, Sınıf YBP:100, Sınıf YBP:95, Sınıf TEOG:675,000 olan bir ö ğ rencinin OYP’si: =968 OYP= 968/2 = 484,000 olur.

23 ORTAÖ Ğ RET İ ME YERLEŞT İ RME NASIL OLACAK ?

24 TEOG TERC İ HLER İ NASIL YAPILACAK?  Tercihler okul kodlarına göre yapılacak.  Tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr adresinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.  25 adet tercih alınacaktır.  Güzel sanatlar lisesi ve spor liselerine yerleştirme işlemleri bu okulların giriş mevzuatı esas alınarak Temmuz ayında belirlenecek bir tarihte (2015 yılında 10 Temmuzda yapıldı) tamamlanacaktır.

25 TEOG TERC İ HLER İ NASIL YAPILACAK? Temmuzun ikinci haftası tercih işlemleri yapılacaktır (2015 yılında Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı) Tercih yapmayan ö ğ renciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen ö ğ renciler, sistem tarafından açık ö ğ retim kurumlarına yerleştirilecektir. UYARI: Özel okullara kayıt yaptıran ö ğ renciler tercihte bulunamayacaktır.

26 EK YERLEŞT İ RME VAR MI? Yerleştirme işlemleri bir defaya mahsus yapılacak olup yedek (ek) yerleştirme yapılmayacaktır.

27 TERC İ H SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Tercihler sonucunda ö ğ renci alan okulların yerleştirme sonuçları, A ğ ustosun 2 veya 3. haftasında (2015 yılında14 A ğ ustosta açıklandı) https://e-okul.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Ö ğ rencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

28 BÜŞRA ATICI Psikolojik Danışman ve Rehber Ö ğ retmen


"TEOG BÜ Ş RA ATICI REHBER Ö Ğ RETMEN. 2015-2016 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları