Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİZMET ALIMLARI MEVZUATINDA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİZMET ALIMLARI MEVZUATINDA"— Sunum transkripti:

1 HİZMET ALIMLARI MEVZUATINDA
SON GELİŞMELER 6552 TORBA YASA, TAŞERON İŞÇİ MEVZUATI, KIDEM TAZMİNATI, FİYAT FARKI HESABI VE HAKEDİŞ ÖDEMELERİ SEMİNER

2 KONU BAŞLIKLARI 6552 SAYILI TORBA KANUN 6552 SAYILI TORBA KANUN
6552 SAYILI TORBA KANUN/ KONU BAŞLIKLARI KONU BAŞLIKLARI 6552 SAYILI TORBA KANUN Hizmet Alımı İhalelerinde İhale Süreleri Değişti İhaleye Çıkmak için görüş alınması KİK Madde 62’e bendi değişti. İşçilerin İhale Konusu İş dışında çalıştırılması durumunda yaptırım ve cezalar getirildi. İşçilerin Kıdem Tazminatının ödenmesi ve Mahsuplaşma MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. 1

3 KONU BAŞLIKLARI 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN/ KONU BAŞLIKLARI KONU BAŞLIKLARI HİGŞ Madde 38 Değiştirildi Bordro Kontrolü ve İşçiye net yatması gereken ücretin hesaplanması. Eksik çalışma olması durumunda Bordroda nelere dikkat edilmelidir. (28-29 ve 31 gün süren aylarda) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. 1

4 KONU BAŞLIKLARI 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN/ KONU BAŞLIKLARI KONU BAŞLIKLARI İşçinin Hesaba yatan tutarın kontrol edilmesi İşçiye eksik ödeme yapılması durumunda Kontrol Teşkilatının yapması gereken çalışmalar. İşçilerin Yıllık İzin Hakları ve Yıllık izinlerin Takibi. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. 1

5 2) Toplu İş Sözleşmeleri
6552 SAYILI TORBA KANUN / KONU BAŞLIKLARI 2) Toplu İş Sözleşmeleri Toplu İş Sözleşmeleri Hangi İşler için imzalanabilir? Alt İşverenin Toplu İş sözleşmesindeki rolü nedir? Asıl İşverenin Toplu İş sözleşmesindeki rolü nedir? Toplu İş sözleşmesine kimler katılabilir? Çalışma Bakanlığının Toplu iş Sözleşmesi sürecindeki rolü nedir? Kamu İşveren Sendikaları Hangileridir? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. 1

6 3) Hakediş Hesaplarında Dikkat Edilecek Bazı Noktalar
6552 SAYILI TORBA KANUN / KONU BAŞLIKLARI 3) Hakediş Hesaplarında Dikkat Edilecek Bazı Noktalar Puantaj Cetvellerinin Hazırlanması ve Önemi. Eksik Gün Hesabı Nasıl Yapılmalıdır? Eksik Yemek- Eksik Yol Hesabı yapılırken Yapılması gereken Kesintiler nelerdir? Yeni Fiyat Farkı Kararnamesine göre FF Hesabı? Eski ve Yeni Fiyat Farkı Hesabı arasındaki farklar nelerdir? Örnek Bir FF Hesabı… Bir İşçinin yerine başka bir işçi çalıştırılması… MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. 1

7 6661 Sayılı Kanun Madde 17 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN / KONU BAŞLIKLARI 6661 Sayılı Kanun Madde 17 Madde 17’nin İşçiyi ilgilendiren kısmı? İdareyi İlgilendiren Kısmı? Yükleniciyi İlgilendiren kısmı? Yüklenici Hazine Teşvikinden Hangi Durumda Faydalanabilir? Yüklenici Hazine Teşvikinden Hangi Durumda Faydalanamaz? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. 1

8 6661 Sayılı Kanun Madde 17 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN / KONU BAŞLIKLARI 6661 Sayılı Kanun Madde 17 Yüklenici Hazine Teşvikini İdareye ne zaman bildirecektir. Hazine Teşviki Hakedişten Nasıl Kesilmelidir? Hazine Teşviki Hesaplanırken Hangi Kriterler Dikkate Alınır. Hazine Teşvikinin süresi? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. 1

9 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN / KONU BAŞLIKLARI Engelli İşçi Çalıştırılması durumunda nelere dikkat edilmelidir? Engelli İşçide sayısı Neye göre Belirlenmelidir? Engelli işçilerde Bordro Kontrolü Engelli İşçilerde Fiyat Farkı Hesabı Nasıl Yapılmalıdır? Emekli İşçi Çalıştırılması Durumunda Bilinmesi gereken önemli noktalar. (1 Ekim 2008 Tarihinden Önce emekli olanlar) Emekli İşçiler için Fiyat Farkı Hesabı? Emekli işçinin bordro Kontrolü MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. 1

10 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN / KONU BAŞLIKLARI 2 günlük veya daha fazla sürelerde Sağlık Raporu getiren İşçilere Uygulanması gereken süreç ne olmalıdır? Eksik çalışma olması durumunda Hakedişten kesinti yapılmalı mıdır? Eksik çalışma olması durumunda kesinti yapılmalı mıdır? Hakediş Arka Kapağı ve Yüklenicinin Keseceği Faturanın Nasıl olmalıdır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. 1

11 4) E-TAŞERON Hakkında Bilgilendirme? 6552 SAYILI TORBA KANUN
6552 SAYILI TORBA KANUN / KONU BAŞLIKLARI 4) E-TAŞERON Hakkında Bilgilendirme? Yazılımın Bazı Özellikleri… Kurumunuza katacağı Faydalar… MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. 1

12 6552 Sayılı Torba Yasa ve Taşeron İşçi Mevzuatı
1. BÖLÜM 6552 Sayılı Torba Yasa ve Taşeron İşçi Mevzuatı 11 Eylül 2014 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir. (29116 Sayılı Resmi Gazete)

13 1.1) İHALE SÜRELERİ DEĞİŞTİ!
6552 SAYILI TORBA KANUN İhale Süreleri Değişti 1.1) İHALE SÜRELERİ DEĞİŞTİ! “Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4734 sayılı Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında ve sürekli nitelikte olanlar hizmet alımlarında, yüklenme süresi (işin süresi) üç yıl olmuştur. Zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.” İşin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

14 Genel Yönetimin Kapsamı?
6552 SAYILI TORBA KANUN İhale Süreleri Değişti Genel Yönetimin Kapsamı? 5018 Sayılı Kanun’da ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Madde-3: …. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Sosyal güvenlik kurumları Mahallî idareler Genel Yönetim Kapsamındadır. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Hangileri olduğu: 5018 Sayılı Kanunun Ek (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde belirtilmiştir. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

15 Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler
6552 SAYILI TORBA KANUN Merkezi Yönetim>Genel Bütçeli Kurumlar MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler (I) Sayılı Cetvel TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI CUMHURBAŞKANLIĞI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BAŞBAKANLIK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ANAYASA MAHKEMESİ KALKINMA BAKANLIĞI YARGITAY ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DANIŞTAY MİLLİ GÜVENLİK KURULU GEN. SEKRETERLİĞİ HAKİM VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SAYIŞTAY JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ADALET BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİYE BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA, DNZ. HBR. BAKANLIĞI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BASIN YAYIN VE ENF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI EKONOMİ BAKANLIĞI  TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

16 (II) Sayılı Cetvel Yüksek Öğretim Kurumları ve Özel Bütçeli İdareler
6552 SAYILI TORBA KANUN Merkezi Yönetim>Özel Bütçeli İdareler MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? (II) Sayılı Cetvel Yüksek Öğretim Kurumları ve Özel Bütçeli İdareler YÜKSEKÖĞRETİM KURULU HUDUT VE SAHİLLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖSYM BAŞKANLIĞI MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜNİVERSİTELER VE ENSTİTÜLER (104 ADET) SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH Y. KURUMU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TÜRK DİL KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRK TARİH KURUMU KOSGEB TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ TİKA TÜBİTAK GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU YURTKUR CEZA VE İNFAZ KURUMLARI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI TÜRKLER TOPLULUKLAR BŞK.LIĞI DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU DEVLET OPERA VE BALESİ GEN. MÜD. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI DOĞU ANADOLU KALKINMA İDARESİ BŞK.LIĞI KONYA OVASI KALKINMA İDARESİ BŞK.LIĞI DOĞU KARADENİZ KALKINMA İDR. BŞK.LIĞI 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

17 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumları
6552 SAYILI TORBA KANUN Merkezi Yönetim>Diğer Kurumlar (III) Sayılı Cetvel Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU REKABET KURUMU KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KAMU İHALE KURUMU TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Sosyal Güvenlik Kurumları SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

18 Kamu İhale Kanunu Madde 62 - (e) fıkrası [Eski]
6552 SAYILI TORBA KANUN İhale Süreleri Değişti Kamu İhale Kanunu Madde 62 - (e) fıkrası [Eski] İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

19 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN İhale Süreleri Değişti Kamu İhale Kanunu Madde 62 - (e) fıkrası [YENİ] e) İdarelerin bu Kanunda tanımlanan hizmetlerden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında aşağıda belirtilen hususlara uyması zorunludur: 1) İdarelerce istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması hâlinde personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işler için ihaleye çıkılabilir. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

20 Hangi İşler Personel Çalıştırılmasına Dayalıdır?
6552 SAYILI TORBA KANUN İhale Süreleri Değişti Hangi İşler Personel Çalıştırılmasına Dayalıdır? Kamu İhale Genel Tebliği Madde 78.1 İhale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği işler. Personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı işler. Yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu işler, Personel çalıştırmaya dayalı işlerdir. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

21 SONUÇ 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN İhale Süreleri Değişti SONUÇ Personel çalıştırılmasına dayalı ve sürekli nitelikte olan hizmet alımlarında işin süresi 3 yıl olmuştur. tarihinde yürürlüğe girmiştir. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

22 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN Maliye’den Onay Alınması 1.2) İHALE İÇİN UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler için ihaleye çıkılmadan önce Maliye Bakanlığından uygun görüş alınacaktır. Uygun görüş alınmadan bu hizmetler için ihaleye çıkılamaz. Sözleşme süresi altı ayı aşmayan işlerde uygun görüş şartı aranmaz. (Yürürlük ) (6552 Ek 8 Madde) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

23 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN Maliye’den Onay Alınması İHALE İÇİN UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI Hangi idareleri Kapsıyor? 5018 (I), (II), (IV) Sayılı Cetvel Genel bütçe kapsamındaki idareler, Özel bütçe kapsamındaki idareler Sosyal Güvenlik Kurumları ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar Bu Kapsamdadır. (Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ile Mahalli İdareler bu kapsamın dışındadır) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

24 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN Maliye’den Onay Alınması UYGUN GÖRÜŞE ERTELEME GELDİ!!! tarih 6031 sayılı yazı ile önceki yılda ya da mevcut sözleşme kapsamında çalıştırılan personel sayısını (veya uygun görüş alınmışsa Bakanlıkça verilmiş ilave personel sayısını) aşmamak kaydıyla, konuyla ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanıncaya kadar ayrıca bir uygun görüş alınmaksızın ihaleye çıkılabilecektir. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

25 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin İhaleden Farklı Alanda Çalışması 1.3) İHALE KONUSU İŞ DIŞINDA İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMASI Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışındaki başka bir işte çalıştırılamaz ve görevlendirilemez. (Yürürlük ) Çalıştırılması durumunda yaptırım ve cezalar getirilmiştir. (6552 Ek 8 Madde) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

26 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin İhaleden Farklı Alanda Çalışması 1.4) YAPTIRIM VE CEZALAR Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkılmaması gerektiği hâlde ihaleye çıkma, (Asıl İş-Yardımcı İş ayrımı) Uygun görüş alınması gereken hâllerde uygun görüş almadan ihaleye çıkma, İhale kapsamında çalıştırılan personeli sözleşme konusu işler dışında çalıştırma, 4857 sayılı Kanunun 2. maddesinin 7. fıkrasına aykırılık olmadı durumu… MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

27 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin İhaleden Farklı Alanda Çalışması 4857 Madde 2 Yedinci Fıkrası (…) Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. Teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

28 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin İhaleden Farklı Alanda Çalışması YAPTIRIM VE CEZALAR İdare aleyhine zarar ortaya çıkması hâlinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu belirlenen kişilere rücu edilmek suretiyle tahsil edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, Bu kişilere bir aylık net ödemelerin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

29 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin İhaleden Farklı Alanda Çalışması YAPTIRIM VE CEZALARA ERTELEME GELDİ!!! Yaptırım ve cezaların uygulamaya geçilmesi ile ilgili tarihine kadar ertelenmiştir. 6645 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

30 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Kıdem Tazminatları 1.5) İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARI (yeni) Torba Kanunun 8. Maddesi uyarınca; işçilerin kıdem tazminatları idarelerce doğrudan işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenecektir. (Yürürlük ) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

31 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Kıdem Tazminatları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kamu İhale Kanununa göre Personel çalıştırmasına Dayalı Hizmet alımları Kapsamında İstihdam edilen işçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik, 8 Şubat 2015 tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

32 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Kıdem Tazminatları KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ İÇİN HANGİ KOŞULLAR GEREKİR? İşçi İdareye Başvuru yapar. İdare İşçinin Özlük dosyasındaki bilgilerden faydalanarak İşçinin İş geçmişi araştırılır. Sadece 62’e kapsamındaki süreler hesaplanır. İşçinin İşten çıkış Nedeni araştırılır. (1475 Sayılı Kanun Madde 14) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

33 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Kıdem Tazminatları Aynı kamu kurumunda çalışan kişilerin kıdem tazminatları bu idareler tarafından toplam çalışma süreleri dikkate alınarak ödenecektir Örneğin: Bir işçi kurumunuzda 5 yıl çalışmış ve emeklilik hakkını kazanmış olsun. Bu durumda idare 5 yıllık tazminatını işçiye mahkeme kararı olmaksızın ödeyecektir. Not: Bu 5 yıllık sürede işçi farklı yükleniciler altında çalışmış olabilir. Bu durumda da işçi kıdem tazminatı hakkını kazanmıştır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

34 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Kıdem Tazminatları HANGİ ŞARTLARDA KIDEM TAZMİNATI ÖDENİR? Aynı Yüklenici altında fakat farklı kamu kurumlarında çalışan kişilerin kıdem tazminatları son çalıştığı idare tarafından toplam hizmet süresi dikkate alınarak ödenecektir Örneğin: Aynı yüklenici altında 4 farklı Kamu kurumunda çalışmış. Son olarak idarenizde çalışmış ve Kıdem tazminatı hakederek işten ayrılmış. Bu durumda son çalıştığı Kamu kurumu tazminatın tamamını işçiye ödemek zorundadır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

35 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? TAŞERON FİRMAYA GEÇENLER…
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Kıdem Tazminatları TAŞERON FİRMAYA GEÇENLER… Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermediği gibi, alt işveren tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunan ve bu şekilde çalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatı, işçinin yazılı talebi hâlinde, kıdem tazminatının söz konusu kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, kamu kurum veya kuruluşuna ait çalıştığı son işyerindeki ücretinin yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanmak suretiyle son kamu kurum veya kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.  MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

36 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MAHSUPLAŞMA NASIL OLACAKTIR?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Kıdem Tazminatları MAHSUPLAŞMA NASIL OLACAKTIR? Kıdem tazminatının tamamını ödeyen idare diğer idarelerden kıdem tazminatının o idarelere ait olan kısmını talep edecektir. Merkezi yönetim kapsamındaki idareler için mahsuplaşma yapılmayacaktır. Ödemeler «Kıdem Tazminatı» tertibinden ya da «Hizmet Giderleri» tertibinden ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın yapılacaktır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

37 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Kıdem Tazminatları KIDEM TAZMİNATI HANGİ ŞARTLARDA ÖDENMEZ? 11 Eylül 2014’den önce işten ayrılan işçilerin Kıdem Tazminatları 6552 kapsamında ödenmez. 11 Eylül 2014’den sonra sözleşmesi işveren tarafından HAKLI fesih olmuş ise kıdem tazminatı ödenmez. (4857 Sayılı Kanun 25. Maddesi) İşverence haklı fesih yapılması veya İşçinin KENDİ İSTEĞİ ile istifa etmesi) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

38 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Kıdem Tazminatları KIDEM TAZMİNATI HANGİ ŞARTLARDA ÖDENMEZ? Personel Çalıştırmaya Dayalı olmayan işlerde çalışan işçilerin Kıdem Tazminatı 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Ödenmez. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

39 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Maaşları MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 1.6) İŞÇİLERE YAPILAN MAAŞ ÖDEMELERİNİN TAKİBİ… 6552 sayılı Torba Kanun ile birlikte Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesi değiştirilmiştir. Bu değişiklik 11 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Eski uygulama: Kontrol teşkilatı şikayet olması durumunda ve geriye dönük en fazla 3 aya kadar bir kontrol yapabiliyordu. 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

40 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Maaşları Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (Yeni) Madde 38 – Kontrol teşkilatı, çalışan tüm işçi ücretlerinin TAM ve zamanında ödenip ödenmediğini aylık kontrol edecektir. Ayrıca İşçilerden gelen her türlü talep ve ihbar Kontrol Teşkilatı tarafından ivedilikle değerlendirilecektir. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

41 İşçi Ücretlerinde eksiklik olması durumunda ne Yapılmalıdır?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Maaşları İşçi Ücretlerinde eksiklik olması durumunda ne Yapılmalıdır? İşçi ücretlerin eksik ödendiğinin ortaya çıkması durumunda; Öncelikle yükleniciden bu eksiklik için yeni bir bordro yapması istenir. Bu bordrolar bir sonraki hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilecektir. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

42 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Maaşları İşçilere eksik ödenen tutar yüklenicinin hakedişinden kesilir. Bordrodaki NET tutarı İdare tarafından doğrudan işçinin banka hesabına yatırılır. Bu yapılan çalışmalar Kontrol Teşkilatı tarafından ayrıca bir tutanağa da bağlanır. (HİGŞ Madde 38) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

43 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN Net Maaş Hesabı MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 1.7)Bankaya Yatacak NET ücret Nasıl Hesaplanır? Toplam Kazançlar - Toplam kesinti= Net Kazanç Net Kazanç + AGİ = Net ÖDENECEK Tutar… HİGŞ Madde 38 (Yeni) 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

44 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? Örnek Bordro Kontrolü.
6552 SAYILI TORBA KANUN Net Maaş Hesabı Örnek Bordro Kontrolü. 2016 Yılı Asgari Ücretli Bir İşçi… Brüt Asgari Ücret: 1.647,00 TL Nakdi Yemek: 10 TL (26 gün) 260 TL Nakdi Yol: 5 TL (26 gün) 130 TL MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

45 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Maaşları 1) Toplam Kazanç Hesabı Yapılır. Normal Çalışma günü, Hafta Tatili, Genel Tatil, Yemek ve Yol Bedelleri varsa diğer kazançlar (Fazla Mesai ve Tatil günü çalışmaları) toplanır ve İşçinin Toplam Kazanç Tutarı bulunur . 1647, = 2037,00 TL Toplam Kazanç MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

46 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Maaşları 2) Yemek Prim İstisna Bedeli Hesaplanır. Günlük asgari ücretin %6’sı oranında ve işe gelinen gün sayısı kadar hesaplanıp hesaplanmadığı kontrol edilir. 1.647,00/ 30= 54,90 (günlük brüt ücret bulunur) 54,90*0,06 =3,29 TL 3.29*26 = 85,54 TL Yemek İstisna Tutarı Hesaplanır.. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

47 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Maaşları 3) İşçi SGK Prim Matrahı bulunur. SGK İşçi Prim Matrahı Bulunur. Toplam Kazanç – Yemek İstisna Bedeli 2.037,00 –85,54 = TL (SGK İşçi Prim Matrahı Bulunur) İşçi bu tutar üzerinden primlerini öder… *****Bilgi: SGK İşçi Prim Matrahı Yemek Prim istisna tutarından muaftır. ***** MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

48 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN Net Maaş Hesabı 4) İşçinin SGK’ya ödeyeceği Primler hesaplanır 2016 Ocak ayında SGK Primi (İşçi Payı) ve İşsizlik Primi Hesaplanır 1.951,46 * % 14=273,20 TL SGK İşçi Primi 1.951,46 * % 1 = 19,51 TL İşsizlik Primi İşçi Prim Kesintileri Toplanır. 292,71 TL Bu rakam İşçinin ücretinden kesilecek olan SGK İşçi Primlerinin toplamıdır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

49 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Maaşları 5) İşçinin Ödeyeceği Gelir Vergisi Bulunur. Öncelikle Gelir vergisi Matrahı hesaplanır. 2.037,00 – 292,71= 1.744,29 (Gelir Vergisi Matrahı) 1.744,29 *%15= TL (Gelir Vergisi Kesintisi) Ocak Ayında Kümülatif Gelir Vergi Matrahı Sıfırdır. Bu yüzden % 15 hesaplanır MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. TL'ye kadar 15% TL'nin TL'si için TL, fazlası 20% TL'nin TL'si için TL, (ücret gelirlerinde TL'nin TL'si için TL), fazlası  27% TL'den fazlasının TL'si için TL, (ücret gelirlerinde TL'den fazlasının TL'si için TL), fazlası 35

50 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Maaşları 5) Damga Vergisi, Toplam Kesintiler ve Net Kazanç bulunur. Damga Vergisi Kesintisi bulunur. Toplam Kazancın Binde 7,59’u Damga vergisidir. 2.037,00 * 0,0759= 16,09 TL Toplam Kesintiler Bulunur. . SGK İşçi Primi, SGK İşsizlik Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi 273,20 +19,51+261,64+16,09= 570,44 TL Net Kazanç Hesabı Yapılır Toplam Kazançtan Toplam Kesintiler düşülür ve İşçinin Net Kazancı Hesaplanır ,00-570,44= 1.466,56 TL Net Kazanç MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

51 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Maaşları 5) İşçinin Eline Net Geçecek tutar bulunur. 2016 yılı AGİ Tablosundan İşçinin AGİ Tutarı bulunur. (İşçi Evli ve Eşi Çalışmıyor ve 2 Çocuk sahibi olsun) Bu durumda 185,29 TL İşçinin Kesilen Gelir Vergisinden iade edilir. Net Kazan + AGİ = Net Ödenecek Tutar bulunur. 1.466,56 TL + 185,27 TL = 1.651,83 TL MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

52 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN Net Maaş Hesabı 28/29/30 ve 31 süren aylarda Eksik Çalışma olması durumunda 1) Bordro Nasıl Düzenlenmelidir? 2) Hakediş Nasıl Hesaplanmalıdır? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

53 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN 31 Gün süren Aylarda Bordro Hazırlanması Örnek:2016 Ocak Ayında (Tam çalışma) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

54 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN 31 Gün süren Aylarda Bordro Hazırlanması Örnek:2016 Ocak Ayında (Eksik çalışma varsa) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

55 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN 29 Gün süren Aylarda Bordro Hazırlanması Örnek:2016 Şubat Ayında (TAM Çalışma) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

56 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN 29 Gün süren Aylarda Bordro Hazırlanması Örnek:2016 Şubat Ayında (Eksik çalışma varsa) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

57 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN 30 Gün süren Aylarda Bordro Hazırlanması Örnek:2016 Nisan Ayında (TAM çalışma) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

58 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
Gün süren Aylarda Bordro Hazırlanması Örnek:2016 Nisan Ayında (Eksik çalışma) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

59 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Maaşları Bankaya yatan Rakamın Kontrolü Son olarak Bankaya Yatan Rakam ile Bordrodaki tutarın aynı olup olmadığına bakılır. Bu işlemler Kontrol Teşkilatı tarafından aylık olarak yapılacak olup HİGŞ Madde 38 Uygulanmış olacaktır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

60 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Yıllık İzin Hakları 1.8) İŞÇİLERİN YILLIK İZİN TAKİBİ 6552 sayılı Kanunun 6. Maddesi uyarınca işçilerin yıllık izin takibi Kontrol Teşkilatı tarafından yapılacaktır. Yıllık izin kullanmayan veya eksik kullanan işçiler ilgili yıl içinde izine çıkarılacaktır. İşçilerin Yıllık izinleri devredilemez, ve ücrete çevrilemez. Bu madde 11.Eylül.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

61 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Yıllık İzin Hakları İşçiler Yıllık İzinlerini Kimden İsteyecekler? İşçiler Yıllık izin taleplerini Yükleniciye yazılı olarak bildirirler. İzin belgelerini Yüklenici onaylar. İşçilerin yıllık izinlerini İdarece vermesi veya onaylanması durumunda 4857’de tanımlanan Asıl İşveren-Alt İşveren ilişkisi açısından sorunlar ortaya çıkmaktadır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

62 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Yıllık İzin Hakları İŞÇİLERİN YILLIK İZİN SÜRELERİ Yıllık izin hakkı 1 yılı dolduran işçiler için 14 iş günüdür. Yıllık izin gününe Cumartesi günü dahil olup Hafta Tatili olan Pazar günü dahil değildir. Yıllık izin hakkı 5 yıla kadar 14 iş günü, 5 yılı dolduran işçiler için 20 iş günüdür. 15 Yıl ve daha fazla olması durumunda 26 İş günüdür. Not: Kurumunuzda 12 ayı dolduran işçiler bir sonraki 12 ay için 14 iş günü yıllık izin haklarını haklarını kullanırlar. Ancak Aynı Alt Yüklenici Altında daha önce Çalışmış ise bu süre dikkate alınır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

63 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Yıllık İzin Hakları Yüklenici Yıllık izin Kayıt tutanaklarını ve İşçi tarafından imzalanmış izin belgelerini en geç 3 ayda bir Kontrol Teşkilatına vermek zorundadır. Personel çalıştırmaya dayalı işlerde yıllık izinde olan işçinin yerine yeni işçi temin etmesi talep edilemez. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan işlerde ise idari şartnamede ayrı bir düzenleme yapılması durumunda izinde olan işçinin yerine başka bir işçi istenebilir. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

64 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Yıllık İzin Hakları Yıllık İzinde olan İşçilerin Bordro Kontrolü Personel çalıştırmaya dayalı işlerde Yıllık izinde olan işçinin maaşında kesinti yapılamaz. İhale Dokümanlarında farklı bir düzenleme yapılmamışsa Yıllık izinde olan işçinin Yemek ve Yol Bedelinde kesinti uygulanır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

65 Kamu İşveren Sendikaları (6652 Sayılı Torba Kanun Madde 13)
2. BÖLÜM Kamu İşveren Sendikaları (6652 Sayılı Torba Kanun Madde 13)

66 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Kamu Sendikalarına Üyeliği İlgili Düzenmele ile işçiler için sendika yolu açılmış oldu. Yapılan Toplu iş sözleşmeleri neticesinde ortaya çıkan Parasal fark Yükleniciye Fiyat Farkı olarak ödenir. İdare bu farkı Yükleniciye Öder, Yüklenicide işçiye öder. (Maliye Bakanlığından Sayılı ve 22 Ocak 2015 Tarihli Resmi Gazetede ilgili yönetmelik yayınlanmıştır.) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

67 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Kamu Sendikalarına Üyeliği 4734 Sayılı Kanunun 62/e bendi kapsamında ihale edilen işlerde toplu iş sözleşmesi AYRI AYRI imzalanır. Alt işverenin yetki vermemesi durumunda, toplu iş sözleşme görüşmeleri başlayamaz. Toplu iş sözleşmeleri sadece Çalışma Bakanlığından yetki almış İşçi Sendikası ve Kamu İşveren Sendikası arasında yürütülür. Kamu İşveren Sendikası tarafından yürütülmeyen toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenemez. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

68 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Kamu Sendikalarına Üyeliği Toplu İş Sözleşme Süreçleri Hangi Adımlardan oluşur? 1) Sendikanın Yetki Başvurusunda Bulunması: İşçi Sendikası, yeterli çoğunluğu sağladıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurusunda bulunur. 2) Bakanlık Tarafından Yetki Verilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10 gün içinde olumlu ya da olumsuz başvuruyu sonuçlandırır. Yetki verilmesi durumunda yetki belgesi Alt İşverene gönderir. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

69 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Kamu Sendikalarına Üyeliği SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? 3) Yüklenicinin Kamu İşveren Sendikasına Yetki Vermesi Alt işveren 10 gün içinde dilerse bir Kamu İşveren Sendikasını yetkilendirir ve bu durumu İşçi sendikasına bildirir. 4) Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yetkileri alan Kamu İşveren Sendikası ile İşçi Sendikası her türlü yazışmaları yapmaya, toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürütmeye ve toplu iş sözleşmesini imzalamaya yetkili olur MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

70 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Kamu Sendikalarına Üyeliği SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? 5) Toplu İş Sözleşmesinin İmzalanması Toplu iş sözleşmesinin imzalanması durumunda altı iş günü içinde, Kamu İşveren Sendikası toplu iş sözleşmesini İdareye ve Yükleniciye gönderir. 6) İlave Fiyat Farkı Hesabının Yapılması İdare, toplu iş sözleşmesi neticesinde ortaya çıkan ücretleri hesaplar. Hesaplanan bu tutarı hakediş ile birlikte yükleniciye öder. Süreç tamamlanmış olur. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

71     6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Kamu Sendikalarına Üyeliği TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SÜREÇ DİYAGRAMI MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı İŞÇİLER VE İŞÇİ SENDİKASI KURUM VE KAMU İŞVEREN SENDİKASI İşçilere ek ücretler ödendi YÜKLENİCİ (ALT İŞVEREN) Yükleniciye İlave Fiyat Farkı Ödemesi Yapıldı Yüklenici Kamu İşveren Sendikasına yetkiyi verdi

72 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? KAMU İŞVEREN SENDİKALARI
6552 SAYILI TORBA KANUN İşçilerin Kamu Sendikalarına Üyeliği KAMU İŞVEREN SENDİKALARI Türkiye’de Merkezi Yönetim Kapsamında 2 tane Kamu İşveren Sendikası vardır. 1) TÜHİS Sendikası (Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşveren Sendikası) Kuzgun Sokak No: 103 Aşağı Ayrancı/Çankaya/ANKARA 2) Kamu-İş Sendikası (Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası) Filistin Sokak No:23  06700 GOP/ANKARA MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

73 Hakediş ve Fiyat Farkı Ödemeleri
3. BÖLÜM Hakediş ve Fiyat Farkı Ödemeleri

74 Hakediş Hesaplarında Dikkat Edilecek Önemli Noktalar
HAKEDİŞ YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ KONULAR. Hakediş Hesaplarında Dikkat Edilecek Önemli Noktalar Puantaj Hesapları Eksik İşçi Çalıştırılması Eksik Yol-Yemek Hesabı Fiyat Farkı Hesabı Eski ve Yeni Fiyat Farkı Kararnamelerinin karşılaştırılması Madde 6’ya göre Örnek Bir Fiyat Farkı Hesabı MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. 1

75 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
 HAKEDİŞ YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ KONULAR Engelli İşçi Çalıştırılması Durumu Emekli İşçi Çalıştırılması Durumu Yeni Birim Fiyat Tespiti İş Artışı ve İş Eksilişleri Hakediş Arka Kapak (Ödeme Cetveli) Fiyat Farkı Ek Kesin Teminatı Diğer Kesintiler ve İşlemler MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. 1

76 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 3.1.)Puantaj Raporu
Tutulan puantajlar hakediş raporunun doğruluğunu kanıtlar. Puantaja dayalı olmayan bir hakediş ödemesi yapılamaz. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. 1

77 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
PUANTAJ MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? Personel çalıştırılmasına dayalı olan tüm işlerde puantaj raporu tutulmalıdır. Puantaj raporları hukuki açıdan mahkemelerde delil sözleşmesi hükmündedir. Bu nedenle okunaklı, anlaşılır ve üzerinde kazıntı silinti olmamalıdır. 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. 1

78 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
PUANTAJ Puantajlar HİGŞ uyarınca Yüklenici ve Kontrol Teşkilatı ile birlikte tutulur, iki tarafın da imzalaması gereklidir. Hakedişe dayalı ödemeler ve kesintiler puantaj raporlarına dayalı olarak gerçekleşir. Puantajda eksik çalışma varsa ve idari şartnamede farklı bir düzenleme yapılmamışsa hakedişte kesintiye gidilir. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. 1

79 3.2) Eksik İşçi Çalıştırılması..
EKSİK İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI 3.2) Eksik İşçi Çalıştırılması.. Personel çalıştırmaya dayalı işlerde eksik işçi çalışması durumunda ne yapılmalıdır? Kontrol Teşkilatı Yapılan İşleri ve Kayıtları Genel Şartnamenin 34. Maddesine göre tutmalıdır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

80 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
 EKSİK İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI (HİGŞ) İlgili kayıtlar Madde 34: … işlerdeki hata, kusur ve eksiklikler, kaç kişinin çalıştığı ….kontrol teşkilatı tarafından belirtilir. Tutulan bu kayıtlar hakediş ödemelerinde, kabul komisyonu tarafından gerçekleştirilecek kabul işlemlerinde, Sayıştay incelemelerinde ve gerekmesi durumunda Mahkemelerde hukuki dayanak olarak dikkate alınır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

81 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
HİGŞ Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde Düzenlenen Diğer Bazı Konular Yüklenicinin Görev ve Sorumlulukları İş Yeri Teslimi ve İşe Başlama Kontrol Teşkilatı ve Yetkileri Hatalı Kusurlu ve Eksik İşler İşin Devamında Tutulan Kayıt ve Tutanaklar Süre Uzatımı, İş Artışı-Eksilişi, Yeni Birim Fiyat Tespiti İş Programı, Hakediş Ödemeleri İşin Kabulü, Kesin Hesap ve Teminatın İadesi MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

82 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? Kontrol Teşkilatı Kimdir?
Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? Yaptırım gücü Nedir? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

83 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
YEMEK VE YOL KESİNTİSİ 3.3) Hakedişlerdeki Yemek ve Yol Kesintileri Nasıl Yapılmalıdır? Ücretli İzinlerde yemek ve yol ücreti kesilmeli midir? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

84 Yemek ve Yol Kesintisi 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu karara, göre yemek ve yol işe gelinen günün karşılığıdır. İşe gelinmeyen günlerde yemek ve yol bedelinin ödenmesi söz konusu değildir. Bu nedenle hakediş ödemelerinde işe gelinmeyen günler için yemek ve yol bedelinin hakediş içeriğinden kesilmesi gerekmektedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin tarih ve 1998/18371 E. ve 1999/615 K. nolu kararında şu ifadeler yer almaktadır: “Davalı işveren aynı şekilde yaz aylarında okulun tatil olduğunu bu nedenle öğle yemeği verilmediğini bildirmiş ve bilirkişi raporunda Ağustos ayı için böyle bir varsayımdan sözedilmiş olduğuna göre bu konunun da gereği şekilde tahkik edilerek davacının izinli ve tatilde olduğu günler için öğle yemeği verilmesi sözkonusu olmadığından hesaplamanın buna göre yapılarak hüküm kurulması, gerçek durumun ortaya çıkması bakımından önem taşımaktadır. Yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir. Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen nedenle BOZULMASINA” MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

85 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
YEMEK VE YOL KESİNTİSİ Bu durumda Günlük Nakdi Yemek Bedeli 10 TL ise 1 gün işe gelinmediğinde hakedişten ne kadar kesilmelidir? Cevap:? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

86 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
YEMEK VE YOL KESİNTİSİ İdari şartnamede belirtilen Yol ve yemek Brüt bir tutardır. Brüt tutar içinde SGK İşçi Primi % 15, Gelir Vergisi % 15 ve Damga Vergisi % 0,759 dahildir. Brüt tutar içinde İşveren SGK Primi % 22.5 dahil değildir. Günlük Yemek Bedeli 10 TL olan bir işte işe gelinmeyen 1 gün için yapılacak kesinti 10 TL + % 22.5 SGK işveren payı TL olmalıdır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

87 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
NET YEMEK VE YOL BEDELİ HESABI ÖRNEK: BRÜT’TEN NET’E YEMEK VE YOL HESABI… (İdari Şartnamede belirtilen Yemek ve Yol Bedeli Brüt tutardır.) Örnek: 10 TL Brüt Yemek ve 10 TL Brüt Yol Bedellerinin Net Hesabı Hatırlatma: Hesap detayı için kik İşçilik Modülüne Bakınız. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

88 3.3) Fiyat Farkı Hesabı (Madde 6)
MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI 3.3) Fiyat Farkı Hesabı (Madde 6) Tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. İlan Tarihi tarihinden sonra olan işler Yeni Fiyat Farkı Kararnamesine göre uygulanacaktır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

89 3.3) Fiyat Farkı Hesabı (Madde 6)
MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI 3.3) Fiyat Farkı Hesabı (Madde 6) Tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. İlan Tarihi tarihinden sonra olan işler Yeni Fiyat Farkı Kararnamesine göre uygulanacaktır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

90 Eski ve Yeni Fiyat Farkı Kararnamelerinin karşılaştırılması
MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI Eski ve Yeni Fiyat Farkı Kararnamelerinin karşılaştırılması Eski Fiyat farkı Kararnamesinde Asgari Ücret Değişiminden Kaynaklanan Fiyat farkı (Madde 8) Yeni Fiyat farkı Kararnamesinde (Madde 6) olarak karşımıza çıkmaktadır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

91 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? Eski kararnamede asgari ücret değişiminden kaynaklanan fark alınır ve tüm işçilere uygulanırdı. Yeni Fiyat Farkı Hesabında asgari ücretten kaynaklanan farkın işverene brüt maliyeti ayrı ayrı hesaplanır. 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

92 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI Eski Kararnamede fazla mesai ve tatil günü çalışmaları için fiyat farkı ödemesi yoktu. Yeni kararnamede Fazla Mesai ve Tatil Günü çalışmaları için de fiyat farkı hesabı yapılmalıdır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

93 Fiyat Farkı (Madde 6) 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI Fiyat Farkı (Madde 6) Asgari Ücret Değişiminden kaynaklı İşverene Brüt Maliyet Hesabı Yeni Kararnameye göre bir çalışanın ihale Tarihindeki İşverene olan brüt Maliyeti ile Uygulama ayındaki brüt Maliyet arasındaki fark fiyat farkı tutarıdır. Fiyat Farkı Hesabı Normal İşçi, Engelli işçi ,Emekli İşçi, Fazla Mesai ve Tatil Günü çalışmaları için ayrı ayrı yapılmalıdır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

94 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI Asgari Ücret ve % fazlası alan bir İşçinin Fiyat Farkı Hesabı için Gerekli Bilgiler İhale ve Uygulama Tarihindeki Brüt Asgari Ücret Birim Fiyat cetvelindeki işçilik kalemleri «% fazla» ücreti İhale ve Uygulama ayındaki Brüt Yemek ve Yol Bedeli Yemek Prim İstisna Tutarı (Yemek bedeli varsa) SGK İşveren Prim Oranları (%11+%7.5+%2+%2) Hakedişteki Eksik Gün ve Eksik Yemek Günü Sayıları **** Engelli ve emekli için Gerekli bilgiler *** Engelli İşçi Prim İstisnası (Engelli FF İçin) Emekli İşçi Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

95 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI ÖRNEK FİYAT FARKI HESABI Temizlik İşçisi (Asgari Ücretli) İhale Tarihi: Aralık-2015 (Asgari Ücret 1.273,50 TL TL) Uygulama Ayı: Ocak-2016 (Asgari Ücret TL) Nakdi Yemek: 10 TL (26 gün üzerinden) Nakdi Yol: 4,5 TL (26 gün üzerinden) Hatırlatma: Yemek bedeli ayni veriliyorsa yada hiç verilmiyorsa hesapta Yol bedeli sözleşme süresince değişmiyor ise hesaba etkisi yoktur. Dikkate alınlamayabilir. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

96 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI 1) ÖRNEK FİYAT FARKI HESABI İhale Tarihindeki Asgari Ücret: 1.273,50 TL Uygulama Ayındaki Asgari Ücret: 1.647,00 TL Brüt Yemek: 260 TL (26x10TL) Brüt Yol: 117 TL (26x4,5 TL) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

97 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 2) Yemek Prim İstisna tutarı hesaplanır. Yemek İstisna Tutarı = Günlük Asgari Ücretin %6’sı hesaplanır ve 22 veya 26 ile çarpılır. Gerekli hesaplar yapılarak SGK İşveren Prim Matrahı bulunur. ÖRNEK: Yemek Bedeli 10 TL ve 26 gün ödeniyor (260 TL) Yemek İstisna Tutarı (1): 1273,5/30*0.06*26=66.22 TL Yemek İstisna Tutarı (2): 1647,00/30*0.06*26=85.64 TL 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

98 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI 3) SGK İşveren Prim Matrahının Hesaplanır: SGK İşveren Prim Matrahı bulunur Brüt Ücret (1) : 1.273,50 TL Brüt Ücret (2) : 1.647,00 TL Yol Bedeli (1): 117,00 TL Yol Bedeli (2): 117,00 TL Yemek Bedeli (1): 260,00 TL Yemek Bedeli (1): 260,00 TL Yemek İstisnası (1): TL Yemek İstisnası (2): TL SGK Matrahı (1): TL SGK Matrahı (2): 1.928,36 TL Not: SGK İşveren Prim Matrahı Yemek Prim İstisna tutarından muaftır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

99 4) SGK İşveren Prim Tutarları Hesaplanır:
MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI 4) SGK İşveren Prim Tutarları Hesaplanır: 1.584,20 * %11 = 174,26 TL (Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm) 1.584,20 * %7.5= 118,82 TL ( Genel Sağlık Sigortası) 1.584,20 * % 2 = 31,68 TL (Kısa Vadeli Risk ) 1.584,20 * % 2 = 31,68 TL (İşveren İşsizlik) Toplam: TL İhale tarihindeki SGK Prim İşveren Payı TL olarak hesaplanmış olur. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

100 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI 5) Bir İşçinin İşverene Olan Brüt Maliyeti Bulunur. İhale Tarihi İtibariyle: TL TL TL TL = 2.006,44TL Uygulama Ayı İtibariyle: 1.647,00 TL TL TL + 433,88 TL = 2.457,88 TL Fiyat Farkı Tutarı 2.474,98 – 2.006,44= 451,44 TL (1 işçi) Bu Hesap Her bir İşçilik Kalemi için yapılır!!! Asgari Ücretli, % fazla Alan her işçi grubu için Engelli İşçi, Emekli İşçi, Fazla Mesai ve Tatil Mesaisi için Fiyat Farkı Hesabı ayrı ayrı yapılır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

101 Soru: Fiyat Farkı Tutarından Kesintisi Uygulanır mı?
MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI Soru: Fiyat Farkı Tutarından Kesintisi Uygulanır mı? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

102 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI Ücretli İzinler hariç, Eksik çalışmalarda Fiyat Farkı Kesintisi uygulanır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

103 6661 Sayılı Kanun Madde 17 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN / KONU BAŞLIKLARI 6661 Sayılı Kanun Madde 17 Madde 17’nin İşçiyi ilgilendiren kısmı? İdareyi İlgilendiren Kısmı? Yükleniciyi İlgilendiren kısmı? Yüklenici Hazine Teşvikinden Hangi Durumda Faydalanabilir? Yüklenici Hazine Teşvikinden Hangi Durumda Faydalanamaz? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. 1

104 6661 Sayılı Kanun Madde 17 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
6552 SAYILI TORBA KANUN / KONU BAŞLIKLARI 6661 Sayılı Kanun Madde 17 Yüklenici Hazine Teşvikini İdareye ne zaman bildirecektir. Hazine Teşviki Hakedişten Nasıl Kesilmelidir? Hazine Teşviki Hesaplanırken Hangi Kriterler Dikkate Alınır. Hazine Teşvikinin süresi? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. 1

105 3.4) İşten ayrılan işçinin yerine Başka bir işçinin çalıştırılması?
ÇIKAN İŞÇİNİN YERİNE BAŞKA BİR İŞÇİNİ İŞE BAŞLAMASI 3.4) İşten ayrılan işçinin yerine Başka bir işçinin çalıştırılması? Bir İşçinin işten ayrılması durumunda sözleşme gereğince Yüklenici tarafından başka bir işçi çalıştırılabilir. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

106 Çıkan İşçinin yerine Başka bir İşçinin işe başlaması
ÇIKAN İŞÇİNİN YERİNE BAŞKA BİR İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASI Çıkan İşçinin yerine Başka bir İşçinin işe başlaması MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. 8. Nolu Hakediş: Ağustos 2015 1 No’lu işçi Ocak’ta çalıştı 2 No’lu işçi Ocak’ta çalıştı 3 No’lu 22 Ocak’tan sonra çalıştı Bu durumda Hakediş, Fiyat Farkı, Yemek Yol Kesintileri Nasıl Hesaplanmalıdır?

107 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
ÇIKAN İŞÇİNİN YERİNE BAŞKA BİR İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASI Örneğimizde 3 farklı işçi çalışmış olup hesaplamalarda 1 işçi çalışmış gibi işlem yapılmalıdır. Bu durumda iş aksamadığı için Hakedişten kesinti yapmaya ve ceza uygulamaya gerek kalmamıştır. Yemek ve Yol ücretleri 1 işçi tam gelmiş gibi yapılır. Fiyat Farkı Kesintisine gerek kalmamıştır. Toplam İşçi sayısı değişmediği için iş artışına gerek yoktur. (Sözleşmede 100 işçi istenmiş ise 102 işçi olarak işlem yapılmaz) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

108 3.4) Engelli İşçi Çalıştırılması
ENGELL İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI 3.4) Engelli İşçi Çalıştırılması İş Kanunu gereği 50 İşçiyi geçen ihalelerinde % 3 oranında Engelli İşçi çalıştırılması gerekmektedir. Birim fiyat teklif cetvellerini buna uygun olarak ihaleye çıkılmalıdır. (Genel Tebliğ Madde 78) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

109 Kamu İhale Genel Tebliği
ENGELLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? Kamu İhale Genel Tebliği Madde  İsteklilerin aynı ihalede ve aynı il bazında 50 veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü  ihalelerde engelli işçi çalıştırılması İş kanunu gereği zorunludur. İdareler bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açmalıdır. 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

110 ENGELLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI
MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? Engelli İşçiler Birim Fiyat Cetvelinde Neden ayrı bir kalem olarak gösterilmektedir? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

111 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
ENGELLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI 4857 Sayılı Kanunun 30. Maddesi Kapsamında çalışan engelli işçilerin işveren hisselerinin tamamı hazine tarafından karşılanır. (Maliye Bakanlığı) Ancak İşveren tarafından kaynaklanan %2 İşsizlik Primi teşvik Kapsamında değildir. (SGK 2008/77 Genelge Madde 3.5 Uyarınca: % 2 işveren İşsizlik primi teşvik kapsamında değerlendirilmeyecektir.) Bu durumda İşveren Priminin 20.50’si Hazine tarafından karşılanmaktadır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

112 Engelli İşçi Teşvik Kapsamı
ENGELLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI Engelli İşçi Teşvik Kapsamı Asgari ücretin üzerindeki ücretler, yol ve yemek ücretleri ile varsa diğer ek ücretler teşvik kapsamında değildir. Bu nedenle Engelli İşçiler için Teklif Birim Fiyat Cetvelinde ayrı bir satır açılmaktadır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

113 EMEKLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI
3.5) Emekli İşçi Çalıştırılması Durumunda Dikkat edilmesi gereken Hususlar Nelerdir? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

114 1 Ekim 2008’den Önce Emekli Olan İşçiler..
EMEKLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 1 Ekim 2008’den Önce Emekli Olan İşçiler.. Emekli personelin Sosyal Güvenlik Destekleme Primi %30’dur. (SGDP) Bu oranın 3/4’ü İşveren payı ¼’ü İşçi payıdır. Emekli işçinin İşveren payına % 2 Kısa Vadeli Sigorta Primi AYRICA EKLENİR. Teklif Birim Fiyat Cetvelinde ayrı bir satır açılmadığı için bu %2 yüklenici tarafından ödenmek zorunda kalır. 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

115 Emekli işçi ile diğer İşçiler arasındaki Fark Nedir?
EMEKLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI Emekli işçi ile diğer İşçiler arasındaki Fark Nedir? Normal işçinin brüt maaşından yapılan Prim kesinti Oranı % 15’dir. (%14+%1) Emeklide % 7.5’tur. Normal İşçinin İşveren Primleri toplamı % 22.5’dir. Emekli İşçinin İşveren Primleri toplamı % 24.5’dir. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

116 Emekli Çalıştırılması Durumunda Yeni Fiyat Oluşturulması.
EMEKLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI Emekli Çalıştırılması Durumunda Yeni Fiyat Oluşturulması. Yüklenici Firma Teklifini verdiği süreçte emekli çalıştıracağını öngörmediği için Yüklenicinin yeni birim fiyat tespiti talebinde bulunma hakkı vardır. Aksi durumda Yüklenici emekli başına % 2 daha fazla prim öder. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

117 3.6) 2 günlük Sağlık Raporu getirilmesi durumunda ne yapılmalıdır?
2 GÜNLÜK SAĞLIK RAPORU 3.6) 2 günlük Sağlık Raporu getirilmesi durumunda ne yapılmalıdır? Sağlık raporu getiren işçinin ücretinde kesinti yapılmalı mıdır? Sağlık raporu getirilmesi durumunda Yükleniciye ödenen tutarda kesintiye gidilmeli midir? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

118 ‘2 Günlük Sağlık Raporu’
SAĞLIK RAPORU ‘2 Günlük Sağlık Raporu’ İdarelerce ihale dokümanında ayrıca bir düzenleme yapılmamışsa, Raporlu olunan günlerde (ilk 2 gün dahil) puantaj kayıtlarına göre eksik çalışma yapılmış kabul edilir ve yüklenici hakedişinden kesinti yapılır. (Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Madde 34) Yüklenicide bu kesintiyi İşçiye uygular, İşçi bu kesintiyi SGK’dan alır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

119 ‘Doğum İzni Alan İşçiler’
SAĞLIK RAPORU ‘Doğum İzni Alan İşçiler’ İdarelerce doğum iznine ayrılan işçinin yerine yeni bir işçi isteyebilir. Doğum iznine ayrılan işçi için Hakedişte ücret kesintisi yapılır. İzine ayrılan işçi Ücretini MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

120 SGK İşçiye Ne Öder? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
SAĞLIK RAPORU SGK İşçiye Ne Öder? İş kazası, meslek hastalığı ve analık halleri durumunda raporlu günleri TAM öder. ( Örn: Rapor 5 gün ise SGK İşçiye 5 gün öder) Diğer hallerde rapor tarihinin üçüncü gününden başlamak üzere öder. ( Örn: Rapor 5 gün ise SGK İşçiye 3 gün öder) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

121 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
SAĞLIK RAPORU 5510 ve 4857 sayılı Kanuna göre, işçiye raporlu olduğu ilk 2 gün için, ücret ödenmesi zorunlu değildir. Yüklenici bu raporlu olunan ilk 2 gün için işçinin ücretini ödeyebilir, ve SGK primini yatırabilir. Bu durum Yüklenicinin tasarrufudur. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

122 EKSİK GÜN HESABI MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 3.7)Eksik Çalışma olması durumunda Hakedişten kesinti yapılması gerekir mi? İdari şartnamede ayrı bir düzenleme yapılmamışsa, idare almadığı hizmetin bedelini kesmek zorundadır. (HİGŞ) 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

123 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
EKSİK GÜN HESABI MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? Süreklilik arz eden hizmet alımlarında; İşe başlama tarihi ve işin bitim tarihinin İhale Dokümanında belirtilmiştir. Kontrol Teşkilatı HİGŞ uyarınca işin İhale Dokümanına Uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Eksik kusur varsa kayıt altına alır. 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

124 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
EKSİK GÜN HESABI MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? Kontrol Teşkilatı, yapılan işleri hesaplar ve bulunan miktarları teklif edilen birim fiyatlarla çarpar ve hakediş raporuna geçirilir. Bu durumda 1 yıl süreyle ihale edilen bir işte, puantaj kayıtlarına göre işlerin toplam süresi kaç gündür? (360?-365?) 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

125 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI İŞLER/ EKSİK GÜN HESABI MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

126 HAKEDİŞ ÖDEME CETVELİ (ARKA KAPAK ve Fatura arasındaki Bağlantı)
MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. Hakediş Arka Kapağı ve Yüklenicinin Keseceği Fatura arasındaki bağlantı?

127 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
HAKEDİŞ ÖDEME CETVELİ (ARKA KAPAK) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. 1 2 3 4 5 6

128 Yüklenicinin Keseceği Fatura Örnek
Bilgi olarak gösterilir Tahakkuk Tutarı

129 Uygulama Yazılımı Hakkında
4. BÖLÜM Uygulama Yazılımı Hakkında

130 HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI

131 AR-GE PROJESİ 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI AR-GE PROJESİ Program 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Bir AR-Ge Projesi olarak geliştirilmiştir. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

132 Bir e-devlet Projesidir. 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI e-taşeron Yazılımı Bir e-devlet Projesidir. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

133 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

134 Programı Kimler Kullanabilir.
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI Programı Kimler Kullanabilir. Program sadece Kamu Kurumlarının İhtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

135 Programı Hangi İşlerin Hakedişleri Hazırlanabilir?
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI Programı Hangi İşlerin Hakedişleri Hazırlanabilir? Temizlik Hizmet Alımı, Güvenlik Hizmet Alımı, Araç Kiralama Hizmet Alımı, (Şöförlü-Şöförsüz) Veri Giriş Hizmet Alımı İşi Taşıma Nakliye, Çağrı Merkezi Hizmet Alımı İşi … v.b. İçinde Personel çalıştırılan tüm işlerin hakedişlerini düzenleyebilir İşçilerin Özlük Dosyalarını tutabilirsiniz. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

136 Programı Hangi İşlerin Hakedişleri Hazırlanabilir?
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI Programı Hangi İşlerin Hakedişleri Hazırlanabilir? Her Türlü Malalımı İşlerinin Hakedişleri Akaryakıt Alımı; Elektrik Enerjisi Hizmet alımı İşi İnternet Hizmet Alımı işi Kalorifer Yakıtı Alımı .. v.b. Her türlü Malalımı İşlerinizin Hakediş ve Fiyat Farkı Hesaplarını Program üzerinden Hızlı ve Hatasız yapabilirsiniz. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

137

138 E-TAŞERON PROGRAMININ ÇALIŞMA PRENSİBİ
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI E-TAŞERON PROGRAMININ ÇALIŞMA PRENSİBİ Öncelikle işçilerin Özlük Bilgileri sisteme tanımlanır; ( tarihli Yönetmelik) Kontrol Teşkilatı sadece puantajları girerek Hakediş evraklarının tamamı eksiksiz ve hatasız olarak hazırlamış olur. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

139 Puantaj Girildikten Sonra Hangi İşlemler Otomatik Olarak Yapılır.
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI Puantaj Girildikten Sonra Hangi İşlemler Otomatik Olarak Yapılır. Puantaj Raporları Hazır, Yapılan İşler Listesi Raporu… Hakediş Kapakları… Hakediş Ön Kapak … Hakediş İcmali … Hakediş Arka Kapak… Hakediş Ödemeler İcmali… MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

140 Puantaj Girildikten Sonra Hangi İşlemler Otomatik Olarak Yapılır.
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI Puantaj Girildikten Sonra Hangi İşlemler Otomatik Olarak Yapılır. İşçi Bordroları Hazır İşçi Bordro İcmalleri Fiyat Farkı Hesapları Hazır (Tüm İşçi Kalemleri ile ilgili hesaplar ve Kesintiler Hazır) Ödenen Fiyat Farkının % 6 Ek Kesin Teminat Kesintisi Otomatik olarak Yapılır. (Kesin Teminat Mektubundan yada Hakedişten) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

141 Puantaj Girildikten Sonra Hangi İşlemler Otomatik Olarak Yapılır.
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI Puantaj Girildikten Sonra Hangi İşlemler Otomatik Olarak Yapılır. Yüklenicinin Kesmesi gereken Fatura. Yıllık İzin Takibi, Kesin Hesap Raporu (Yıllık Faaliyet Raporu) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

142 Puantaj Girildikten Sonra Hangi İşlemler Otomatik Olarak Yapılır.
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI Puantaj Girildikten Sonra Hangi İşlemler Otomatik Olarak Yapılır. KIDEM TAZMİNATI !!! Kıdem Tazminatı Hesabı Otomatik olarak hesaplanır. Personel Hizmet Cetveli !!! (Puantajdan gelen veriler sayesinde Kıdem hesabı ve Personel Hizmet Cetveli otomatik hesaplanır) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

143 Puantaj Girildikten Sonra Hangi İşlemler Otomatik Olarak Yapılır.
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI Puantaj Girildikten Sonra Hangi İşlemler Otomatik Olarak Yapılır. İşçilerin Kullandığı Ücretli ve Ücretsiz İzinler… İşçinizin çalıştığı sürece ne kadar ücretli/ücretsiz izin kullandığını… Yıl içinde en çok Hangi İşçinin daha fazla izin kullandığını anlık olarak takip edebilirsiniz. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

144 Puantaj Girildikten Sonra Hangi İşlemler Otomatik Olarak Yapılır.
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI Puantaj Girildikten Sonra Hangi İşlemler Otomatik Olarak Yapılır. Fazla Mesailer ve Tatil Mesaileri, (Yıllık 270 saat kontrolü ) Hakediş süreci boyunca Hangi işçinin Ne kadar mesai yaptığı bilgisi anlık olarak takip edebilirsiniz. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

145 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? Bu işlemler için sadece işçilerin işe gelmediği günlerin girilmesi yeterlidir. . 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

146 Diğer Özellikler 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI Diğer Özellikler Süre Uzatım İşlemleri, İş Artışları ve İş eksilişleri Muayene ve Kabul İşlemleri Hizmet İşleri Kabul Tutanağı Aykırılıklar ve Cezalar ... Ve Diğer Özellikler... MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

147

148 Çalışan Tüm İşçi Bordrosu Puantaj girildikten sonra Hazır
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 1) Puantaj Girildikten sonra Bordrolar Hazır. Çalışan Tüm İşçi Bordrosu Puantaj girildikten sonra Hazır 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

149 Fiyat Farkı Hesapları

150 Fiyat Farkı Hesaplamaları Otomatik olarak Hazır!!!
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? Fiyat Farkı Hesaplamaları Otomatik olarak Hazır!!! Puantajlar Girildikten Sonra Tüm Fiyat Farkı Hesapları Hazır. 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

151 Hakediş Raporu

152 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
HAKEDİŞ KAPAKLARI OTOMATİK OLARAK HAZIR (Arka Kapak) MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

153 Yüklenicinin Keseceği Fatura Hazır.
HAKEDİŞ ÖDEME CETVELİ Yüklenicinin Keseceği Fatura Hazır.

154 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
Yapılan İşler Listesi ve Kesintiler Otomatik Olarak Hazır. Gelinmeyen Günler, Yemek, Yol ve SGK İşveren Primleri… MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

155 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
Fazla Mesai ve Tatil Günü Mesaisi Otomatik Olarak Hesaplanır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

156

157 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
Yıllık İzin Takibi Oromatik Olarak Yapılır. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

158

159 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR?
Kıdem Tazminat Hesapları MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. Kıdem Tazminatı Yönetmeliği gereği Personel Hizmet Cetveli, işten Çıkan Her işçi için program tarafından hazırlanır. Kıdem Tazminatı Puantaj verilerine göre program tarafından otomatik hazırlanır.

160 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
Örnek Kıdem Tazminat Hesabı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

161 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?
KESİN TEMİNAT VE EK KESİN TEMİNAT TAKİBİ KESİN TEMİNAT VE EK KESİN TEMİNAT TAKİBİ Fiyat Farkı Ödediğimiz İşlerde Ödenen Fiyat Farkı tutarının % 6 Oranında Teminat Kesmek zorunludur. Teminat tutarı yeterli değil ise Fiyat Farkı Teminat Kesintisi Kapaktan Nakdi olarak kesilir. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı.

162 E-Taşeron Programının Bazı Faydaları
4. BÖLÜM E-Taşeron Programının Bazı Faydaları

163 Güncel Mevzuat Takibi:
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI Güncel Mevzuat Takibi: MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. E-TAŞERON sayesinde Mevzuat Takibi için zaman harcamanıza gerek kalmayacak. 4735

164 Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti:
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti: MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. E-TAŞERON sayesinde Bu konularda Ücretsiz bir Mevzuat Danışmanınız olacak. (Hafta içi 08:00 – 18:00)

165 Kurumsal Hafıza ve Arşiv Oluşur.
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI Kurumsal Hafıza ve Arşiv Oluşur. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. Bu sayede geçmiş yıllara ait verileriniz her an elinizin altında olur.

166 Kolay, hızlı ve hatasız Kullanım:
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI Kolay, hızlı ve hatasız Kullanım: MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih sayılı RG ‘de yayınlandı. Sadece İşçi Puantajlarını girerek tüm işlemleri hızlı ve hatasız olarak hazırlanır.

167 İstatistiki Bilgiler Anında Hazır…
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI İstatistiki Bilgiler Anında Hazır… Yönetim Modülü Sayesinde; İstatistiki Bilgilere anında ulaşacaksınız.

168 Yetkilendirme, Puantaj Girişi…
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI Yetkilendirme, Puantaj Girişi… Farklı Binalardaki Puantajları kolaylıkla birleştirebilirsiniz. XXX NOLU BİNANIN PUANTAJI 1 NOLU BİNANIN PUANTAJI Log Kayıtlarını Anlık takip edebilirsiniz… 2 NOLU BİNANIN PUANTAJI 3 NOLU BİNANIN PUANTAJI

169 Programın Çalışma Prensibi
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI Programın Çalışma Prensibi Verilerinize internet olan herhangi bir bilgisayardan ulaşabilirsiniz.

170 Zaman Kazanacaksınız…
HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI Zaman Kazanacaksınız… Program sayesinde SADECE PUANTAJLARI girerek tüm Raporlarınızı 1-2 dakikada alabilirsiniz.

171 HİZMET SÖZLEŞMELERİ TAKİBİ İÇİN YAZILIM UYGULAMASI
e-taşeron sayesinde Hakediş Dosyalarınız her an denetime hazır ve İçiniz rahat…

172 KamuTech Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TEŞEKKÜR EDERİZ… Rıza KARAMAN Sorularınız için Yazılımlarımız Hakkında Bilgi ve/veya Teklif almak için Satış Danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz… Derya ATAKOĞLU Tülin SEMERCİ Dilber ATAŞ


"HİZMET ALIMLARI MEVZUATINDA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları