Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLELERLE İŞBİRLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLELERLE İŞBİRLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 AİLELERLE İŞBİRLİĞİ

2 Aile Neden Önemlidir? Anne babalar çocuklarını herkesten daha iyi tanırlar. Çünkü onlar çocuklarıyla herkesten daha uzun süreler birliktedirler. Her anne baba çocuğu için en iyi şeyleri ister. Eğer aile-öğretmen-okul işbirliği doğru sağlanırsa aileler çocuklarının eğitiminin etkin birer üyesi olabilirler.

3 Ebeveynlerin eğitimine yönelik bir araştırmada belirtilmektedir ki,ebeveynler uygun eğitimle engelli çocukları için etkili öğretmenler haline gelebilir;çocuğun en önemli iki ortamı ,ev ve okul arasındaki ilişkiyi ve tutarlılığı kolaylaştırır.

4 Ailenin Eğitim Sürecine Katılımı
Anne babalarla işbirliği yapmak ve anne-babaların eğitim sürecine katılmalarını sağlamak, çocuklarının sorumluluklarını almaları ve onların başarılı olmasında önemlidir.

5 Aileyi Tanımak Ailelerle işbirliği yapabilmemiz ve aileleri eğitim sürecine katabilmemiz için aileleri tanımamız ve ihtiyaçlarını bilmemiz gerekir. Yapılan araştırmalar özel gereksinimi veya engeli olan çocuğa sahip olan ailelerin bazı ortak özellikleri ve ihtiyaçları olduğunu bize aktarmaktadır.

6 Özel gereksinimi veya engeli olan bir çocuğa sahip olma gerçeği ile karşı karşıya kalan aileler, şok, inkar, depresyon, karmaşa, kızgınlık, utanma vb. süreçlerden geçerler. Bu dönemler uzun süre devam etmediği takdirde doğaldır. Doğal sürecinden uzun süren durumlarda ailelerin psikolojik desteğe yönlendirilmesi yararlı olacaktır.

7 Anne babalar aşırı koruyucu ya da aşırı ihmal eden bir tutum içinde
olabilirler. Çocuklarından beklentileri yüksek olabileceği gibi onların hiç bir şey yapamayacağı konusunda önyargılar geliştirmiş olabilirler.

8 Çocuklarının özel gereksinimleri veya engelleri hakkında yeterli ve doğru bilgi sahibi olma ihtiyacında olabilirler. Çocuklarıyla ilgili kaygı ve endişeleri olabildiği gibi duygusal ve psikolojik açıdan desteklenmeye veya yönlendirilmeye ihtiyaçları olabilir.

9 Okuldaki verilen eğitimin evde de devamının sağlanabilmesi için ailelerin eğitim süreci ile ilgili bilgilendirmeye ihtiyaçları olabilir.

10 Aileyi tanımak için; Aile bilgi kartları oluşturulabilir. Görüşmeler yapılabilir. Bu şekilde ailenin özelliklerini,ihtiyaçlarını, beklentilerini öğrenmek, onların eğitim sürecine katılımında ve çocuğuna karşı tutumundaki gelişmeleri izlemek kolaylaşabilir.

11 Ailenin katılımının arttırılması için neler yapabiliriz?
Düzenli ve planlı aile toplantılarının yapılması Ev ziyaretlerinin düzenlenmesi Bazı etkinliklerde veya derslerde ailenin sınıfa/okula davet edilmesi

12 Olumlu örneklerin, çocuklarının başarılarının, o zamana dek yapılanların ve yapılması planlananların ailelerle paylaşılması Sorumluluk duygusunu arttırmak ve okulda öğrenilen becerilerin ev içinde etkinliklerle pekiştirilmesi için ev içi görevlerin verilmesi.

13 Aileler Arasi Iletişim ve Etkileşimin Önemi
Anne-babaların ortak sorunlarını paylaşmalarına ve rahatlamalarına yol açacaktır. Tek olmadıklarını hissederek gerçekçi beklentileri olmasını sağlayacaktır. Eğitimdeki görev ve sorumluluklarından haberdar olarak üzerine düşeni yerine getirme fırsatı bulacaktır.

14 Aileler arası iletişim ve etkileşimi arttırmak için neler yapabiliriz?
Ortak etkinlikler düzenlenerek ailelerin birbirleri ile vakit geçirmelerine ve birbirlerini tanımalarına fırsat verilebilir. Bu ortak etkinlilkler; • sınıf günleri, • okul günleri, • kermes, • toplantılar,

15 • drama/tiyatro çalılşmaları, film günleri
• beceri geliştirici etkinlikler (Ahşap boyama, nakış, origami, enstrüman vb…) • Ev ziyaretleri yapılabilir.

16 Anne Baba Öğretmen İşbirliğinin Yararları
Anne babanın ve çocuğun beklentilerinin, gereksinimlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Çocuğun okul dışındaki yaşantısı için önemli olan birçok davranışın belirlenmesinde daha anlamlı veriler elde edilmesine yardımcı olur.

17 Etkinlik pekiştireçleri ve sosyal pekiştireçler anne babalar tarafından daha geniş bir alanda kullanılabilir. Uygun davranışların hem ev hem de okul ortamlarında pekiştirilmesi için daha fazla olanak sağlar.

18 Çocuğun en önemli iki çevresi arasında tutarlılık sağlanır.
Çocuğun gelişimi ve öğrenmesi için daha çok fırsat sağlanır.

19 Aile Ile Etkileşimde Okul Personeline Öneriler
• Okul personeli özel gereksinimli veya engelli çocuk ve özellikleri hakkında bilgilendirilmelidir. • Okul yöneticileri, öğretmenler ve diğer personel arasında etkili bir işbirliği sağlanmalıdır. • Eğitimin bütünü bir ekip çalışmasını gerektirdiği unutulmamalıdır.

20 SONUÇ Ebeveynlerin ciddi katılımı ,etkili okul eğitimi için gereklidir.Aileler ve okullar çocukların psiko- eğitimsel gelişimleri üzerinde önemli etkiye sahiptir ve en iyi sonuçlar bu iki kurum birlikte çalıştığında alınabilir.

21 “Özel Eğitimde Anne Baba Katılımı” adlı makalede sonuç olarak; Türkiye'de anne-baba katılımın sağlanmasına yönelik sınırlı sayıda da olsa araştırmaların yapılması ve olumlu sonuçların alınması, araştırma sonuçlarının anne-babaların eğitildiklerinde eğitime doğrudan katıldıklarını ve çocuklarına yardımcı olabildiklerini göstermesi, öğretmenler ve özel eğitimciler açısından cesaretlendirici olarak nitelendirilmektedir(Cavkaytar, 1999).

22 TEŞEKKÜRLER…


"AİLELERLE İŞBİRLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları