Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN TEMEL DİNİ BİLGİLER (fakir) CENGİZ KAYA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN TEMEL DİNİ BİLGİLER (fakir) CENGİZ KAYA"— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN TEMEL DİNİ BİLGİLER (fakir) CENGİZ KAYA
HABİBLER MAH. CAMİİ MÜEZZİN KAYYIMI (fakir) CENGİZ KAYA

2 İLMİHAL TEMEL DİNİ BİLGİLER
MÜSLÜMANLARIN İNANÇ VE İBÂDETLE İLGİLİ ÖĞRENMELERİ İCABEDEN HUSUSLARI BİLDİREN İLİMDİR.

3 HADİS’i-ŞERİF PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV): „İLİM ÖĞRENMEK HER MÜSLÜMAN ERKEK VE KADIN ÜZERİNE FARZDIR“, BUYURMUŞTUR. KÂİNATIN EFENDİSİNİN BU MÜBÂREK SÖZLERİYLE MÜSLÜMANLARA FARZ OLDUĞUNU AÇIKLADIĞI İLİM, MUHAKKAK Kİ, DÜNYÂ VE ÂHİRET SAÂDETİNİ KAZANMALARINA YARAYACAK OLAN “İLMİHAL” DİR.

4 DİN Akıl sahiplerini kendi arzu ve istekleriyle dünya ve âhirette saâdet ve selâmete ulaştıran ilâhi bir nizamdır.

5 İMAN Peygamber Efendimiz (s.a.v) in HAZRET-İ ALLÂH tarafından getirip tebliğ buyurduğu hususların tamamını kabul ve tasdik etmektir.

6 İMAN: bu tasdikten ibarettir
İMAN: bu tasdikten ibarettir. Fakat kişinin, hayatında ve ölümünde kendisine müslüman muâmelesi yapılması için kelime-i şehâdeti dili ile söyleyip kalbi ile tasdik etmesi şarttır.

7 AMENTÜ آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Âmentü billâhi ve melâaiketihî ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve bi'l-kaderi hayrihî ve şerrihî mine'llâhi teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'lmevti hakkun eşhedü en lâa ilâhe illallâah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.“

8 MANASI Ben ALLÂHÜ TEÂLÂ'ya ve onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere; hayır ve şerrin ALLÂHÜ TEÂLÂ'nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şehâdet ederim ki, ALLÂHÜ TEÂLÂ'dan başka ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki, MUHAMMED (S.A.V.) onun kulu ve Peygamberidir.“

9 İMANIN ŞARTLARI ALLÂHÜ TEÂLÂ'YA İNANMAK. MELEKLERİNE İNANMAK.
KİTAPLARINA İNANMAK. PEYGAMBERLERİNE İNANMAK. ÂHİRET GÜNÜNE , (ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLMEYE İNANMAK). KAZA VE KADERE;(HAYIR VE ŞERRİN ALLÂH'TAN OLDUĞUNA, İNANMAK).

10 ALLÂHÜ TEÂLÂ'YA İMAN Îmanın altı şartından birincisi, ALLÂHÜ TEÂLÂ'ya imân etmektir. Şöyle ki; ALLÂHÜ TEÂLÂ vardır. Onun zâtı, bütün kemâl sıfatları ile muttasıf (Yani, bütün güzelliklere eksiksiz olarak sahip), bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve uzaktır. HZ. ALLÂH'ın sıfatları, sıfât-ı zâtiyye ve sıfât-ı sübûtiyye olmak üzere iki kısımdır.

11 HZ. ALLÂH'IN SIFÂT-I ZÂTİYYESİ 6'DIR
VÜCUD: Var olmak. KIDEM: Evveli olmamak; ezelî olmak. BEKÂ: Sonu olmamak; ebedî olmak. VAHDÂNİYET: Birlik. Zâtında ve sıfatlarında tek olup, ortağı yoktur MUHÂLEFETÜN LİLHAVÂDİS: Sonradan olanlara hiç benzememek. KIYAM BİNEFSİHİ: Var olmasında başka bir şeye muhtaç olmamak.

12 ALLÂHÜ TEÂLÂ'NIN SIFÂT-I SÜBÛTİYESİ 8’DİR
HAYAT: Diri olmak. (ALLÂHÜ TEÂLÂ diridir ve dirilticidir.) İLİM: Bilmesi olmak. (ALLÂHÜ TEÂLÂ her şeyi, hattâ kalblerde gizlenen niyetleri dahi bilir.) SEMİ: İşitmesi olmak. (ALLÂHÜ TEÂLÂ her şeyi işitir.) BASAR: Görmesi olmak. (ALLÂHÜ TEÂLÂ; karanlık gecede, kara taşın üstünde, kara karıncanın yürüdüğünü görür ve ayağının sesini işitir.) İRÂDE: Dilemesi olmak. (Yani irâde sahibidir ki, diler ve ne dilerse onu dilediği gibi yapar.) KUDRET: Gücü her şeye yeter olmak. (ALLÂHÜ TEÂLÂ her şeye kaadirdir.) KELÂM: Konuşması olmak. (ALLÂHÜ TEÂLÂ'nın harf ve sese muhtaç olmadan söylemesi demektir.) TEKVÎN: Yoktan var etmek, meydana getirmek, yaratmak.

13 ÎMANIN İKİNCİ ŞARTI MELEKLERE İNANMAKTIR.
MELEKLER: Nurdan yaratılmış, istedikleri sûret ve şekillere girebilen rûhânî ve latif varlıklardır. Meleklerde erkeklik ve dişilik yoktur. Onlar, emrolundukları şeylerde ALLÂH'a isyan etmezler. Yorulup usanmazlar. Yemek, içmek gibi ihtiyaçları yoktur. Kimi gökte, kimi yerde, kimisi de Arş'ta vazifelidirler. Sayılarını ancak ALLÂHÜ TEÂLÂ bilir. İçlerinden dört büyüğü meleklerin peygamberidir.

14 DÖRT BÜYÜK MELEK CEBRÂİL (A.S.): CENÂB-I HAKK'ın kitaplarını peygamberlere getirmeye, yâni vahye memur, ALLÂH ile resülleri arasında bir vâsıtadır. MÎKÂİL (A.S.): Bir kısım hâdiselerin; Meselâ rüzgârların, yağışların, hubûbatın ve bitkilerin meydana getirilmesine memurdur. İSRÂFİL (A.S.): Sûrun üfürülmesi, kıyâmet gününün meydana gelmesi ve insanların kıyâmette tekrar dirilmeleri hususlarına memurdur. AZRÂİL (A.S.): Öleceklerin ruhlarını almaya memurdur.

15 Ayrıca her insanda, vazifeli melâike vardır
Ayrıca her insanda, vazifeli melâike vardır. Bunlardan, KİRÂMEN KÂTİBÎN ve HAFAZA MELEKLERİ insan ne yaparsa onu yazmakla vazifelidirler. MÜNKER NEKİR : kabirde soru soran melekler vardır.

16 ÎMANIN ÜÇÜNCÜ ŞARTI KİTAPLARA İNANMAKTIR.
TEVRAT:MÛSA aleyhisselâm'a, ZEBUR: DÂVUD aleyhisselâm'a, İNCİL: İSA aleyhisselâm'a, KUR'ÂN-KERİM:Peygamberimiz MUHAMMED ALEYHİSSELÂM'a, gelmiştir. Kur'anın gelmesiyle ilk üç kitabın hükmü kaldırılmıştır. Kur'an-ı kerim 114 sûre, 6666 âyettir. İki durak arasına bir ÂYET denir. Kur'an'ın bir harfi bile değişmemiştir. Dünyadaki bütün Kur'an'lar aynıdır. Kur'an-ı Kerim kıyâmete kadar ALLÂH'ın himâyesinde olup değişmeyecektir.

17 SUHUF (SAYFALAR) 10 Suhuf, ÂDEM aleyhisselâm'a, 50 Suhuf, ŞİT aleyhisselâm'a, 30 Suhuf, İDRİS aleyhisselâm'a, 10 Suhuf, İBRAHİM aleyhisselâm'a, gönderilmiştir ki, tamamı 100 sahifedir.

18 ÎMANIN DÖRDÜNCÜ ŞARTI PEYGAMBERLERE İNANMAKTIR.
PEYGAMBERLER, CENÂB-I HAKK'IN, şerîatını, emirlerini, yasaklarını, haberlerini kullarına bildirmek için gönderdiği müstesna zatlardır.

19 PEYGAMBERLERİN SIFATLARI BEŞTİR.
SIDK: Peygamberler doğrudurlar. Asla yalan söylemezler. EMÂNET: Emindirler. (Her hususta kendilerine inanılır.) TEBLİĞ: Hz. Allâh'ın emir ve yasaklarını hiç noksansız ve çekinmeden tebliğ ederler. FETÂNET: Son derece zekîdirler. ISMET: Mâsumdurlar; günah işlemekten uzaktırlar.

20 Bütün peygamberlerden efdâldir (Üstündür).
BİZİM PEYGAMBERİMİZİN DİĞER PEYGAMBERLERDEN AYRI BEŞ VASFI DAHA VARDIR: Bütün peygamberlerden efdâldir (Üstündür). Bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir. . Peygamberler silsilesinin son halkası (HÂTEMÜ'L-ENBİYÂ) yâni son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Şerîatı, kıyâmete kadar devam edecektir.

21 KURANDA İSMİ’ GEÇEN PEYGAMBERLER
ADEM İDRİS NUH HUD SALİH İBRAHİM LUT İSMAİL İSHAK YAKUP YUSUF EYYUP ŞUAYP MUSA HARUN DAVUD SÜLEYMAN YUNUS İLYAS ELYASA ZÜLKİFL ZEKERİYYA İSA UZEYR* LOKMAN* ZÜLKARNEYN* HZ.MUHAMMAD MUSTAFA(ALEYHİSSELAM *BAZI ALİMLER BU ÜÇ MÜBAREK ZATA EVLİYADIR DEMİŞLER.

22 ASHÂB-I KİRÂM ASHAB:PEYGAMBER Efendimizi bir kere bile olsun iman gözüyle görüp, sohbetinde bulunan müslümanlardır.

23 ASHÂB-I KİRÂM ASHABI KİRAMIN: Hepsi çok büyük derece sahibidirler. Çünkü onlar, PEYGAMBERİMİZİ gözleriyle görmüş, en zor zamanlarda onun etrafında kenetlenip mallarıyla, canlarıyla İman ve İslâm'ın yayılması için cihâd etmişler, büyük gayretler göstermişlerdir. Böylece PEYGAMBERİMİZİN en büyük teveccühünü kazanmışlardır.

24 MUHACİR :mallarını, mülklerini bırakarak ALLÂH rızâsı için Mekke'den Medîne'ye hicret eden Mekke'li müslümanlardır. ENSÂR : Medîne'nin yerlisi olan müslümanlardır. Medîne'ye hicret eden müslüman kardeşlerine, ALLÂH rızâsı için bütün varlıklarıyla yardımda bulunmuşlardır. ASHAB İKİ KISIMDIR

25 ASHÂB-I KİRÂM PEYGAMBERLERDEN sonra insanların en büyüğü Ashâb-ı Kirâm'dır. Ashâbın da en büyüğü sırasıyla: HAZRET-İ EBÛ BEKİR, HAZRET-İ ÖMER, HAZRET-İ OSMAN, HAZRET-İ ALİ'DİR.

26 ÂHİRET GÜNÜNE İMAN İmanın beşinci şartı âhiret gününe inanmaktır:
Sûr'un üflenmesi, bütün ölülerin dirilip kabirlerinden kalkması, amel defterlerinin kendilerine verilmesi ve mahşer meydanında toplanıp suâl ve hesaba çekilmesi ile mizan, şefâat, sırat, kevser, CENNET ve CEHENNEM gibi âhiret hayatına ait hususlara inanmaktır.

27 ÂHİRET GÜNÜNE İMAN Ecel ECEL: insanın mukadder (ALLÂH) tarafından yazılıp kararlaşmış) olan ömrünün nihâyetine denir. ecel geldiği zaman, ne bir dakika ileri gider ne de bir dakika geri kalır. insan her ne sebeple ölürse ölsün, eceli ile ölmüş olur.

28 KADER VE KAZÂYA İMAN İRÂDE-İ CÜZ'İYYE: CENÂB-I HAKK'ın kuluna verdiği mahdut bir salâhiyet ve tercih hakkıdır. Fakat ehemmiyeti pek büyüktür. Zira insan, irâdesini hayra sarf ederse MEVLÂ hayrı, şerre sarf ederse şerri yaratır. Bu itibarla insan, Cenneti de, Cehennemi de bu irâde ile kazanır. Evet, HÂLIK (Yaratıcı) yalnız CENÂB-I HAKk'tır. O dilemezse, o yaratmazsa hiç bir şey olmaz. Şu kadar ki, kul kâsib yani isteyip çalışan, MEVLÂ ise HÂLİK yani yaratan'dır.

29 KADER VE KAZÂYA İMAN KADER:Kader, ezelden ebede kadar hayır ve şer (iyi kötü) meydana gelecek bütün hâdiseler hakkında CENÂB-I HAKK'ın kendi ilmi icabı bilip takdir buyurmasıdır.

30 KADER VE KAZÂYA İMAN KAZÂ:CENÂB-I HAKK'ın ezelde takdir buyurduğu hâdiselerin, zamanı gelince ilim ve irâdesine uygun olarak meydana gelmesidir.

31 EDİLLE’İ-ŞERİYYE 4 TÜR 1.KİTAP:(kuran’-kerim)
2.SÜNNET:(efendimizin sözlerive işleri) 3.İCMA’İ-ÜMMET:(müçtehidlerin bir konuda ittifakı) 4.KIYASI FUKAHA:şer’i hükmü şer’i delilinden çıkarma hususunda çaba sarfetmek.

32 HAK MEZHEPLER AMELDE MEZHEPLER 4 TANEDİR
İTİKADDE MEZHEPLER 2 TANEDİR. 1) MATURİDİ MEZHEBİ İMAMI MUHAMMED MATURİDİ 2) EŞ'ARİ MEZHEBİ İMAMI HASEN’İL- EŞ'ARİ . AMELDE MEZHEPLER 4 TANEDİR 1) HANEFİ MEZHEBİ İMAM-I AZAM EBU HANEFİ. 2) ŞAFİİ MEZHEBİ İMAM-I ŞAFİİ. 3) HANBELİ MEZHEBi İMAM-I AHMED BİN HANBEL. 4) MALİKİ MEZHEBİ İMAM-I MALİK BİN ENES.

33 EF'ÂL-İ MÜKELLEFÎN: Dînimizin emirlerinden ve yasaklarından sorumlu olan kimselerin yerine getirecekleri vazifelerdir. Ef''âl-i mükellefîn, sekizdir: Farz, vâcib, sünnet, müstehab, mubâh, harâm, mekrûh ve müfsid. 1- FARZ: Dînimizin,emrettiği hükümlere farz denir. Farzları terketmek harâmdır. İnkâr eden kâfir olur. Dinden çıkar. FARZ İKİ ÇEŞİTTİR: FARZ-I AYIN: Müslümanın bizzat kendisinin yapması lâzım olan farzdır. Namaz kılmak oruç tutmak gibi. FARZ-I KİFÂYE: Müslümanlardan bazılarının yapması ile, diğerlerinin üzerinden düşen farzlardır. Cenâze namazı kılmak, cihâd etmekgibi. 2- VÂCİB: Yapılması farz gibi kesin olan emirlerdir.kat’i nas yoktur. Bayram namazı kılmak, kurban kesmek, vitir namazı gibi. 3- SÜNNET: Efendimizin yaptığı veyâhut yapılırken görüp de mâni olmadığı fiillere denir. SÜNNET İKİ ÇEŞİTTİR: SÜNNET-İ MÜEKKEDE: Efendimizin devamlı yaptıkları,Sabah namazının sünneti.Ezân okumak gibi. SÜNNET-İ GAYR-İ MÜEKKEDE: Peygamber efendimizin, ibâdet maksadı ile arasıra terkederek yaptıklarıdır. İkindi ve yatsı namazlarının sünnetleri gibi. EFA’Lİ MÜKELLEFİN

34 4- MÜSTEHAB: (MENDÛB )da denir
4- MÜSTEHAB: (MENDÛB )da denir. erkek ve kız çocuğu için akika kesmek, güzel giyinmek, koku sürünmek gibi. 5- MUBAH: Yapılması emir olunmayan ve yasak da edilmeyen şeylere mubâh denir. Yemek, içmek, uyumak, gibi . 6- HARÂM: Dînimizin, "yapmayınız" diye açıkça yasak ettiği şeylerdir. İçki içmek kumar oynamak gibi. 7- MEKRÛH: Allahın ve efendimizin beğenmediği ve ibâdetlerin sevâbını gideren şeylerdir. Mekrûh iki çeşittir: TAHRİMEN MEKRÛH: Harâma yakın olan mekrûhlardır. Bunları yapmak azâba sebep olur. TENZİHEN MEKRÛH: Helâla yakın olan, yâhut, yapılmaması yapılmasından daha iyi olan işlerdir. 8- MÜFSİD: Dînimizde, başlanmış olan bir ibâdeti bozan şeylerdir. Namazda gülmek, oruçlu iken bilerek birşey yemek ve içmek gibi.

35

36 İMANIN ŞARTLARI 1. Allah varlığına inanmak. 2. Allah'ın meleklerine inanmak. 3. Allah'ın kitaplarına inanmak. 4. Allah'ın peygamberlerine inanmak. 5. Ahiret gününe inanmak. 6. Kader ve kazaya inanmak .

37 İSLAMIN ŞARTLARI 2. Namaz kılmak 3. Oruç tutmak 4. Zekat vermek
1. Kelime-i şehadet getirmek 2. Namaz kılmak 3. Oruç tutmak 4. Zekat vermek 5. Hacca gitmek

38 KELİME-İ ŞEHADET: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne MUHAMMEDEN abdühü ve resulühü" demektir. ANLAMI: "Ben şehadet ederim ki, ALLAH’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, hz.MUHAMMED aleyhisselam Onun kulu ve resulüdür."

39 KELİME-İ TEVHİD: "La İlahe illallah, Muhammedür resulullah"
ANLAMI: "ALLAH'tan başka İlah yoktur. HZ. MUHAMMED (S.A.V.) Allah'ın Peygamberidir"

40 ABDESTİN FARZLARI 1. Yüzü yıkamak
2. Kolları dirsekleriyle beraber yıkamak 3. Başının dörtte birini meshetmek 4. Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak el agız burun yüz kollar baş kulak ense ayaklar

41 GUSLÜN FARZLARI 1. Ağıza dolu dolu su vermek
2. Buruna dolu dolu su vermek 3. Bütün bedeni yıkamak

42 TEYEMMÜMÜN FARZLARI 1. Niyet etmek.
2. Elleri temiz toprağa vurup yüzü ve kolları meshetmek.

43 32 FARZIN 12’Sİ NAMAZIN FARZI
Namazın 12 farzı vardır. Bunların6 tanesi namaza başlamadan önce yapılır. Diğer 6 taneside namaza başladıktan sonra yerine getirilir. 1) Hadesten Taharet: 2) Necasetten Taharet: 3) Setr-i Avret: 4) İstikbal-i Kıble: 5) Vakit: 6) Niyet: 1) İftitah Tekbiri: 2) Kıyam: 3) Kıraat: 4) Rükû: 5) Sücûd: 6) Ka'de-i Ahîre:

44 Namaz kılmadan önce abdest almak ve bedenen temizlenmek.
NAMAZIN DIŞINDAKİ ŞARTLAR (Namaza Başlamadan Önce Yapılması Gerekli Olanlar) 1) Hadesten Taharet: Hades, abdest almak, gerekli hallerde gusül yapmaktır. ABDEST VE GUSÜL Namaz kılmadan önce abdest almak ve bedenen temizlenmek.

45 Vücudun, Elbisenin ve Namaz Kılınacak Yerin Temiz Olması.
NAMAZIN DIŞINDAKİ ŞARTLAR (Namaza Başlamadan Önce Yapılması Gerekli Olanlar) 2) Necasetten Taharet: Namaz kılacak kişinin, bedeninde, elbisede ve namaz kılacağı yerde pislik varsa bunları temizlemektir. Vücudun, Elbisenin ve Namaz Kılınacak Yerin Temiz Olması.

46 NAMAZIN DIŞINDAKİ ŞARTLAR (Namaza Başlamadan Önce Yapılması Gerekli Olanlar)
3) Setr-i Avret:( Örtünmek ) Namaz kılacak kişinin vücudunda örtünmesi gereken yerleri örtmesi demektir. ÖRTÜNMEK Erkeklerin: Göbek ile diz kapağı arasını (dizkapağı dahil), Kadınların: Yüz, el ve ayaklardan başka vücudunun her tarafını örtmeleri gerekir.

47 NAMAZIN DIŞINDAKİ ŞARTLAR (Namaza Başlamadan Önce Yapılması Gerekli Olanlar)
3) Setr-i Avret:( Örtünmek ) Namaz kılacak kişinin vücudunda örtünmesi gereken yerleri örtmesi demektir. ÖRTÜNMEK Erkeklerin: Göbek ile diz kapağı arasını (dizkapağı dahil), Kadınların: Yüz, el ve ayaklardan başka vücudunun her tarafını örtmeleri gerekir.

48 NAMAZIN DIŞINDAKİ ŞARTLAR (Namaza Başlamadan Önce Yapılması Gerekli Olanlar)
4) İstikbal-i Kıble: (Kıbleye Yönelmek) Namazı kıbleye dönerek kılmaktır. Kıble, Mekke şehrindeki kutsal bina olan Kâbe yönüdür. KABE’YE DÖNEREK NAMAZ KILMAK

49 5) Vakit: Namazları kendi vakitleri içinde kılmaktır.
NAMAZIN DIŞINDAKİ ŞARTLAR (Namaza Başlamadan Önce Yapılması Gerekli Olanlar) 5) Vakit: Namazları kendi vakitleri içinde kılmaktır. Namaz vaktinin girmesi veya ezanın okunması

50 “Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya.”
NAMAZIN DIŞINDAKİŞARTAR (Namaza Başlamadan Önce Yapılması Gerekli Olanlar) 6) Niyet: Hangi namazı kıldığını bilmek ve kalbinde hatırlamaktır. Niyetin dil ile söylenmesi sünnettir. “Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya.” Namaza başlamadan önce yapılması gereken son şart niyet etmektir.

51 NAMAZINİÇİNDEKİLER(rukün)
1) İftitah Tekbiri: Namaza başlarken tekbir almak demektir. “ALLAHU EKBER” Allah En Büyüktür. Başlama, Açılış Tekbiri Namaza Tekbir ile başlanır.

52 NAMAZIN İÇİNDEKİLER ( Rukün )
2) Kıyam: Namazda ayakta durmak demektir. Gücü yetenin namazda gerektiği yerlerde gerektiği kadar ayakta durması.

53 NAMAZIN İÇİNDEKİLER ( rukün )
3) Kıraat: Namazda ayakta iken Kur'andan bir ayet veya sure okumaktır. Elhamdü lillahi Rabbil Alemin ……….

54 NAMAZIN İÇİNDEKİLER ( rukün )
4) Rükû': Namazda eller diz kapağına erişecek kadar eğilmektir. Rükûda üç defa “Sübhâne Râbbiye’l-Azim” (Büyük olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır.) Doğrulurken “Semi Allahü li-men hamideh ”deriz. Tam doğrulunca da “Rabbenâ leke’l hamd ”

55 NAMAZIN İÇİNDEKİLER ( rukün )
5) Sücûd: Rükû'dan sonra ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnı yere koymaktır. Rükûda üç defa “Sübhâne rabbiyel-a ‘lâ” (En yüce olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır.)

56 NAMAZIN İÇİNDEKİLER ( rukün )
6) Ka'de-i Ahîre : Namazın sonunda "Ettehiyyatü" okuyacak kadar oturmak demektir. (Son Oturuş)


"HAZIRLAYAN TEMEL DİNİ BİLGİLER (fakir) CENGİZ KAYA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları