Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRGÜTSEL ADALET Adaletsizlik Nedir? Örgütlerdeki Adaletsizlikler?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRGÜTSEL ADALET Adaletsizlik Nedir? Örgütlerdeki Adaletsizlikler?"— Sunum transkripti:

1 ÖRGÜTSEL ADALET Adaletsizlik Nedir? Örgütlerdeki Adaletsizlikler?
Örgütlerdeki Adaletsizlik Sonuçları? Adaletin Toplumsal Açısından Önemi? Adalet Nedir? Örgütsel Adalet Nedir? Örgütsel Adaletin Önemi? Örgütsel Adaletin Boyutları? Örgütsel Adalet Algılamalarına Etki Eden Kurallar?

2 Adaletsizlik Nedir Adalet talebimiz daima adaletsizlik ithamlarımız üzerinden yükselir.Adalet arayışımızı mağduru olduğumuz adaletsizlik motive eder.Adaletin ne olduğu ne olması gerektiğini ve nasıl tahsis edileceğine dair buluşlarımızın tümünü adaletsizliğe borçluyuz.

3

4 Örgütlerdeki Adaletsizlikler
Seçim ve Yerleştirmede Adaletsizlik Örgütlerde çalışanların örgütsel adalet algısının oluşması daha ilk işe başvuru anında ve seçim sürecinde oluşmaktadır

5 Ücret ve Maaş Yönetimindeki Adaletsizlik
Çalışanların belirli bir örgütte çalışmayı istemesi kendi geçimini ve statüsünü sağlamaya yetecek kadar bir ücret almayı arzu etmesi söz konusudur

6 İlerleme ve Terfi Sisteminde Adaletsizlik
Günümüzde hızlı rekabet yönetim ve organizasyon faaliyetlerinde kıdem,sicil ve yaş gibi geleneksel kıstaslar yerine yeni yönetim bilgi ve eğitim sistemlerinin önemini daha fazla açığa çıkarmaktadır

7 Ek Ödemelerde ve Sosyal Yardımlarda Adaletsizlik
Örgütte huzurlu ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla ücret ve maaşın dışında sosyal yardımlar şeklinde bazı ek ödemeler yaparlar

8 Dolaylı Ödemeler ve Hizmetlerde Adaletsizlik
Çalışanların moralini artırmak,personel devir hızını düşürmek,sağlık ve güvenlik duygularını geliştirmek çalışma hayatını iyileştirmek ve kolaylaştırmak gibi düşüncelerle para ve eşya şeklindeki ödemelerin dışında birtakım dolaylı ödemeler ve hizmetler de sunulmaktadır.

9 Tatil ve İzin Kullanımındaki Adaletsizlik
Çalışanların mensubu oldukları örgütün yönetim uygulamalarının ve işlemlerinin ne derece adil olup olmadığı hakkındaki algılamalarda ve yargılarda en fazla dikkat ettikleri kıstaslardan biri de örgüt yönetiminin izin kullanımları konusundaki adalet ölçütleri olmaktadır

10 Örgütsel Adaletsizliğin Sonuçları
Saldırgan Davranışlar Örgüt içinde başkalarıyla ilişkiyi kesme,söylenti ve dedikodu yayma,kötü sözler söyleme şeklinde ortaya çıkar.Buradaki temel amaç düşmanlık duygularını ifade etmektir.

11 Pasif Davranışlar Pasif,gizli, üstü kapalı saldırganlık davranışları ile bireyler başkalarına zarar vermeye çalışırken kendilerine gelecek zararlardan korunmayı hedeflerler.Başkalarının işlerini yapmaya engel olmaya onları üst yönetim karşısında zor duruma düşürmeye yöneliktir.

12 Açık Saldırgan Davranışlar
Şiddete yönelik davranışlardır.Örgütlerde görülme sıklığı düşüktür,ama daha tehlikelidir.İtme,çekme, düşürme gibi davranışlardır.

13 Adaletin Toplumsal Açısından Önemi
Adalet bir toplum içinde düzen ve haksızlığı önleyen en iyi sistemdir. Adalet olduğu sürece insanlar arasında birlik,beraberlik ve düzen olur. Adalet olmadığı taktirde her insan kendi istediği gibi davranır ve karşıdaki insanların düşüncelerini onun hakkında yanlış olacağını ve topluma zarar verebileceğini düşünmez.Çünkü onun yanlış davranışlarını engelleyecek,cezalandıracak bir sistemin olmaması ona rahatlık verecektir.

14 Adalet Nedir Nitelikleri üzerinde ortak bir anlaşmaya varılamayan,tanımlanamayan bir kavramdır.Pek çok düşünür ve yazar tarafından adalet kavramı tanımlanmaya çalışılmış ve adaletin en yüksek erdem olduğu hukuk dahil pek çok kavramı içine alan bir çerçeve,terim olduğu belirtilmiştir.Bu anlamda hem bir durumu hem de insanların davranışlarını tanımladığı için ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir.

15 Örgütsel Adalet Adams,çalışanların değişimleri neden ve ne zaman adil ya da adil değil şeklinde ve adaletsiz algısı olduğu zaman nasıl tepki verdiklerini anlamak istemiştir.Adaletin algı olarak tanımlanmasının sebebi bireyin örgütün davranışlarını ne kadar adil bulduğu ile ilgilidir.Örgüt içerisinde ücretlerin.ödüllerin,cezaların ve terfilerin nasıl yapılacağı bu tür kararların nasıl alındığı yada alınan kararların nasıl söylendiği ve çalışanların buna tepki verme biçimidir.

16 Örgütsel Adaletin Önemi
Çalışanlar davranışları var olan bir duruma algılama biçimine göre şekillendirirler.Örgütün adil olup olmadığına ilişkin algıları örgütsel adalet konusunun önemini arttırmaktadır.Örgütlerde adil bir durumun algılanmasının pozitif tutum ve davranışlara sebep olur.Adaletsiz bir durumun algılanmasında ise ‘’ücret aşırı derecede düşük ve diğer çalışanlardan daha az ücret alıyorum’’ gibi nedenlerden dolayı çalışan hırsızlığı olarak nitelendirilen olumsuz davranışlara yol açar.

17 Örgütsel Adalet Boyutları

18 Dağıtımsal Adalet Bireyler elde ettikleri sonuçları(gelir,prim ,terfi,sosyal haklar gibi)adaletli veya adaletsiz olarak algılayabilir.Dağıtımsal adalette esas olan bireylerin dağıtılan kaynaklardan adil şekilde pay aldığını düşünmesidir.

19 İşlemsel Adalet Alınan kararın evrelerindeki dürüstlüğe denir.İşlemsel adaletin iki alt boyutu vardır.Bunlardan birincisi,karar alma sürecinde kullanılan yöntemler ve uygulamalar. İkinci boyut ise karar alma sürecinde kullanılan politika ve uygulamalar

20 Etkileşimsel Adalet Karar alındığında bu kararların bireylere nasıl söylendiği veya söyleneceği ile ilgili adalet algılamasıdır.

21 İlişki Adaleti Grup davranışlarına odaklanır ve gruplardaki belli kimlikleri olan bireylerin oluşturduğu sosyal kimliklere saygıya odaklanır.İlişki adaleti grup değeri modeli ilişkileri geliştirilmesi modellerinden oluşur.

22 Bilgi Adaleti Çalışanların bilgilendirilmesi ve örgütte olanları çalışanların adil ve dürüst bir biçimde bilgilendirilmesi sürecini açıklamaktadır.

23 Örgütsel Adalet Algılamalarına Etki Eden Kurallar
Doğruluk ve Dürüstlük Meslek Ahlakına Uyma Tutarlılık İtirazları Dikkate Alma Esnek Davranma Kararlara Katılma

24


"ÖRGÜTSEL ADALET Adaletsizlik Nedir? Örgütlerdeki Adaletsizlikler?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları