Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrencisi Projeleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrencisi Projeleri"— Sunum transkripti:

1 Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrencisi Projeleri
Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN-. Fatih Alibeyoğlu Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrencisi Projeleri

2 İçerik Giriş TÜBİTAK 2209A TÜBİTAK 2209B Örnek

3 2209-A - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı
Amaç Üniversitelerin Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek için lisans öğreniminde yapacakları araştırma projelerine kısmi destek sağlamak.

4 Başvuru dönem ve tarihleri Proje Teşvik İkramiyesi
2209-A - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı Kimler Başvurabilir Destek Özellikleri Üniversite Destek Süresi 12 aya kadar Destek Miktarı 2.500 TL ye kadar T.C. vatandaşı olmak, Üniversitede lisans eğitimine kayıtlı öğrenci olmak (Lisans öğreniminin bitimine bir dönem kalanlar başvuru yapamaz), Projeyi bir akademik danışmanın rehberliğinde yapıyor olmak, Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olmak, Aynı proje konusunda daha önce destek almamış olmak. Başvuru dönem ve tarihleri Başvuru dönemleri Mart-Eylül Başvuru tarihleri 2 Mart Nisan 2015 1 Eylül Ekim 2015 YOK Proje Teşvik İkramiyesi

5 2209-A - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı
Proje İçeriği Kapak Sayfası: Proje başlığı, projenin ilgili olduğu tematik alan, eğitim kurum(u/ları), öğrenci/grup mensuplarının isimleri, proje çıktılarını kullanmaya talip olan kuruluşun adı, danışmanların isimleri Özet: Proje fikrini, proje fikrinin hayata geçirilmesi için izlenen yöntem ve metodları, kullanılan modelleme, simülasyon, test,prototip üretimi vb. doğrulama yöntemlerini ve elde edilen/edilmesi beklenen sonuçları anlatmalıdır. Problem Tanımı, Çalışmanın Amacı, Araştırma Sorusu ve/veya Hipotez ? Projede Kullanılan Yöntem ve Metodlar: Proje fikrinin hayata geçirilmesi için kurgulanan çözüm, izlenen yol, kullanılan araç, teknik ve metodlar açıklanmalıdır. Bu bölümün, proje çıktılarının doğrulanması veya geçerli kılınması için yürütülen faaliyetleri de içermesi beklenilir.

6 2209-A - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı
Proje İçeriği Proje İş-Zaman Planı: Gantt Şeması veya MSProject vb. yazılım çıktısı şeklinde bir proje süresince uygulanmış olan plan ile projenin içerdiği iş paketleri ve her bir iş paketinin içerdiği iş paketi faaliyetlerini, zaman ve sorumluluklarla ilgili planlamaları içermelidir. Sonuç: Bu bölümde projeden elde edilen/edilmesi beklenilen sonuçlar irdelenerek değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır. Eğer proje çıktıları bir endüstri kuruluşunda uygulanmış ise bugüne kadar elde edilen sonuçlar bu bölümde sunulmalıdır. Kaynaklar: Bu bölümde yararlanılan kaynaklar verilmelidir.

7 2209-B – Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı
Amaç Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tıbbi Bilimler ve Tarımsal Bilimler alanlarının ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin hazırladıkları,  sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve / veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileştirme ve / veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans bitirme tezleri için destek verilmektedir.

8 Başvuru dönem ve tarihleri Proje Teşvik İkramiyesi
2209-B – Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı Kimler Başvurabilir Destek Özellikleri Üniversite Destek Süresi 12 aya kadar Destek Miktarı 4.000 TL ye kadar T.C. vatandaşı olmak, Üniversitede lisans eğitimine kayıtlı öğrenci olmak (Lisans öğreniminin bitimine bir dönem kalanlar başvuru yapamaz), Projeyi bir akademik danışmanın rehberliğinde yapıyor olmak, Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olmak, Aynı proje konusunda daha önce destek almamış olmak. Başvuru dönem ve tarihleri Başvuru dönemleri Her ay Başvuru tarihleri Her ayın son iş günü 1000 TL/danışman Proje Teşvik İkramiyesi

9 2209-B – Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı
Proje İçeriği Kapak Sayfası: Proje başlığı, projenin ilgili olduğu tematik alan, eğitim kurum(u/ları), öğrenci/grup mensuplarının isimleri, proje çıktılarını kullanmaya talip olan kuruluşun adı, danışmanların isimleri. Sonuç: Bu bölümde projeden elde edilen/edilmesi beklenilen sonuçlar irdelenerek değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır. Eğer proje çıktıları bir endüstri kuruluşunda uygulanmış ise bugüne kadar elde edilen sonuçlar bu bölümde sunulmalıdır. Özet: Proje fikrini, proje fikrinin hayata geçirilmesi için izlenen yöntem ve metodları, kullanılan modelleme, simülasyon, test,prototip üretimi vb. doğrulama yöntemlerini ve elde edilen/edilmesi beklenen sonuçları anlatmalıdır. Motivasyon: Bu projeye başlanılmasının nedeni nedir? Proje başarılı olursa neler sağlanabilecektir? Proje çıktısını kullanmaya talip olan kuruluşun tanıtımı, çalışma konusu ve faaliyetleri? Proje çıktısı bu kuruluşta ne amaçla ve nerede kullanılacaktır? ve benzeri sorular cevaplandırılmalıdır. Bu bölümde ekonomik açıdan değerlendirmeler, başabaş hesabı, maliyet, rekabet edebilirlik, tasarruf, emisyon, fayda/maliyet oranı vb. hesaplar sunulabilir. Projenin çıktısının: proje sonuçlarını kullanmaya talip olan kuruluş dışında başka kuruluşlara, sektöre veya ülkeye yönelik katkıları varsa bunlar bu bölümde açıklanmalıdır.

10 2209-B – Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı
Proje İçeriği Projenin İçerdiği Yenilik Unsuru: Cevap aranan sorular şu şekildedir: Proje Fikrinin İçerdiği Yenilik Unsuru Uluslararası, Ulusal veya Firma düzeyinde yenilik kategorilerinden hangisinin kapsamına giriyor. Proje çıktısı olan ürün, yöntem veya sürecin öncekilere veya benzerlerine göre farklılık veya üstünlükleri nelerdir? Projenin ara çıktıları veya nihai çıktıları için patent, endüstriyel tasarım, copyright vb. fikri/sınai mülkiyet hakkı elde etme olasılığı nedir? Önceden alınmış olan diğer tescillere göre ne gibi farklılığı var? Projede Kullanılan Yöntem ve Metodlar: Proje fikrinin hayata geçirilmesi için kurgulanan çözüm, izlenen yol, kullanılan araç, teknik ve metodlar açıklanmalıdır. Bu bölümün, proje çıktılarının doğrulanması veya geçerli kılınması için yürütülen faaliyetleri de içermesi beklenilir. Proje İş-Zaman Planı: Gantt Şeması veya MSProject vb. yazılım çıktısı şeklinde bir proje süresince uygulanmış olan plan ile projenin içerdiği iş paketleri ve her bir iş paketinin içerdiği iş paketi faaliyetlerini, zaman ve sorumluluklarla ilgili planlamaları içermelidir. Sonuç: Bu bölümde projeden elde edilen/edilmesi beklenilen sonuçlar irdelenerek değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır. Eğer proje çıktıları bir endüstri kuruluşunda uygulanmış ise bugüne kadar elde edilen sonuçlar bu bölümde sunulmalıdır. Kaynaklar: Bu bölümde yararlanılan kaynaklar verilmelidir.

11 Uygulama, İzleme ve Kontrol
Proje yaşam eğrisi Sarfedilen emek Proje Geliştirme Planlama ve Başlatma Uygulama, İzleme ve Kontrol Projeyi Sonlandırma Zaman

12 Örnek başlıklar

13 Sorun analizi Yaralanma Ölüm Maddi kayıp Sakat kalma
Psikolojik problemler Kişilerin kaybolması Kayak merkezlerinde güvenlik önlemleri yetersiz Kontrol mekanizması çalışmıyor Eğitimsiz kişiler Altyapı eksikliği Risk analizleri yok Arama kurtarma ekibi yetersiz Hava tahmini yetersiz Teknolojik eksiklik

14 Hedef analizi Yaralanma az Ölüm oranı düşük Maddi kayıp az
Sakat kalma az Psikolojik problemler olmuyor Kişilerin kaybolması omuyor Kayak merkezlerinde güvenlik önlemleri yeterli Kontrol mekanizması çalışıyor Kişiler eğitimli Altyapı eksikliği giderildi Risk analizleri var Arama kurtarma ekibi yeterli Hava tahmini yeterli Teknolojik eksiklik yok

15 Odaklama Kayak merkezlerinde kaza tespiti ve kaybolan kişilerin ulaşım süresini azaltmak için güneş enerjisi ile çalışan insansız hava aracı tasarımı Altyapı eksikliği giderildi Arama kurtarma ekibi yeterli Kayak merkezlerinde kaza ve sakatlanma Ulaşım süresini azaltma Ulaşım süresi İnsansız hava aracı İnsansız hava araçları Güneş enerjisi ile çalışacak Güneş enerjisi Yenilikçi yönü

16 Kayak merkezlerinde kaza ve sakatlanma
Problem Tanımı, Çalışmanın Amacı, Araştırma Sorusu ve/veya Hipotez ? Kayak merkezleri dağ eteklerine kurulmuş, kış aylarında binlerce yerli ve yabancı turistleri ağırlayan çeşitli aktivitelere ve organizasyonlara ev sahipliği yapan mekanlardır. Bu merkezlerde yılın en az 4 ayı kayak yapılabilmektedir. Eğer istenirse belirli bir merkez alınıp onun üzerinden yazılabilir. Kayak merkezlerinde kayak pistlerinin güvenliğini sağlamak için bir çok askeri ve özel güvenlik görevlisi bulunmaktadır. Oluşabilecek yaralanmalara karşı ise sağlık ekipleri belirli dönemlerde hazır beklemektedir. Kayak merkezlerinde kaza ve sakatlanma

17 Problem Tanımı, Çalışmanın Amacı, Araştırma Sorusu ve/veya Hipotez ?
Kayak pistlerinde fazlaca düşmeler ve ciddi yaralanmalar meydana gelmekte, dağlık alanda kayıp olmalarda nadir olsa da görülmektedir. Bu konuda 2014 yılında yaralanma ile kaynaklanan kaza sayısı 2222 ve kaybolma sayısı ise 15 olarak TÜİK tarafından yayınlanmıştır (REF). Yaralanan ve kaybolan kişiler cep telefonlarıyla iletişime geçerek yardım çağırmaktadırlar. Yaralıların konumlarının tam olarak belirlenmesi ve ekiplerin harekete geçerek yaralıya ulaşmaları bazı durumlarda uzun sürebilmektedir. Ulaşım süresi

18 Problem Tanımı, Çalışmanın Amacı, Araştırma Sorusu ve/veya Hipotez ?
Bazı yaralanmalar ciddi hayati tehlike durumu göstermekte ve acil müdahale gerektirmektedir. Bu müdahale süresinin azalması gerekmektedir. Ayrıca dağda kayıp olan kişilerin telefonla yardım isteyip bulundukları yeri tarif etmekte oldukça zorlandıkları ve tarif edemedikleri görülmüştür. Telefonlarının olmaması ve hatlarında olabilecek arızalardan ötürü yardım ekiplerinin güçlükle ulaşmamaları, kaybolan kişilerin hayatını tehlikeye sokmaktadır. Bu kişilerin konumlarının belirlenme işleminin kısa bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ulaşım süresi

19 İnsansız hava araçları
Problem Tanımı, Çalışmanın Amacı, Araştırma Sorusu ve/veya Hipotez ? Son yıllarda insansız hava araçları trafik kontrolü, ulaşılması zor olan bölgelerde görüntüleme ve güvenlik gibi alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle kayak merkezi gibi dağlık bir alanda insansız hava aracı ile kaza olan bölgelerin etüdü veya kaybolan kişilerin yerlerini tespit edilebilir. İnsansız hava aracında bulunan kameralar vasıtasıyla merkeze görüntüler aktarılıp kurtarma ekiplerinin hızlı bir şekilde bölgeye ulaşması sağlanabilir. İnsansız hava araçları

20 İnsansız hava araçları
Problem Tanımı, Çalışmanın Amacı, Araştırma Sorusu ve/veya Hipotez ? Son yıllarda insansız hava araçları trafik kontrolü, ulaşılması zor olan bölgelerde görüntüleme ve güvenlik gibi alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle kayak merkezi gibi dağlık bir alanda insansız hava aracı ile kaza olan bölgelerin etüdü veya kaybolan kişilerin yerlerini tespit edilebilir. İnsansız hava aracında bulunan kameralar vasıtasıyla merkeze görüntüler aktarılıp kurtarma ekiplerinin hızlı bir şekilde bölgeye ulaşması sağlanabilir. İnsansız hava araçları

21 Problem Tanımı, Çalışmanın Amacı, Araştırma Sorusu ve/veya Hipotez ?
İnsansız hava araçları için havada kalış süreleri lipo pilleri kapasitesi ile belirlenmektedir. Lipo pillerin uçuş süresini artırmak amacıyla elastik güneş pilleri kullanımı hedeflenmektedir. Güneş enerjisi

22 Problem Tanımı, Çalışmanın Amacı, Araştırma Sorusu ve/veya Hipotez ?
Bu çalışmanın amacı, kayak merkezleri gibi dağlık ve sarp arazilerde, kaza tespiti ve kaybolan kişileri bulmak için harcanan ulaşım süresini azaltmak için güneş panel destekli bir insansız hava aracı tasarımı yapmaktır. Amaç

23 Projede Kullanılan Yöntem ve Metodlar
Kayak merkezlerinde meydana gelen kaza ve kaybolma vakalarında acil kurtarma ekiplerinin yer tespitinde insansız hava aracının kullanılması planlanmıştır. Bu amaçla güneş enerjisi ile destekli çalışan insansız bir hava aracı tasarlanacak ve imal edilecektir. Aşağıda belirlediğimiz yönteme it açıklamalar verilmiştir. Verici Alıcı

24 Projede Kullanılan Yöntem ve Metodlar

25 Projede Kullanılan Yöntem ve Metodlar
1. Uçak Gövdesi Balsa ağacından yapılması planlanan keşif uçağı, hafif ve dayanıklı bir gövdeye sahip olacak şekilde tasarlanacak ve üretimi yapılacaktır. Balsa ağacı fakültemizde mevcuttur. Kullanılacak sistemler uçak gövdesi içerinde bulunacaktır.

26 Projede Kullanılan Yöntem ve Metodlar
2. Kumanda Uçuşu gerçekleştirecek en önemli araçlardan bir tanesidir. 8 kanallı kumanda kullanılacaktır. Kumanda temin edilecektir. Tip                            : Full-Range Alıcı  Mod                         : S-FHSS veya FHSS  Özellikler                 : Yüksek Voltaj ile Çalışabilme, Frekans Atlamalı, Geniş Spektrum Dizaynı ve Çift Anten, S.Bus Uyumluluğu Çalışma Voltajı       : 4.8V-7.4V Batarya veya ESC Regülasyonlu Çıkışından  Uyumlu Bataryalar: NiCd, NiMH, LiPo, LiIon veya LiFe Ölçüler                     : 24.9 x 42.8 x 14.0 mm Ağırlık                      : 9.5 g 3. Motor Kontrol Ünitesi 80 Amper değerinde fırçasız motor ESC’si temin edilecektir. 4. Epoksi Uçağın birleştirilmesinde ve parçaların sabitlenmesinde kullanılacaktır. Bölümümüzde mevcuttur.

27 Proje iş-zaman çizelgesi
2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ÇALIŞMA PLANI YAPILMASI PLANLANAN İŞ(*) EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Uçak için temin edilecek malzemelerin siparişlerinin verilmesi, Öğrenci 1 X Balsa ağacından uçak gövdenin üretilmesi Öğrenci 1, 2 ve 3 Üretilen uçak gövdesinin aerodinamik uygunluk testlerinin yapılması Öğrenci 1 ve 2 Uygunluk gören uçak gövdesine NAZA+GPS sistemlerinin entegre edilmesi ve testlerine başlanması Öğrenci 1, 2 ve 3 Uçağa FPV sisteminin ve görüş kamerasının monte edilmesi Öğrenci 1, 2 ve 3 Entegre edilen FPV ve NAZA sistemleriyle uçağın Atatürk Üniversitesi model uçak pistlerinde testlerine başlanması Öğrenci 1, 2 ve 3 Testleri başarıyla geçen uçağın kanatlarının önceden belirlenen kısımlarına güneş panelleri eklenmesi Öğrenci 1, 2 ve 3 Güneş enerji sistemiyle testlerinin yapılması Öğrenci 1, 2 ve 3 Tüm testleri başarıyla geçen uçağın Palandöken kayak merkezi pistlerindeki testlerinin yapılması Öğrenci 1, 2 ve 3 Proje raporunun hazırlanması Öğrenci 1, 2 ve 3

28 Sonuç Günümüzde insansız hava araçları genellikle güvenlik amaçlı kullanılmaktadır. Bu projede insansız hava aracının başka alanlarda da aktif bir şekilde kullanılabileceğini gösterilecektir. Ayrıca yapmayı planladığımız insansız hava aracı yenilebilir enerji kaynağı olan güneşten de beslenecektir. Bu çalışma ile makine mühendisliği son sınıf öğrencilerinin bitirme projelerini ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik olarak yapmaları teşvik edilecek ve bu gibi konularda diğer öğrencilere de çalışmalarında örnek olacaktır. Proje sonucunda güneş enerji panelleri ile desteklenmiş bir insansız hava aracı tasarlanacak ve imal edilecektir.

29 Kaynaklar Berry, P. (2000), The Sunriser – A Design Study in Solar Powered Flight, American Institute of Aeronautics & Astronautics, San Diego, CA. Burke, K.A. (1999), “High energy density regenerative fuel cell systems for terrestrial applications”, NASA/TM-1999. F. Pinkney, “UAV communications payload development,” in Proc. MILCOM 97, vol. 1, Monterey, CA, Nov Hsieh, J. (1986), Solar Energy Engineering, Prentice-Hall Inc.,Englewood Cliffs, NJ Lelong, C.C.D.; Burger, P.; Jubelin, G.; Roux, B.; Labbé, S.; Baret, F. Assessment of unmanned aerial vehicles imagery for quantitative monitoring of wheat crop in small plots. Lissaman, P.B. (1983), “Low-Reynolds-number airfoils”,Annual Review of Fluid Mechanics. Pathfinder Solar-Powered Aircraft [Online]. Available: Newsroom /FactSheets/FS-034-DFRC.htmlNASA Facts, FS DFRC. Reinhardt, K.C., Lamp, T.R. and Geis, J.W. (1996), “Solarpowered unmanned aerial vehicles”, IEEE.

30 Kalan kısımlar Kapak ve Özet


"Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrencisi Projeleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları