Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Adaletsizlik Nedir?  Örgütlerdeki Adaletsizlikler?  Örgütlerdeki Adaletsizlik Sonuçları?  Adaletin Toplumsal Açısından Önemi?  Adalet Nedir?  Örgütsel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Adaletsizlik Nedir?  Örgütlerdeki Adaletsizlikler?  Örgütlerdeki Adaletsizlik Sonuçları?  Adaletin Toplumsal Açısından Önemi?  Adalet Nedir?  Örgütsel."— Sunum transkripti:

1  Adaletsizlik Nedir?  Örgütlerdeki Adaletsizlikler?  Örgütlerdeki Adaletsizlik Sonuçları?  Adaletin Toplumsal Açısından Önemi?  Adalet Nedir?  Örgütsel Adalet Nedir?  Örgütsel Adaletin Önemi?  Örgütsel Adaletin Boyutları?  Örgütsel Adalet Algılamalarına Etki Eden Kurallar?

2 Adalet talebimiz daima adaletsizlik ithamlarımız üzerinden yükselir.Adalet arayışımızı mağduru olduğumuz adaletsizlik motive eder.Adaletin ne olduğu ne olması gerektiğini ve nasıl tahsis edileceğine dair buluşlarımızın tümünü adaletsizliğe borçluyuz.

3

4  Seçim ve Yerleştirmede Adaletsizlik Örgütlerde çalışanların örgütsel adalet algısının oluşması daha ilk işe başvuru anında ve seçim sürecinde oluşmaktadır

5 Çalışanların belirli bir örgütte çalışmayı istemesi kendi geçimini ve statüsünü sağlamaya yetecek kadar bir ücret almayı arzu etmesi söz konusudur

6 Günümüzde hızlı rekabet yönetim ve organizasyon faaliyetlerinde kıdem,sicil ve yaş gibi geleneksel kıstaslar yerine yeni yönetim bilgi ve eğitim sistemlerinin önemini daha fazla açığa çıkarmaktadır

7 Örgütte huzurlu ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla ücret ve maaşın dışında sosyal yardımlar şeklinde bazı ek ödemeler yaparlar

8 Çalışanların moralini artırmak,personel devir hızını düşürmek,sağlık ve güvenlik duygularını geliştirmek çalışma hayatını iyileştirmek ve kolaylaştırmak gibi düşüncelerle para ve eşya şeklindeki ödemelerin dışında birtakım dolaylı ödemeler ve hizmetler de sunulmaktadır.

9 Çalışanların mensubu oldukları örgütün yönetim uygulamalarının ve işlemlerinin ne derece adil olup olmadığı hakkındaki algılamalarda ve yargılarda en fazla dikkat ettikleri kıstaslardan biri de örgüt yönetiminin izin kullanımları konusundaki adalet ölçütleri olmaktadır

10 Saldırgan Davranışlar Örgüt içinde başkalarıyla ilişkiyi kesme,söylenti ve dedikodu yayma,kötü sözler söyleme şeklinde ortaya çıkar.Buradaki temel amaç düşmanlık duygularını ifade etmektir.

11 Pasif,gizli, üstü kapalı saldırganlık davranışları ile bireyler başkalarına zarar vermeye çalışırken kendilerine gelecek zararlardan korunmayı hedeflerler.Başkalarının işlerini yapmaya engel olmaya onları üst yönetim karşısında zor duruma düşürmeye yöneliktir.

12 Şiddete yönelik davranışlardır.Örgütlerde görülme sıklığı düşüktür,ama daha tehlikelidir.İtme,çekme, düşürme gibi davranışlardır.

13  Adalet bir toplum içinde düzen ve haksızlığı önleyen en iyi sistemdir.  Adalet olduğu sürece insanlar arasında birlik,beraberlik ve düzen olur.  Adalet olmadığı taktirde her insan kendi istediği gibi davranır ve karşıdaki insanların düşüncelerini onun hakkında yanlış olacağını ve topluma zarar verebileceğini düşünmez.Çünkü onun yanlış davranışlarını engelleyecek,cezalandıracak bir sistemin olmaması ona rahatlık verecektir.

14 Nitelikleri üzerinde ortak bir anlaşmaya varılamayan,tanımlanamayan bir kavramdır.Pek çok düşünür ve yazar tarafından adalet kavramı tanımlanmaya çalışılmış ve adaletin en yüksek erdem olduğu hukuk dahil pek çok kavramı içine alan bir çerçeve,terim olduğu belirtilmiştir.Bu anlamda hem bir durumu hem de insanların davranışlarını tanımladığı için ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir.

15 Adams,çalışanların değişimleri neden ve ne zaman adil ya da adil değil şeklinde ve adaletsiz algısı olduğu zaman nasıl tepki verdiklerini anlamak istemiştir.Adaletin algı olarak tanımlanmasının sebebi bireyin örgütün davranışlarını ne kadar adil bulduğu ile ilgilidir.Örgüt içerisinde ücretlerin.ödüllerin,cezaların ve terfilerin nasıl yapılacağı bu tür kararların nasıl alındığı yada alınan kararların nasıl söylendiği ve çalışanların buna tepki verme biçimidir.

16 Çalışanlar davranışları var olan bir duruma algılama biçimine göre şekillendirirler.Örgütün adil olup olmadığına ilişkin algıları örgütsel adalet konusunun önemini arttırmaktadır.Örgütlerde adil bir durumun algılanmasının pozitif tutum ve davranışlara sebep olur.Adaletsiz bir durumun algılanmasında ise ‘’ücret aşırı derecede düşük ve diğer çalışanlardan daha az ücret alıyorum’’ gibi nedenlerden dolayı çalışan hırsızlığı olarak nitelendirilen olumsuz davranışlara yol açar.

17

18 Bireyler elde ettikleri sonuçları(gelir,prim,terfi,sosyal haklar gibi)adaletli veya adaletsiz olarak algılayabilir.Dağıtımsal adalette esas olan bireylerin dağıtılan kaynaklardan adil şekilde pay aldığını düşünmesidir.

19 Alınan kararın evrelerindeki dürüstlüğe denir.İşlemsel adaletin iki alt boyutu vardır.Bunlardan birincisi,karar alma sürecinde kullanılan yöntemler ve uygulamalar. İkinci boyut ise karar alma sürecinde kullanılan politika ve uygulamalar

20 Karar alındığında bu kararların bireylere nasıl söylendiği veya söyleneceği ile ilgili adalet algılamasıdır.

21 Grup davranışlarına odaklanır ve gruplardaki belli kimlikleri olan bireylerin oluşturduğu sosyal kimliklere saygıya odaklanır.İlişki adaleti grup değeri modeli ilişkileri geliştirilmesi modellerinden oluşur.

22 Çalışanların bilgilendirilmesi ve örgütte olanları çalışanların adil ve dürüst bir biçimde bilgilendirilmesi sürecini açıklamaktadır.

23  Doğruluk ve Dürüstlük  Meslek Ahlakına Uyma  Tutarlılık  İtirazları Dikkate Alma  Esnek Davranma  Kararlara Katılma

24


" Adaletsizlik Nedir?  Örgütlerdeki Adaletsizlikler?  Örgütlerdeki Adaletsizlik Sonuçları?  Adaletin Toplumsal Açısından Önemi?  Adalet Nedir?  Örgütsel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları