Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KILIÇARSLAN ORTAOKULU MESLEK TANITIM GÜNLER İ Diş Hekimi Sunum: Tüzenur ŞENEL Proje: Okul Rehberlik Servisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KILIÇARSLAN ORTAOKULU MESLEK TANITIM GÜNLER İ Diş Hekimi Sunum: Tüzenur ŞENEL Proje: Okul Rehberlik Servisi."— Sunum transkripti:

1 KILIÇARSLAN ORTAOKULU MESLEK TANITIM GÜNLER İ Diş Hekimi Sunum: Tüzenur ŞENEL Proje: Okul Rehberlik Servisi

2 Mesle ğ in Tanımı Diş hekimi; insan sa ğ lı ğ ı ile ilgili olarak dişlerin, diş etlerinin, a ğ ız boşlu ğ u, çene ve komşu dokularının sa ğ lı ğ ının korunması, diş ve çene düzensizliklerinin teşhis, tedavi ve rehabilite edilmesiyle ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkili kişidir.

3 GÖREVLER Hastanın şikayetlerini dinleyip, a ğ ız ve dişleri muayene eder, Gerekirse röntgen filmi çeker, inceler ve hastalı ğ ı teşhis eder, Tedavisi mümkün olan dişlerin çürük kısmını temizler, dolgu yaparak tedavi yapar ve dişin yüksekli ğ ini kontrol eder, Tedavisi mümkün olmayan dişleri uyuşturarak a ğ ızdan uzaklaştırır, Reçete yazar, Eksik dişlerin yerini yenileri ile tamamlar, A ğ ız ve diş eti hastalıklarını tedavi eder, A ğ ız içi ve dışı, diş, dişeti ve çeneleri ilgilendiren cerrahi işlemleri yapar, Diş ve çenelerin gerek kendi aralarında ve gerekse birbirleriyle ilişkilerindeki uyumsuzluk ve bozuklukları giderir, A ğ ız ve diş hastalıklarını önlemek için koruyucu tedaviler yapar, İ nsanlara, a ğ ız sa ğ lı ğ ı, temizli ğ i ve a ğ ız bakımı konularında bilgi verir, tavsiyelerde bulunur.

4 KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EK İ PMAN Diş Hekimi Koltu ğ u, Diş Ünitesi, Yüksek ve Düşük Devirli Turlar, Diş Hekimli ğ i Röntgen Cihazları, Diş Temizleme Aletleri, Diş ve Dişeti Hastalıklarının Teşhis ve Tedavilerinde Kullanılan Çeşitli El Aletleri ve Tıbbi Cihazları, Diş ve Dişeti Cerrahisinde Kullanılan Çeşitli Aletler, Ölçü Maddeleri, Dolgu Maddeleri, Sterilizasyon Cihazları, Anestezi Alet ve İ laçları, Acil Tıbbi Müdahale Alet ve İ laçları.

5 MESLE Ğİ N GEREKT İ RD İĞİ GENEL ÖZELL İ KLER Fizik, kimya özellikle biyoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı, El becerisi olan, Ellerini ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, Üç boyutlu görebilme becerisine sahip, Renk algısı ve iletişim kurma becerisi olan, Yaratıcı, Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen, İ nsanlarla u ğ raşmaktan sıkılmayan, insanları anlayabilen, Sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi, Estetik anlayışı yüksek, kimseler olmaları gerekir. Diş hekimli ğ i mesle ğ i bedenen efor gerektirmekte olup, çeşitli meslek hastalıklarına yakalanma riski de vardır.

6 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Diş hekimleri hastanelerde, dispanserlerde veya özel muayenehanelerde görev yaparlar. Çalışma ortamı çok temiz ve biraz ilaç kokuludur. Bazı hastaların a ğ ızları rahatsız edici derecede kokabilir. Diş hekimleri genellikle ayakta çalışırlar. Çalışırken hastalar ve hasta sahipleri ile sürekli etkileşim halindedirler.

7 MESLEK E Ğİ T İ M İ N İ N VER İ LD İĞİ YERLER Mesle ğ in e ğ itimi üniversitelerin “Diş Hekimli ğ i” fakültelerinde verilmektedir.

8 MESLEK E Ğİ T İ M İ NE G İ R İ Ş KOŞULLARI Lise veya dengi okul mezunu olmak, ÖSYS (Ö ğ renci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

9 E Ğİ T İ M İ N SÜRES İ VE İ ÇER İĞİ Diş hekimli ğ i e ğ itimi temel bilimler e ğ itimi ile birlikte 5 yıllık bir süreyi kapsar. Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakültelerde e ğ itim süresi 6 yıldır. Beş yıllık e ğ itim boyunca ö ğ renciler hem teorik, hem de pratik açıdan yetiştirilir. Diş hekimli ğ inde beceri kazanmak önemli oldu ğ undan, e ğ itimde uygulamaya a ğ ırlık verilmektedir.

10 E ğ itim genel olarak iki bölüme ayrılabilir: 1.Bölüm Ö ğ rencilerin klini ğ e hazırlanması için ilk üç yıl temel bilimler, meslek bilimleri, klinik öncesi e ğ itim ve bunların uygulamaları yapılmaktadır. Temel Diş hekimli ğ i e ğ itiminde, ö ğ rencilere temel fen bilimleri dersleri ile hekimlik nosyonunu almaları için temel tıp dersleri verilmektedir. Bu derslerin yanı sıra el becerilerini geliştirecek ve a ğ ız-diş morfolojisini uygulayarak ö ğ renecekleri dersleri de alırlar. E ğ itimin son üç yılında ise mesleki a ğ ırlıklı teorik dersler ve pratik uygulamalar a ğ ırlık kazanmaktadır.

11 II.Bölüm: Klinik çalışmasına 4. sınıftan itibaren başlanmakta ve 5. Sınıfta ilk uygulamalar entegre staj şeklinde sürdürülmektedir. 5. Sınıf Stajları: Fakülte Kurulunun belirleyece ğ i esaslara göre Cerrahi; en az 6 hafta, Protez; en az 6 hafta, Tedavi; en az 6 hafta, Periodontoloji; en az 3 hafta, Ortodonti; en az 3 hafta, Pedodonti; en az 3 hafta, Oral Diagnoz ve Radyoloji; en az 3 hafta Anabilim ve Bilim Dallarında yapılır.

12 E ğ itim Sonunda Alınan Belge - Çalışma Alanları E ğ itimini başarı ile tamamlayanlara “Diş Hekimi" Lisans Diploması verilir. Üniversite, Devlet Hastaneleri ve Özel Hastanelerde, Kendi Özel Muayenehanesinde, A ğ ız ve diş sa ğ lı ğ ı bakım ürünleri üreten ticari firmalarda çalışabilirler.


"KILIÇARSLAN ORTAOKULU MESLEK TANITIM GÜNLER İ Diş Hekimi Sunum: Tüzenur ŞENEL Proje: Okul Rehberlik Servisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları