Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye'de SEVESO II Yönergesi’nin Uyumlaştırılması Projesi LIFE03 TCY/TR/000064 Ocak 2004 – Ocak 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye'de SEVESO II Yönergesi’nin Uyumlaştırılması Projesi LIFE03 TCY/TR/000064 Ocak 2004 – Ocak 2006."— Sunum transkripti:

1 Türkiye'de SEVESO II Yönergesi’nin Uyumlaştırılması Projesi LIFE03 TCY/TR/000064 Ocak 2004 – Ocak 2006

2 Seveso II (COMAH) Yönergesi’nin Amacı Tehlikeli maddeler içeren büyük kazaların önlenmesi Tehlikeli maddeler içeren büyük kazaların önlenmesi Kazaların insan ve çevre üzerine etkilerinin sınırlandırılması Kazaların insan ve çevre üzerine etkilerinin sınırlandırılması

3 SEVESO II Yönergesi Süreci 9 Aralık 1996 tarihli 96/82/EC sayılı Konsey Yönergesi 14 Ocak 1997 tarihli OJ L 10 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı 3 Şubat 1997 tarihinde yürürlüğe girdi 3 Şubat 1999 (82/501/EEC) sayılı Seveso I Yönergesi iptal edildi

4 Üye Ülkeler tarafından 24 ay içinde ulusal mevzuata yansıtılması gereği Tarihinden itibaren uygulanma gereği Seveso II Yönergesi’nde değişiklik yapan 2003/105/ EC Yönergesi yayınlandı Kapsam genişletildi SEVESO II Yönergesi Süreci

5 9.maddeye ekleme yapılarak zararlı kimyasal maddelerin envanteri de istenmektedir, 12. madde arazi kullanım kararlarında ana ulaşım arterleri ile ilgili kısıtlamalar getirildi, EK I’de önemli ekleme ve değişiklikler getirildi, Diğer EK’lerde de değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin Üye Devletler tarafından 1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren yasallaşması beklenmektedir SEVESO II Yönergesi Süreci

6 Seveso II Yönergesi’nin Hedefi Büyük kaza zararlarına neden olabilecek tehlikeli maddelerin mevcudiyeti ile ilgilidir Gerçek, Öngörülen, Endüstriyel kimyasal süreç üzerindeki kontrolün kaybolması sonucu oluşan, kazalar

7 EK 1 şunları içerir: Adlandırılmış Maddelerin Listesi (Kısım 1) Maddelerin ve Müstahzarların Genel Kategorilerinin Listesi (Kısım 2) EK 1’de hem Kısım 1 hem de Kısım 2 şunları içerir – –alt eşik değerleri (alt seviyede sorumlu) – –üst eşik değerleri (üst seviyede sorumlu) EK – 1

8 Çevre ve Orman Bakanlığı Seveso II Yönergesi’ne Uyum Çalışmalarını Başlattı Proje, Bakanlığın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün Kimyasal Kazalar Şubesi tarafından yürütülmektedir. Proje teklifi 2002 yılında hazırlandı 2002 yılında hazırlandı 2003 yılında onaylandı 2003 yılında onaylandı 2004 mart ayında başladı 2004 mart ayında başladı 2006 ocak ayında tamamlanacak 2006 ocak ayında tamamlanacak

9 Proje Kapsamında Yer Alan Ana İş Paketleri # Başlama – Veri Toplama ve Mevcut # Uygulamaların Gözden Geçirilmesi Strateji Geliştirme # Uygulama Planın Hazırlanması # # Taslak Yönetmeliğin Hazırlanması # Ana Taslak Tebliğlerin Hazırlanması Bilgi Sisteminin Kurulması #

10 Veri Toplama ve Mevcut Uygulamaların Gözden Geçirilmesi Kapsamındaki işletmeleri proje hakkında bilgilendirmek amacıyla Ankara, İstanbul, İzmir, İzmit, Gaziantep’ te toplantılar yapıldı Uygulama ile ilgili kurumlar açılan web sayfası ve internet üzerinde yürütülen iletişim listeleri aracılığı ile bilgilendirildi Gelecek iş paketleri için, ilgili işletmeler için uygulanacak bir bildirim sistemi hazırlandı Gelecek iş paketleri için, ilgili işletmeler için uygulanacak bir bildirim sistemi hazırlandı

11 Strateji Geliştirme Bildirim Sistemi Grubu Kurumsal Yapı, Yaptırım ve Finans Grubu Domino Etkilerin Değerlendirilmesi ve Büyük- Kazaları Önleme Politikası Grubu Güvenlik Raporu, Dahili Acil Durum Planı Grubu Tesis Dışı Acil Durum Planları Grubu Halkın Bilgilendirilmesi Grubu Arazi Kullanım Politikaları Grubu

12 Planlanan Eylemler EYLEM 1 Sorumlu kişi ve kurumların belirlenmesi ve yasanın yansıtılması Sorumlu kişi ve kurumların belirlenmesi ve yasanın yansıtılması Teknik Danışmanlık(€) 500 000 Teknik Danışmanlık(€) 500 000 Ekipman(€) 250 000 Ekipman(€) 250 000 Personel(€) 7.084.2600.0 Personel(€) 7.084.2600.0 Yatırım Maliyeti(€) Yatırım Maliyeti(€) Toplam(€/yıl) 7.834.260 Toplam(€/yıl) 7.834.260

13 Planlanan Eylemler EYLEM 2 Yönerge ile ilgili sorunların çözülmesinde idari otoritelere teknik yardım verilmesi amacıyla bir birimin kurulması Yönerge ile ilgili sorunların çözülmesinde idari otoritelere teknik yardım verilmesi amacıyla bir birimin kurulması Teknik Danışmanlık(€) 500 000 Teknik Danışmanlık(€) 500 000 Ekipman(€) 100 000 Ekipman(€) 100 000 Personel(€) 986,980 Personel(€) 986,980 Yatırım Maliyeti(€)250 000 Yatırım Maliyeti(€)250 000

14 Planlanan Eylemler EYLEM 3 Tesislerin, direktif ile uyumunu sağlamak için tesis denetleme sisteminin oluşturulması ve uygulanması (Madde 18) Tesislerin, direktif ile uyumunu sağlamak için tesis denetleme sisteminin oluşturulması ve uygulanması (Madde 18) Tesis içi acil durum planın (Madde 11) Tesis içi acil durum planın (Madde 11) Güvenlik raporun hazırlanmasının sağlanması (Madde 9 ve 10, ve EK II) Güvenlik raporun hazırlanmasının sağlanması (Madde 9 ve 10, ve EK II) Güvenlik Yönetim Sistemleri (GYS) Güvenlik Yönetim Sistemleri (GYS) Tesis içi Acil Durum Planı oluşturulması, Risk analizi ve önleme yöntemlerinin sağlanması Tesis içi Acil Durum Planı oluşturulması, Risk analizi ve önleme yöntemlerinin sağlanması Teknik Danışmanlık(€) 500 000 Teknik Danışmanlık(€) 500 000 Ekipman(€) Ekipman(€) Personel(€) 10,368,490 Personel(€) 10,368,490 Yatırım Maliyeti(€) Yatırım Maliyeti(€)

15 Planlanan Eylemler EYLEM 4 Direktifin hükümlerine uymayan tesislerin çalışmalarının yasaklanması (Madde 17) İşletme sahiplerinin, yetkili otorite tarafından konan yasaklara karşı gelmesi durumunda mahkemede yargılanmalarının sağlanması) Direktifin hükümlerine uymayan tesislerin çalışmalarının yasaklanması (Madde 17) İşletme sahiplerinin, yetkili otorite tarafından konan yasaklara karşı gelmesi durumunda mahkemede yargılanmalarının sağlanması) Teknik Danışmanlık(€) 500 000 Teknik Danışmanlık(€) 500 000 Ekipman(€) Ekipman(€) Personel(€) Personel(€) Yatırım Maliyeti(€) Yatırım Maliyeti(€)

16 Planlanan Eylemler EYLEM 5 Direktifte yer alan yükümlülüklerin işletme sahipleri tarafından yerine getirilmesinin sağlanması Direktifte yer alan yükümlülüklerin işletme sahipleri tarafından yerine getirilmesinin sağlanması Çalışma devam ediyor Çalışma devam ediyor

17 Planlanan Eylemler EYLEM 6 Büyük endüstriyel kaza riskini, bulundukları yer ve kullandıkları tehlikeli maddeler nedeniyle, arttıran tesislerin veya tesis gruplarının tanımlanması kayıt, altına alınarak Avrupa Komisyonuna bildirilmesi (Madde 8) Büyük endüstriyel kaza riskini, bulundukları yer ve kullandıkları tehlikeli maddeler nedeniyle, arttıran tesislerin veya tesis gruplarının tanımlanması kayıt, altına alınarak Avrupa Komisyonuna bildirilmesi (Madde 8) Teknik Danışmanlık(€) 200 000 Teknik Danışmanlık(€) 200 000

18 Planlanan Eylemler EYLEM 7 Yönerge ile ilgili sorunların çözülmesinde idari otoritelere teknik yardım verilmesi amacıyla bir birimin kurulması Yönerge ile ilgili sorunların çözülmesinde idari otoritelere teknik yardım verilmesi amacıyla bir birimin kurulması Teknik Danışmanlık(€) 300,000 Teknik Danışmanlık(€) 300,000 Ekipman(€) Ekipman(€) Personel(€) 304,764 Personel(€) 304,764 Yatırım Maliyeti(€) 100,000 Yatırım Maliyeti(€) 100,000

19 Planlanan Eylemler EYLEM 8 Güvenlik Raporu (Madde 9 ve Ek II ve III) büyük endüstriyel kazaların önlenmesi politikasının hazırlanması ve uygulanması (Madde 7 ve 10, ve EK III) Yukarıda bahsedilen politikaların ve planların gözden geçirilmesi ve revize edilmesi (Madde 9, 10 ve 11) Güvenlik Raporu (Madde 9 ve Ek II ve III) büyük endüstriyel kazaların önlenmesi politikasının hazırlanması ve uygulanması (Madde 7 ve 10, ve EK III) Yukarıda bahsedilen politikaların ve planların gözden geçirilmesi ve revize edilmesi (Madde 9, 10 ve 11) Teknik Danışmanlık(€) 500 000 Teknik Danışmanlık(€) 500 000 Ekipman(€)eksik Ekipman(€)eksik Personel(€) 791,830 (eksik) Personel(€) 791,830 (eksik) Yatırım Maliyeti(€)eksik Yatırım Maliyeti(€)eksik

20 Planlanan Eylemler EYLEM 9 Büyük endüstriyel kaza sırasında uygulanacak tesis dışı acil durum planlarının hazırlanması, gözden geçirilmesi, test edilmesi ve revize edilmesi. (Madde 11 ve EK IV) Büyük endüstriyel kaza sırasında uygulanacak tesis dışı acil durum planlarının hazırlanması, gözden geçirilmesi, test edilmesi ve revize edilmesi. (Madde 11 ve EK IV) Teknik Danışmanlık(€) 1,000,000 Teknik Danışmanlık(€) 1,000,000 Ekipman(€) 150,000 Ekipman(€) 150,000 Personel(€) 2,803,136 Personel(€) 2,803,136 Yatırım Maliyeti(€) Yatırım Maliyeti(€)

21 Planlanan Eylemler EYLEM 10 Kaza riski yüksek olan tesislerde potansiyel tehlikenin değerlendirilmesi için kriterlerin belirlenmesi Kaza riski yüksek olan tesislerde potansiyel tehlikenin değerlendirilmesi için kriterlerin belirlenmesi Teknik Danışmanlık(€) 500,000 Teknik Danışmanlık(€) 500,000 Ekipman(€) Ekipman(€) Personel(€) 120,584 Personel(€) 120,584 Yatırım Maliyeti(€) Yatırım Maliyeti(€)

22 Planlanan Eylemler EYLEM 11 Yetkili otoritelerce Domino etkileri dikkate alınarak, büyük endüstriyel kazaları engellemek ve etkilerini en aza indirgemek için gereken önlemlere ilişkin bilgi sağlamaları ( (Madde 5, 6, 7, 9, 10 ve 11) ve diğer işletmeler ile bilgi alışverişinde bulunma ve işbirliğine girmenin sağlanması (Madde 8) Büyük-Kazaları Önleme Politikası (Madde 7 ve Ek III) Yetkili otoritelerce Domino etkileri dikkate alınarak, büyük endüstriyel kazaları engellemek ve etkilerini en aza indirgemek için gereken önlemlere ilişkin bilgi sağlamaları ( (Madde 5, 6, 7, 9, 10 ve 11) ve diğer işletmeler ile bilgi alışverişinde bulunma ve işbirliğine girmenin sağlanması (Madde 8) Büyük-Kazaları Önleme Politikası (Madde 7 ve Ek III) Teknik Danışmanlık(€) 300 000 Teknik Danışmanlık(€) 300 000 Personel(€) 23,538 Personel(€) 23,538

23 Planlanan Eylemler EYLEM 12 12 Arazi kullanım ve diğer ilgili politikalarda büyük endüstriyel kazalara karşı koruma ile ilgili hedeflerin dikkate alınmasının sağlanması, ve bu politikaların uygulanmasını kolaylaştıracak destek prosedürlerin oluşturulması. (Madde 12) 12 Arazi kullanım ve diğer ilgili politikalarda büyük endüstriyel kazalara karşı koruma ile ilgili hedeflerin dikkate alınmasının sağlanması, ve bu politikaların uygulanmasını kolaylaştıracak destek prosedürlerin oluşturulması. (Madde 12) Tehlikeli maddeler hakkında arazi kullanım planlaması için kriterlerin dahil edilmesi. Kimyasal maddelerin tehlikesini temsil eden tesisler için alanların belirlenmesi. Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni teşebbüslerin bireysel planlarının değerlendirilmesi. Tehlikeli maddeler hakkında arazi kullanım planlaması için kriterlerin dahil edilmesi. Kimyasal maddelerin tehlikesini temsil eden tesisler için alanların belirlenmesi. Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni teşebbüslerin bireysel planlarının değerlendirilmesi. Tehlikeli kimyasal maddeler içeren tesisler ile ilgili arazi kullanım kararı için idari prosedürlerde halkın uygun katılımını sağlayan prosedürlerin uygulanması Tehlikeli kimyasal maddeler içeren tesisler ile ilgili arazi kullanım kararı için idari prosedürlerde halkın uygun katılımını sağlayan prosedürlerin uygulanması TeknikDanışmanlık(€) 2,000,000 TeknikDanışmanlık(€) 2,000,000 Ekipman(€) 1,150,000 Ekipman(€) 1,150,000 Personel(€) 80,892,260 Personel(€) 80,892,260 Yatırım Maliyeti(€) 500,000 Yatırım Maliyeti(€) 500,000

24 Planlanan Eylemler EYLEM 13 Bildirim sisteminin kurulması ve çalışmaların sürdürülmesi Sınırlarötesi etkilerle endüstriyel kazalardan etkilenebilecek Üye Devlet’e bilgi sağlanması Bildirim sisteminin kurulması ve çalışmaların sürdürülmesi Sınırlarötesi etkilerle endüstriyel kazalardan etkilenebilecek Üye Devlet’e bilgi sağlanması Yatırım Maliyeti bakım onarım(€) 180,000 Yatırım Maliyeti bakım onarım(€) 180,000

25 Planlanan Eylemler EYLEM 14 Halkın direktifin uygulanmasına ilişkin gizlilik gerektiren belirli bilgiler dışında bilgilere erişebiliyor olmasının sağlanması (Maddeler 11, 13 ve 20). Büyük kaza etkilerine maruz kalacak bireylere ve diğer üye ülkelere güvenlik önlemleri ve prosedürleri konularında bilgi sağlanması, (Madde 13 ve EK V) Halkın direktifin uygulanmasına ilişkin gizlilik gerektiren belirli bilgiler dışında bilgilere erişebiliyor olmasının sağlanması (Maddeler 11, 13 ve 20). Büyük kaza etkilerine maruz kalacak bireylere ve diğer üye ülkelere güvenlik önlemleri ve prosedürleri konularında bilgi sağlanması, (Madde 13 ve EK V) Maliyet öngörülmedi Maliyet öngörülmedi

26 Stratejinin özeti ÇSGB dahili planlar ve konytolunden sorumlu ÇSGB dahili planlar ve konytolunden sorumlu ÇOB harici planlar domino etkisi AB raporlama hazırlıkları İç İşleri Bak (İİB) uygulama ÇOB harici planlar domino etkisi AB raporlama hazırlıkları İç İşleri Bak (İİB) uygulama Arazi kullanım planları ve zonlama yerel ölçek bazında 2018 kadar sürüyor. Arazi kullanım planları ve zonlama yerel ölçek bazında 2018 kadar sürüyor. Hukuksal yansıtma için mevzuat öncelikli olarak TD projesi gerek Hukuksal yansıtma için mevzuat öncelikli olarak TD projesi gerek ÇOB ve İİB STB yurt genelinde eleman alımı ÇSGB ve SB eleman gereksinimi yok BİB personel gereği çok az ÇOB ve İİB STB yurt genelinde eleman alımı ÇSGB ve SB eleman gereksinimi yok BİB personel gereği çok az Eğitim ve elkitapları teknikdestek yardımları gerekli Eğitim ve elkitapları teknikdestek yardımları gerekli Personel için çok fazla harcama gerekiyor Personel için çok fazla harcama gerekiyor

27 Stratejinin özeti Toplam proje/faaliyet sayısı 14 Toplam proje/faaliyet sayısı 14 Alt başlıklar ile toplam proje/faaliyet sayısı 26 Alt başlıklar ile toplam proje/faaliyet sayısı 26 Toplam süre= 12 yıl 2006 -2018 Toplam süre= 12 yıl 2006 -2018 Teknik Yardım projesi (dış) 18 Teknik Yardım projesi (dış) 18 10 tanesine yüksek öncelik 10 tanesine yüksek öncelik Hukukun yansıtılması 2009 kadar sürüyor. Hukukun yansıtılması 2009 kadar sürüyor.

28 UYGULAMANIN TOPLAM MALİYETİ ÖZEL SEKTÖR HARİÇ TOPLAM TOPLAM Personel Alımı € 103.375.842 Personel Alımı € 103.375.842 Teknik Yardım € 7,100,000 Teknik Yardım € 7,100,000 Ekipman€ 1,650,000 Ekipman€ 1,650,000 Yatırım € 1,030,000 Yatırım € 1,030,000 TOPLAM 113.155. 842

29 Taslak Yönetmeliğin Hazırlanması Strateji geliştirme ve uygulama planlarının hazırlanması çalışmaları Seveso Yönergesi’nin temel gereksimlerinin yansıtılması Yürürlükteki mevzuatın değerlendirmesi yapılarak 1. çerçeve taslak hazırlandı

30 Taslak Yönetmelik Temel Maddeler Üst ve Alt Seviyeli Kuruluşlar Üst ve Alt Seviyeli Kuruluşlar Bildirimler Bildirimler Büyük kaza önleme politikası Büyük kaza önleme politikası Güvenlik Raporu Güvenlik Raporu Dahili ve Harici Acil Durum Planı Dahili ve Harici Acil Durum Planı Kamunun, Yerel Yönetimlerin ve AB’nin Bilgilendirilmesi Kamunun, Yerel Yönetimlerin ve AB’nin Bilgilendirilmesi Yetkili ve Sorumlu Merciler Yetkili ve Sorumlu Merciler Denetimler Denetimler

31 Ana Tebliğlerin Hazırlanması 1. Güvenlik Raporu ve Acil Durum Planlaması, 2. Denetleme, 3. Bildirim 4. Halkın Bilgilendirilmesi konularını kapsamaktadır

32 Yetkili Merciler Arası Mutabakat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Orman BakanlığıAmaçları; Yönetmelik kapsamındaki ilgili görevler ve müesseseler hakkında ÇSGB ve ÇOB faaliyetlerinin koordine edilmesi; Yönetmelik kapsamındaki ilgili görevler ve müesseseler hakkında ÇSGB ve ÇOB faaliyetlerinin koordine edilmesi; İşletmeciler tarafından çelişen ve tekrarlara neden olan işlemlerin önlenmesi; İşletmeciler tarafından çelişen ve tekrarlara neden olan işlemlerin önlenmesi; ÇSGB ve ÇOB’un karşılıklı işbirliği ile gereksiz faaliyet tekrarından kaçınılması ÇSGB ve ÇOB’un karşılıklı işbirliği ile gereksiz faaliyet tekrarından kaçınılması

33 Bilgi Sisteminin Kurulması Yönetmeliğin uygulanmasına hizmet edecek bilgi sistemi çalışmaları tamamlanmak üzere veri tabanı sistemi ile ilgili örnek uygulama yapıldı Bilgi ağının ve işletme bilgilerin güvenliğini sağlayacak bir yazılım programı tamamalanmak üzeredir.

34 Yönerge Kapsamına Giren İşletmelerin Belirlenmesi Yönerge, iki-seviyeli bir yöntem izlemektedir. Yönerge, iki-seviyeli bir yöntem izlemektedir. EK I’de belirtilmiş her madde için, alt seviye ve üst seviye olmak üzere iki farklı sınırlandırıcı nicelik mevcuttur (eşik değerleri). EK I’de belirtilmiş her madde için, alt seviye ve üst seviye olmak üzere iki farklı sınırlandırıcı nicelik mevcuttur (eşik değerleri). Bir kuruluşta bulunan maddelerin niceliği arttıkça, o kuruluşun neden olduğu zararın da arttığı varsayılmaktadır. Buna bağlı olarak, Yönerge Üst Seviyeli kuruluşlara, Alt Seviyeli kuruluşlardan daha çok zorunluluk yüklemektedir Bir kuruluşta bulunan maddelerin niceliği arttıkça, o kuruluşun neden olduğu zararın da arttığı varsayılmaktadır. Buna bağlı olarak, Yönerge Üst Seviyeli kuruluşlara, Alt Seviyeli kuruluşlardan daha çok zorunluluk yüklemektedir

35 Uygulamada işletmecilerinin görevleri nelerdir? Tesisler - Madde 6 (Alt Seviyeli B grubu ) Tesisler - Madde 6 (Alt Seviyeli B grubu ) Tesisler - Madde 9 (Üst Seviyeli A grubu ) Tesisler - Madde 9 (Üst Seviyeli A grubu ) şeklinde ikiye ayrılır

36 A ve B Grubu Tesislerin Ortak Sorumlulukları Bildirimde bulunmak. Bildirimde bulunmak. Bildirim sırasında domino etkisini belirtmek. Bildirim sırasında domino etkisini belirtmek. Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme Politikası oluşturmak ve değişiklik halinde revize etmek Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme Politikası oluşturmak ve değişiklik halinde revize etmek Büyük kaza ardından işletmeci tarafından bilgi vermek Büyük kaza ardından işletmeci tarafından bilgi vermek

37 Üst Seviyeli A Grubu Tesislerin Sorumlulukları  Güvenlik Yönetim Sistemleri’ni kurar ve Madde 9 EK 2 dikkate alınarak Güvenlik Raporu hazırlar.  Tesis içinde alınacak önlemlere dair acil durum planı hazırlar.  Harici acil durum planını hazırlar.

38 Tesis işletmecisi bu direktif kapsamına girip girmediğini nasıl anlar? Bunu belirlemek için EK 1’e göre başlangıçta iki aşamalı bir değerlendirme yapılır. 1. 1. Faaliyet alanı 2. 2. Kimyasal madde miktarı

39 Kapsam dışı faaliyetler Askeri kuruluşlar Askeri kuruluşlar İyonlaştırıcı radyasyondan kaynaklanan tehlikeler İyonlaştırıcı radyasyondan kaynaklanan tehlikeler Kimyasalların Kara hava deniz yolu taşımacılığı Kimyasalların Kara hava deniz yolu taşımacılığı Boru hatları Boru hatları Depolama dışı madencilik faaliyetleri Depolama dışı madencilik faaliyetleri Denizdeki petrol ve madencilik aramaları Denizdeki petrol ve madencilik aramaları Atık depo alanları Atık depo alanları

40

41 Proje Çıktıları Projenin tüm tarafları ile anlaşmalar yapıldı. Projenin tüm tarafları ile anlaşmalar yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep’te toplantılar gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep’te toplantılar gerçekleştirildi. AB LIFE programına 2 ilerleme raporu gönderildi AB LIFE programına 2 ilerleme raporu gönderildi Projenin web sayfası ilgililere açıldı Projenin web sayfası ilgililere açıldı Bildirim sistemi ile ilgili yazılım ilk denemelerine başladı Bildirim sistemi ile ilgili yazılım ilk denemelerine başladı El kitapları ve posterler basıldı ve dağıtıldı El kitapları ve posterler basıldı ve dağıtıldı Çalışma gruplarıçalışmalarını tamamladı Çalışma gruplarıçalışmalarını tamamladı Yönetmeliğin hazırlanması için destek verecek uluslararası hukukçu 2. kez geldidetay çalışmaları yapılıyor. Yönetmeliğin hazırlanması için destek verecek uluslararası hukukçu 2. kez geldidetay çalışmaları yapılıyor. İlgili kurumlarla 50dan fazla toplantı yapıldı İlgili kurumlarla 50dan fazla toplantı yapıldı

42 Proje Bilgi Sistemi Bilgi Sistemi Kullanımı Faydaları Verileri elektronik ortamda toplamak ve kaydetmek Verileri elektronik ortamda toplamak ve kaydetmek Elektronik ortamdaki verilerin daha sonra daha kolay ve etkili şekilde kullanılması Elektronik ortamdaki verilerin daha sonra daha kolay ve etkili şekilde kullanılması Sanayici ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasında etkili bir bağ kurulması Sanayici ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasında etkili bir bağ kurulması Yönergenin uygulanmasını ve kontolünü tek merkezden yönetmek Yönergenin uygulanmasını ve kontolünü tek merkezden yönetmek

43 Bilgi Sistemi Yapısı

44 Sanayici Kullanıcıları Internet Arayüzü Kullanıcıların, Internet üzerinden, Microsoft Internet Explorer veya yeterli başka bir Internet tarayıcısı ile bağlanacağı, kullanıcı tarafı HTML tabanlı arayüzdür. Proje ile bilgiler, yardım konularını içeren web sayfası görüntülenir Proje ile bilgiler, yardım konularını içeren web sayfası görüntülenir Kullanıcılar kullanıcı adı ve şifreleri ile, kurumları adına kendilerini sisteme tanıtırlar Kullanıcılar kullanıcı adı ve şifreleri ile, kurumları adına kendilerini sisteme tanıtırlar Kullanıcılar, sistemin daha önce tasarlanmış formlarına veri girerler, veriyi kaydederler, bildirimlerinin sonucuna bağlı olarak, gerekli olduğu durumlarda ilave bildirimlerde bulunurlar Kullanıcılar, sistemin daha önce tasarlanmış formlarına veri girerler, veriyi kaydederler, bildirimlerinin sonucuna bağlı olarak, gerekli olduğu durumlarda ilave bildirimlerde bulunurlar Kullanıcılar, daha önce girdikleri verileri görüntüleyebilirler. Kullanıcılar, daha önce girdikleri verileri görüntüleyebilirler.

45 Proje Yetkilileri ve Sistem Yöneticisi Arayüzü Yönetici kullanıcıların, kendi bilgisayarlarında kurulu olan ve ağ üzerinden sunucuya bağlanacağı bir yazılım Yöneticiler kullanıcı adı ve şifreleri ile, kişisel olarak kendilerini sisteme tanıtırlar, Yöneticiler kullanıcı adı ve şifreleri ile, kişisel olarak kendilerini sisteme tanıtırlar, Yetkili yönetici, diğer yetkilileri ve kullanıcıları yönetir. Bilgilerini (isimler, kurum bilgileri, e-posta adresi, ait olduğu grup vb.) yeniler, siler, eklerler. Yetkileri yönetir. Yetkili yönetici, diğer yetkilileri ve kullanıcıları yönetir. Bilgilerini (isimler, kurum bilgileri, e-posta adresi, ait olduğu grup vb.) yeniler, siler, eklerler. Yetkileri yönetir. Kullanıcıların ilgili bir formu doldurmaları için yetki verir. Bununla ilgili e-posta atar. Kullanıcıların ilgili bir formu doldurmaları için yetki verir. Bununla ilgili e-posta atar. Gelen bilgilerde sorgulamalar yapar. Bu sorgu sonuçları raporlanabilir. Gelen bilgilerde sorgulamalar yapar. Bu sorgu sonuçları raporlanabilir. Sorgu sonuçlarına göre, sanayici kullanıcılarından tekrar bilgi girişi veya farklı bir formu doldurması istenebilir, bunula ilgil e-posta atılır Sorgu sonuçlarına göre, sanayici kullanıcılarından tekrar bilgi girişi veya farklı bir formu doldurması istenebilir, bunula ilgil e-posta atılır Kullanıcılara / gruplara toplu e-posta atar Kullanıcılara / gruplara toplu e-posta atar

46 Bilgiye Erişim Amaçlı Halka Açık Arayüz Halka açık, kullanıcı adı ve şifre gerektirmeyen Internet arayüzü. Proje ile ilgili sonuçların duyurulması Proje ile ilgili sonuçların duyurulması

47 Bildirimin Gerçekleştirilmesi Süreci Bildirim yapması beklenen sanayi kuruluşları ile ilgili erişim bilgileri, farklı kaynaklardan temin edilerek, sistemin veritabanına girilir. Bu kaynaklar, Sanayi odaları, Sanayi Bakanlığı gibi yetkili kurumlar olacaktır. Bildirim yapması beklenen sanayi kuruluşları ile ilgili erişim bilgileri, farklı kaynaklardan temin edilerek, sistemin veritabanına girilir. Bu kaynaklar, Sanayi odaları, Sanayi Bakanlığı gibi yetkili kurumlar olacaktır. Bilgi sistemi, kuruluş kayıtlarının her biri için, kullanıcı adı ve şifre oluşturur. Bunu bilgi güvenliği esaslarına göre, muhafaza eder. Bilgi sistemi, kuruluş kayıtlarının her biri için, kullanıcı adı ve şifre oluşturur. Bunu bilgi güvenliği esaslarına göre, muhafaza eder. Çevre Bakanlığı, sistemin kullanıcısı olacak ilgili kuruluşlara resmi yazı yazar. Bu yazıda; Çevre Bakanlığı, sistemin kullanıcısı olacak ilgili kuruluşlara resmi yazı yazar. Bu yazıda; –proje ile ilgili bildirim yükümlülükleri –ilgili internet adresini, –kayıtlı e-posta adreslerine gelecek olan e-postadaki kullanıcı adını ve şifresinin kullanarak sisteme bağlanması ve belirttiği bir tarihe kadar süreci başlatması gerektiği bilgisini iletir. Kullanıcılara e-posta ile kullanıcı adı ve şifre bilgileri iletilir. Kullanıcılara e-posta ile kullanıcı adı ve şifre bilgileri iletilir.

48 Bildirimin Gerçekleştirilmesi Süreci Kullanıcılar sisteme bağlanarak aşağıdaki işleri yaparlar: Kullanıcılar sisteme bağlanarak aşağıdaki işleri yaparlar: –Kullanıcılar kullanıcı adı ve şifreleri ile, kurumları adına kendilerini sisteme tanıtırlar –Kullanıcılar, sistemin daha önce tasarlanmış formlarına veri girerler, veriyi kaydederler –Sistem, kullanıcıların girdikleri verilere göre, A sınıfı, B sınıfı gibi kısımlara ayırır ve buna bağlı olarak yeni bildirimler doldurulması gerektiğini kullanıya belirtir. –Kullanıcılar tüm veri girişini tek seferde yapmak zorunda değillerdir. Sınıflandırmaya göre yapması gereken yeni bildirimleri, farklı zamanlarda sisteme bağlanarak gerçekleştirebilirler.

49 Sistem yöneticisi sisteme bağlanarak: Sistem yöneticisi sisteme bağlanarak: –Kayıtlı bilgileri içeriğine, kurumlara, illere göre sorgulayabilir, raporlayabilir. –Eksik olan, değişiklik ve güncelleme gerekenleri tespit edip, e-posta ile yeni bildirim isteyebilir. Bildirimin Gerçekleştirilmesi Süreci

50

51

52

53

54

55

56

57 İlginize teşekkür ederiz!!!


"Türkiye'de SEVESO II Yönergesi’nin Uyumlaştırılması Projesi LIFE03 TCY/TR/000064 Ocak 2004 – Ocak 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları