Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Alerji – İmmünoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 16 Ağustos 2013 Doç. Dr. Metin Aydoğan

2 Vaka 6,5 yaş, erkek Yakınması : Öksürük, hırıltı, nefes darlığı
3 kez bronşit atağı (son ikisi son yıl içinde) Üç yaşından beri devam eden öksürük Gecenin ilerleyen saatlerinde ve sabaha karşı nöbet tarzında ve kuru öksürük Egzersizle öksürükleri artıyor Öksürüğü gündüz haftada 4-6 gün Ayda gece 4-5 defa gün Ventolin tedavisi yakınmaları azalmış Annede astım mevcut

3 Vaka DSS:40/dk, SaO2: %92 İnterkostal çekilme mevcut
Eksprium uzun, sibilan ronküs Yaş Normal hız <2 ay <60/dak 2-12 ay <50/dak 1-5 yaş <40/dak 6-8 yaş <30/dak

4 Vaka IgE. 121 kU/l Eozinofil: %5
Cilt testi: Ev tozu akarları Df(+), Dp(+) PA akciğer grafisi: Normal SFT FEV1: %90 Reversibilite (%13) mevcut

5 Acil servise akut atakla başvuran hastada beş yaş altı çocuklarda tanı için
• >3 veya son 6 ayda >1 sistemik steroid gerektiren hışıltı atak VE En az bir (Major) risk faktörü Parental astım öyküsü Atopik egzema Aeroallerjen duyarlılığı Veya en az iki (Minör) risk faktörü Rinit Eozinofili Besin allerjisi Soğuk algınlığı dışı nedenlerle tetiklenen wheezing

6 Tedavi öncesinde astımın ağırlığın derecelendirilmesi (>5 yaş)
Aralıklı Hafif persistan Orta persistan Şiddetli Persistan Semptomlar Haftada ≤2 gün Haftada >2 gün Her gün Gün boyunca Gece uyanması Ayda 2’den az Ayda 3-4 kez Haftada birden fazla Günde 1 kez Hızlı etkili β2 agonist kullanımı Günde birkaç kez Aktivite kısıtlanması Yok Hafif Biraz İleri derecede Solunum fonksiyonları FEV1 >%80, FEV1/FVC > %85 FEV1≥%80 FEV1/FVC >%80 FEV1 %60-80, FEV1/FVC %75-80 FEV1< %60, FEV1/FVC <%75 Atak Yılda 0-1 Yılda ≥2 atak

7 Vaka DSS:40/dk, SaO2: %92 İnterkostal çekilme mevcut
Eksprium uzun, sibilan ronküs Yaş Normal hız <2 ay <60/dak 2-12 ay <50/dak 1-5 yaş <40/dak 6-8 yaş <30/dak

8 Akut Atakda Nelere Dikkat Edelim?
Hafif Orta Ağır Solunum Yetmezlik Sınırında Dispne Derecesi Yok var Sibilan Ronküs(Vizing) Hafif, sadece ekspriumda Şiddetli ekspriumda, inspriumda da olabilir Hem insprium-Hem ekspriumda Sessiz Akciğer (bradikardi de eşlik eder) Bilinç Ajite olabilir Ajite Çok Ajite Konfüze SaO2 >%95 %91-95 <%90

9 Ağır Astım için Risk Faktörleri için neleri sorgulayalım
Entübasyon ve mekanik ventilasyon gerektirmiş ağır astım atağı geçirme öyküsü, Son bir yılda astım nedeni ile acil servise başvuru ya da hastaneye yatırılma ihtiyacı, Oral kortikosteroidlerin halen kullanılması ya da kullanımın yeni bırakılmış olması, Aşırı β2 agonist kullanımı (özellikle bir ayda 1 kutudan fazla salbutamol inhaler ), Yoğun ikili ya da üçlü astım ilaçları kullanımı, Sedatif kullanımı, Psikiyatrik hastalık ya da psikososyal bozukluk, Tedaviye uyumsuzluk

10 Tetkik olarak neler isteyelim
PA Akciğer grafisi Daha önce bilmediğimiz ilk kez karşılaştığımız her astım tanılı hastada isteyelim Tek taraflı veya lokal bulgusu olan hastalarda isteyelim Ataş (>39C) ve toksik görünen her hastada isteyelim SaO2<%90 (ağır atak derecesi) olana hastalarda isteyelim

11 Tetkik olarak neler isteyelim
Hemogram: Rutin istenmeye gerek yok Ateş >39C ve toksik olan hastada istenebilir

12 Tetkik olarak neler isteyelim
Kan gazı: Rutin istenmemeli SaO2 <%90 ise alınmalıdır

13 Tetkik olarak neler isteyelim
Biyokimya: Rutin istenmeye gerek yok

14 Astım Akut Atak Tedavisi
Derece Tedavi Hafif -3 doz ventolin (0.15 mg/kg/doz) sonrası düzelme yok veya PEF değeri <%80 ise -Metil prednizolon (1-2 mg/kg, max 60 mg) verilmeli Orta -Bir doz ventolin sonrası -Metil prednizolon ve ventolin 3 doza tamamla -Gerekirse atrovent Ağır Sıra ile hepsi Dört saatin sonunda dispne bulguları gerilemedi, saturasyonu <%95 ise, PEF değeri <%70 ise status asmatikus olarak kabul edilip yatırılmalı 1-2 saatte bir ventolin, 6 saatte bir atroven, 6 saatte bir 1 mg/kg prednol PO veya IV Geçmez ise Magnezyum ve aminofilini değerlendir

15 Akut Atakta Önerilmeyenler (GINA 2012)
Mukolitikler kontraendikedir Her atakta rutin antibiotik başlanmamalı Göğüs fizyoterapisi kontrendikedir Adrenalin kullanılmaz Antihistaminik önerilmez Sedatif kullanılmaz Aşırı sıvı verilmesinden kaçınılmalıdır

16 Hastanın acil servisdeki seyri
Hasta orta atak olarak kabul edildi 1 doz ventolin nebül ve O2 verildi Prednol 16 mg tb 2 tb(32 mg) verildi Bir saat sonunda hastanın bulguları gerilediği için atrovent verilmesi gerekmedi

17 Tedaviye yanıtın önemi
Üç doz ventolin ile düzelen bir olgu daha ön planda astımla uyumlu olarak düşündürmeli

18 Taburcu ederken nelere dikkat edelim
-Dispnesi olmamalı -Dinleme bulguları geçmiş yada çok az kalmış olmalı -Saturasyonu > %95 olmalı

19 Evde 7 gün ventolin 4-6X1 devam etmeli
3-5 gün prednol almaya devam etmeli Daha önce tanısı yoksa hastanın profilaktik astım tedavisi ve tetkikler için 7 gün sonra kontrol planlanmalı


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları