Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 15 – 16 KASIM 2011 GRUP 2 İDARİ VE MALİ İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDA SORUNLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 15 – 16 KASIM 2011 GRUP 2 İDARİ VE MALİ İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDA SORUNLAR."— Sunum transkripti:

1 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 15 – 16 KASIM 2011 GRUP 2 İDARİ VE MALİ İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2 SORUN – 1: Aile Hekimlerinden alınan damga vergisinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Damga vergisinin kaldırılması gerekiyor. Diğer sözleşmeli personellerde olduğu gibi maliye bakanlığını çıkardığı yasaya aile hekimlerinin de dahil edilmesi gerekiyor İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

3 SORUN – 2 Bina ve Demirbaş kiralarındaki belirsizlik ve farklı uygulamalar ÇÖZÜM ÖNERİSİ ASM kiralamasının belirlenmesinde lojman kiraları baz alınmalıdır. Yıllık artışlar lojman fiyatları ile paralel artmalıdır. Tek hekim çalışan ASM lerde cari gider yardımı artırılmalıdır. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

4 SORUN – 3: ASM cari gider ödenek miktarının yetersizliği. ÇÖZÜM ÖNERİSİ Aile Hekimine ödenen cari gider ödeneğine ek olarak, her Aile Sağlığı Merkezine ortak giderleri karşılamak için ayrı bir Aile Sağlığı Merkezi ortak alan cari gider ödeneği adı altında bir ödenek belirlenmelidir. Belirlenen bu miktar her ay her Aile Hekiminin maaşına eklenmelidir. Böylece verilen hizmetin kalitesi artmakla beraber Aile Hekimlerinin giderleri karşılamasında zorluk yaşamayacağı görüşündeyiz. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

5 SORUN – 4: Mali özlük hakların yetersizliği ÇÖZÜM ÖNERİSİ Alınan maaşın tamamen emekliliğe yansıtılması Sosyoekonomik gelişmişlik katsayısı yeniden düzenlenmelidir. Kalkınmada öncelikli hizmet bölgelerinde çalışan personele ekstra ödenmesi Yıllık izne çıkan, müdürlük ve bakanlık tarafından görevlendirilen aile hekiminden maaş kesintisi yapılmamalıdır. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

6 SORUN – 5 performans değerlendirmesinin yetersizliği ÇÖZÜM ÖNERİSİ Performans kesintisi yaparken “yüzde” değil “puan” sistemi kullanılmalıdır. Bir örnekle açıklamak gerekirse 50 bebeği olup da aylık izlem sayısından 1 bebek izlem kaçıran aile hekimi % 2 kayıpta iken; 10 bebeği olup da aylık izlem sayısından 1 izlem yapmayan aile hekimi % 10 kayıptadır. Bunun için sayı veya puan sistemi gibi bir hesaplama yapılmalıdır. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

7 SORUN – 6: Laboratuvarda ödenen damga vergisi ve kullanılan sarf malzemenin karşılanmaması ÇÖZÜM ÖNERİSİ Aile hekimlerinin ödedikleri laboratuara ait damga vergisinin kaldırılması gerekir. Laboratuar malzemesini ve Aşı uyarı sisteminin (ısı takip sistemi) (santrifüj cihazı, şeker stribi, idrar stribi vb.) il sağlık müdürlüğünce karşılanması gerekmektedir. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

8 SORUN – 7 Entegre sağlık hizmeti verilen ve diğer kurumlarla ortak kullanılan alanlar ÇÖZÜM ÖNERİSİ Entegre hastanede çalışan aile hekimleri ve diğer kurumlarla ortak çalışan birimlerde yakıt gideri ödemelerinde çalıştığı gün ve metrekare baz alınarak bilirkişi eşliğinde hesaplanmalıdır. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

9 SORUN – 8: Aile Hekimliği Uzmanlığının yeterince teşvik edilmemesi ÇÖZÜM ÖNERİSİ Aile hekimliği uzmanlarının uygulama içinde mağdur edilmemesi ve aile hekimliği uzmanlığını teşvik edilmesi için performansta uygulanan katsayılarının uzman hekimler lehine artırılması İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

10 SORUN – 9: Gezici hizmet ücretlerinin adaletsizliği ÇÖZÜM ÖNERİSİ Gezici hizmet ödemelerinin mesafelere, yol ve iklim durumuna göre tekrar ayarlanması Kilometre başına hesaplama yapılması. Örneğin Mobil hizmet bölgelerinin ASM ye uzaklığı değişmektedir 1 km veya 50 km olabilmektedir. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

11 SORUN – 10 Hasta gruplarına ödenen katsayıların iş yüküne uygun olmaması ÇÖZÜM ÖNERİSİ Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının özendirilmesi için Gebe ve bebeklerin katsayısının 5 e yükseltilmesi ve diğer kayıtlı nüfus için 1 den 0,79 a indirilen katsayının tekrar 1 e çıkarılması Türkiye genelindeki maaş ödeme tarihlerinin standart hale getirilmesi. Performans itiraz komisyonlarının ödemeden önce toplanması ve sonuçlandırılması ve komisyonlara aile hekimlerinin de ilave edilmesi İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………


"AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 15 – 16 KASIM 2011 GRUP 2 İDARİ VE MALİ İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDA SORUNLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları