Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Return Visits to the Emergency Department: The Patient Perspective Can Bilal 23.12.2014 AÜTF Acil Tıp AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Return Visits to the Emergency Department: The Patient Perspective Can Bilal 23.12.2014 AÜTF Acil Tıp AD."— Sunum transkripti:

1 Return Visits to the Emergency Department: The Patient Perspective Can Bilal 23.12.2014 AÜTF Acil Tıp AD

2 Giriş Amaç: Tekrarlayan acil servis başvurularında hastaların kişisel deneyimlerini ve zorluklarını belirleyerek, acile dönüşleri azaltmak Sonuç: Hastalık progresyonu ilgili korku ve şüphe, zamanında takip bakıma (poliklinik) ulaşamamak acile geri dönüşte ana faktörlerdir. Hastaların soru sorabileceği ve istedikleri zaman yardım isteyebilecekleri alternatif yöntemler geliştirilmelidir.

3 Hasta Seçimi 18 yaş üstü olanlar İlk başvurudan sonra 9 gün içinde geri gelenler Planlanmamış başvuru (yara bakımı, kan testi vb.. için kontrole çağırılmamış olanar)

4 Dışlama Kriterleri Kontrole çağırılanlar İlk geldiğinde tedaviyi kabul etmeyen, muayene olmadan gidenler İngilizcesi akıcı olmayanlar, sağır olanlar Genel durumu kötü olup görüşme yapamayanlar 9 gün içinde 1'den fazla geldiyse ilk gelişinde görüşülmüş; diğerlerinde sadece ilk gelişinde görüşülmediyse çalışmaya dahil edilmiş

5 Bilgi Toplama Triaja başvuruda 9 gün içinde ikinci kez gelen hasta olduğu zaman görüşme ekibine otomatik elektronik mesaj gönderilmiş Hastaya yatış da yapılsa 24 saat içinde kendisiyle görüşülebildiyse dahil edilmiş Bir şiftte en fazla 2 hasta çalışmaya dahil edilmiş (belli gün ve periyotlardaki bias'ı önlemek için)

6

7 Sonuçlar 21/60 kişi 'high user' ( 1 yılda > 3 başvuru) 41/60 hasta taburculuk önerileri ve işlemi ile sorun yaşamamış. Yaşayanlar da yazılanları anlamamış veya öneri kağıdını almamış veya acele/hazır olmadan taburcu edildiğini düşünmüş 19/60 hasta ihtiyacı olan ilacın yazılmadığını düşünmüş

8 Sonuçlar 24/60 kişi hasta bakımının yetersiz olduğunu düşünmüş; yatış yapılması, daha fazla tanısal test, ana şikayetinin üzerinde durulmaması 14/29 kişi hastalığının işini etkilediğini belirtmiş 21/60 hasta outpatient randevusu almış ancak gitmemiş; semptomlarının randevuyu bekleyemeyecek kadar ağır olduğu için veya poliklinikçi acile geri gönderdiği için tekrar acile tekrar gelmiş

9 Sonuçlar Hastaların acil servise dönmelerinin en sık sebebi ise durumlarıyla ilgili olan korku ve belirsizlik Bu korkuya sebep olarak semptomların kötüleşmesi, bekledikleri zaman çerçevesinde iyileşmemesi ve semptomların nedeninin kendilerine açıklanmaması belirlenmiş

10 Sonuçlar Hastalar acil dönmeden önce genellikle eşlerinden, aile fertlerinden, arkadaşlardan ve özellikle aynı hastalığı tecrübe etmiş kişilerden ve sağlık çalışanı tanıdıklarından destek almışlar Çoğu hasta aile hekimi olduğunu ancak ona az danıştığını veya ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğunu söylemiş. Hastalar genelde bazı sorunlara rağman poliklinik şartlarında hizmet almayı tercih ediyorlar

11 Sonuçlar Poliklinikte tanı ve tedavi için kaynakların yetersiz olması Farklı günlere farklı zamanlara randevu almak Acili tercih edenler müsaitlik ve hızlı değerlendirilme açısından uygun görmüşler Yatan hastaların geliş sebebi korkudan ve şüpheden çok, kronik durumun kötüleşmesi.

12 Sınırlamalar Bu çalışma tek bir sağlık sistemi içindeki 60 hastada yapılmış. Sonuçları farklı bir hasta popülasyonuna genelleyemeyebiliriz Yarı-yapılandırılmış görüşme formu subgrupları anlamlı şekilde sınıflamada yeteri kadar standartize değil

13 Tartışma Hastaların bakım sırasında ve sonraki dönemde daha fazla güvence/içini rahatlatma ihtiyacı var, özellikle de semptomlarını açıklayacak net bir açıklamamız yoksa Kusursuz klinik bakım, hasta açısından kusursuz bakım demek değildir, özellikle az cevap ve belirsiz bir tanı/tedavi planı ile taburcu edildiyse Taburculuk işlemi ile pek sorun yaşanmasa da, hastalar eve korku ve sonraki adımlardan emin olamadan gidiyor

14 Tartışma Taburculuk öncesi hastanın endişelerini gidermek Test sonuçlarını ve klinik düşüncemizi daha iyi dile getirmek ve açıklamak Net tanı olmaması ile ilgili belirsizlik hissinin birçok hasta tarafından hissedildiğini belirtmek İkinci bir sorun olarak da hasta eve gittikten sonra doğan soru ve sorunlarına cevap verecek bir sistem gerekliliği (telemedicine?)

15 Teşekkürler


"Return Visits to the Emergency Department: The Patient Perspective Can Bilal 23.12.2014 AÜTF Acil Tıp AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları