Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Alerji-İmmünoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 4 Kasım 2014 Salı Ar. Gör. Dr. Asiye Güngörmüş

2 ÇOCUK ALERJİ VE İMMUNOLOJİ VAKA SUNUMU
Dr. Asiye GÜNGÖRMÜŞ

3 1.Hasta: 7 Yaş kız hasta Şikayet: Öksürük, hırıltı
Hikaye: 5 gün önce başlayan kuru öksürük ve hırıltılı solunum şikayeti mevcut. Öksürüğü zamanla balgamlı hale gelmiş.2 gündür de ateş şikayeti olan hasta öksürüğünün şiddetlenmesi üzerine çocuk acil servise başvurmuş.

4 Özgeçmiş: Özellik yok. 2-3 kez bronşiolit nedeniyle hastane yatışı olmuş. 5 yıldır çocuk alerji immünoloji polikliniğinden takip edilmekte olup flutikazon 2x125mcg montelucast 1x5mg kullanıyor. Soygeçmiş: Ailede astım ve atopi öyküsü yok.

5 Fizik Muayene: Ateş:38,4 SS:32/dk TA:100/55 mmHg Nb:90/dk Sat: %92
Boy:114cm(25-50p) Tartı:18kg (25-50p) Ateş:38,4 SS:32/dk TA:100/55 mmHg Nb:90/dk Sat: %92 Akciğer sesleri dinlemekle bilateral eşit, expiryum uzunluğu ve wheezingi mevcut. Akciğerde dinlemekle sağda krepitan ral(+) Takipne(+) Dispne(+) Retraksiyonları yok. Diğer sistem muayeneleri doğal

6 Laboratuvar: Glu:92 Na:136 WBC:12200 Üre:28 K:4,3 Neu:9920
Kre:0, Ca:9, Hg:14 AST: CRP:0, Plt:256000 ALT: Sed: Lym:1400 Alb:4, MCV:88,4 Eos:214

7 2.Hasta: 4 yaş kız hasta Şikayet: Öksürük, nefes almada güçlük
Hikaye: 2-3 gün önce başlayan öksürük ve ateş şikayeti olan hasta 1 gün önce başvurduğu dış merkezde boğaz enfeksiyonu düşünülerek oral antibiyotik tedavisi başlanmış. Bir gece önce öksürük şikayeti artan hırıltılı solunum ve nefes darlığı gözlenmesi üzerine çocuk acil servise başvurdu.

8 Özgeçmiş: Özellik yok. Hasta dış merkezde çocuk alerji tarafından takipli. Montelucast:1x4mg kullanıyor. Geçen yıl birkaç kez yine solunum sıkıntısı nedeniyle acil başvurusu olmuş, nebul tedavisinden fayda görmüş. Hastane yatışı gerekmemiş. Soygeçmiş: Ailede astım ve atopik hastalık öyküsü yok.

9 Fizik Muayene: FM: Ateş: Nb:184/dk TA: 100/60mmHg SS:38/dk Sat:%88 Bilinç açık, huzursuz, ajite ağlıyor. Akciğer sesleri bilateral eşit, yaygın wheezing (+), takipneik , dispneik solunumu mevcut. Subcostal retraksiyonlar(+) Diğer sistem muayeneleri doğal.

10 Labaratuar: Glu: 128 CRP: 0,55 KG: pH: 7,33 Üre: 5 Sed:9 CO2:41
Kre: 0, WBC: HCO3:21,1 AST: Neu:12700 ALT: Hg:13,2 Na: Plt:343000 K: 3, Lym:2810

11 Patolojik Bulgular: 1. HASTA: 7 yaş 2. HASTA: 4 yaş Öksürük, hırıltı
Ateş Takipne Wheezing (+), krepitan ral(+) Sat:%92 Öksürük, ateş Nefes almada güçlük Taşikardi Takipne, dispne, retraksiyonlar Yaygın wheezing (+) Sat:%88

12 Ne düşünürsünüz? Ek Tetkik?

13 Astım Atak Tedavisi

14 Akut Atakda Nelere Dikkat Edelim?
Hafif Orta Ağır Solunum Yetmezlik Sınırında Dispne Derecesi Yok var Sibilan Ronküs(Vizing) Hafif, sadece ekspriumda Şiddetli ekspriumda, inspriumda da olabilir Hem insprium-Hem ekspriumda Sessiz Akciğer (bradikardi de eşlik eder) Bilinç Ajite olabilir Ajite Çok Ajite Konfüze SaO2 >%95 %91-95 <%90

15 Görüntüleme İsteyelim mi?

16 Astım Atağında Ne Zaman Akciğer PA İsteyelim??
Ağır astım atağında Ateş 39 üzeri ve toksik görünen hasta Tek taraflı veya lokal dinleme bulgusu olan hastalarda İlk kez atakla başvuran tanısız hasta Tedaviye yanıtsız olgularda

17

18 Klinik İzlem: 1.Hasta: Orta Astım atağı +Pnömoni
Hastamıza 3 kez ard arda ventolin tedavisinin ardından flutikazon, iprotropium nebul tedavisi verildi. 2mg/kg/günden steroid tedavisi başlandı. Pnömoni tedavisi için ampisilin+klaritromisin verildi.

19 Astım Atak Tedavisi

20 Klinik İzlem: Tedavinin 2. gününde hastanın almakta olduğu tedaviye rağmen yeterli düzelme olmadığı, saturasyonlarında hala yükselme olmadığı ve oksijen ihtiyacının devam ettiği farkedildi.

21 Ne düşünürsünüz?

22 Kontrol Akciğer PA:

23 Astım Komplikasyonları:
Tedaviye yanıtsız hastalar: Pnömotoraks Atelektazi Pnömomediastinum Pnömoni

24 Klinik İzlem: Hastamıza atelektazi için postural drenaj ve pulmozyme tedavisi başlandı. Pulmozyme sonrası atelektazisi gerileyen hastanın genel durumu iyi seyretti. Tedavisini tamamlayan hasta inhaler tedavisi düzenlenerek oral antibiyotik tedavisiyle taburcu edildi.

25 Kontrol AC Grafisi:

26 2.Hasta: Öksürük, ateş Nefes almada güçlük Taşikardi
Takipne, dispne, retraksiyonlar Yaygın wheezing (+) Sat:%88

27 Akut Atakda Nelere Dikkat Edelim?
Hafif Orta Ağır Solunum Yetmezlik Sınırında Dispne Derecesi Yok var Sibilan Ronküs(Vizing) Hafif, sadece ekspriumda Şiddetli ekspriumda, inspriumda da olabilir Hem insprium-Hem ekspriumda Sessiz Akciğer (bradikardi de eşlik eder) Bilinç Ajite olabilir Ajite Çok Ajite Konfüze SaO2 >%95 %91-95 <%90

28 Akciğer PA:

29 Astım Atak Tedavisi

30 2.Hasta : Ağır Astım Atağı + Atipik Pnömoni Ventolin nebul
Flutikazon 2x2mg nebul +Iprotropium 6x1 nebul Steroid dozu 4mg/kg/gün dozuna arttırıldı. Azitromisin tedavisi oral başlandı.

31

32 2.Hasta: MgSo4 tedavisi 50mg/kg dozunda verildi.
Son olarak hala yeterli yanıt alınamayan hastaya teofilin tedavisi de başlandı. Hastamızın teofilin infüzyonu sonrası genel durumu iyi ,taşikardisi ve takipnesi geriledi. Takiplerinde solunum sıkıntısı geriledi ,nebül tedavisi tekrar düzenlendi

33 Akılda Kalanlar Astım atağı ile başvuran hastada ayrıntılı anamnez, fizik muayene ile astım atağının derecelendirilmesi önemlidir. Uygun tedaviye rağmen düzelme olmuyorsa hasta tekrar değerlendirilmelidir. Her astım atağında görüntülemeye gerek yoktur. Tedaviye yanıtsız hastalarda komplikasyonlar unutulmamalı, gerektiğinde görüntüleme istenmelidir.

34 TEŞEKKÜRLER…


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları