Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 İşgallere karşı bağımsızlığı sağlamak için ulusal çıkarlara uygun hareket edem cemiyetlere Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri adı verilmiştir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " İşgallere karşı bağımsızlığı sağlamak için ulusal çıkarlara uygun hareket edem cemiyetlere Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri adı verilmiştir."— Sunum transkripti:

1

2  İşgallere karşı bağımsızlığı sağlamak için ulusal çıkarlara uygun hareket edem cemiyetlere Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri adı verilmiştir.

3  bu cemiyetler azınlıkların bağımsız devlet kurmak istemesi ve İstanbul hükümetinin sessiz kalması üzerine Türk halkı tarafından kurulmuştur.

4   Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

5  Bu cemiyetler:  Trakya Paşaeli Cemiyeti  İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti  İzmir Reddi İlhak Cemiyeti  Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti  Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyet  Kilikyalılar Cemiyeti  Milli Kongre Cemiyeti ‘dir

6  2 Kasım 1918’de edirne’de kurulan cemiyetin amacı azınlıkların taşkınlıklarına ve işgallere karşı halkı teşkilatlandırmaktı. trakya paşaeli cemiyeti, Trakya bölgesinin yunanlara verilmesine engel olmak için bölgenin tarih, kültür,ırk bakımından türk yurdu olduğunu kanıtlayan yayınlar çıkarmıştır. Trakya Paşaeli Cemiyeti

7  1 aralık 1918’de kurulan bu cemiyetin amacı İzmir'in Türklere ait olduğunu dünya kamuoyuna basın yoluyla kanıtlamaktı. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti gizli yollarla Anadolu’ya silah ve cephane göndermiştir. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

8

9  İzmirde kurulan bu cemiyetin ilk adı «muhafaz-i Vatan Heyeti'dir. İzmir'in işgalinden önce işgale tepki olarak Redd-i İlhak Cemiyeti adını almıştır. İzmir'in işgalinden sonra milis teşkilatının kurulmasını sağlayarak milli mücadeleye destek olmuştur. İzmir Reddi İlhak Cemiyeti

10  4 aralık1918!de İstanbul'da kurulmuştur. Amacı doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesini engellemektir. Bu nedenle Doğu Anadolu'da türk nüfusun un azalmasını önlemek için başka yerlere göçü yasaklamıştır. Bu doğrultuda Erzurum Kongresinin toplanmasını sağlamıştır. Doğu Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya duyurmak için Türkçe ve Fransızca gazeteler çıkarmıştır. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

11

12  12 şubat 1919!da Trabzon'da kurulan cemiyet Karadeniz bölgesinde Pontus Rum devletinin kurulmasını engellemeye çalışmıştır. Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyet

13

14   1918 yılında İstanbul'da kurulan cemiyetin amacı Çukurova bölgesini Fransız ve ermeni tehdidine karşı korumaktı. Yayın ve propaganda yolu ile ulusal bilincin uyandırılması için mücadele etmiştir. Kilikyalılar Cemiyeti

15

16  1918 yılında İstanbul'da kurulan cemiyet çeşitli pati, dernek, fakülte ve hayır kurumlarını içine alan bir çok kuruluştan meydana gelmişti. cemiyetin amacı Türkler hakkında dünyada yapılan olumsuz propagandalara yayın yoluyla karşı koymak ve Türk milletinin haklarını savunmaktı. 28 Ocak 1920’de Misak-ı Milli’nin kabul edilmesinde etkili olmuştur. Milli Kongre Cemiyeti

17

18   Güçlerini milliyetçilik duygusundan almışlardır.  Birbirinden bağımsız olarak kendi bölgelerini korumak amacıyla kurulmuştur.  Bölgelerinin Türk yurdu olduğunu kanıtlamaya çalışmışlardır.  Ulusal bilincin doğmasına ve direnişin güçlenmesine katkı sağlamışlardır.  Sivas Kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleşmişlerdir. Milli Cemiyetlerin Genel Özellikleri


" İşgallere karşı bağımsızlığı sağlamak için ulusal çıkarlara uygun hareket edem cemiyetlere Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri adı verilmiştir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları