Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. mustafa toprak

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. mustafa toprak"— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. mustafa toprak
Alternatif Okullar Yrd. Doç. Dr. mustafa toprak

2 Okul Kavramı M.Ö.3000 sümerler. Alıştırma ve inceleme amacı ile hazırlanmış kil tabletler olduğu ve bunun da I.Ö yıllarında yazı öğreticilerinin hazırladığı kitaplar olduğu ileri sürülmüştür. Sümer okullarının başlıca amacı saray ve mabedin ekonomik ve yönetsel kayıtlarını tutabilecek yazıcılar yetiştirmekti.

3 Okul Kavramı Sümer okulları mabedin bir organı iken daha sonra laik bir kuruma dönüşmüştür. Öğretmen aylıklarının ise öğrencilerden toplanan okul ücretleri ile ödendiği sanılmaktadır. Varlıklı ailelerin erkek çocukları erkeklerin devam ettiği okullardı.

4 Okul Kavramı Sümer dilinin nasıl yazılacağını öğretmek. İkincisi ise edebi ve yaratıcı çalışmalar yapmaktı. Bürokratik yapılar. Okulun bir bürokratik yapı olmasının temel belirleyicileri büyük, karmaşık, çok düzeyli toplumsal kurumlar olmaları ve tam zamanlı profesyonellerin okullarda görev yapmalarıdır.

5 Okul Kavramı Okullara yüklenen misyonlar iyi insan, iyi yurttaş,
iyi üretici, iyi tüketici yetiştirmek.

6 Okul Kavramı Entelektüel boyut:
Bilgi sahibi olma: bilgi ya da kavramlar açısından birikimli olma Bilgiyi iletişimle paylaşma: bilgiyi elde etme ve iletme be­cerisi Bilginin yaratılması: yaratıcılık ve ayırt etme Bilgiyi isteme: öğrenme aşkı

7 Okul Kavramı Toplumsal boyut:
İnsandan insana: gündelik ilişkilerde işbirliği İnsandan devlete: sivil haklar ve ödevler İnsandan ülkeye: bireylerin vatanlarına sadakati İnsandan dünyaya: kişiler arası ilişkiler

8 Okul Kavramı C. Kişisel boyut:
Fiziksel: sağlıklı ve gelişmiş bir beden Duygusal: zihinsel sağlık ve tutarlılık Etik: ahlaki dürüstlük Estetik: kültürel ve boş zaman etkinlikleri ile uğraşma

9 Okul Kavramı D. Verimlilik boyutu:
Mesleki rehberlik: bilgi verme ve seçim Mesleki hazırlama: yetiştirme ve yerleştirme Ev ve aile. Ev işleri ve aile Tüketici: kişisel satın alma, bütçe ve yatırım

10 Howard Gardner Doğru Güzel İyi
Okul Kavramı Howard Gardner Doğru Güzel İyi

11 Jean Jacques Rousseau (EMILE)-1712-1778
Mutlak Özgür İnsan (A) akılcılığa karşı duyguculuğu, (B) toplumculuğa karşı bireyciliği (C) baskıcılığa karşı özgürlüğü Emile’de ilk defa yapay bir zihin öğretiminin sakatlıklarını göstererek ona karşı her türlü baskıdan kurtulmuş, ocuğun spontan gelişmesine en büyük olanağı sağlamış bir eğitimden bahseder.

12 Okul Kavramı Eğitim, toplumun din”, felsefe”, ahlak” ve politik sistemlerin çocuğa kabul ettirilmesi değil, ocuğun serbest gelişimini, “doğal gelişimini” sağlayıcı bir düzen olmalıdır (ergün, 1994). Ağırlık merkezi “duygu” olan bir ruh eğitimidir. Kuru akılcılık yerine canlı ve sıcak “duygu”yu koyar. Derin hümanistlik

13 Leo Tolstoy’un Anarşist Okul Modeli
“İasnaia poliana”. Köylü çocuklar Onlara hikayeler okuma

14 Leo Tolstoy’un Anarşist Okul Modeli
Mekanik Şarkı söyleme Okuma Matematik Kompozisyon yazma Doğal bilimler tartışma Güzel yazma Dini ilimler Gramer. Beden egitimi, Kutsal tarih Marangozluk, Rus tarihi Arazi Ölçme Çizim Resim

15 Leo Tolstoy’un Anarşist Okul Modeli
“İasnaia poliana” okulunda kendi başına disiplinsiz ve cezası eğitimi kurmaya alışmıştır. Bireysel özgürlüğü yöntem olarak benimsedi Eğitimde okulların değil, hayatın belirleyici olduğu sonucuna vardı. Bütün zorlayıcı yšntemleri kaldırdı ve öğrencilerin kendi yöntemlerini geliştirmelerine izin verdi. Okulu terk etmek ve okula kaydolmak tamamen serbestti.

16 Leo Tolstoy’un Anarşist Okul Modeli
Düzeni tespit etme hakkı ve yönetime katılma hakları vardı. Yönetim ve disiplin, bizzat ögrenciler tarafından tespit edilmekteydi. Yaramazlık yapan šgrenciler verilecek cezalar, bizzat ögrenciler tarafından belirlenip ögretmenlerin kontrolleri altında uygulanmaktaydı. Yönetsel, metodik ve didaktik özgürlük

17 Leo Tolstoy’un Anarşist Okul Modeli
“Öğretimde tek bir ölçüt olduğunu kabul edelim: özgürlük” diyordu. Okulda, ögretmen ile ögrenciler arasında usta-ırak ilişkisine dayalı, karsılıklı güven ve saygıya bağlı yeni egitim uygulamaları esas idi. Yıl içerisinde, serbest egitim.Bunun uygulandıgı bu okulda, kendiliginden örnek bir düzen ve disiplin kuruldu.

18 Leo Tolstoy’un Anarşist Okul Modeli
Sınıflara ayırma, yaş esasına dayalı degil, tamamen yetenek durumlarına göre yapılmıstı. Bir ögretim ve ders planı mevcuttu, ama ögrenciler ve ögretmenler buna baglı bulunmamaktaydı

19 Paulo Freire (Ezilenlerin Pedagojisi)
Dünya, aç oldukları için uyuyamayanlarla, açlardan korktukları için uyuyamayanlar arasında bölünmüş durumdadır.” Tarafsız eğitim yoktur. Eğitim ya genç kuşağın bugünkü sistemin mantığına entegrasyonunu kolaylaştırmakta sisteme uygunluk sağlamakta kullanılan bir araç olarak işler ya da erkeklerin kadınların gerçekliğini eleştirel olarak ele aldıkları, dünyalarının dönüştürülmesine nasıl katılacaklarını keşfettikleri bir araç

20 Paulo Freire (Ezilenlerin Pedagojisi)
Freire bankacı eğitim modelinde eğitimi; tasarruf yatırımına, öğrencileri ; yatırım nesnelerine, öğretmenleri ise, yatırımcılara benzetmektedir. Öğretmen iletişim kurmak yerine,tahvilleri çıkarır ve öğrencilerin sabırla aldığı, ezberlediği ve tekrarladığı yatırımları yapar. Bu ,öğrencilere tanınan hareket alanının ,yatırılanı kabul ve tasnif edip yığmaktan ibaret olduğu “bankacı” eğitim modelidir.

21 Paulo Freire (Ezilenlerin Pedagojisi)
Bankacı eğitim modelinde, öğretmenin rolü ve görevi sadece bilgi veren bir kaynak şeklindedir. Öğrenci pasif durumdadır, kendisine verilen bilgileri alır ve ezberler. O bilgiyi araştırmaz ,yorumlamaz, eleştirmez. Bunun böyle olduğunu araştırma,gerçekleme yoluna gitmez. Bankacı eğitim modeli,bizdeki kendini bürokrasiden sıyıramamış klasik eğitim sistemine benziyor. Bu eğitim sisteminde öğrenci pasif durumdadır ve sadece kendisine sunulanı alıp ezberler.

22 Paulo Freire (Ezilenlerin Pedagojisi)
Öğretmen öğretir ve öğrenciler ders alır. B)öğretmen her şeyi bilir,öğrenciler hiçbir şey bilmez. C)öğretmen düşünür,öğrenciler hakkında düşünülür. D)öğretmen konuşur,öğrenciler uslu uslu dinler. E)öğretmenler disipline eder,öğrenciler disipline sokulurlar. F)öğretmen seçer ve seçimini uygular, öğrenciler buna uyarlar. G)öğretmen yapar,öğrenciler öğretmenin eylemi yoluyla yapma yanılsamasındadırlar.

23 Paulo Freire (Ezilenlerin Pedagojisi)
H)öğretmen müfredatı seçer ve ( kendilerine danışılmayan )öğrenciler buna uyarlar. I)öğretmen bilginin otoritesini,kendi mesleki otoritesiyle karıştırır ve bu otoriteyi öğrencilerin özgürlüğünün karşıtı olarak öne sürer. J)Öğretmen öğrenme sürecinin öznesidir,öğrenciler ise sadece nesnedirler. Bankacı eğitim modeli bir sürü toplumu yaratmaya hizmet ediyor.

24 Paulo Freire (Ezilenlerin Pedagojisi)
Bankacı eğitim modeli bir sürü toplumu yaratmaya hizmet ediyor. Eğitimin kendilerine verdiği aynı bilgilerle dolu,aynı şeyi söyleyen ,aynı şeyi düşünen ve aynı şekilde davranan insan topluluğu yaratıyor. Yani,bir bakıma sessiz kültür oluşmasını sağlıyor. Bu eğitim sisteminin kendilerine verdiği pasiflikle insanlar insanlar,eleştirmiyor,araştırmıyor ve tartışmıyor. Öğrenci iken kendine sunulanı doğrudan aldığı için sosyal yaşamında da aynı yola başvuruyor. İktidarın yani ezenlerin kendine sunduğu olumlu ya da olumsuz her şeyi alıyor ve kabulleniyor,ona uymaya çalışıyor. Bir bakıma bu eğitim modeli ezenlere hizmet ediyor. Ezilenlerin kendi kabuğundan sıyrılıp,dünyayı gerçeklemelerini,kendi varlığının anlamını çözmelerini engelliyor.

25 Ivan İllich(Okulsuz Toplum)
“Şimdiye kadar bildiklerimizin çoğunu okulun dışında öğrendik. Öğrenciler de bildiklerinin çoğunu öğretmensiz, hatta öğretmenlere rağmen öğrendiler...Okullar, öğretmenler için meslekler yaratır, öğrencilerinin onlardan öğrendiği başka bir şey yoktur.”

26 Ivan İllich(Okulsuz Toplum)
“Okul, toplumu bu haliyle kabullenmeniz için çalışan bir reklam ajansıdır.” 
 Okul beyni sınırlar.

27 Ivan İllich(Okulsuz Toplum)
Okullaɾ kapitalist toplumun üɾeme oɾganlaɾıdıɾ, çocuklaɾ bu yeɾleɾde, geleceğin tüketicileɾi olaɾak tasaɾlanıɾlaɾ Okul sayısının aɾtması, silahlanmanın aɾtması kadaɾ tehlikelidiɾ ama bu tehlike geɾektiği kadaɾ ciddiye alınmıyoɾ Ödev: İvan illich’i yorumlamak. (http://www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/65-29/572- okulsuz-toplum-ivan-illichi-yorumlamak.html)

28 Okul Kavramı

29 Okul Kavramı Okullardan, teknolo­jinin, bilginin ve ekonomik rekabetin hızla yayıldığı bir ortamda, ekonomik sisteme rekabet edebilecek yeterliklere sahip işçiler yetiştirmesi beklenmektedir. Okullar beden, zihin, çevre ya da deneyim olarak yetersizlikler içindeki öğrencilerin yetiştirilmesinde sorumluluk yüklenmiştir. Okulları toplumsal hastalıkların tedavisi=okullar

30 Okul Kavramı Yıl­lardır okullar çocukların bazı şeyler öğrendiği ve anne babaların­dan daha iyi bir yaşam için kendilerini yönlendirdikleri yerlerdi. İnsanlar bu anlamda okullara güvenmişlerdir. Bu gün ise okullar konusunda farklı duygu ve düşünceler var­dır. Okullar hala toplumların yaşadıkları sorunlarının çözümü olarak görülmekte. Bazı kişiler ise tam tersine okulları bu sorunların çözümü değil, nedeni olarak görmektedirler. Giderek daha fazla sayıda kişi okulların bu görevlerini yerine getiremediği endi­şesi ile okula karşı beslediği güveni yitirmektedirler (drake ve roe, 1994).

31 Okul Kavramı Yeni baskılar, yeni yaklaşımlar yeni değerler
Başa çıkmak için yepyeni yollar bulmak

32 Değişim Baskıları Dil ve kültür bakımından farklı kökenlerden gelen öğrenci nüfusunun artması Endüstri ve iş dünyasında bilgi ve hizmetlerdeki değişme sonucunda çalışma dünyasının kendi amaçlarına uygun insanın yetiştirmesi için eğitim reformları yapılması konu­sundaki baskıları Okullardaki şiddet nedeniyle mal ve canın tehdit altında olması Evsiz çocuklar, uyuşturucu bağımlısı çocuklar, annelerin­den AİDS bulaşmış olarak dünyaya gelen çocuklar Sınav sonuçları hakkında toplumun yaptığı karşılaştırma­lar Tek anne ya da tek baba ile yaşayan çocuklar Kadının değişen rolü Çocuğun gideceği okul konusunda ailelerin yaptığı seçim­ler

33 Değişim Baskıları Kendisinden çok şey beklenen ve her zaman eleştirilen bir örgütsel yapı

34 21.yy becerileri Yaratıcılık ve yenilenme
Eleştirel düşünme ve problem çözme İletişim ve işbirliği Bilgi, medya ve teknoloji becerileri Bilgi okur-yazarlığı Medya okur-yazarlığı Bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) okur-yazarlığı

35 21.Yy becerileri Yaşam ve meslek becerileri Esneklik ve uyum
Girişimcilik ve öz-yönelim Sosyal ve kültürlerarası beceriler Üretkenlik ve sorumluluk Liderlik ve sorumluluk

36 OKUL SEÇİMİ 1. "Öğrenci ve ailenin çocuğun devam edeceği kamu okulunu seçme hakkı Öğretmen, yönetici, aile ve öğrencilere , bütün öğrenciler için en iyi ve diğer okullardan ayırt edici özellikleri olan okulları yaratma fırsatlarının ve bu okullarla ilgili seçimlerin nasıl yapılacağının yollarının ortaya koyulmasıdır.

37 OKUL SEÇİMİ Okul bölgesi içinde seçim: bu seçim türünde öğrenciye ve aileye aynı okul bölgesi içindeki okullardan birini seçme şansı tanınır, Eyalet çapında seçim: burada ailelere okul bölgelerinin sınır­ larını aşan seçimler yapma olanağı tanınmaktadır. Özel okulların seçimi: en tartışmalı seçim konusu olan bu seçimde,ailelerin sözleşmeli olarak özel sektör tarafından işletilen ancak devletin finanse ettiği okullara ilişkin seçim

38 OKUL SEÇİMİ akademik, ahlaki, dini nedenler
okulun elve­rişli ve ulaşılabilir olması

39 OKUL SEÇİMİ Okul seçimi, okulların yapısı ve işleyiş sürecinde daha güçlü bir değişme fırsatı sağlamaktadır. Okul seçiminin kendisi bir amaç değil, amaca ulaştıracak bir araçtır. Okul seçimi hareketi, okulu sahiplenme ve okulu iyileştirme konusunda herkesi sorumlu tutmaktadır (Carlson, 1996).

40 OKUL SEÇİMİ Yaklasık iki yüz yıl önce modern okulun ilk yıllarında İsviçre’de J.H. Pestalozzi, Almanya’da F. Froebel ve ABD’de Alcott gibi Hümanist eğitimciler ögrenmeyi mekanize hale getiren egilime karşı çıkmışlar. Gerek, koruyucu iliskilere, arastırma özgürlügüne, anlam ve amaç için dogustan gelen arayışa dayalı pedagojiler uygulamıslardır.

41 ALTERNATİF OKULLAR Kamu sisteminin bir parçası olmaya devam eden ve geleneksel akademik ortamlarda başarı­sız olan öğrencileri akademik olarak besleyip, destekleyen gele­neksel yaklaşımların dışındaki okullar olarak tanımlanmaktadır (coeyman, 2000). Düzenli okul yaklasımından politikaları, kuralları, egitimsel tarafsızlıgıyla, alısanları ve kaynakların ögrenci ihtiyaçlarına göre dizaynıyla ayrı bir evre, kapsamlı bir okul ortamıdır.

42 ALTERNATİF OKULLAR Normal okullarda iyi olmayan çocuk­lar için oluşturulmuş orta okulları niteler. Bu okullar kendilerini deneysel ve yenilikçi bulmalarına karşın çoğu geleneksel okulların yapı ve uygulamalarının dışına çıkamamaktadırlar. Bu okulların tanımları, onların öğrencilerinin "özel gereksinimleri"nin altında yatar (Tice,1994).

43 ALTERNATİF OKULLAR SORU: geleneksel okullarda başarılı olamayan öğrencilere nereye gideceklerdir ?

44 ALTERNATİF OKULLAR Bireyselleştirilmiş öğretim, küçük sınıflar ve öğrenci nüfusuna uygun yenilikçi programlar Bazen yoğun özel dersler biçiminde yürütüldüğü gibi, bazen de küçük okullar ya da tamamen bağım­sız kurumlar olarak örgütlenmektedir. Abd’de 5000 civarında alternatif okul

45 ALTERNATİF OKULLAR Eğitim standart­larını başarmakta zayıf kalan ya da bu standartların üzerinde performans gösteren öğrenciler için sunulan tüm eğitimsel alter­natifler. Özel gereksinimli, risk altındaki çocukları ile başarısı düşük veya ortalamanın çok üstünde olan öğrenciler geleneksel okullardan ideolojisi ve yapısı farklı olan programlar

46 ALTERNATİF OKULLAR Az öğrencili küçük sınıflar, Bireysel ilgi,
Olumlu insan ilişkileri Öğrencinin bir insan olarak odağa alınması.

47 ALTERNATİF OKULLAR Risk altındaki öğrencileri diğerlerinden ayırmakta,
İşe yönelik bir eğitim sunmakta, Daha küçük olarak örgütlenmekte, öğren­ci/öğretmen oranı daha az sayıda tutulmakta, psikolojik yardım ve danışma. Öğretim programlarının daha esnek

48 ALTERNATİF OKULLAR İçeriğin her öğrencinin öğrenme gereksi­nimlerine göre belirlenir. Daha yenilikçi, geleneksel sınıf geçme sistemine göre alternatifler sağ­layan, geleneksel olanın dışında yapılandırılmış bir program su­nan, alternatif bir mesleki eğitim sunan okullar

49 ALTERNATİF OKULLAR Kendilerine saygılarını artırmak ve olumlu bir başlangıç yapabilmelerini sağ­lamak için geniş çaplı bir hizmetler zinciri Islah, özel ders verme, çocuk bakımı hizmetle­ri, tıbbi bakım, madde bağımlılığı bilgilendirme programları, iki dilli öğretim, istihdama yönelik eğitimler ile okuldan kaçma ve devam konusunda sıkı bir izleme

50 ALTERNATİF OKULLAR Başarılı bir alternatif eğitimi programının en az aşağıdaki özellikleri taşıması gereklidir (NCSL): Okul bölgesi tarafından sağlanan çok farklı devam seçe­ nekleri, Küçük okul ve küçük sınıflar Katılım ve hoşgörü iklimi Açık ve tutarlı amaçlar ve sık sık gelişme raporları tutul­ması Bireylerin öğrenme stillerine ve bireysel gereksinimlerine uygun bir program Çekiciliği olan öğretim yöntemleri Öğrencilerin, çalışanların ve ailelerin katılımını destekle­yici bir örgütsel yapı ve yönetim.

51 ALTERNATİF OKULLAR Göçmenler ve politik sığınmacılar çok az İngilizce bilmektedirler. QATAR ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP

52 ALTERNATİF OKULLAR Küçük boyutluluk, Destekleyici çevre,
Bireysel program­lama, Çok seçeneklilik, Özerklik ve demokratik yapı, Aile ve toplu­mun yönetime katılımı, İyi tanımlanmış standartlar ve kurallar, Hedefi belli hizmetler, hesap verebilirlik Sürekli değerlendirme.

53 Küçük boyutluluk Pek çok alternatif okul 200'den az kayıtlı öğrenciye sahiptir ve bu durum alterna­tif okulların destekleyici okul ortamının temelini oluştur­maktadır.

54 Destekleyici çevre Risk altındaki gençlerin olumlu eği­timsel davranışlar edinmelerinde sosyo-duygusal açıdan desteklenmeleri vazgeçilmez bir gerekliliktir. Alternatif okullarda öğrenciler ve çalışanlar onları birbirlerine yaklaş­tıran, sıkı ilişkiler kurmalarını sağlayan roller, görevler ve sorumluluklar üstlenirler. Örneğin okul müdürü, öğretmen ve öğrencilerin bir proje üzerinde birlikte çalışmaları çok alışılmış bir durumdur. Okul müdürü ve öğretmenler bü­tün öğrencileri kişisel özellikleri ile tanırlar ve öğrencilere isimleri ile hitap ederler. Bu yaygın ilişkiler öğrencilerde aidiyet duygusu, sosyal destek yaratma fırsatı gibi pek çok yarar sağlamaktadır.

55 Bireysel programlama Alternatif okullara devam eden öğrencilerin bireysel özellikleri dikkate alınarak, onların akademik, sosyal ve duygusal gereksinimlerine uygun bi­reysel programlar düzenlenmektedir. Örneğin alternatif okullar sıklıkla birey ya da ustalık temelli programlar sağ­lamaktadır. Öğrencilerin değişik saatlerde okula gelmele­rine izin verilmekte ve okula devam saatleri aile ya da iş yaşamına göre düzenlenebilmektedir. Öğrenciler günde üç-dört saat okula devam edebilmekte ve sabah, öğlen ya da akşam derslerine katılabilmektedirler.

56 Çok seçeneklilik Eğitimlerini sürdüren öğrencilere ya­şam koşullarına ve özel gereksinimlerine uygun seçenek­ler sunulmaktadır. Örneğin alternatif okullar öğrencilere li­se diploması yerine genel denklik diplomaları sağlayabil­mektedir. Alternatif okullardaki program seçeneklerinin çok olması, okul çalışanları ile öğrencilerin morali üzerin­de olumlu etkiler yapmakta ve okula sahiplik duygusu ya­ ratmaktadır.

57 Özerklik ve demokratik yapı
Alternatif okullar eşitlikçi ve yerinden yönetilen okullardır. Öğrenciler ve öğretmen­ler kendi öğrenme amaçlarını tanımlarlar ve bu amaçlara ulaştıracak araçları da belirlerler. Okulda katılmalı karar yöntemi kullanılır, öğrenci ve öğretmenler ders amaçları­nın belirlenmesi ve sınıf içi etkinliklerde olduğu gibi okul yönetimine de katılırlar. Ayrıca aileler, ilgili diğer kişiler, toplum liderleri ve diğer meslek elemanları okulun karar verme süreçlerinin vazgeçilmez parçaları olarak kabul edilirler. Bu liderlik, karar verme modeli ve okula dayalı yönetim stratejileri, okullardaki reform girişimlerini destek­leyen okul yönetimi modelleri ile daha tutarlı görünmekte­dir.

58 Aile ve toplumun yönetime katılması
Aileler ve diğer ilgili kişiler okul deneyimini paylaşabilirler. Örneğin aileler ve diğer ilgili kişiler okulda kendi kendine yardım grupları­nı kurabilir ve bu grupların etkinliklerine katılabilirler. Al­ternatif okullar aile ve diğer ilgili kişilerin katılımını sağla­ yarak, toplum kaynaklarını öğrencilerin hizmetine sun­ maktadırlar. Örneğin, öğrenciler toplum hizmetlerinde ça­lışarak ya da gönüllü katkılar vererek, akademik kredi ka­zanabilirler. Ayrıca toplum koleji gibi , alternatif okulların dışındaki kurumlarda tamamlayacakları ders ya da kurs­lar için kendilerine kredi verilebilmektedir.

59 İyi tanımlanmış standartlar ve kurallar
Alternatif okul­larda öğrencilerin neyi başarmaları gerektiği açıkça ta­nımlanmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin okul yaşamları içinde samimi biçimde davranmaları ile bu kuralların sayı­sı en az düzeyde tutulabilir. Örneğin, öğrenciler ile okulda gösterilmesi gereken davranışlar ve yerine getirilmesi ge­reken standartlar ile bunlara uyulmaması halinde ne gibi sonuçların ortaya çıkacağını içeren bir kişisel sözleşme

60 Hedefi belli hizmetler
Alternatif okul programları özel bir gençlik grubunun iyi tanımlanmış amaçlara uygun olarak eğitilmesi, üst düzeyde uzmanlaşma gerektirir. Bu okulla­rın doğası gereği olan uzmanlaşma, aynı zamanda bu okulların başarısının temel etmenlerinden biridir.

61 Hesap verir olma ve sürekli değerlendirme
Alternatif okullar sürekli inceleme altındadır ve doğru biçimde işle­diğini kanıtlamak zorundadır. Bu nedenle alternatif okullar sorunları çok çabuk saptamalı ve onları gidermek için yo­ğun çaba göstermelidir.

62 DİĞER ÖZELLİKLER Alternatif okullar genel olarak "öğrenci merkezlidirler". Bu okullar öğrencilerin doğuştan getirdikleri ilgi ve heveslerin bireysel proje ve çabalarla harekete geçirilerek, onlara kılavuzluk yapılma­sı iddiasını taşırlar. Bu okulların akademik spektrumunun genişli­ği, genellikle bir yandan sıradan okul ortamları ile mücadele ederken diğer yandan yüksek düzeyde yetenekli çocukları cezbederek buokullara çekmektedir (coeyman, 2000).

63 DİĞER ÖZELLİKLER Bu okulların çoğu sınavlar yerine öğrencilerin değerlendirilmesinde onların performanslarını izlemeyi ve geliştirdikleri uzun Dönemli projelere bakmayı tercih etmektedirler. Pek çok eyalette öğrenciler mezun olabilmek için standart testlere girmek zorundadırlar.

64 1969 ve 1970'lerde kurulmuş bulunan ve halen varlığını sür­ düren alternatif okullardan bazıları şunlardır: cambridge pilot okulu; philadelphia parkway okulu; scarsdale alternatif okulu; washington duvarsız okulu; arlington.Virginia'nın H-B woodlawn; bloomington, ındiana harmony okulu; charlotte, ku­zey caroline lrwin açık ilkokulu (hadderman)

65 HİZMET VERDİĞİ KİTLE Düşük gelirli ve azınlık gençlerin olduğu ve tarafsız olarak incelendiğinde üst-orta sınıf gençler

66 Alternatif Okulların Felsefi Temelleri
Rönesansla birlikte çocuğun eğitim hakkı, okulun yükselen bir değer olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. Okulun bu artan önemi, şimdi öğrenme piyasalarına karşı savaş vermek durumunda kalmış, eleştiriler, organize okulların etkililiğini tartışılır hale getirmiştir.

67 Alternatif Okulların Felsefi Temelleri
Günümüz okulunun toplumsal rolüne dair iki uç pozisyon söz konusudur. Bunlardan biri, radikal okul eleştirileridir ki, iddiaları okulun yok edilmesi, toplumun okulsuzlaştırılması yönündedir. Diğer pozisyon, Avrupa Konseyi’nin 21.Yüzyıl için eğitim projesidir. Bu proje ise okullaştırılmış bir toplum projesidir. Ve beşikten mezara kadar okulu öngörür.

68 Alternatif Okul Modelleri
Yeniden yapılandırılmış okullar: Bu okullar , alternatif okul akımının ilk çıkış noktası olan özgür okul anlayışına dayalıdır. Temel amacı ilerici eğitim ilkelerinin okullarda uygulanmasıdır. Bu anlamda 1990'ların başından beri pek çok sözleşmeli okul açılmıştır. Bu okullar özellikle risk al­tındaki gençlere yönelik olarak kurulmamıştır ancak gele­neksel okul sisteminde güçlükler yaşayan öğrenciler için de avantajlı olduğu düşüncesine dayanır.

69 Alternatif Okul Modelleri
Disipline edici programlar: şiddete yönelimli ya da hu­zuru bozucu davranışları olan hükümlü gençlerin, dikkat­lerini okula çekmeyi amaçlayan programlardır. Bu okulla­ra "ikinci fırsat okulu" ya da takma adı ile "son şans oku­lu" denilmektedir. Bu kurumlar ortaokul ve lise öğrencile­rine, yoğun bireysel ilgi ve davranış değiştirmelerini sağ­layıcı hizmetleri sağlar. Bu programlardan ayrıca gele­neksel okullardan uzaklaştırılmış öğrenciler de yararlana­bilir.

70 Alternatif Okul Modelleri
Problem çözme okulları: risk altındaki öğrenciler için özel olarak düzenlenmiş bu programlar, rehabilitasyon ya da tedavi altındaki öğrencilerin cezalandırıcı olmayan, daha olumlu ve sevecen bir ortamda yardım sağlamayı amaçlamaktadır. Geleneksel okullarda başarısız olan öğ­rencilere bu okullarda akademik, sosyal ve duygusal yar­dım sağlanabilmesi için gereken işbirliği sağlanır.

71 Alternatif Okul Tipleri
Tip I: bu gruptaki alternatif okullar, toplum tarafından çok ta­ lep edilen ve popüler okullardır. Bunlar mıknatıs okullara benzer ve genellikle programlarında belli bir temayı vurgular ya da farklı bir içerik ya da öğretim stratejisini kullanır. Montessori, waldorf, paideia okullarını bu tip okullara örnek vermek olasıdır.

72 Alternatif Okul Tipleri
Tip II: bu grupta yer alan alternatif okullar, okuldan kovulma­ dan önce bir "son şans" verilen öğrencilerin bir anlamda mecbur edildiği programlardır.

73 Alternatif Okul Tipleri
Tıp III: Bu grupta yer alan alternatif okullar, akademik, duygu­ sal ve sosyal yönden rehabilite edilerek iyileştirilmeye gereksinimi olduğu varsayılan öğrencilerin devam ettiği okullardır. Başarılı bir tedavi sürecinden sonra öğrenciler normal okullarına dönebilirler.

74 ELEŞTİRİLER Sorunlu öğrenciler üzerinde odaklaşılması büyük sistemlerde başarısızlığın gözden kaçırılma­sına ya da maskelenmesine neden olabilir. Düşük bitirme yüzdeleri ve eşitlikçi olmayan değerlendirme sistemleri Alternatif programlar bazı özel grupları hedeflediği için kaynakların ya da bütçenin başkalarından esirgenerek buraya aktarılmasına yol açmaktadır. Yoksul, engelli ve azınlık öğrencilerin al­ternatif yapılar içinde toplanması eşitlik ilkesini zedeleyerek bu kesimlere karşı bir ayrımcılık yapılması sonucunu doğurabilmek­tedir (hadderman).

75 Ev Okulu (Homeschooling)
Ev okulu (homeschool), aslında bir çeşit okulsuzluk (deschooling), her ne kadar bize çok yeni, alışılmadık bir sistem gibi gelmese de aslında en eski eğitim sistemi olduğu gerçeğine dikkat çekmekte fayda var. Tarihte kültürel ve entelektüel gelişimin en yüksek olduğu dönemlerde yaygın eğitim metodu, evde özel öğretmenler ile eğitimdir.

76 Ev Okulu (Homeschooling)
Okul (merkezî eğitim) metodu bir çok farklı biçimlerde denense de, asla evde verilebilecek bireysel eğitimin öznel faydalarına yaklaşamamaktadır. Çocuğunun olabileceklerin en iyilerine sahip olması her anne babanın dileğidir, bugün ev okulu bunu sağlamanın yegane yoludur.

77 Ev Okulu (Homeschooling)
Ev okulu uygulaması günümüzde büyük ölçüde ekonomik nedenlerle öğrenciye bir veya birden fazla öğretmen tutmakla değil, ebeveynlerden birinin eğitimi üstlenmesi ile gerçekleşmektedir. Bu noktada önemli olan şey, öğrencinin eğitiminden sorumlu olacak kişinin bu konuda yetkin ev donanımlı olmasıdır. Bu yüzden amerika birleşik devletleri’ nde bir çok eyalette ev okulunun uygulanabilirliği ile ilgili kanunlar, anne veya babanın lisans ve üzeri bir eğitim düzeyine sahip olmasını gerekli kılmaktadır.

78 Ev Okulu (Homeschooling)
1960′ larda 40 sene gibi bir süredir zorunlu olan ilk öğretim seviyesi okullarından toplum gerekli verimi alamadığını fark etmiştir ve aileler yavaş yavaş çocuklarını okullardan almaya, onlara evde eğitim vermeye başlarlar. Bunun en önemli sebepleri; yetersiz ve kalitesiz eğitim, istenmeyen değerlerin aşılanması ve çocuk gelişiminin sağlıksız yönde etkilenmesidir.

79 Ev Okulu (Homeschooling)
Ev okulunu benimseyen iki farklı kitle: Biri çocuklarının daha iyi ve kaliteli bir eğitim almasını isteyen aileler, Diğeri ise çocuklarının belirli bir ideoloji çerçevesinde yetiştirilmesini tercih eden aileler. Bunun başında da elbette dinî eğitim gelmektedir. Bugün sırf Amerika Birleşik Devletleri’nde ev okulu eğitimi alan iki buçuk milyonun üzerinde öğrenci vardır.

80 Ev Okulu (Homeschooling)
Evde eğitimi destekleyen bir diğer kesim de çocuklarını dinî eğitim vermek isteyen ailelerdir. Çoğunluğu teşkil etmeyen bu ailelerden bazıları tutuklanır, akraba ve yakınlarından büyük tepki alır ve çocuklarının gelecekleriyle oynamakla suçlanırlar. Ancak bu, aileleri yıldırmaz ve verdikleri savaşı kazanırlar. Bugün Amerika Birleşik Devletleri’ nin bir çok eyaletinde ev okulu uygulaması yasaldır.

81 Ev Okulu (Homeschooling)
Okula uzaklık Dini ve kültürel inançlar Felsefik veya ideolojik görüşler Sistemden memnuniyetsizlik Okullarda zorbalık Kısa dönemli bir çözüm Çocuğun okula gitmesinde isteksizlik Özel gereksinimli öğrenciler Ailenin çocukları ile daha iyi bir ilişki kurmak istemesi

82 Ev Okulu (Homeschooling)
Öğretmenlik sertifikası ya da herhangi bir akreditasyon gerekli midir ? Bazı eyaletlerde bu tür koşullar gerekli iken bazılarında sa­ dece yukarıda sayılanları yapmak yeterlidir. Aileler yasal olarak ev okulu uygulama niyetini okul bölgesine bildirmeli ve çocuk için gereken zamanı ayırmalıdırlar. Ev okulu bildirim formlarına aileler eyaletlerin online sayfalarından ulaşabilmektedirler.

83 Ev Okulu (Homeschooling)
Ev okulu uygulamak için gereken öğretim programı ve kitapların edinilmesi nasıldır ? Program ofisleri, kütüphaneler ve kitap sayış birimlerinden bu kaynaklar sağlanabilir.

84 Ev Okulu (Homeschooling)
Kamu okul sisteminden yararlanılabilir mi? Bazı konuların öğretimi için yerel kamu okulları kullanılabildiği gibi çocukların ikili kayıt sistemi ile hem okuldan hem de ev okulu uygulamasından yararlanması sağlanabilmektedir.

85 Ev Okulu (Homeschooling)
Öğrencilerin değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır ? Değerlendirme konusunda farklı seçenekler vardır. Bunlardan birincisi farklı tiplerdeki test sınavlarıdır. Bir diğer değerlendirme biçimi ise sertifikalı bir öğretmen tarafından yapılan portfolio de­ğerlendirmesidir. Portfolio, öğrencinin öğrenme sürecinde göster­diği gelişmeyi anlamaya yardım eden ve öğrencinin çalışmalann-dan oluşan bir dosyadır.

86 Ev Okulu (Homeschooling)
Ev okulu ulusal araştırma enstitüsünden brian ray'ın son raporunda amerika'da 1.3 milyon ev okulu öğrencisi bulunduğu iddia edilmektedir. Ev okulu ulusal merkezinin tahminlerine göre ev okulu uygulayıcılarının sayısı 1990'da iken, 1998'de 1.7 milyona yükselmiştir yılı başında devlet okullarına 46.8 milyon çocuk kayıt olmuştur ve ev okulu öğrencilerinin sayısı, toplam okul çağı nüfusunun yaklaşık % 3.6'sına eşittir. (Hadderman)

87 Ev Okulu (Homeschooling)
Amerika'da okul sayısının kısıtlı olduğu çağlarda ev okulu uy­ gulaması bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Ancak okulların herkesin ulaşabileceği ölçüde yaygınlaşmasından sonra da bazı geleneksel gruplar ( sevent day adventist ve mormonlar gibi) okul çağındaki genç çocuklarının evde kalmasını tercih etmişler­dir. Örneğin geleneksel bir grup olan amish'ler, büyük çocuklarını kamu okullarından uzak tutarak kendi toplumsal yaşantılarına uygun olarak yetiştirme yolunu seçmişlerdir (lines, 1991).

88 Ev Okulu (Homeschooling)
Amishler https://www.youtube.com/watch?v=eoXG3__vL8A https://www.youtube.com/watch?v=_CeT32qxUK0

89 Ev Okulu (Homeschooling)
Çocuğumu ev okuluna başlattım, çünkü kızımın okul oto­ büsünde tükürmesinden ve yedi yaşındaki oğlumun, ço­ cukların oluşturduğu çetelerden korkmuş bir şekilde eve gelmesinden bıktım ve yoruldum. Size doğruyu söyleye­ ceğim, ev okuluna başlattım, çünkü başka tercih şansım yoktu. Şu sıralar devlet okulları ve özel okullardaki suçlar yüzünden çocuklarımı bu okullara göndermekten çekiniyorum.

90 Ev Okulu (Homeschooling)
Daha fazla ev ödevi yok. Çocuklarımın öğretmenlerin vermeye alışık oldukları ev ödevlerinin stresinden uzaklaşmalanndan memnunum. Öğretmenler çocuklara pek çok ödev verirler, çünkü onlar çocukların sınıfta öğrene- mediklerini düşünüyorlar ve şimdi anlıyorum ki bu gerçek­ten doğru .

91 Ev Okulu (Homeschooling)
Çocuğunuzu tanımayan kişiler tarafından daha fazla yargı­ lanıp, sınıflandınlmayacağı için mutlu olacaksınız. Daha fazla aile-öğretmen tartışmaları yaşamayacaksınız.

92 Ev Okulu (Homeschooling)
Eğitimde üç türlü öğrenme biçimi vardır ; duyarak, göre­rek, yaparak öğrenme. Bunlar, okuldaki pek çok çocuğun öğrenmede yaşadıkları sıkıntının nedenidir. Çünkü devlet okulları ve özel okullar tüm bu yolları kullanarak öğretmez. Eğer öğretmenin öğretim yönteminden farklı bir yöntemde öğreniyorsa, çocuğunuz konuyu öğrenemeyecektir. Fakat, çocuğunuza onun anlayabileceği yöntemle öğretirseniz, onun ne kadar muhteşem olduğunu göreceksiniz.

93 Ev Okulu (Homeschooling)
Çok az bir bütçeyle ev okulu yapabilirsiniz. Çocuğunuzun eğitimi için büyük paralar harcamanıza gerek yok. En iyi üniversiteye de gidebilirsiniz. Ev okulu çocuğunuza iyi bir şans verir. Devlet veya özel okulların üniversiteye girmek için verdiğinden daha fazla fırsatı çocuğunuza sağlar.

94 Ev Okulu (Homeschooling)
Ev okulu ailelerinininyarıdan fazlasının geliri $ arasında ve aileler bir kolejden mezun veya devam etmektedir. Ailelerin % 75'den fazlası da dinsel törenlere katılmaktadır. Anne­nin eğitim ve öğretimi esnek ve bireyseldir (hadderman). Ailelerin % 98'i beyaz,% 92'si 30 yaş ve üstü, % 97'si evlidir. Ev okulu uygulayıcılarının % 98'i beyazlardan oluşmaktadır. Bunların % 60'ının yaşı arasında, %32'sinin 40 yaş ve üstünde ve % 7'sinin de yaşları 30 ve altında bulunmaktadır.

95 Ev Okulu Eleştiriler Ev okulu uygulamasına katılan çocukların sosyalleşme fır­ satının eksikliği, Ev okulu uygulamasını gerçekleştiren ailelerin entellektüel alanlardaki yetersizlikleri, Ev okulu uygulamasında kullanılacak bilimsel araç-gereç ve malzemelerin yeterli düzeyde olmaması, Temel yeteneklere önem verilmemesi.

96 Ev Okulu Başarı Ev okulu uygulamasına katılan üçün­cü sınıf düzeyindeki çocukların sözcük bilgisi, okuma-anlama, matematiksel kavramlar, fen ve toplam matematik puanları yük­sek; heceleme puanlan düşük; diğer alanlardaki puanları aynı bulunmuştur.

97 Ev Okulu Başarı Altıncı sınıf düzeyindeki ev okulu öğrencilerinin söz­cük bilgisi, okuma-anlama ve toplam dil karma puanları yüksek; diğer alanlardaki puanları aynıdır. Dokuzuncu sınıf düzeyinde okuma puanları yüksek; matematik puanları düşük, diğer puanları aynıdır. On birinci sınıf düzeyindeki ev okulu öğrencilerinin okuma puanlan yüksek, diğer alanlardaki puanları aynıdır (Griffith, 1999).

98 Ev Okulu Başarı Calvery ve arkadaşları (1992):
Ev okulu öğrenci­lerinin matematik, okuma, dil, fen, sosyal çalışmalar puanlarının diğer gruba göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Onuncu sınıf ev okulu öğrencilerinin okuma, matematik, fen ve sosyal çalışmalar puanları yüksek ancak dil puanlan düşük çıkmıştır (Griffith, 1999).

99 Ortalamanın üstünde başarı
Ev Okulu Başarı Ortalamanın üstünde başarı

100 Ev Okulu Başarı Ev okulu uygulamasına katılan çocuklar kendi yaşıtları ile daha az zaman geçirmekte buna karşılık farklı yaşlardaki kişilerle daha çok zaman harcamaktadırlar. Diğer ço­cuklarla geçirilen zamanın çoğu destek ve network grupları, izci­lik, kiliseler ve diğer sosyal derneklerle olmaktadır. Aileleri dışında diğer yetişkinlerle geçirdikleri çoğu zaman, toplumsal çalışma gönüllüleri, kendi işini sürdürenler, konferans ya da kurs veren öğreticiler ve diğer etkinlikler içindir.

101 Ev okulu başarı Ev okulu uygulaması içindeki ço­cuklar düzenli olarak hafta sonlan okul spor takımlannın düzenle­diği aktivitelere katılmakta, aynı uygulamayı gerçekleştiren aileleri ziyaret etmekte ve toplumsal kaynakları kullanmaktadırlar. Ayrıca kütüphane, müze, kolejler, onlar için açılan kurslar ve yerel iş merkezleri ve özel okullara gitmekte, kılavuz öğretmenlere baş vurarak, sosyal ve entelektüel gelişimlerinin sağlanmasına katkı­da bulunacak hizmetlerden yararlanmaktadırlar.

102 Ev Okulu Başarı Ev okulu uygulaması­na katılan ve kendilerinin seçtikleri gruplarla birlikte olan çocuklar üzerinde yapılan sınırlı ölçümlere göre çocukların sosyal ve psikolojik gelişimleri ortalamanın üzerindedir (Lines,1991).

103 Ev Okulu Başarı Yıllık 2250 dolar karşılığı kuzey amerikanın her yerinde wlllowey cyber school tarafından genç ev okulu öğrencilerine eğitim verilmektedir. Pennsylvania ve rheinholds'da eski ilkokul öğretmenleri taralından bir online özel okul tesis edilmiştir. Bir öğrenci ev ödevlerini genellikle internet üzerinden alır,


"Yrd. Doç. Dr. mustafa toprak" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları