Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GEBZE İYİLİK FESTİVALİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GEBZE İYİLİK FESTİVALİ"— Sunum transkripti:

1 GEBZE İYİLİK FESTİVALİ
“BİR MUTLULUK PROJESİ”

2 PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ GEBZE KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

3 PROJENİN SÜRESİ DUYURU ÖNCESİ PROJELERİN HAZIRLANMASI 2 AY
DUYURU VE KAYIT SÜRESİ 1 AY UYGULAMA SÜRESİ 6 AY

4 GEREKÇESİ Kurumumuzun isminin de gereği olarak bu ve benzeri projeler üreterek , DAYANIŞMA’yı sağlamak kurumumuzun misyonu haline gelmiştir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bilindiği üzere, devletimizin imkanları ölçüsünde memleketimizin en ücra köşesinde bulunan ve acze düştüğü tespit edilen vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımlarını ulaştırmakta, uyguladığı etkinlik projeleri ile de onların yanında olduğunu göstermektedir. Ancak her ne kadar yardım yapılırsa yapılsın manevi anlamda yapılacak her türlü sayesinde dayanışma sergilenmiş olacaktır.

5 GEREKÇESİ İyilik Festivali ile mevcutta bulunan, muhtaçlığı tespit edilmiş dezavantajlı vatandaşlarımıza dayanışmayla yardımların ulaştırılması sağlandığı gibi, Organize Sanayi Bölgelerinin, Sivil Toplum Örgütlerinin ve Kurumların, Vakfımızı tanımaları ve yardım yaparken kurumumuz bilgilerine güvenerek yardım yapmalarının imkanı sağlanacaktır. Kurumlarımızın güvenilirliği daha net ortaya konacaktır. İyilik Kültürü, Milletimizin genlerinde mevcuttur, ancak güvenilir kaynaklar bulunamadığından ve doğru yöne aktarılmadığından sıkıntılar yaşanmaktadır. İyilik Festivali sayesinde kurumlarımızın güvenilirliği de duyurulmuş olacaktır.

6 GEREKÇESİ İyilik Festivali Projesinin ülke genelinde uygulanmasıyla, sadece Fondan aktarılan kaynağı kullanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kabuk değiştirerek, manevi destekleri ve STK ların katkıları ile dezavantajlı ailelerin yanında olacak, aynı zamanda sorunların çözümünde tüm bölgeyi işbirliğine sokacaktır…

7 PROJENİN GENEL AMACI Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının ismine uygun olarak Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel İşletmelerle dayanışma sağlayarak, bulunulan kentte birlik ve beraberliği iyilik üzerine kurmak, sporda sağlıkta, eğitimde, kültürde fırsat eşitliğini sağlamaktır.

8 PROJENİN ÖNEMİ Teknolojideki hızlı gelişim ve değişim, göçle değişen kentler, istihdam problemleri v.s sorunlar sebebi ile vatandaş odaklı yönetimin bir gereği olarak çözüm arayışlarının da sürekliliğini gerektirmiştir.

9 PROJENİN ÖNEMİ Özellikle kent merkezinde yoğunlaşan nüfus hareketinin beraberinde getirdiği gecekondulaşma, bu kadar sanayi bölgesi var olmasına rağmen işsizlik, yaşlı ve engelli sorunları, eğitim, sağlık, kültür ve sosyal sorunların yoğunluğu ciddi bir şekilde hissedilmektedir. Bu sorunların katlanarak artışının önüne geçilmesi için her yıl merkezi önlemlerin yanında, bölgenin sosyo-kültürel özelliklerinin de dikkate alınarak çözüme kavuşturulmasını zorunlu kılmaktadır.

10 PROJENİN ÖNEMİ Şehirdeki yaşlıların, şiddet mağdurlarının, istismar edilenler ve dezavantajlı kesimlerin, kendileri ve toplumla barışık olmaları, bulundukları topluma entegrasyonları; başta ilimiz ve bölgemiz olmak üzere tüm yurdumuzun kalkınma, refah ve huzuru için büyük bir önem taşımaktadır. Kurumların, Vakıflarımız aracılığı ile dezavantajlı gruplara ulaşması, sorunların çözümünde katkı oluşturması önemlidir. Sonuç olarak; sosyal hayat boşluk kabul etmez. Üstelik değişen ve gelişen dünyada hizmet standartlarının yükselmesi gerekliliği de ortadadır. Bu değişimi sağlayabilmenin yegane yolu da her başarıda olduğu gibi ilgili herkesin katkı yaptığı sosyal projelerden geçmektedir. Ortaya koyduğumuz bu sorumluluk ile hem birey hem de kurum olarak sorunların en kısa sürede daha da üstesinden gelinebileceği kanaatindeyiz.

11 PROJENİN ÖZEL AMAÇLARI
Sivil Toplum Örgütleri ile dayanışmanın sağlanması, Kurumun ulaşamadığı fakir ve muhtaç ailelere özellikle hem şehri dernekleri ile ulaşımın sağlanması, Organize Sanayi Bölgeleri içinde yer alan ve takım oluşturacak firmalarla irtibat sağlanarak, tekli ya da grup olarak takımların oluşturulması ve bu sayede özellikle burs, istihdam ve eğitim öğretime katkı anlamında iyilik projelerinin yapılması, Dayanışma neticesinde Bağış yoluyla toplanacak materyallerin ihtiyacı olan insanlara ulaştırılması, İlçede iyilik duygusunun 7’den 70’e herkese aşılanması ve sosyal sorumluluk alma duygusunun teşvik edilmesi, Diğer iyilik projelerinde bir sefere mahsus yapılan iyilikler bulunduğu gözlenmiş olup, Kurumsal İyilik Festivaliyle Üniversite Öğrencilerine Burs verilmesi, İstihdamın sağlanması, İlçede kurulu bulunan Okulların tadilatı ve tamiratına ilişkin destek sağlanması gibi kategorilerle projenin sürdürülebilir faydalarının olması hedeflenmektedir.

12 PROJENİN HEDEF KİTLESİ
Engelli Çocuklar ve Yetişkinler, Öksüz ve Yetim Ailelerin Çocukları, Tek Ebeveynli hanelerdeki hane reisi Kadınlarımız, Yaşlılarımız, Vakıf veri tabanında yer alan muhtaç aileler, 40 yaş üstü işsizler, Gençler, Dezavantajlı ailelerin ikamet ettikleri bölgelerdeki okullar, Şehit Aileleri ve Gaziler, Roman Mahallelerinde yaşayan Romanlar, Fırsat eşitsizliği ile karşı karşıya kalan tüm birey ya da kamu kurumları…

13 İYİLİK TAKIMLARI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ TİCARİ FİRMALAR KAMU KURUMLARI
Kamu yararına çalışan dernekler Hemşehri Dernekleri TİCARİ FİRMALAR Küçük işletmeler Orta ölçekli işletmeler Büyük ölçekli işletmeler KAMU KURUMLARI DİĞER TAKIMLAR ( Kişisel Katılımlar)

14 KATEGORİLER Burs vermek , ( Lise ve Üniversite öğrencileri için)
İstihdam, ( Vakfımıza kayıtlı işsizler için istihdam olanakları) Eğitime katkı 1 (Okulların tamiratı bakımı onarımı, yeni kreş veya okul yapımı) Eğitime Katkı 2 ( İhtiyaçlı olan öğrenciler için giyim, okul eşyası, kırtasiye malzemesi v.b) Oyuncak, ( Toplanan her oyuncak dezavantajlı gruplara Vakfımızca dağıtılacaktır.) Tamirat bakım onarım ( Yaşlı vatandaşlarımızın evleri için sağlanan destekler.) Bağış ( Kitap, giyim eşyası, kan v.b bağışlar) Atık toplama ( pil ve katı atık toplama) Ziyaret ( Dezavantajlı grupların yanında olduğumuzu hissettirmek için yapılan ziyaretler) Sağlık destekleri ( Tedavi desteği, sağlık merkezleri yapımı) Diğer İyilik projeleri ( Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri )

15 UYGULAMA ( DUYURU ÖNCESİ- 2 ay)
PROJENİN HAZIRLANMASI: Ekte bulunan İyilik Festivali Dergisinde örnek projeler yer almaktadır. Bulunulan bölgenin ruhuna uygun olarak proje ana başlıkları ve organizasyon şeması hazırlanmalıdır. Taban projeler hazırlanmalı, İyilik Takımlarından da projeler istenmelidir. Belirli gün ve haftalara uygun projeler belirlenmelidir.

16 UYGULAMA ( DUYURU- 1 AY) Kaymakamlık ve Valilik web sayfalarından duyuru yapılmalıdır… Projenin İyilik üzerine kurulu olduğu ve her takımın bir İyilik projesi oluşturması gerektiği anlatılmalıdır. Sosyal Medya aracılığıyla ve Basın Bülteni ile tüm kentte duyurunun yapılması sağlanmalıdır.

17 UYGULAMA ( DUYURU- 1 AY) Duyurularda İyilik Festivalinin başladığı ve Kayıtların SYDV lerde olduğu belirtilmelidir. Ekte basit bir örneği olan kayıt formu doldurulmalı ve her bir takıma projesini gerçekleştireceği zaman verilmeli, proje içeriği netleştirilmelidir. Böylelikle projeyi uygulayacak her bir takım belirlenen zamanda uygulama yapacaktır. Takımların kayıtları sırasında fotoğrafları alınarak firmaların ve STK ların İyilik Festivaline katıldıkları duyurulmalıdır. Teşvik etmek için önemlidir.

18 AÇILIŞ TÖRENİ Kayıtlar Tamamlandıktan sonra projenin genel hatlarını anlatmak üzere İyilik Takımlarının, Protokolün ve Basının davetli olduğu bir Açılış Töreni yapılmalıdır. Vakıf çalışmalarının da anlatılacağı törende İyilik Festivali katılımcıları duyurulmalıdır. Onure etmek ve teşvik için önemlidir.

19 UYGULAMA – 6 AY Süreler ve projeler belirlendikten sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına sadece organizasyonu kontrollü şekilde yürütmek kalacaktır. Bütün projeleri iyilik takımları gerçekleştirecek hedef kitle konusunda SYDV ler destek olacaktır.

20 DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Bu projede nakdi hiçbir destek alınmayacaktır. Ayni materyaller ise SYİG ler sayesinde tutanakla teslim edilecektir. Projede Vakıf Bütçesinden nakdi destek çıkmamaktadır. Sadece ayni materyallerin dağıtımında destek olmaktadır. Amaç; tamamen İyilik üzerine kurulu olduğundan fayda sağlamayan projeler uygulamaya alınmamalıdır. Her bir projenin uygulamasında dezavantajlı hedef kitlenin olmasına dikkat edilmelidir.


"GEBZE İYİLİK FESTİVALİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları