Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ERASMUS+ Gençlik KA3. Yapılandırılmış Diyalog.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ERASMUS+ Gençlik KA3. Yapılandırılmış Diyalog."— Sunum transkripti:

1 İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ERASMUS+ Gençlik KA3. Yapılandırılmış Diyalog

2 ERASMUS+ GENÇLİK PROGRAMI: KA3. POLİTİKA REFORMUNA DESTEK YAPILANDIRILMIŞ DİYALOG (GENÇLER VE KARAR ALICILAR ARASINDA GENÇLİK ALANINDA TOPLANTILAR) Yapılandırılmış Diyalog, Tartışma, öncelikler ve zamanlama etrafında yapılandırılmıştır ve gençlerin gerek kendi arasında mutabık kaldıkları, gerekse politika yapıcılar, gençlik uzmanları ve gençlikten sorumlu kamu otoritelerinin temsilcileri ile birlikte üzerinde mutabık kaldıkları temaları tartıştığı etkinlikler öngörmektedir. AMAÇ: gençlerin demokratik hayata katılımını teşvik etmek ve Yapılandırılmış Diyalog tarafından düzenlenen tema ve öncelikler ile gençlik alanında yenilenmiş politika çerçevesi üzerine odaklanan konularda tartışmaları desteklemektir. *İki temel alt faaliyet vardır: Ulusal toplantılar; Faaliyetler bir katılımcı ülkeyi kapsar, Ulus-ötesi toplantılar; faaliyetler en az 2 katılımcı ülkeyi kapsa

3 Proje Konuları Neler Olabilir? Gençlerin demokratik hayata aktif katılımlarını amaçlayan projelere ilave olarak; -Gençlerin Yoksulluk Problemleri, -Gençliğin istihdamı, -Gençliğin örgün ve yaygın eğitimle desteklenmesi, -Gençlerin ekonomik olarak bağımsız hale getirilmesi, -Okuldan İşgücü Piyasasına Geçiş, -Genç göçmenlerin topluma aktif olarak dahil edilmesi, -Girişimcilik ve yaratıcılığın geliştirilmesi, -Küreselleşme, -Çevre/Sürdürülebilir Kalkınma, -Gençliğin Sağlığı, -Yabancı Düşmanlığı ile Mücadele, -Türkiye’de gençliğin ve Avrupa’nın da gündeminde olan diğer konulara/temalara yönelik olarak tutum belirleme, politika hazırlama/geliştirme/tavsiyede bulunma temelli projeler

4 *Ayrıca Avrupa Komisyonu’nun yıllık Çalışma Programıyla uyumlu olarak -Gençlerin sosyal hayata dahil edilmesini ve özellikle de gençlerin işsizlik sorunu ile mücadele eden projeler (aynı zamanda işsiz gençlerin Programa katılımını arttırmayı amaçlayan projeler), -Sağlıklı yaşam tarzlarını desteklemeye yönelik olarak özellikle dış mekan etkinliklerinin ve halka yönelik sporların yapılmasını teşvik etmek suretiyle sağlıklı yaşamın gelişmesine yardımcı olan projeler -AB Vatandaşlığı ve buna eşlik eden haklar konusundaki farkındalığı arttırmayı, gençlerin AB politikalarının yapılmasına aktif katılımının desteklenmesini,

5 -Öğrenme çıktılarına dayalı yenilikçi ve öğrenici merkezli pedagojik yaklaşımlar kullanarak uygun değerlendirme ve belgelendirme yöntemleri geliştirmeyi, gençlik alanında girişimciliği, dijital becerileri ve çok dillilik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen projeler, -Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) tabanlı öğretme ve değerlendirme uygulamalarının desteklenmesini, dijital içerik kullanıcılarının ve üreticilerinin hak ve yükümlülüklerinin şeffaflığını teşvik etmek suretiyle gençlik alanında öğrenmenin ve açık eğitim kaynaklarına (OER) erişimin desteklenmesini hedefleyen projeler. -Beceri ve yeterliliklerin sınırlar arasında kolayca tanınmasını sağlamak için AB seviyesinde ve ulusal seviyedeki şeffaflık ve tanınma araçları arasında daha güçlü bir bütünlük sağlanmasını hedefleyen projeler.

6 HANGİ FAALİYETLER DESTEKLENMEKTEDİR? - Yapılandırılmış Diyalog veya AB Gençlik Stratejisi ile ilgili konularda gençlerin gençlik alanındaki karar alıcılar ile diyalog halinde bilgilendirilmesine, tartışmasına ve aktif katılım sağlamasına imkân veren ulusal toplantılar ve ulus ötesi seminerler - Avrupa Birliğinin Başkanlığını elinde tutan Üye Devlet tarafından organize edilen resmi Gençlik Konferanslarına dayanak hazırlayan ulusal toplantılar ve ulus ötesi seminerler - Avrupa Gençlik Haftası esnasında organize edilen faaliyetler ile bağlantılı gençlik politikası temalarında tartışmaları ve bilgilendirmeleri destekleyen etkinlikler - Gençlerin demokratik hayata katılım ile ilgili konulardaki ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla bunlar ile istişareler (online istişareler, kamuoyu yoklamaları vb.) - Demokratik hayata katılım temasının etrafında gençler ve karar alıcılar/gençlik uzmanları arasında toplantılar, bilgilendirme etkinlikleri veya tartışmalar - Demokratik kurum/kuruluşların işleyişini ve karar alıcıların bu kurum/kuruluşların içindeki rollerini canlandıran etkinlikler

7 *Faaliyetler gençler tarafından yürütülmektedir. Yaygın öğrenme ilkeleri ve uygulamaları, uygulama projesi süresince yansıtılmaktadır. *Yapılacak etkinliklere en az 30 genç (13-30 yaş arası) katılmalıdır. Bir Yapılandırılmış Diyalog projesinin üç aşaması vardır: Planlama ve hazırlık Faaliyetlerin uygulanması Değerlendirme (muhtemel bir izlemeye ilişkin fikirler dâhil).

8 Kimler Başvurabilir ve Ortak Olabilir? STK’lar ve yerel düzeydeki Kamu kuruluşları ortak olabilir, Proje Süresi Ne Kadardır? projeler 3 ay ile 2 yıl arasındadır. Proje Nerede Gerçekleşir? Ulusal toplantılarda Proje başvuranın ülkesinde gerçekleştirilir. Ulus ötesi toplantılarda, faaliyetler projeye katılan herhangi bir Program Ülkesinde yapılabilir. Başvuru Ne Zaman Yapılır? 02 Şubat (proje 01 Mayıs – 30 Eylül 2016 arasında başlar) 26 Nisan (proje 01 Ağustos – 31 Aralık 2016 arasında başlar) 04 Ekim (proje 01 Ocak – 31 Mayıs 2017 arasında başlar) *İncelenmesi gerekenler; ET2020, Avrupa Gençlik Stratejileri, Gençlik Alanında Yenilenmiş Politika

9 Teşekkürler


"İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ERASMUS+ Gençlik KA3. Yapılandırılmış Diyalog." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları