Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gözde DÖVEN – Dokuz Eylül Üniversitesi ÜN İ VERS İ TELER İ N OTOMOB İ L SPORLARINA BAKIŞ AÇISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gözde DÖVEN – Dokuz Eylül Üniversitesi ÜN İ VERS İ TELER İ N OTOMOB İ L SPORLARINA BAKIŞ AÇISI."— Sunum transkripti:

1 Gözde DÖVEN – Dokuz Eylül Üniversitesi ÜN İ VERS İ TELER İ N OTOMOB İ L SPORLARINA BAKIŞ AÇISI

2 Üniversite Gençli ğ i ve Motor Sporları • Üniversitelerin bir ço ğ unda “Otomobil ve Motor Sporları Toplulukları” faaliyetlerini göstermektedirler. Bu topluluklarda üniversite ö ğ rencilerinin genel olarak aşa ğ ıdaki faaliyetlerde bulunmaktadırlar  Lisanslı TOSFED Gözetmenli ğ i  E ğ lence amaçlı KARTING yarışları  Seyirci olarak yarışlara katılım  Lisanslı Pilot / Co-pilot olarak ulusal ve uluslararası yarışlara katılım

3 Üniversitelerin Alternatif Enerji İ le Çalışan Otomobil Sporları ile Tanışması 2005 YILI

4 2005 Yılında paneller, hariç tüm parçaları tasarım ve imalatı Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yapılmıştır. Türkiye’nin ilk Güneş Enerjisi ile çalışan Aracı SOLAR İ S- ERKE

5 TÜB İ TAK ALTERNAT İ F ENERJ İ L İ ARAÇ YARIŞI 2005 yılından bu yana her yıl TÜB İ TAK tarafından düzenlenen bir pist yarışıdır. 53 üniversite “Alternatif Enerjili Araç Yarışlarına” katılıyor.

6 Üniversitelerde Üretilen Alternatif Enerjili Araçlar Güneş Enerjili AraçHidromobil Hidromobil, hidrojen enerjisiyle çalışan araçlara denir. Eksoz çıktısı olarak su çıkarırlar. Bu özelliklerinden dolayı do ğ aya zarar vermezler. Türkiye'de 2007 yılında Tübitak Hidromobil'07 yarışını düzenlemiştir. Güneş arabaları, çalışma enerjisinin büyük bölümünü güneş enerjisi ile sa ğ layan bir otomobil türüdür. Bundan dolayı dış yüzeyi, güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren güneş gözeleri ile kaplıdır.

7 Motor Sporlarının Üniversitelere Katkısı  Motor Sporları ile tanışmak  Alternatif enerjiler konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak  Beyin gücü ve bilgi birikiminin oluşmasını sa ğ lamak  Takım çalışması kültürünün gelişmesini sa ğ lamak  Medya ile üniversite gençli ğ ini tanışmasını sa ğ lamak  Gençlerin sosyal gelişimini sa ğ lamak  Teknolojik gelişmeleri sürekli takip etmek

8 Lamborghini Güneş Arabası Lamborghini ile Güneş Arabası

9 Proje Süreci KARAR VERME SÜREC İ ARAŞTIRMA & ÜRET İ M BAŞLANGIÇ SÜREC İ SPONSOR ARAMA SÜREC İ ÜRET İ M İ TAMAMLAMA VE DENEME SÜRÜŞLER İ YARIŞLAR TÜB İ TAK BAŞLANGIÇ DESTE Ğİ BR İ F İ NGLER&SÜ RÜCÜ L İ SANSI ÜN İ VERS İ TE-SANAY İ İ Ş B İ RL İĞİ O günün teknolojisine sahip olabilme…

10 Tasarım ve Üretimden Görüntüler

11 Fırçasız hap motor sargısıFırçasız hap motor denemesi

12 Uluslararası Başarılar

13 Sun Life Tasarım Yarışması 2008 Hellenic Institute of Electric Vehicles tarafından düzenlenen Üzerindeki her parçanın yerli üretim olması için yola çıktı ğ ımız 2004 yılından günümüze de ğ in, gövdesi ve şasisi, kablosuz iletişim sistemleri, batarya denetim sistemleri, şarj üniteleri, jantlar dâhil olmak üzere araçlarımızın büyük bir kısmı ekip tasarımı ve üretimi haline gelmiştir

14 Avusturya Basınında Solaris-2010

15 Fas Güneş Arabaları Yarışı 2013 75 km Solaris –Dokuz Eylul University, Turkiye Clermond Ferrand, Fransa INES-CEA, Fransa 13-14 Eylül

16 World Solar Challenge 2013 Solaris –Dokuz Eylul University, Turkiye 06-13 Ekim

17 Üniversiteler ne bekliyor? İ stek ve düşünceleri neler? ÜN İ VERS İ TELER TOSFED TÜB İ TAK MEDYA/BASIN YAYINI Federasyona ba ğ lı bölgesel spor kulüpleri, üniversite ö ğ rencilerine yönelik çalışmalar yapmalı. Alternatif Enerjili Araç Yarışları organizasyonu bir gün bitirirse, otomobil sporları ile üniversite gençli ğ i arasındaki ba ğ kopabilir. Üniversitelerde “Otomobil ve Motor Sporları Toplulukları kurulmalı ve desteklemelidir. Sponsor bulmada en etkin araç olan Yazılı ve görsel medya ile gençlerin etkinlikleri kamuoyuyla daha sık paylaşılmalı, böylelikle farkındalık arttırılmasına destek olunmalıdır.

18 www.teamsolaris.com


"Gözde DÖVEN – Dokuz Eylül Üniversitesi ÜN İ VERS İ TELER İ N OTOMOB İ L SPORLARINA BAKIŞ AÇISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları