Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİ MÜCADELE BAŞLIYOR KONU KAZANIM TESTİ SINIF:8.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİ MÜCADELE BAŞLIYOR KONU KAZANIM TESTİ SINIF:8."— Sunum transkripti:

1 MİLLİ MÜCADELE BAŞLIYOR KONU KAZANIM TESTİ SINIF:8

2 I. Kuvayımilliye’ye katılma II. Milli cemiyetlere katılma III. İstanbul Hükümetini destekleme IV. Kongrelere delege olarak girme Ali Bey Mondros Ateşkesi’nden sonra işgaller başlayınca Milli Mücadele hareketine katılmak istemiştir. Ali Bey yukarıdaki hedeflerin hangisine katılmaması ve desteklememesi gerekir? A- I B- II C- III D- IV I. Kuvayımilliye’ye katılma II. Milli cemiyetlere katılma III. İstanbul Hükümetini destekleme IV. Kongrelere delege olarak girme Ali Bey Mondros Ateşkesi’nden sonra işgaller başlayınca Milli Mücadele hareketine katılmak istemiştir. Ali Bey yukarıdaki hedeflerin hangisine katılmaması ve desteklememesi gerekir? A- I B- II C- III D- IV

3  Hakan: Milli Mücadelenin gerekçesi açıklanmıştır.  Tuğba: Temsi Heyetinin kurulması öngörülmüştür.  Vildan :Milli birliği sağlamak için ulusal bir kongrenin toplanacağı ilan edilmiştir.  Uygar: Millet egemenliğine dayalı yeni bir yönetimin kurulacağı ifade edilmiştir. Yukarıdaki öğrenciler Milli Mücadele Döneminde hangi olayın sonuçlarını söylemişlerdir? A- Amasya Genelgesi B- Sivas Kongresi C- Erzurum Kongresi D- Mısakkımilli  Hakan: Milli Mücadelenin gerekçesi açıklanmıştır.  Tuğba: Temsi Heyetinin kurulması öngörülmüştür.  Vildan :Milli birliği sağlamak için ulusal bir kongrenin toplanacağı ilan edilmiştir.  Uygar: Millet egemenliğine dayalı yeni bir yönetimin kurulacağı ifade edilmiştir. Yukarıdaki öğrenciler Milli Mücadele Döneminde hangi olayın sonuçlarını söylemişlerdir? A- Amasya Genelgesi B- Sivas Kongresi C- Erzurum Kongresi D- Mısakkımilli

4  Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında şehir İngiliz işgali altındaydı.Ayrıca bölgede Rum çetelerinin faaliyetleri de giderek artıyordu. Bütün bu olumsuz durumları değerlendiren Mustafa Kemal Paşa daha güvenli bir yer olan Havza’ya, oradan da Amasya’ya geçti. Mustafa Kemal Paşa’nın bu tutumu aşağıdakilerden hangisinden endişe ettiğini göstermektedir? A- Padişah taraftan görevden alınmaktan B-Milli Mücadelenin daha başlamadan engellenmesinden C-Türk halkının Milli Mücadeleye karşı çıkmasından D-İngiltere ile Yunanistan arasında anlaşmazlık çıkmasından  Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında şehir İngiliz işgali altındaydı.Ayrıca bölgede Rum çetelerinin faaliyetleri de giderek artıyordu. Bütün bu olumsuz durumları değerlendiren Mustafa Kemal Paşa daha güvenli bir yer olan Havza’ya, oradan da Amasya’ya geçti. Mustafa Kemal Paşa’nın bu tutumu aşağıdakilerden hangisinden endişe ettiğini göstermektedir? A- Padişah taraftan görevden alınmaktan B-Milli Mücadelenin daha başlamadan engellenmesinden C-Türk halkının Milli Mücadeleye karşı çıkmasından D-İngiltere ile Yunanistan arasında anlaşmazlık çıkmasından

5 Mustafa Kemal Paşa,Havza Bildirgesi’nde bir taraftan işgallere karşı protesto mitingleri yapılmasını isterken diğer taraftan azınlıkları rencide edici söz ve davranışlardan kaçınılmasını istemiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın azınlıkları rencide edecek söz ve davranışların aşağıdakilerden hangisine yol açacağından endişe ettiği söylenebilir? A- Yeni işgal olaylarına gerekçe olmasından B- Miting sayısının artmasından C- Azınlıkların mitinglere karşı çıkmasından D-Azınlıkların ülkeden ayrılmasından Mustafa Kemal Paşa’nın azınlıkları rencide edecek söz ve davranışların aşağıdakilerden hangisine yol açacağından endişe ettiği söylenebilir? A- Yeni işgal olaylarına gerekçe olmasından B- Miting sayısının artmasından C- Azınlıkların mitinglere karşı çıkmasından D-Azınlıkların ülkeden ayrılmasından

6 Amasya Genelgesi’nde Milli Mücadele’nin temel gerekçesi, amacı ve yöntemi belirtilmiştir.Bu genelge tüm askeri ve sivil yetkililere gönderilmiştir. Buna göre Amasya Genelgesi’nin yayınlanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden Hangisi söylenebilir? A- İtilaf Devletleriyle uzlaşma girişimlerinin başladığı B- Yeni bir meclis açma fikrinden vazgeçildiği C- İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal Paşa’ya destek verdiği D-Milli Mücadele düşüncesinin eyleme geçirildiği

7 Amasya Genelgesi’nde Sivas’ta toplanacak milli kongreye katılacak delegelerin seçiminin müdafaa-i hukuk ve redd-i ilhak cemiyetleri ile belediyeler tarafından yapılmasını istenmiştir. Bu durum doğrudan aşağıdakilerden hangisinin hedeflendiğini gösterir. A- Sivas Kongresi’nin Milli Mücadele yanlısı kişilerle yapılmasının B- Belediyelerin iş yükünün azaltılmasının C-İstanbul Hükümetinin Milli Mücadeleye çekilmesinin D-Manda ve himaye düşüncesinin tartışılmasının Bu durum doğrudan aşağıdakilerden hangisinin hedeflendiğini gösterir. A- Sivas Kongresi’nin Milli Mücadele yanlısı kişilerle yapılmasının B- Belediyelerin iş yükünün azaltılmasının C-İstanbul Hükümetinin Milli Mücadeleye çekilmesinin D-Manda ve himaye düşüncesinin tartışılmasının

8  Mondros Ateşkesi’nde «İtilaf Devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa, herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir» maddesi yer almıştır Bu maddeye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A- Haberleşme hatlarının itilaf Devletlerin denetiminde olduğu. B- Anadolu topraklarının işgal tehdidi altında bulunduğu C-Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermeni Devleti kurulmasının amaçlandığı D- Boğazların bütün devletlere açıldığı

9 ? Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun varlığı gereklidir. Buna göre, diyagramdaki « ?» yerine aşağıdaki yargılardan hangisi getirilmelidir. A- Halkın padişaha bağlılığı artırılmak istenmiştir. B- Türk milletine egemenliği eline alması için çağrı yapılmıştır. C- Bağımsızlık mücadelesinde büyük devletlerin desteğine ihtiyaç duyulmuştur. D- İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarından yararlanılmıştır. Buna göre, diyagramdaki « ?» yerine aşağıdaki yargılardan hangisi getirilmelidir. A- Halkın padişaha bağlılığı artırılmak istenmiştir. B- Türk milletine egemenliği eline alması için çağrı yapılmıştır. C- Bağımsızlık mücadelesinde büyük devletlerin desteğine ihtiyaç duyulmuştur. D- İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarından yararlanılmıştır. Yandaki diyagramda Amasya Genelgesi’nin Bazı maddeleri Verilmiştir. Yandaki diyagramda Amasya Genelgesi’nin Bazı maddeleri Verilmiştir.

10  Erzurum Kongresi’nde alınan bazı kararlar şunlardır.  Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.  Azınlıklara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.  Erzurum Kongresi’nde alınan bazı kararlar şunlardır.  Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.  Azınlıklara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.  Bu kararlar, aşağıdakilerden hangisinin öncelikli hedef olarak belirlendiğini göstermektedir? A- Ülke bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasının B- Egemenliğin millete ait olmasının C-Azınlıkların sınır dışı edilmesinin D- I. Dünya Savaşı’nda kaybedilen yerlerin geri alınmasının  Bu kararlar, aşağıdakilerden hangisinin öncelikli hedef olarak belirlendiğini göstermektedir? A- Ülke bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasının B- Egemenliğin millete ait olmasının C-Azınlıkların sınır dışı edilmesinin D- I. Dünya Savaşı’nda kaybedilen yerlerin geri alınmasının

11 Milli cemiyetler, Sivas Kongresi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında toplanmıştır. Bu gelişmelerin, I.Milli Mücadelenin tek merkezden yönetilmesi II.Türk halkı arasında birlik ve beraberliğin güçlenmesi III.Manda ve himaye görüşünün yaygınlaşması Durumlarından hangisi ya da hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir? A- YALNIZ I B- YALNIZ II C- I ve II D- II ve III

12  TBMM’nin açılmasıyla birlikte Yeni Türk Devleti’nin temelleri atılmıştır. TBMM ülkede devlet otoritesinin kurabilmek, düşmana karşı daha etkili bir şekilde mücadele edebilmek için çalışmalar yapmıştır.  Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin bu amaçla yaptığı çalışmalardan biri olamaz?  A- Ayaklanma çıkaranları İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanması  B- Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkararak TBMM’ye karşı gelenleri cezalandırılması  C- Kuvayımilliye birliklerinin yerine düzenli bir ordu kurması  D- Çalışma süresini iki yılla sınırlandırması

13 Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu düşünceyle yaptığı çalışmalardan biri olamaz? A- 9.Ordu müfettişi olarak Samsun’a gönderilmesi B- Sivas Kongresine katılacak delegelerin halk tarafından seçilmesini istemesi C-Osmanlı Mebuslar Meclisinin toplanması için çalışması D-TBMM üyelerinin halk tarafından seçilmesini sağlanması A- 9.Ordu müfettişi olarak Samsun’a gönderilmesi B- Sivas Kongresine katılacak delegelerin halk tarafından seçilmesini istemesi C-Osmanlı Mebuslar Meclisinin toplanması için çalışması D-TBMM üyelerinin halk tarafından seçilmesini sağlanması Mustafa Kemal, Milli Mücadele sırasında yaptığı çalışmaları milletle birlikte yapmaya özen göstermiştir. Yapılacak mücadeleyi halkın da onaylaması ve desteklenmesi için çalışmıştır.

14 Aşağıdaki diyagramda TBMM’ye karşı çıkan isyanlarla ilgili bir süreç yer almaktadır. 1- İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri Anadolu halkını TBMM’ye karşı kışkırtmıştır. 2- Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Milli Mücadele aleyhine isyanlar çıkmıştır 3 – Kuvayımilliye birlikleri işgal güçleri yerine bu isyanlarla uğraşmak zorunda kalmıştır 4- ? Diyagramdaki süreci tamamlayan en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? A- Yurdun işgalden kurtarılması gecikmiştir. B- Milli birlik ve beraberlik güçlenmiştir. C-İstanbul Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasındaki ilişki bozulmuştur. D- İstiklal Mahkemeleri önemini kaybetmiştir. SORU -13

15 Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkesinden sonra Anadolu’da başlayan işgallere kayıtsız kalmıştır. Emre’nin anlattığı bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz? A- Kuvayımilliye’nin kurulması B- Protesto mitinglerinin düzenlenmesi C- Milli cemiyetlerin kurulması D- Cumhuriyetin ilan edilmesi

16  GÜLBAHÇE-AVNİ KAYA KOKUCU ORTAOKULU  SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ  AHMET ALİ KARAALP  URLA-İZMİR


"MİLLİ MÜCADELE BAŞLIYOR KONU KAZANIM TESTİ SINIF:8." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları