Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Maaş Hesaplama 2014 Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014,Ankara Maaş Hesaplama 2014 Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Maaş Hesaplama 2014 Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014,Ankara Maaş Hesaplama 2014 Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme."— Sunum transkripti:

1 Maaş Hesaplama 2014 Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014,Ankara Maaş Hesaplama 2014 Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014,Ankara

2 Maaş Hesaplamalarına İlişkin Referans Bilgiler 657 sayılı Kanunun 33. Maddesi gereğince kadrosuz memur çalıştırılamaz. Dolayısıyla atama ve terfilerde bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. 657 sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince memurlar için 10 sınıf tesis edilmiştir.  GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI  TEKNİK HİZMETLER SINIFI  SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI  EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI  AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI  DİN HİZMETLERİ SINIFI  EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI  YARDIMCI HİZMETLER SINIFI  MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI  MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI 657 sayılı Kanunun 33. Maddesi gereğince kadrosuz memur çalıştırılamaz. Dolayısıyla atama ve terfilerde bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. 657 sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince memurlar için 10 sınıf tesis edilmiştir.  GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI  TEKNİK HİZMETLER SINIFI  SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI  EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI  AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI  DİN HİZMETLERİ SINIFI  EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI  YARDIMCI HİZMETLER SINIFI  MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI  MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI Üniversitemizde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ve 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu Ve İş Kanunu Hükümlerine Maaş Ödemeleri Yapılmaktadır.

3 Öğrenim Durumlarına Göre Giriş Ve Yükselenebilinecek Derece/Kademeler Devlet memurları sınıflarının öğrenim durumlarına göre giriş ve en yüksek derece kademeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesinin ortak hükümler başlıklı A bendinde belirtilmiştir. GİRİŞ/BAŞLAMAEN YÜKSEK Öğrenim Durumu Derece Kademe Derece Kademe İlkokulu bitirenler 15 1 7Son Ortaokulu bitirenler 1425Son Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 14 35 Son Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13 14 Son Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler1324 Son Liseyi bitirenler1333 Son Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler1223 Son Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler1112 Son Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler1012 Son Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenler1022 Son 2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler1021 Son 3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler1031 Son 4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler911 Son 5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler921 Son 6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler931 Son Devlet memurları sınıflarının öğrenim durumlarına göre giriş ve en yüksek derece kademeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesinin ortak hükümler başlıklı A bendinde belirtilmiştir. GİRİŞ/BAŞLAMAEN YÜKSEK Öğrenim Durumu Derece Kademe Derece Kademe İlkokulu bitirenler 15 1 7Son Ortaokulu bitirenler 1425Son Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 14 35 Son Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13 14 Son Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler1324 Son Liseyi bitirenler1333 Son Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler1223 Son Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler1112 Son Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler1012 Son Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenler1022 Son 2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler1021 Son 3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler1031 Son 4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler911 Son 5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler921 Son 6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler931 Son

4 A) Öğretim üyeleri sınıfı : Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur. a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin, b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin, c) Yardımcı doçentler, yardımcı doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin, İlk kademe aylığını alırlar. Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar. B) Öğretim Görevlileri Ve Okutmanlar Sınıfı: Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur. C) Öğretim Yardımcıları Sınıfı : Bu sınıf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacılarından oluşur. Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir. ( 2914/madde 3 ) A) Öğretim üyeleri sınıfı : Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur. a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin, b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin, c) Yardımcı doçentler, yardımcı doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin, İlk kademe aylığını alırlar. Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar. B) Öğretim Görevlileri Ve Okutmanlar Sınıfı: Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur. C) Öğretim Yardımcıları Sınıfı : Bu sınıf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacılarından oluşur. Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir. ( 2914/madde 3 )

5 5 Aylık Göstergesi (657/43/A) A) Aylık Göstergesi: Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek Aylık Gösterge Tablosu aşağıdadır. Aylık Göstergesi (657/43/A) A) Aylık Göstergesi: Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek Aylık Gösterge Tablosu aşağıdadır. GÖSTERGE TABLOSU (657 S. KANUNUN 43/A MADDESİ) DRC/KDM123456789 1132013801440150000000 2115512101265132013801440000 3102010651110115512101265132013800 4915950985102010651110115512101265 5835865895915950985102010651110 6760785810835865895915950985 7705720740760785810835865895 8660675690705720740760785810 9620630645660675690705720740 10590600610620630645660675690 11560570580590600610620630645 12545550555560570580590600610 13530535540545550555560570580 14515520525530535540545550555 15500505510515520525530535540

6 6

7 AYLIK ÇEŞİTLERİ Emekliliğe Esas Aylık: Sosyal güvenlik kuruluşlarına prim/kesenek ödemek suretiyle geçen hizmet sürelerinin toplamıdır.(Emekli maaşı bu derece-kademe üzerinden bağlanır.) Kazanılmış Hak Aylığı: Memuriyette geçen ve aynı zamanda memuriyette geçmiş sayılan sürelerin toplamıdır.Memur, maaşını bu derece-kademe üzerinden alır. Görev Aylığı: "Öğretim Elemanlarının Sınıflandırılması" ile "Öğretim Yardımcıları" bölümlerinde sözü edilen aylıktır. Aynı durum 657/68-B atamalarında görev aylığı sayılmaktadır. Emekliliğe Esas Aylık: Sosyal güvenlik kuruluşlarına prim/kesenek ödemek suretiyle geçen hizmet sürelerinin toplamıdır.(Emekli maaşı bu derece-kademe üzerinden bağlanır.) Kazanılmış Hak Aylığı: Memuriyette geçen ve aynı zamanda memuriyette geçmiş sayılan sürelerin toplamıdır.Memur, maaşını bu derece-kademe üzerinden alır. Görev Aylığı: "Öğretim Elemanlarının Sınıflandırılması" ile "Öğretim Yardımcıları" bölümlerinde sözü edilen aylıktır. Aynı durum 657/68-B atamalarında görev aylığı sayılmaktadır.

8 5434 s. Kanuna Tabi Personelin Emekli Keseneği Matrahının Belirlenmesinde Kullanılan Oranlar Ek GöstergeOran (Yüzde) 8400 ve Yukarısı240 7600 - 8399 Arası200 6400 - 7599 Arası180 4800 - 6399 Arası150 3600 - 4799 Arası130 2200 - 3599 Arası70 Diğerleri40

9 9 TABAN AYLIK (657 / m. 154) Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı Memuriyet taban aylığı tutarı, 1000 gösterge rakamı ile Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tespit edilen katsayı uygulanmak suretiyle bulunur AYLIK (657 / m. 155 ) Aylık Göstergesi x Aylık Katsayısı Bu kanunun 36 ncı maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki rakamların, genel bütçe kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar, sınıfların derece ve kademelerindeki memurların aylık tutarlarını gösterir.

10 10 EK GÖSTERGE (657 ve 2914 Sayılı Kanuna Ekli Cetveller) Ek Gösterge X Aylık Katsayı 657 s. Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Üniversite öğretim elamanları için 2914 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve kadro derecelerine göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır.

11 11 AKADEMİK PERSONEL EK GÖSTERGE TABLOSU Kadro Ünvanı Oran (Yüzde) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük kadrosunda 4 yılını tamamlamış bulunanlar 6.400 Profesörler 5.300 Doçentler (1 - 3 )4.800 Yardımcı Doçentler (1 - 5 )3.600 Öğretim Görevlisi, Okutmanlar ve Diğer Öğretim Yardımcıları ( 1 )3.600 Öğretim Görevlisi, Okutmanlar ve Diğer Öğretim Yardımcıları ( 2 )2.700 Öğretim Görevlisi, Okutmanlar ve Diğer Öğretim Yardımcıları ( 3-7 )2.300

12 12 YAN ÖDEME AYLIĞI (657/152 Mad) Yan Ödeme Göstergesi X Yan Ödeme Katsayı a) Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı, b) Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı, c) Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk zammı, d) Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için temininde güçlük zammı, ödenir. Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile belirtilen iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, mali sorumluluk zammı ile temininde güçlük zammı puanları toplamına yan ödeme katsayısının uygulanması ile ulaşılır KIDEM AYLIĞI ( 657/Ek 26.mad) Kıdem Yılı x Aylık Katsayı x 20 Her bir hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 yıldan fazla hizmeti olanlar için 25 yıl üzerinden hesaplama yapılır. Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tespitinde kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır.

13 13 ÖZEL HİZMET TAZMİNATI (657/152 Md) En Yüksek Devlet Memuru Aylığı = (1500+8000)X Aylık Katsayı En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X % Tazminat Oranı Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak belirlenir. En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile belirtilen oranla çarpımı sonucu bulunur.

14 14 MAKAM TAZMİNATI ( 657/Ek 26.mad) Makam Tazminatı Göstergesi X Aylık Katsayı Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı kadro ve görev unvanlarına atananlara hizalarında belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Makam Tazminatı ödenir 657 KANUNA EKLİ IV SAYILI CETVELDE ANILAN ÜNVANLARA UYGULANACAK MAKAM TAZMİNATI TAZMİNAT GÖSTERGESİ Birinci dereceli kadroya atanmış İç Denetçiler İle Genel Sekreter 2000

15 15 MAKAM TAZMİNATI ( 2914 Sayılı Kanuna Tabi Personel İçin KHK-570-Md.7 ) Makam Tazminatı Göstergesi X Aylık Katsayı Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı kadro ve görev unvanlarına atananlara hizalarında belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Makam Tazminatı ödenir 2914 SAYILI KANUNA GÖRE ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADRO VE UNVANINA GÖRE UYGULANACAK MAKAM TAZMİNATI TAZMİNAT GÖSTERGESİ Rektör7000 Profesör ( Bu kadroda üç yılını tamamlamış olanlar)6000 Profesör4500 Doçentler (Kazanılmış hak aylıkları birinci derece olmak şartıyla)2000

16 16 GÖREV TAZMİNATI (375 KHK/1/C Bendi + BKK 2008/13694) Görev Tazminatı Oranı x Aylık Katsayı ÜNVAN Makam Tazminatı Görev Tazminatı Toplam Görev Tazminatı Rektörler7.000-- Profesör Ünvanında 3 yılını tamamlayanlar 6.000900015.000 Diğer Prof.4.500700011.500 Doç.(Kaz.Hak.Aylığı 1.der. ol.)2.00060008.000 İç Denetçiler İle Genel Sekreter2.00060008.000 TEMSİL TAZMİNATI (4505 Sayılı Kan.5.Mad.) Temsil Tazminatı Oranı x Aylık Katsayısı ÜNVANTAZMİNAT REKTÖRLER17000

17 EK ÖDEME 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu Maddesi Uyarınca 15/1/2012 tarihinden itibaren yapılacak ek ödeme, en yüksek Devlet memuru aylığına 1500+8000=9500 gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutara), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelde yer alan kadro, görev ve pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Yapılacak ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

18 18 ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12.maddesine göre akademik personele her ay üniversite ödeneği ödenir. Bu ödenek kısmi statüde görev yapanlara ödenmez. Damga Vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. En yüksek Devlet Memuru Maaşı X %Üniversite Ödeneği Oranı ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ ÜNVANORAN 1.Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı,Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük kadrosunda 3 yılını tamamlamış olanlar %245 2.Diğer profesör kadrosunda Bulunanlar %215 3-Doçent kadrosunda bulunanlar %175 4-Yrd.Doçent Kadrosunda bulunanlar %165 Diğer Öğretim ElemanlarıORAN 1. Dereceden aylık alanlarda%130 2. Dereceden aylık alanlarda%117 3. Dereceden aylık alanlarda%110 4-5. Dereceden aylık alanlarda%104 Diğer Derecelerden Aylık Alanlar%98

19 19 YABANCI DİL TAZMİNATI (375 KHK/2 Mad.) İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır. Yabancı dil sınavları sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli olup yeniden sınava girmeyenlerden yabancı dil seviyeleri A ve B düzeyinde olanlara yabancı dil tazminatı bir alt seviyeden ödenir, C düzeyinde olanlara ise yabancı dil tazminatı ödenmez. Ödenecek yabancı dil tazminatı, yabancı dil bilgisinden faydalanıp faydalanmamasına göre değişir Yabancı Dil Tazminatı (Yabancı dilden faydalanılması durumunda) A düzeyi (96-100)1200 A düzeyi (90-95)900 B düzeyi (80-89)600 C düzeyi (70-79)300 Yabancı Dil Tazminatı (Yabancı dilden faydalanılmadığı durumda) A düzeyi (96-100)750 A düzeyi (90-95)750 B düzeyi (80-89)500 C düzeyi (70-79)250 Yabancı Dil Tazminat Oranı x Aylık Katsayı

20 20 AİLE YARDIMI Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır(657 S.K.202, 204.md). Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü hallerinin vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybeder(657 S.K. 205. md) Aile Yardımı Göstergesi (2134) X Aylık Katsayı ÇOCUK YARDIMI Eşlerden birinin iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Hiçbir vergi ve kesintiye tabii tutulmaz ve borç için haczedilemez.) Memur, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını çocuğun ölümü veya 206. maddedeki hallerin vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybeder.(657 S.K. 206 md) Devlet memurlarının geçimini sağladığı üvey çocukları ile evlat edinilen çocuklar içinde bu ödenek verilir. 0-6 yaş için 500 x Aylık Katsayı, 6 yaşından büyük 250 x Aylık Katsayı Çocuk Yardımı Göstergesi X Aylık Katsayı

21 21 GELİŞTİRME ÖDENEĞİ 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesi ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri gereği akademik personele geliştirme ödeneği ödenir. Geliştirme ödeneği, çalışmayı izleyen aybaşında ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Geliştirme ödeneğine fiilen göreve başlanılan tarihte hak kazanılır ve görevden ayrılmalarda o ay içinde çalışılan günler hesap edilerek ödenir. Profesör, Doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlileri dışındaki kadrolara atanmış olanlara hesaplanan ödeneğin yarısı ödenir. Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları ile ilgili hususlar Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. [(Aylık Gösterge+Ek gösterge) X Aylık Katsayı] * %Geliştirme Ödeneği Oranı

22 22 İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ (2914/13 mad.) [( Aylık Gösterge + Ek gösterge ) x Aylık Katsayı ] x %İdari Görev Ödeneği Oranı İdari Görev Ödeneği Oranları Rektör%70 Rektör Yardımcısı ve Dekanlara%30 Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri İle Bölüm Başkanlarına %20 Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ 2914 sayılı Kanun Ek-1 maddesi hükümleri uyarınca; a) 2547 sayılı Kanunun 33 üncü ve 39 uncu maddesi ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile b) 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre yükseköğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayıp diğer kurum veya kuruluşlarda görevlendirilenler hariç olmak üzere, Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı brüt tutarının on ikide biri her ay aylıklarla birlikte eğitim – öğretim ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. [En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X 1/12]

23 TOPLU SÖZLEŞME ÖDENEĞİ 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun Ek Madde 4. gereğince Ocak,Nisan,Temmuz ve Ekim aylarında 45 TL toplu sözleşme ikramiyesi ödenir.

24 24 ÖDEMEYE ESAS UNSURLAR DAMGA VERGİSİGELİR VERGİSİ AylıkTABİ Kıdem AylıkTABİ Taban AylıkTABİ Yan ÖdemeTABİ Özel Hizmet TazminatıTABİTABİ DEĞİL Makam TazminatıTABİTABİ DEĞİL Görev TazminatıTABİTABİ DEĞİL Temsil TazminatıTABİTABİ DEĞİL Yabancı Dil TazminatıTABİTABİ DEĞİL Üniversite ÖdeneğiTABİTABİ DEĞİL Geliştirme ÖdeneğiTABİTABİ DEĞİL Eğitim Öğretim ÖdeneğiTABİTABİ DEĞİL İdari Görev ÖdeneğiTABİ Ek ÖdemeTABİTABİ DEĞİL Ek Ders ÜcretiTABİ Vekalet Ücreti (avukat)TABİ HarcırahTABİTABİ DEĞİL Fazla Çalışma Ücreti (II. Öğretim Fazla Çalışma Ücreti)TABİ Aile ve Çocuk YardımıTABİ DEĞİL Doğum YardımıTABİ DEĞİL Ölüm YardımıTABİ DEĞİL Toplu Sözleşme PrimiTABİTABİ DEĞİL

25 25 ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ (2013) (G.V.K. Md.103) GÜNCELLENECEJK ORAN 11.000 Türk Lirasına kadar%15 27.000 Türk Lirasının 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası %20 60.000 Türk Lirasının 26.000 TL'si için 4.850 TL, (Ücret Gelirlerinde 94.000 TL’nin 25.000 TL ’si için 4.665 TL), fazlası %27 60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, (Ücret Gelirlerinde 97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL ’si için 23.750 TL), fazlası %35 SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2013) (G.V.K. Md.31) I.DERECE ( Çalışma Gücünün Asgari %80 ini Kaybedenler) 800,00 TL II.DERECE ( Çalışma Gücünün Asgari %60 ını Kaybedenler) 400,00 TL III.DERECE ( Çalışma Gücünün Asgari %40 ını Kaybedenler) 190,00 TL

26 BİREYSEL EMEKLİLİK VE ŞAHIS SİGORTA İNDİRİMİ Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları indirim konusu yapılamayacaktır. Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. ………………..EKLENECEK BELGE VERİLMESİ

27 27 DAMGA VERGİSİ (55 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) KONUSUOran-Nispi/MaktuDAYANAĞI Maaş, Ücret, Harcırah (avans olarak yapılanlar dahil), Tazminat gibi Özlük Ödemeleri Binde 7,59 488 Sayılı Kanuna Ekli 1 Sayılı Tablo, Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (30.12..2013 Tarihli Resmi Gazete); Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) Binde 9,48 Sözleşme süre uzatımlarında41,20 TL Sözleşme keşif artışlarındaBinde 9,48 İhale kanunlarına tâbi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları Binde 5,69 (Belli parayı ihtiva eden) Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48

28 28 SENDİKA KESİNTİSİ 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre sendikaya üye olan personelden sendika aidatı kesilir. Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler. Birden çok sendikaya üye olunamaz. Aylık üyelik ödenti tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ödenti tutarı, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamaz. (4688 S.K. 25.md) Buna göre sendika üye aidatları, personelin aylık bordrosundan tevkif edilmek suretiyle tahsil edilerek muhasebe hesaplarında emanet hesabına alınacak, buradan ilgili sendikanın hesabına havale suretiyle gönderilecektir. İstifa ettikten sonra 30 gün süre ile kesinti eski sendika adına yapılmaya devam olunur. KEFALET AİDATI KESİNTİSİ 2489 sayılı Kefalet Kanununun 2 inci maddesine(Değişik : 25/6/2009-5917/5 md.) göre Kefalete tabi memurlardan; 1. Giriş Aidatı: (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. İlk taksiti kefalete bağlı görevde tam olarak alınan ilk maaş veya ücretten başlamak üzere dört eşit taksitte kesilir. 2. Aylık Aidat: (100) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Aylık aidat, giriş aidatının tamamının kesilmesini izleyen aydan itibaren her ay maaş veya ücretten kesilir. Giriş Aidatı = 1500 x Aylık Katsayı (4 eşit taksitte) Aylık Aidat = 100 x Aylık Katsayı

29 29 İCRA KESİNTİSİ 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 83 üncü maddesinde ”Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez “ hükmü yer almaktadır. Buna göre aile yardımı, doğum yardımı ve ölüm yardımı ödeneği borç için hacz edilemez.

30 30 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 32 nci maddesi 01/01/2008 tarihinden geçerli olmak üzere başlığıyla birlikte asgari geçim indirimi olarak düzenlenmiş konu ile ilgili ayrıca 04.12.2007 tarih ve 265 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu yasal düzenlemeler gereğince, çalışanın medeni hali ve aile durumu dikkate alınarak belirlenmiş indirim oranlarının yıllık brüt asgari ücrete uygulanması ile bulunacak matrah üzerinden %15 oranında yıllık Asgari Geçim İndirimi hesaplanacaktır. Hesaplanan asgari geçim indirimi hesaplanan gelir vergisi tutarını geçemez. Sakatlık indirimi bulunan ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken sakatlık indirimi de mahsup edilecek, sakatlık indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12'si mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacak ve asgari geçim indirimi farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir. 2014 yılı brüt asgari ücreti 1.071 TL 1.071 x 12 = 12.852 TL (12.852TL X % Asgari Geçim İndirim Oranı X % 15) / 12 = Asgari Geçim İndirim Tutarı

31 31 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİORANI Mükellefin Kendisi İçin%50 Mükellefin Eşi İçin%10 İlk İki Çocuk için ( ayrı ayrı )%7,5 Diğer Çocuklar İçin ( ayrı ayrı )%5

32

33 33

34 34

35 ESKİ MEMUR MAAŞ HESABI (İDARİ PERSONEL)- 1 HAKEDİŞ Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı + Ek Ödeme + Aile Yardımı (Çalışmayan Eş için) + Aile Yardımı (Çocuk için) + Toplu Sözleşme Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Yabancı Dil Tazminatı + Emekli Keseneği Devlet Katkısı (%20) + Sağlık Primi Devlet Katkısı (%12) 35

36 ESKİ MEMUR MAAŞ HESABI (İDARİ PERSONEL) - 2 En Yüksek Devlet Memuru Aylığı( 1500 + 8000 ) X Aylık Katsayısı AylıkAylık Gösterge x Aylık Katsayı Taban AylığıTaban Aylık Göstergesi 1000 x Taban Aylık Katsayısı Ek Gösterge AylığıEk Gösterge x Aylık Katsayı Kıdem AylığıKıdem Yılı x 20 x Aylık Katsayı (En Fazla 25 Yıl İçin Verilir) Yan Ödeme AylığıYan Ödeme Puanı x Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet TazminatıEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Tazminat Oranı % Ek ÖdemeEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Ek Ödeme Oranı % Eş Yardımı2134 x Aylık Katsayı Çocuk Yardımı0-6 yaş için 500 x Aylık Katsayı, 6 yaşından büyük 250 x Aylık Katsayı Toplu Sözleşme Ödeneği45,00 TL (Üç ayda bir) Makam TazminatıMakam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Görev TazminatıGörev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Yabancı Dil TazminatıYabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı Emekli Keseneği Devlet Katkısı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %20 Sağlık Primi Devlet Katkısı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %12 36

37 37 ESKİ MEMUR MAAŞ HESABI (İDARİ PERSONEL) - 3 KESİNTİLER Gelir Vergisi + Damga Vergisi + Emekli Keseneği Devlet Katkısı (%20) + Emekli Keseneği İştirakçi Payı (%16) + Sağlık Primi Devlet Katkısı (%12) + Sendika Aidatı + Kefalet Aidatı Asgari Geçim İndirimi Mali yılın ilk altı ayı için belirlenen brüt asgari ücreti x 12 X Asgari Geçim İndirim Oranı X %15 / 12 = Asgari Geçim İndirim Tutarı Gelir Vergisi Kesintisi [(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme Tazminatı - Emekli Keseneği İştirakçi Payı (%16) – Sendika Aidatı) x Gelir Vergisi Oranı] – Asgari Geçim İndirimi – Özel Sigorta Priminden Sağlanan Vergi İndirimi Damga Vergisi Kesintisi (Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı + Ek Ödeme + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Toplu Sözleşme Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı) x Damga Vergisi Oranı Emekli Keseneği Devlet Katkısı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %20 Emekli Keseneği İştirakçi Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %16 Sağlık Primi Devlet Katkısı[Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %12 Sendika AidatıDamga Vergisi Matrahı x İlgili Sendikanın Kesinti Oranı Kefalet Aidatı100 x Aylık Katsayı (Giriş Aidatı: İlk 4 ay - 1500 x Aylık Katsayı / 4)

38 YENİ MEMUR MAAŞ HESABI (İDARİ PERSONEL)-1 HAKEDİŞ Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı + Ek Ödeme + Aile Yardımı (Çalışmayan Eş için) + Aile Yardımı (Çocuk için) +Toplu Sözleşme Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Yabancı Dil Tazminatı + Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı (%11) + Sağlık Primi İşveren Payı (%7,5) 38

39 YENİ MEMUR MAAŞ HESABI (İDARİ PERSONEL) -2 En Yüksek Devlet Memuru Aylığı( 1500 + 8000 ) X Aylık Katsayısı AylıkAylık Gösterge x Aylık Katsayı Taban AylığıTaban Aylık Göstergesi 1000 x Taban Aylık Katsayısı Ek Gösterge AylığıEk Gösterge x Aylık Katsayı Kıdem AylığıKıdem Yılı x 20 x Aylık Katsayı (En Fazla 25 Yıl İçin Verilir) Yan Ödeme AylığıYan Ödeme Puanı x Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet TazminatıEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Tazminat Oranı % Ek ÖdemeEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Ek Ödeme Oranı % Eş Yardımı2134 x Aylık Katsayı Çocuk Yardımı0-6 yaş için 500 x Aylık Katsayı, 6 yaşından büyük 250 x Aylık Katsayı Toplu Sözleşme Ödeneği45,00 TL (Üç ayda bir) Makam TazminatıMakam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Görev TazminatıGörev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Yabancı Dil TazminatıYabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x %11 Sağlık Primi İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x%7,5 39

40 40 YENİ MEMUR MAAŞ HESABI (İDARİ PERSONEL) - 3 KESİNTİLER Gelir Vergisi + Damga Vergisi + Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı (%11) + Sağlık Primi İşveren Payı (%7,5) + Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası Sigortalı Payı (%9)+Sağlık Primi Sigortalı Payı (%5) + Sendika Aidatı + Kefalet Aidatı (Kefaletli Görevler için) Asgari Geçim İndirimi Mali yılın ilk altı ayı için belirlenen brüt asgari ücreti x 12 X Asgari Geçim İndirim Oranı X %15 / 12 = Asgari Geçim İndirim Tutarı Gelir Vergisi Kesintisi [(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme Tazminatı - Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası Sigortalı Payı (%9) – Sağlık Primi Sigortalı Payı (%5) – Sendika Aidatı) x Gelir Vergisi Oranı] – Asgari Geçim İndirimi – Özel Sigorta Priminden Sağlanan Vergi İndirimi Damga Vergisi Kesintisi (Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı + Ek Ödeme + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Toplu Sözleşme Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı) x Damga Vergisi Oranı

41 41 YENİ MEMUR MAAŞ HESABI (İDARİ PERSONEL) -4 KESİNTİLER Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x %11 Sağlık Primi İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x%7,5 Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası Sigortalı Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x %9 Sağlık Primi Sigortalı Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x %5 Sendika AidatıDamga Vergisi Matrahı x İlgili Sendikanın Kesinti Oranı Kefalet Aidatı100 x Aylık Katsayı (Giriş Aidatı: İlk 4 ay - 1500 x Aylık Katsayı / 4)

42 ESKİ MEMUR MAAŞ HESABI (AKADEMİK PERSONEL)- 1 HAKEDİŞ Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Geliştirme Ödeneği + Eğitim Ödeneği + İdari Görev Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev / Temsil Tazminatı + Yabancı Dil Tazminatı + Ek Ödeme + Aile Yardımı (Çalışmayan Eş için) + Aile Yardımı (Çocuk için) + Toplu Sözleşme Ödeneği + Emekli Keseneği Devlet Katkısı (%20) + Sağlık Primi Devlet Katkısı (%12) 42

43 ESKİ MEMUR MAAŞ HESABI (AKADEMİK PERSONEL) -2 En Yüksek Devlet Memuru Aylığı( 1500 + 8000 ) X Aylık Katsayısı AylıkAylık Gösterge x Aylık Katsayı Taban AylığıTaban Aylık Göstergesi 1000 x Taban Aylık Katsayısı Ek Gösterge AylığıEk Gösterge x Aylık Katsayı Kıdem AylığıKıdem Yılı x 20 x Aylık Katsayı (En Fazla 25 Yıl İçin Verilir) Üniversite ÖdeneğiEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı x Üniversite Ödeneği Oranı Geliştirme Ödeneği(Aylık + Ek Gösterge) x Aylık Katsayı x Geliştirme Ödeneği Oranı Eğitim Öğretim ÖdeneğiEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı / 12 İdari Görev Ödeneği(Aylık + Ek Gösterge) x Aylık Katsayı x İdari Görev Ödeneği Oranı Makam TazminatıMakam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Görev/Temsil TazminatıGörev/Temsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Yabancı Dil TazminatıYabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı Ek ÖdemeEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Ek Ödeme Oranı % Eş Yardımı2134 x Aylık Katsayı Çocuk Yardımı0-6 yaş için 500 x Aylık Katsayı, 6 yaşından büyük 250 x Aylık Katsayı Toplu Sözleşme Ödeneği45,00 TL (Üç ayda bir) Emekli Keseneği Devlet Katkısı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %20 Sağlık Primi Devlet Katkısı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %12 43

44 44 ESKİ MEMUR MAAŞ HESABI (AKADEMİK PERSONEL) -3 KESİNTİLER Gelir Vergisi + Damga Vergisi + Emekli Keseneği Devlet Katkısı (%20) + Emekli Keseneği İştirakçi Payı (%16) + Sağlık Primi Devlet Katkısı (%12) + Sendika Aidatı + Kefalet Aidatı Asgari Geçim İndirimi Mali yılın ilk altı ayı için belirlenen brüt asgari ücreti x 12 X Asgari Geçim İndirim Oranı X %15 / 12 = Asgari Geçim İndirim Tutarı Gelir Vergisi Kesintisi [(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme Tazminatı - Emekli Keseneği İştirakçi Payı (%16) – Sendika Aidatı) x Gelir Vergisi Oranı] – Asgari Geçim İndirimi – Özel Sigorta Priminden Sağlanan Vergi İndirimi Damga Vergisi Kesintisi (Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Ek Ödeme + Üniversite Geliştirme Ödeneği + Eğitim Ödeneği + İdari Görev Tazminatı + Denge Tazminatı + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı + Toplu Sözleşme Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı ) x Damga Vergisi Oranı Emekli Keseneği Devlet Katkısı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %20 Emekli Keseneği İştirakçi Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %16 Sağlık Primi Devlet Katkısı[Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %12 Sendika AidatıDamga Vergisi Matrahı x İlgili Sendikanın Kesinti Oranı Kefalet Aidatı100 x Aylık Katsayı (Giriş Aidatı: İlk 4 ay - 1500 x Aylık Katsayı / 4)

45 YENİ MEMUR MAAŞ HESABI (AKADEMİK PERSONEL)- 1 HAKEDİŞ Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Üniversite Geliştirme Ödeneği + Eğitim Ödeneği + İdari Görev Ödeneği + Ek Ödeme + Aile Yardımı (Çalışmayan Eş için) + Aile Yardımı (Çocuk için)+ Toplu Sözleşme Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev/Temsil Tazminatı + Yabancı Dil Tazminatı + Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı (%11) + Sağlık Primi İşveren Payı (%7,5) 45

46 YENİ MEMUR MAAŞ HESABI (AKADEMİK PERSONEL) -2 En Yüksek Devlet Memuru Aylığı( 1500 + 8000 ) X Aylık Katsayısı AylıkAylık Gösterge x Aylık Katsayı Taban AylığıTaban Aylık Göstergesi 1000 x Taban Aylık Katsayısı Ek Gösterge AylığıEk Gösterge x Aylık Katsayı Kıdem AylığıKıdem Yılı x 20 x Aylık Katsayı (En Fazla 25 Yıl İçin Verilir) Üniversite ÖdeneğiEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı x Üniversite Ödeneği Oranı Geliştirme Ödeneği(Aylık + Ek Gösterge) x Aylık Katsayı x Geliştirme Ödeneği Oranı Eğitim Öğretim ÖdeneğiEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı / 12 İdari Görev Ödeneği(Aylık + Ek Gösterge) x Aylık Katsayı x İdari Görev Ödeneği Oranı Makam TazminatıMakam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Görev/Temsil TazminatıGörev/Temsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Yabancı Dil TazminatıYabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı Ek ÖdemeEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Ek Ödeme Oranı % Eş Yardımı2134 x Aylık Katsayı Çocuk Yardımı0-6 yaş için 500 x Aylık Katsayı, 6 yaşından büyük 250 x Aylık Katsayı Toplu Sözleşme Ödeneği45,00 TL (Üç ayda bir) Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı +Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı] x %11 Sağlık Primi İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı +Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı] x %7,5 46

47 47 YENİ MEMUR MAAŞ HESABI (AKADEMİK PERSONEL) -3 KESİNTİLER Gelir Vergisi + Damga Vergisi + Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı (%11) + Sağlık Primi İşveren Payı (%7,5) + Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası Sigortalı Payı (%9)+Sağlık Primi Sigortalı Payı (%5) + Sendika Aidatı + Kefalet Aidatı (Kefaletli Görevler için) Asgari Geçim İndirimi Mali yılın ilk altı ayı için belirlenen brüt asgari ücreti x 12 X Asgari Geçim İndirim Oranı X %15 / 12 = Asgari Geçim İndirim Tutarı Gelir Vergisi Kesintisi [(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + İdari Görev Tazminatı - Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası Sigortalı Payı (%9) – Sağlık Primi Sigortalı Payı (%5) - Sendika Aidatı) x Gelir Vergisi Oranı] – Asgari Geçim İndirimi – Özel Sigorta Priminden Sağlanan Vergi İndirimi Damga Vergisi Kesintisi (Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Ek Ödeme + Üniversite Geliştirme Ödeneği + Eğitim Ödeneği + İdari Görev Tazminatı + Denge Tazminatı + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı +Toplu Sözleşme Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı ) x Damga Vergisi Oranı

48 48 YENİ MEMUR MAAŞ HESABI (AKADEMİK PERSONEL) -4 KESİNTİLER Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge +Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı] x %11 Sağlık Primi İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı] x %7,5 Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası Sigortalı Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı] x %9 Sağlık Primi Sigortalı Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı] x %5 Sendika AidatıDamga Vergisi Matrahı x İlgili Sendikanın Kesinti Oranı Kefalet Aidatı100 x Aylık Katsayı (Giriş Aidatı: İlk 4 ay - 1500 x Aylık Katsayı / 4) Teşekkür ederim. Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014,Ankara Teşekkür ederim. Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014,Ankara


"Maaş Hesaplama 2014 Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014,Ankara Maaş Hesaplama 2014 Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları