Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKUT ATAK TEDAVİSİ Prof. Dr. Ayten P. Uyan İzzet Baysal Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKUT ATAK TEDAVİSİ Prof. Dr. Ayten P. Uyan İzzet Baysal Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 AKUT ATAK TEDAVİSİ Prof. Dr. Ayten P. Uyan İzzet Baysal Tıp Fakültesi
Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı 12.Türk Toraks Derneği Kongresi, 8-12.Nisan.2009

2 ASTIM Tüm dünyada morbidite ve mortalitenin major nedeni,
Çocukluk çağınının en sık görülen kronik hastalığı, Tüm dünyada morbidite ve mortalitenin major nedeni, Çocuklarda prevalans giderek artmakta, ISAAC : Prevalans %1-%30, Çocukluk çağı astım vakalarının 1/4 - 2/3’ü erişkin dönemde devam etmekte..

3 ASTIM Klinik şiddeti hastadan hastaya değişen,
Ayni hastada zaman zaman değişiklikler gösterebilen, “Havayolu mukozasının kronik inflamatuvar hastalığı” Havayollarında aşırı duyarlılık (bronşial hiperreaktivite) Geri dönüşümlü diffüz hava yolu obstrüksiyonu.

4 ASTIM Değişik uyaranlara karşı, Havayolu inflamasyonunda alevlenme, Mukozal ödem, Bronşial düz adale spazmı, Müküs tıkaçlar..

5 AKUT HAVAYOLU OBSTRÜKSİYONU
İnflamasyon Bronşial hiperreaktivite + Viral ÜSY enfeksiyonları ! Mikoplasma, klamidya Allerjenler (ev tozu, ev hayvanı) Sigara dumanı Egzersiz Soğuk hava Hiperventilasyon Çevresel irritanlar Hava kirliliği Atmosferik değişiklikler Reflü Stress Kokular Yiyecekler İlaçlar ……

6 ASTIMDA HAVAYOLU Normal havayolu Daralmış havayolu
İmmun hücrelerin infiltrasyonu İnflamasyon ve ödem Lümen çapında daralma Aşırı mukus Düz kaslarda kasılma Normal havayolu Daralmış havayolu

7 AKUT ASTIM ATAĞI Nefes darlığında ilerleyici artış, Öksürük,
Hışıltı veya Göğüste sıkışma hissi, yada Bu semptomların kombinasyonlarını içeren akut episodlardır, Hayatı tehdit edici olabilir !!

8 AKUT ASTIM ATAĞI Hava akımında azalma Havanın hapsolması FRC artış
İnspiratuvar kas aktivitesi devam eder Havayolu açık tutulur Havanın çıkışı sağlanır Aşırı havalanma Vent/Perf. uyumsuzluk Hipoksemi Taşikardi Solunum iş yükü artar Dehidratasyon Laktat, keton, org.asitler birikir Asidoz Respiratuvar alkaloz Solunum yetmezliği pH düşer Negatif intraplevral basınç artar, Sol ventrikül ardyükü artar, Sağ ventrikül ardyükü artar, Pulsus paradoksus

9 IRV+TV+ERV=VC ERV+RV=FRC

10 ASTIM TANI VE TEDAVİ REHBERLERİ

11 ASTIM ATAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Atak şiddetinin belirlenmesi !! Hastanın semptomları Fizik muayene bulguları (A-B-C) Solunum fonksiyon testleri Oksijen saturasyonu (oda havasında) Arteryel kangazı “HAFİF, ORTA, AĞIR ve HAYATI TEHDİT EDİCİ”

12 ASTIM ATAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Öykü : Önceki semptomlar, Başlangıç yaşı, süresi, Atak sıklığı, Klinik şiddeti, Tedavisi ve tedaviye cevabı, Son bir yıl içinde atak nedeni ile hospitalizasyon ? Acile müracaat ? Ayırıcı tanı..

13 ASTIM ATAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yüksek risk grubu : Sık hospitalizasyon, Hayatı tehdit edici atak geçirme, Son günlerde oral kortikosteroid kullanma, İlaçları henüz kesmiş olmak, Beta-2 agonistlere aşırı bağımlılık, Psikososyal problemler, hastalığı inkar etme, Tedaviye uyumsuzluk..

14 ASTIM ATAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Fizik muayene : genel durum, vital bulgular Solunum sayısı (yaşa göre) Nabız (taşikardi ……. bradikardi) Retraksiyonlar : Yardımcı solunum kaslarının kullanılması, Abdominal solunum, Siyanoz, Oskültasyon (raller, hışıltı, sessiz göğüs) Pulsus paradoksus (orta ve ağır atakta).

15 ASTIM ATAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Laboratuvar : Zirve akım hızı (PEF) (>%80……<%60), Oksijen saturasyonu, PaO2 ve PaCO2 (ağır ve hayatı tehdit edici ataklarda), Akciğer grafisi (gerekli değil, komplikasyon düşünülürse), Diğer tetkikler : Yoğun bakım gerektiren hastalarda hematoloji, biokimya, kan gazı, İnvazif girişimlerden mümkün olduğunca kaçınılmalı !!

16 ASTIM ATAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GINA 2006
Parametreler Hafif Orta Ağır Hayatı tehdit edici Nefes darlığı Yürüyebilir Yatabilir Konuşabilir İnfant- kısa kısa ağlar, beslenme güçtür Oturmayı tercih eder Istirahatte gözlenir İnfant beslenmeyi reddeder Gövdeyi öne doğru eğer Yüzeyel solunum Konuşma Cümle kurar Birkaç kelime Kesik kesik konuşma Tek kelime Genel durum Ajite olabilir Genellikle ajite Konfüzyon Solunum sayısı 0-2 ay <60/dak 2-12 ay <50/dak 1-5 yaş <40/dak 6-8 yaş <30/dak Artmış Çok artmış Azalmış veya arrest Suprasternal çekilme Yok Genellikle var Paradoksal torako-abdominal solunum Hışıltı (vizing) Orta, ekspiratuvar Yüksek sesli Nabız 2-12 ay <160/dak 1-2 yaş <120/dak 2-8 yaş <110/dak <100 >120 Bradikardi Pulsus paradoksus <10 mm Hg Olabilir 10-25 mm Hg Sıklıkla vardır 20-40 mm Hg PEF > %80 % 60-80 < %60 PaO2 PaCO2 Normal (her zaman gerekli değil) <45 mm Hg >60 mm Hg <60 mm Hg siyanoz >45 mm Hg solunum yetmezliği Hipoksi Hiperkapni Asidoz Saturasyon O2 >95 mm Hg %91-95 <%90

17 PULMONER SKOR SİSTEMİ Solunum sayısı Yardımcı solunum
Skor >6 yaş <6 yaş Hışıltı (vizing) kaslarını kullanma 0 < < Yok Yok Terminal hışıltı Hafif Ekspir.da tam hışıltı Belirgin 3 > 50 > İnspir. ve ekspir.da Maksimal kulakla duyulan hışıltı

18 ATAK TEDAVİSİ Astım atakları acil tedavi gerektirir, Hedef :
Bronkodilatasyon, Hipoksinin giderilmesi, İnflamasyonun baskılanması, Atak tedavisinde önerilen ilaçlar : - Oksijen - Beta-2 agonistler - Sistemik steroidler Önerilmeyen ilaçlar : Sedatifler Mukolitikler Göğüs fizyoterapisi Antibiotikler Aşırı sıvı !! Adrenalin !! i.v. Mg Sulfat

19 ATAK TEDAVİSİ Hastanın genel durumu Solunum sıkıntısı
Solunum fonksiyonları Tedaviye cevabı yakın takip edilmeli…. Ailenin eğitimi, Sosyo kültürel durumu göz önüne alınmalı..

20 EVDE ATAK TEDAVİSİ İnhale steroid dozu 1-2 hafta süre ile arttırılır,
Öksürük, nefes darlığı, hışıltı, PEF çocuğun en iyi değerinin %80 veya <%80, Bulgularda düzelme, PEF >%80, Doktora haber vererek, saat inhale salbutamole önerilen şekilde devam, PEF değeri %60-80 arasında ise ve bulgularda kısmi düzelme varsa hastaneye başvurması önerilir !! Salbutamol ölçülü doz inhaler (ÖDİ) 2-4 puf, Salbutamol nebul mg/kg/doz nebulizatör ile, İnhale steroid dozu 1-2 hafta süre ile arttırılır,

21 HASTANEDE ATAK TEDAVİSİ
Hafif şiddette atak Orta şiddette atak Ağır şiddette atak Hayatı tehdit edici atak

22 HAFİF ŞİDDETTE ATAK GINA 2006
Parametreler Hafif Orta Ağır Hayatı tehdit edici Nefes darlığı Yürüyebilir Yatabilir Konuşabilir İnfant- kısa kısa ağlar, beslenme güçtür Oturmayı tercih eder Istirahatte gözlenir İnfant beslenmeyi reddeder Gövdeyi öne doğru eğer Yüzeyel solunum Konuşma Cümle kurar Birkaç kelime Kesik kesik konuşma Tek kelime Genel durum Ajite olabilir Genellikle ajite Konfüzyon Solunum sayısı 0-2 ay <60/dak 2-12 ay <50/dak 1-5 yaş <40/dak 6-8 yaş <30/dak Artmış Çok artmış Azalmış veya arrest Suprasternal çekilme Yok Genellikle var Paradoksal torako-abdominal solunum Hışıltı (vizing) Orta, ekspiratuvar Yüksek sesli Nabız 2-12 ay <160/dak 1-2 yaş <120/dak 2-8 yaş <110/dak <100 >120 Bradikardi Pulsus paradoksus <10 mm Hg Olabilir 10-25 mm Hg Sıklıkla vardır 20-40 mm Hg PEF >%80 %60-80 <%60 PaO2 PaCO2 Normal (her zaman gerekli değil) <45 mm Hg >60 mm Hg <60 mm Hg siyanoz >45 mm Hg solunum yetmezliği Hipoksi Hiperkapni Asidoz Saturasyon O2 >95 mm Hg %91-95 <%90

23 HAFİF ŞİDDETTE ATAK TEDAVİSİ
Bronkodilatasyon sağlanmalı, Klinik bulgularda düzelme ve PEF değeri >%80 ise, atak tedavisi sonlandırılır, Salbutamol nebul mg/kg/doz (maks. 2.5 mg/doz), gereğinde 20 dakika ara ile 3 kez tekrar, Nebulizatör yoksa, ayni aralar ile ÖDİ, spacer kullanılarak puf (maks. 10 puf), 24-48 saat süre ile 4-6 saatte bir salbutamol, Kullandıkları inhale steroid dozu bir basamak arttırılır.

24 HAFİF ŞİDDETTE ATAK TEDAVİSİ
Bronkodilatöre beklenen yanıt alınamaz ise, Yakın zamanda sistemik steroid kullanma öyküsü varsa, Birinci saatin sonunda atak bulguları düzelmezse bir üst basamağın tedavisine (orta şiddette atak) geçilir. Sistemik steroid (prednisolon mg/kg/doz po, maks.60 mg),

25 ORTA ŞİDDETTE ATAK GINA 2006
Parametreler Hafif Orta Ağır Hayatı tehdit edici Nefes darlığı Yürüyebilir Yatabilir Konuşabilir İnfant- kısa kısa ağlar, beslenme güçtür Oturmayı tercih eder Istirahatte gözlenir İnfant beslenmeyi reddeder Gövdeyi öne doğru eğer Yüzeyel solunum Konuşma Cümle kurar Birkaç kelime Kesik kesik konuşma Tek kelime Genel durum Ajite olabilir Genellikle ajite Konfüzyon Solunum sayısı 0-2 ay <60/dak 2-12 ay <50/dak 1-5 yaş <40/dak 6-8 yaş <30/dak Artmış Çok artmış Azalmış veya arrest Suprasternal çekilme Yok Genellikle var Paradoksal torako-abdominal solunum Hışıltı (vizing) Orta, ekspiratuvar Yüksek sesli Nabız 2-12 ay <160/dak 1-2 yaş <120/dak 2-8 yaş <110/dak <100 >120 Bradikardi Pulsus paradoksus <10 mm Hg Olabilir 10-25 mm Hg Sıklıkla vardır 20-40 mm Hg PEF >%80 %60-80 <%60 PaO2 PaCO2 Normal (her zaman gerekli değil) <45 mm Hg >60 mm Hg <60 mm Hg siyanoz >45 mm Hg solunum yetmezliği Hipoksi Hiperkapni Asidoz Saturasyon O2 >95 mm Hg %91-95 <%90

26 ORTA ŞİDDETTE ATAK TEDAVİSİ
Oksijen verilir (O2 saturasyonu >%95), Duruma göre 2-4 saat ara ile salbutamol tekrarlanabilir, Atak sonlanırsa : Salbutamol (20 dakika ara ile 3 kez) nebulizasyonu, Sistemik steroid (prednisolon p.o. 1-2 mg/kg/doz, maks. 60 mg, veya eşdeğeri metilprednisolon i.v.) Ayni doz steroid, günlük bölünmüş doz (2 doz) olarak, Salbutamol 4-6 saatte bir tedaviye 3-5 gün devam, İdame tedavide inhale steroid dozu bir basamak arttırılır.

27 ORTA ŞİDDETTE ATAK TEDAVİSİ
Eğer bulgularda kısmi düzelme olursa, hasta yatırılarak ayni tedaviye devam edilir, Bronkodilatasyonu arttırmak için, Atak tedavisine beklenen yanıt alınamaz ise bir üst basamağa geçilir !! İpratropium bromid mcg/doz inhalasyon, tedaviye eklenebilir,

28 AĞIR ŞİDDETTE ATAK GINA 2006
Parametreler Hafif Orta Ağır Hayatı tehdit edici Nefes darlığı Yürüyebilir Yatabilir Konuşabilir İnfant- kısa kısa ağlar, beslenme güçtür Oturmayı tercih eder Istirahatte gözlenir İnfant beslenmeyi reddeder Gövdeyi öne doğru eğer Yüzeyel solunum Konuşma Cümle kurar Birkaç kelime Kesik kesik konuşma Tek kelime Genel durum Ajite olabilir Genellikle ajite Konfüzyon Solunum sayısı 0-2 ay <60/dak 2-12 ay <50/dak 1-5 yaş <40/dak 6-8 yaş <30/dak Artmış Çok artmış Azalmış veya arrest Suprasternal çekilme Yok Genellikle var Paradoksal torako-abdominal solunum Hışıltı (vizing) Orta, ekspiratuvar Yüksek sesli Nabız 2-12 ay <160/dak 1-2 yaş <120/dak 2-8 yaş <110/dak <100 >120 Bradikardi Pulsus paradoksus <10 mm Hg Olabilir 10-25 mm Hg Sıklıkla vardır 20-40 mm Hg PEF >%80 %60-80 <%60 PaO2 PaCO2 Normal (her zaman gerekli değil) <45 mm Hg >60 mm Hg <60 mm Hg siyanoz >45 mm Hg solunum yetmezliği Hipoksi Hiperkapni Asidoz Saturasyon O2 >95 mm Hg %91-95 <%90

29 AĞIR ŞİDDETTE ATAK TEDAVİSİ
Ağır atak ile gelen hastalar yatırılarak tedavi edilir, Oksijen verilir (saturasyonu >%95), Salbutamol nebul, 1 saatte 3 doz, gereğinde sürekli nebulizasyon, duruma göre 1-2 saatte bir tekrarlanır, İpratropium bromid mcg/doz eşzamanlı olarak başlanır, 1 saatte 3 doz , daha sonra 4-6 saatte bir tekrar, Sistemik steroid (prednisolon 1-2 mg/kg/doz, maks. 60 mg, veya eşdeğeri metilprednisolon i.v.) olarak başlanır.

30 AĞIR ŞİDDETTE ATAK TEDAVİSİ
Aminofilin amp mg/kg/saat dozunda infüzyon olarak verilebilir, Atak sonlandığında yalnızca salbutamol 4-6 saatte bir tekrarlanır, 5-10 gün içinde giderek doz araları açılır ve kesilir, Sistemik steroid, günlük bölünmüş doz olarak 5-10 gün kullanılır, atak sonlanmazsa bir üst basamağa geçilir.

31 HAYATI TEHDİT EDİCİ ATAK GINA 2006
Parametreler Hafif Orta Ağır Hayatı tehdit edici Nefes darlığı Yürüyebilir Yatabilir Konuşabilir İnfant- kısa kısa ağlar, beslenme güçtür Oturmayı tercih eder Istirahatte gözlenir İnfant beslenmeyi reddeder Gövdeyi öne doğru eğer Yüzeyel solunum Konuşma Cümle kurar Birkaç kelime Kesik kesik konuşma Tek kelime Genel durum Ajite olabilir Genellikle ajite Konfüzyon Solunum sayısı 0-2 ay <60/dak 2-12 ay <50/dak 1-5 yaş <40/dak 6-8 yaş <30/dak Artmış Çok artmış Azalmış veya arrest Suprasternal çekilme Yok Genellikle var Paradoksal torako-abdominal solunum Hışıltı (vizing) Orta, ekspiratuvar Yüksek sesli Nabız 2-12 ay <160/dak 1-2 yaş <120/dak 2-8 yaş <110/dak <100 >120 Bradikardi Pulsus paradoksus <10 mm Hg Olabilir 10-25 mm Hg Sıklıkla vardır 20-40 mm Hg PEF >%80 %60-80 <%60 PaO2 PaCO2 Normal (her zaman gerekli değil) <45 mm Hg >60 mm Hg <60 mm Hg siyanoz >45 mm Hg solunum yetmezliği Hipoksi Hiperkapni Asidoz Saturasyon O2 >95 mm Hg %91-95 <%90

32 HAYATI TEHDİT EDİCİ ATAK TEDAVİSİ
Yoğun bakımda takip gerektiren hastalardır, Hastanın ventilatör endikasyonunu azaltmak için subkutan / intravenöz salbutamol, Tedaviye yeterli yanıt alınamıyorsa : Devamlı salbutamol nebulizasyonu, ek doz sistemik steroid, İpratropiyum bromid nebulizasyonu, Aminofilin infüzyonu, Magnesium sulfat ? Heliox (helium+oksijen) denenebilir,

33 HAYATI TEHDİT EDİCİ ATAK TEDAVİSİ
Klinik tabloda kötüleşme varsa, yada 12 saat geçmesine rağmen atak bulgularında düzelme yoksa, hasta ventilatör tedavisi için değerlendirilir…. Genel durumu bozuk, Solunum sıkıntısı artmış, PaCO2 >45 mm Hg ise, öncelikle “CPAP”, Cevap vermeyen hastalara “mekanik ventilasyon” uygulanmalıdır, Çocuklarda ventilatör endikasyonu oldukça nadir konulur !!

34 HASTANEDE AKUT ASTIM ATAĞI TEDAVİSİ
Hastanın atak şiddeti değerlendirilir Hafif şiddette atak Gerekli ise oksijen (oksijen saturasyonu >%95) Kısa etkili beta-2 agonist (ÖDİ 2-4 puff veya nebul 0.15 mg/kg/doz, 1 saatte 3 kez) Sistemik steroid (gerekirse) Hasta tekrar değerlendirilir Orta şiddette atak Oksijen Nebulize kısa etkili beta-2 agonist Sistemik steroid Nebulize antikolinerjik (düşün) Ağır şiddette atak Oksijen Nebulize kısa etkili beta-2 agonist (sürekli) Sistemik steroid Nebulize antikolinerjik İ.V. metilksantin (düşün) Kısmi yanıt Hafif-orta atak bulguları Oksijen saturas. <%95 Kötü yanıt Ağır atak bulguları Oksijen satur. <%90 İyi yanıt

35 HASTANEDE AKUT ASTIM ATAĞI TEDAVİSİ
Kısa izlem ve çıkış İnh. beta-2 agonist, 3-5 gün Sistemik steroid, 3-5 gün Kr. tedavide bir üst basamak Hastanede izleme devam İnhale beta-2 agonist Antikolinerjik Sistemik steroid + oksijen İ.V. metilksantin Oksijen sat., nabız takibi Yoğun bakımda izlem İnhale beta-2 agonist Antikolinerjik Sistemik steroid + oksijen İ.V. metilksantin Parenteral beta-2, Mg (düşün) Oksijen sat., nabız takibi Ventilatör endikasyonu ? İyi yanıt Kötü yanıt

36 ATAK TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
Oksijen Havayolu direncinde değişiklik, V/P oranında bozulma, Pulse oksimetre ile takip, Nasal kanül veya maske ile O Saturasyon >%95, Saturasyon takibi yapılamıyor ise, FiO2 %30-40 arasında tutulmalıdır, Alveolar kolaps : %100 oksijen alan bazı hastalarda hızlı ve tam difüzyon nedeni ile m.g.ve buda PaCO2 ’in artmasına neden olur.. hipoksi

37 ATAK TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
Kısa etkili beta-2 agonistler ÖDİ (aerosol, kuru toz), oral, nebul, i.v., Beta-reseptörlere bağlanarak ve cAMP aktivasyonu yolu ile bronkodilatasyon, Mukosiliyer klirensi arttırır, inlamatuvar mediatör salınımını inhibe eder, Hafif ve orta ataklarda ÖDİ formları spacer ile kullanılabilir, Atak sırasında genellikle “nebul formu” tercih edilir, Nebul formu 0.15 mg/kg/doz (maks. 2.5 mg), ÖDİ her seferde 2-4 puff (maks. 10 puff) /doz verilir, Yüksek dozda beta-2 agonist kullanılan hastalarda taşiaritmi ve hipopotasemi açısından dikkatli olunmalıdır.

38 ATAK TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
Antikolinerjikler (ipratropium bromid) Beta-2 agonistlerle birlikte kullanıldığında bronşlarda dilatasyon etkisini arttırır, sekresyonu azaltır, İpratropium bromid mcg/doz, inhale olarak önerilmektedir, Beta-2 agonistlere cevabın yetersiz olduğu durumlarda ipratropium bromid tedaviye eklenebilir, Ağır ataklarda salbutamol ile birlikte ilk 1 saatte 3 doz verilebilir ve hastanın durumuna göre 4-6 saatte bir tekrarlanabilir, atak sonlandığında kesilir, Sonuç : Hospitalizasyon sıklığında ve süresinde azalma, spirometrik parametrelerde anlamlı düzelme….

39 ATAK TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
Sistemik kortikosteroidler KS’ler havayolu inflamasyonunu kontrol etmekte, Lenfosit, eozinofil, mast hücresi ve makrofaj aktivasyonunu düzenlemekte, Proinflamatuar mediatörler ile meydana gelen vasküler sızıntıyı önlemekte, epitel hasarını onarmakta, Proinflamatuvar sitokinlerin üretimini ve salınımını engellemekte, Siliyer hücre-goblet hücre oranını düzeltmekte, müküs sekresyonunu azaltmakta, Beta-2 reseptör duyarlılığını arttırmaktadır…

40 ATAK TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
Sistemik kortikosteroidler Hafif şiddette astım atağında salbutamole yetersiz yanıtta, Orta ve ağır şiddette ataklarda başlangıç tedavisinde kullanılması önerilen en etkili ajanlar, Bir önceki atakta sistemik steroid kullanılmış ise, yada hasta oral idame doz steroid alıyor ise hemen başlanmalıdır, Akut ataklarda sistemik KS’lerin erken kullanımı ile, hastanede kalış süresi kısalmakta, Atağın ilerlemesi ve tekrarı önlenmekte, Mortalite azalmaktadır…

41 ATAK TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
Sistemik kortikosteroidler Oral veya parenteral kortikosteroidler eşit oranda etkilidir, Kritik hastalarda parenteral yol tercih edilmekte, Hafif ataklarda mg/kg/doz p.o., orta ve ağır ataklarda mg/kg/doz prednisolon (maks. 60 mg) veya eşdeğeri, Steroid dozunun 4 saatin altında tekrarlanmasının veya yüksek dozlarda kullanılmasının faydası yoktur, Atak sonlandıktan sonra ayni doz, ikiye bölünerek 3-5 gün daha kullanılır, On günü geçmeyen uygulamalarda azaltılarak kesilmesine gerek yoktur.

42 ATAK TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
Metilksantinler Fosfodiesteraz inhibitörü, endojen katekolamin salınımını arttırır, beta-agonist gibi davranır, diüretik etkileri vardır, Diyafragmatik kontraktiliteyi arttırır, cAMP bağlanmasını arttırır, Prostoglandin antagonisti gibi davranır, Antiinflamatuvar etkilere sahip, Klinikte kullanılan : Teofilin ve suda çözünen tuzu Aminofilin..

43 ATAK TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
Metilksantinler Yükleme dozu 5 mg/kg/doz, sonrasında mg/kg/saat infüzyon, Beta-2 agonistlere ve ipratropium bromide cevap alınamayan, sistemik steroid yapılan ancak atağın devam ettiği hastalarda tedaviye ilave edilebilir, Toksisite : Bulantı, kusma, taşikardi ve ajitasyon … Yüksek dozlarda : Kardiyak aritmi, hipotansiyon, nöbet geçirme ve ölüm….

44 ATAK TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
Magnesyum Atak tedavisinde rutin uygulamada yeri yoktur, Uygulanan tedaviye yetersiz yanıt veren hastalarda tedaviye i.v. magnesyum eklenmesi düşünülebilir, Tahmin edilen etki mekanizması Ca++ alımını inhibe ederek düz kas relaksasyonunu sağlamasıdır, Çocuklarda etkinlik ve güvenilirliğe ilişkin yeterli bulgu mevcut değildir. Lökotrien antagonistleri Akut astım atağında yeri yoktur.

45 ATAK TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
Helyum-Oksijen (Heliox) İnhale heliox, hava akımı türbülansını azaltarak distal havayollarına daha iyi O2 iletimi sağlamakta, Standart atak tedavisinde yeri yoktur, Yalnızca ağır şiddette atak veya hayatı tehdit edici atak geçiren ve tedaviye yetersiz yanıt veren hastalarda alternatif tedavi olarak düşünülebilir, Heliox karışımında helyum fraksiyonu daha yüksek (%60-80) orandadır ve relatif olarak düşük olan O2 hipoksik hastalarda tedavinin yetersiz kalmasına neden olmaktadır…

46 TEŞEKKÜR EDERİM …..


"AKUT ATAK TEDAVİSİ Prof. Dr. Ayten P. Uyan İzzet Baysal Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları