Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri BBY252 Araştırma Yöntemleri Güleda Doğan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri BBY252 Araştırma Yöntemleri Güleda Doğan."— Sunum transkripti:

1 Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri BBY252 Araştırma Yöntemleri Güleda Doğan

2 Bilimsel bilgi Diğer bilgi türlerinden farklı Belli bir yöntem kullanımı Kullanılan bu yönteme uygun veri toplama teknikleri kullanılması 2 Kaynak: Uçak, 2000, s.256

3 Araştırma Yöntemleri 3 Kaynak: Neuman, 2008, s. 21 Nicel Yöntemler -Betimleme Yöntemi -Deneysel Yöntem -İçerik Analizi -Yöneylem Araştırması -... Nitel Yöntemler -Alan Araştırması -Örnek olaylar -Etnografik araştırmalar -Anlatıma dayalı araştırmalar Karma Yöntemler

4 Nicel araştırma sürecinin aşamaları 4 1. Konu seçimi 2. Araştırma sorusu 3. Araştırmanın tasarlanması 4. Veri toplama 5. Verileri analiz etme 6. Verileri yorumlama 7. Başkalarını bilgilendirme KURAM Kaynak: Neuman, 2008, s. 22

5 Nicel araştırma sürecinin aşamaları 1.Konu seçimi: Gençleri suç işlemeye iten nedenler 2.Araştırma sorusu: Kendi ülkelerindeki kültürle güçlü başları olan ve yeni toplum tarafından özümsenmemeiş genç yaştaki Doğu Asyalı göçmen erkeklerin çocuk yaşta suç işleme olasılığı, zayıf bağları olup özümsenmiş olanlardan daha mı fazladır? 3.Araştırma tasarımı Örneklem seçimi Nasıl ölçülecek? Hangi araştırma tekniği? 5 Kaynak: Neuman, 2008, s. 21

6 Nitel araştırma sürecinin aşamaları 6 1. Toplumsal benliğin kabul edilmesi 2. Bir bakış açısı benimseme 3. Araştırmanın tasarlanması 4. Veri toplama 5. Verileri analiz etme 6. Verileri yorumlama 7. Başkalarını bilgilendirme KURAM Kaynak: Neuman, 2008, s. 23

7 Nitel araştırma sürecinin aşamaları 1.Toplumsal benliğin kabul edilmesi Araştırmacıların toplumdaki konumu Kendileri hakkındaki düşünceleri ve bir öz değerlendirme 2.Bir bakış açısı benimseme Belli bir araştırma soru üzerine yoğunlaşmak yerine Veri toplama, veri analizi, verileri yorumlama çoğunlukla eş zamanlı 7 Kaynak: Neuman, 2008, s. 22

8 Sosyal bilimler Doğa bilimlerinden sonra ortaya çıkmış olması Bilimsel bilgi üretmek için sosyal olayların gözlenmesi ölçülebilir değişkenler olarak ifade edilmesi 8 Kaynak: Uçak, 2000, s.256

9 Nicel-Nitel Yöntemler Bilimsel araştırmalarda nicel yöntemlerin yoğun kullanımı söz konusu Özellikle fen bilimlerinde Sosyal bilimlerde nitel yöntem kullanımı daha fazla Alanların yapısı gereği 9 Kaynak: Uçak, 2000, s.256

10 Nitel araştırma Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda, gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma 10 Kaynak: Yıldırım ve Şimşek, 1999, s. 18

11 Nitel araştırma İnsanların doğal ortamlarında günlük yaşamlarını sürdürürken incelenmesi İnsanların nasıl yaşadıklarını, nasıl konuştuklarını, nasıl davrandıklarını ve neye nasıl tepki gösterdiklerini Bulgulara nicel anlamda ve istatistiksel işlemlerle ulaşamayan bir yöntem 11 Kaynak: Uçak, 2000, s. 257

12 Araştırmanın yapılandırılması Sosyal araştırmalarda iki temel mantık Araştırmanın önceden yapılandırılması (Nicel Arş.)  Araştırmanın baştan şekillendirilmesi, nasıl yürütüleceğinin organize edilmesi  Aşama aşama tüm adımlar belli Uygulamayla birlikte yapılandırılması (Nitel Arş.)  Önceden yapılandırmaya göre çok daha zor  Toplanan her veriyle araştırmanın yeniden yapılandırılması  Bazen ayrıntıya inme, bazen geriye dönme ve tekrar değerlendirme 12 Kaynak: Uçak, 2000, s. 260

13 Araştırmacının rolü Nicel araştırma Araştırmacının tarafsızlığı çalışmanın nesnelliği açısından çok önemli Nitel araştırmalar Araştırmacı çalışmanın bir parçası Araştırmanın içinde bizzat yer alması Doğrudan veri toplamaya katılması Araştırmacını bilgi ve deneyimleri çerçevesinde verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması Nicel araştırmalarda ön planda olan «nesnellik», nitel araştırmalarda ikinci planda 13 Kaynak: Uçak, 2000, s. 264, 266; Neuman

14 Hipotez oluşturma Nicel araştırma Bir hipotezin sınanmasıyla başlaması Araştırmanın önceden oluşan kurallara ve sistematik bir plana dayanması Nitel araştırma Sonuç önceden tahmin edilemez Ancak veriler toplandıktan sonra bir sonuca varılması Seçilen konunun önceden hazırlanmış bir plana bağlı olmadan derinlemesine ve olabildiğince ayrıntılı çalışılması 14 Kaynak: Uçak, 2000, s. 265

15 Örneklem büyüklüğü Nicel araştırma Sınırlı sayıda soru Büyük kitleler Tepkinin topluca ölçülmesi Çok sayıda verinin kısa sürece toplanması, istatistiksel olarak değerlendirilebilmesi, karşılaştırılabilmesi Nicel araştırmanın en büyük avantajlarından Çalışma sonucunda genelleme yapmak, bulguları gruplandırmak, çalışma sonucunu kısa ve özlü olarak sunabilmek çok daha kolay 15 Kaynak: Uçak, 2000, s. 265

16 Örneklem büyüklüğü Nitel araştırma Az sayıda insanla derinlemesine çalışma Az sayıda insandan çok büyük miktarda ve son derece ayrıntılı veri Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması zor ve zaman alıcı Çalışma yapıldığı ortama özgü, genelleme yapmak zor 16 Kaynak: Uçak, 2000, s. 265-266

17 Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri BBY252 Araştırma Yöntemleri Güleda Doğan


"Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri BBY252 Araştırma Yöntemleri Güleda Doğan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları